ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ

Posted on Φεβρουαρίου 22, 2011. Filed under: 2) ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ |

Η ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΜΗΤΕΡΑ ΞΑΝΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΘΥΜΑ!

Εποχή: 13/2/2011: Του Κώστα Νικολάου*

80Ε anergoi_highΗ εργαζόμενη μητέρα είναι αυτή που καλείται και πάλι να πληρώσει.

Δεν αρκεί η κακοπληρωμένη εργασία κατά 19% φθηνότερη από τον άνδρα. Δεν αρκούν οι πρωτιές των γυναικών στην υποαπασχόληση και την ανεργία, ούτε τα μεγάλα ποσοστά που κατέχουν στην προσωρινή και μερική απασχόληση, καθώς και τα ρεκόρ προσφοράς εργασίας μέσω τρίτων ( ενοικίαση – εργολάβους ).

Τώρα με το νόμο των κ. Λοβέρδου – Κουτρουμάνη, της απαξιώνουν και το ρόλο της εργαζόμενης μητέρας. Την καλούν να επιστρέψει την ελάχιστη κοινωνική αναγνώριση που είχε ως εργαζόμενη μητέρα, αφού η προσφορά της αυτή δεν αναγνωρίζεται πλέον καθώς της αφαιρέθηκε το δικαίωμα να συνταξιοδοτείται νωρίτερα από τον άνδρα.

Από την 1/1/2011, τα όρια ηλικίας των γυναικών, 60 ετών για πλήρη και 55 ετών για μειωμένη ( με 15 χρόνια ασφάλιση), καθώς και 55 ετών για πλήρη με βαρέα, καταργούνται και σταδιακά εξισώνονται με αυτά των ανδρών, δηλαδή 65 ετών για πλήρη και 60 ετών για μειωμένη καθώς και 60 ετών με βαρέα. Τα όρια ηλικίας των μητέρων με ανήλικα τέκνα των 55 ετών για πλήρη & 50 ετών για μειωμένη, από την 1/1/2013,  καταργούνται.

Μια ανάσα δίνεται μόνο για όσες μητέρες, ασφαλισμένες πριν το 1993,   έχουν σήμερα ανήλικο παιδί και συμπληρώνουν 5.500 ημέρες ασφάλιση ή όσες μητέρες είχαν ανήλικο παιδί και συμπλήρωναν 5.500 ημέρες ασφάλισης,

Μητέρες που έχουν ανήλικο παιδί

α) Σύμφωνα και με την εγκύκλιο του ΙΚΑ, οι μητέρες με ανήλικο τέκνο που έως το 2010 συμπληρώνουν 5.500 ημέρες ασφάλιση,  δικαιούνται μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 50 ετών και πλήρη σε ηλικία 55 ετών, ανεξάρτητα εάν το παιδί θα είναι ενήλικο.

β) Οι μητέρες με ανήλικο τέκνο που θα συμπληρώσουν 5.500 ημέρες ασφάλισης το 2011,  θα δικαιούνται μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 52 ετών και πλήρη σε ηλικία 57 ετών.

γ) Οι μητέρες με ανήλικο τέκνο που θα συμπληρώσουν 5.500 ημέρες ασφάλισης το 2012,  θα δικαιούνται μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 55 ετών και πλήρη σε ηλικία 60 ετών.

Χρόνοι εξαγοράς

Προκειμένω να συμπληρωθούν οι 5.500 ημέρες ασφάλισης με πλασματικούς χρόνους εξαρτάται από το έτος που επιδιώκουμε. Εάν θέλουμε να συμπληρώσουμε το 2010, ισχύουν οι διατάξεις παλαιών νόμων οι οποίοι είναι και περιορισμένοι ( με προϋποθέσεις οι χρόνοι ανεργίας – ασθένειας, κύησης, γονικής άδειας, εκπαιδευτικής άδειας).

Εάν θέλουμε να συμπληρώσουμε το 2011 ή το 2012, θα ισχύουν οι διατάξεις του νέου νόμου οι οποίοι είναι και περισσότεροι όπως: Ανεργίας – ασθένειας, γονικής και εκπαιδευτικής άδειας, κύησης, σπουδών, απεργίας, ανατροφής για κάθε παιδί, ανασφάλιστοι χρόνοι, μαθητείας (stage).

Μητέρες που είχαν ανήλικο παιδί

Μητέρες οι οποίες όταν είχαν ανήλικο παιδί είχαν συμπληρώσει και 5.500 ημέρες ασφάλισης έως το 2010, δικαιούνται μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 50 ετών και πλήρη σε ηλικία 55 ετών και ανεξάρτητα εάν το παιδί είναι ενήλικο.

Στην περίπτωση αυτοί πλασματικοί χρόνοι που υπολογίζονται προκειμένω να συμπληρωθούν οι 5.500 ημέρες ασφάλισης είναι πολύ περιορισμένοι.

Υπολογίζονται 200 ημέρες ανεργίας και 200 ασθένειας της τελευταίας 10ετίας από την ημερομηνία συνταξιοδότησης και πριν το παιδί ενηλικιωθεί, ο χρόνος κύησης που επιδοτήθηκε από Ο.Α.Ε.Δ. μετά το 1984, ο χρόνος γονικής άδειας και εάν εξαγοράστηκε τότε, ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας που απαιτείται έγγραφη βεβαίωση του εργοδότη.

Συνεπώς οι μητέρες θα πρέπει να ανατρέξουν στην περίοδο που το παιδί ήταν ανήλικο και να ελέγξουν εάν συμπληρώνουν 5.500 ημέρες ασφάλισης για να δικαιωθούν με τις διατάξεις με ανήλικο παιδί.

Κατώτατα όρια σύνταξης μητέρων  με ανήλικο παιδί

Οι μητέρες θα πρέπει να γνωρίζουν πως οι μειωμένες συντάξεις με ανήλικο παιδί δεν μειώνονται κάτω από τα κατώτατα όρια τα οποία για την κύρια σύνταξη εκτός της επικουρική είναι 486,84€ και επιπλέον 1% του συντάξιμου μισθού για κάθε 300 ημέρες ασφάλισης πέραν των 4.500 ημερών.

Αυτό σημαίνει πως σε αρκετές περιπτώσεις, δηλαδή για χαμηλούς έως μέσους μισθούς και με περίπου 25 χρόνια ασφάλιση, τόσο η μειωμένη σύνταξη όσο και η πλήρης είναι ίδιες  ή παρόμοιες. Η διαφοροποίηση γίνεται για μεγαλύτερους μισθούς και για περισσότερα χρόνια ασφάλισης.

Τρία παράδειγμα:

1) Έστω 2 μητέρες έχουν συντάξιμο μισθό από 1.100€ και από 4.500 ημέρες ασφάλισης. Η μία είναι 55 ετών και δικαιούται πλήρη σύνταξη, ενώ η άλλη είναι 50 ετών και δικαιούται μειωμένη. Η σύνταξη που δικαιούνται ανάλογα με το μισθό και το χρόνο ασφάλισης είναι, 385,53 η πρώτη με πλήρη και 269,87 (μείον 30%) η δεύτερη με μειωμένη. Όμως επειδή και οι δύο είναι κάτω από τα κατώτατα όρια, θα λάβουν και οι δύο, χωρίς την επικουρική, από 486,84€ που είναι τα κατώτατα όρια.

2) Δύο άλλες μητέρες έχουν συντάξιμο μισθό από 1.400€ και από 7.500 ημέρες ασφάλισης. Η πρώτη είναι 55 ετών και δικαιούται πλήρη σύνταξη, ενώ η δεύτερη είναι 50 ετών και δικαιούται μειωμένη. Η σύνταξη της πρώτης με την πλήρη, εκτός της επικουρική θα είναι: 650,59€, ενώ της δεύτερης με την μειωμένη, εκτός την επικουρική θα είναι: 650,59€ μείον 195,17 (30% λόγο μειωμένης) = 455,42€. Όμως επειδή υπολείπεται των κατωτάτων ορίων, δικαιούται τα κατώτατα όρια 486,84€ και επειδή υπερβαίνει τις 4.500 ημέρες ασφάλισης  δικαιούται επιπλέον 140€ (1% για κάθε 300 ημέρες επί του συντάξιμου μισθού) σύνολο 626,84 €.

3) Δυο άλλες μητέρες έχουν συντάξιμο μισθό από 2.000€ και από 9.000 ημέρες ασφάλισης. Η πρώτη είναι 55 ετών και δικαιούται πλήρη σύνταξη, ενώ η δεύτερη είναι 50 ετών και δικαιούται μειωμένη. Η πρώτη δικαιούνται πλήρη σύνταξη η οποία εκτός της επικουρική θα είναι 1160,64€, ενώ η δεύτερη δικαιούται μειωμένη η οποία εκτός την επικουρικής θα είναι 1160,64€ μείον 348,19 (30% λόγο μειωμένης) = 812,45€.

Αναθεώρηση της σύνταξης

Ο χρόνος έναρξης των ανωτέρων διατάξεων είναι από την 15/7/2010, και κατά την εγκύκλιο του ΙΚΑ αριθ. 77, 5-11-2010, οι μητέρες που είχαν ανήλικο παιδί και 5.500 ημέρες ασφάλισης, θα αντιμετωπιστούν ως εξής:

Α) Οι εκκρεμείς αιτήσεις, από 15/7/2010 και μετά θα κριθούν σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

Β) Για αιτήσεις μετά την 15/7/2010 που έχουν εκδοθεί αποφάσεις, οι ενδιαφερόμενες θα πρέπει να ζητήσουν αναθεώρηση της σύνταξης.

Γ) Οι εκκρεμείς αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν της 15/7/2010, με νέα αίτηση μπορούν να κριθούν σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, όμως η σύνταξη θα αρχίζει από την 15/7/2010.

Ε) Για αιτήσεις πριν της 15/7/2010 που έχουν εκδοθεί αποφάσεις, οι ενδιαφερόμενες μπορούν να ζητήσουν αναθεώρηση της σύνταξης, όμως σε αυτή την περίπτωση, απαιτείται η έντοκη επιστροφή των ήδη καταβληθεισών συντάξεων και έναρξη από την ημερομηνία της νέας αίτησης

Για περισσότερες πληροφορίες στο ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ.

*Ο Κώστας Νικολάου είναι μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ

Advertisements

Make a Comment

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

  Περί

  ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Μέλος Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της ΓΣΕΕ (ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ)

  RSS

  Subscribe Via RSS

  • Subscribe with Bloglines
  • Add your feed to Newsburst from CNET News.com
  • Subscribe in Google Reader
  • Add to My Yahoo!
  • Subscribe in NewsGator Online
  • The latest comments to all posts in RSS

  Μεταστοιχεία

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

Αρέσει σε %d bloggers: