ΑΛΑΛΟΥΜ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Posted on Φεβρουαρίου 23, 2011. Filed under: 2) ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ |

Άχτι με τις γυναίκες ή απίστευτη προχειρότητα;

Εποχή: 19 /9/2010: Τού Κώστα Νικολάου*

Οι κ. Λοβέρδος – Κουτρουμάνης υπουργός και υφυπουργός Εργασίας, μέσα στη βιασύνη και άρον άρον να εξαφανίσουν τα κοινωνικά όρια ηλικίας των γυναικών προχώρησαν ακόμη παραπέρα.

Με τον νέο νόμο για το ασφαλιστικό καταργούν όρια ηλικίας από γυναίκες πού έχουν είδη συνταξιοδοτηθεί!!

Γκάφα; Προχειρότητα; ή άχτι με τις γυναίκες;

Συγκεκριμένα:

Σύμφωνα με την ασφαλιστική νομοθεσία που ισχύει μέχρι σήμερα οι γυναίκες με 4.500 ημέρες ασφάλισης έχουν τη δυνατότητα σύνταξης σε ηλικία 55 ετών για μειωμένη και σε ηλικία 60 ετών για πλήρη.

Η διαφορά πλήρης και μειωμένης σύνταξης είναι 5 χρόνια και η μείωση λογίζεται στο 0,5% της σύνταξης για κάθε μήνα που υπολείπεται ή 6% το χρόνο συνολικά 30% για τα 5 χρόνια.

Ο νέος νόμος των κ. Λοβέρδου – Κουτρουμάνη, με βίαιο τρόπο καταργεί τα παραπάνω όρια ηλικίας και τα αντικαθιστά με το 60ο έτος για μειωμένη σύνταξη και το 65ο έτος για πλήρη σύνταξη.

Η αναπροσαρμογή γίνεται σταδιακά από το 2011 όπου κάθε χρόνο θα προστίθεται και 1 έτος. Δηλαδή:

Δικαίωμα πλήρης σύνταξης:

Οι γυναίκες που το 2011 συμπληρώνουν την ηλικία 60 ετών, θα δικαιούνται πλήρη σύνταξη σε ηλικία 61 ετών.

Οι γυναίκες που το 2012 συμπληρώνουν την ηλικία 60 ετών, θα δικαιούνται πλήρη σύνταξη σε ηλικία 62 ετών.

Οι γυναίκες που το 2013 συμπληρώνουν την ηλικία 60 ετών, θα δικαιούνται πλήρη σύνταξη σε ηλικία 63 ετών.

Οι γυναίκες που το 2014 συμπληρώνουν την ηλικία 60 ετών, θα δικαιούνται πλήρη σύνταξη σε ηλικία 64 ετών.

Οι γυναίκες που το 2015 και στο εξής θα συμπληρώνουν την ηλικία 60 ετών θα δικαιούνται πλήρη σύνταξη σε ηλικία 65 ετών.

Πρόβλημα πρώτον:

Σε μεταβατική περίοδο σταδιακής αύξησης ορίου ηλικίας για πλήρη σύνταξη είναι οι ηλικίες 55 έως 59 ετών όπου από το 2011 κάθε χρόνο θα τις προστίθεται 1 έτος.

Όμως οι γυναίκες αυτές, έχουν ήδη θεμελίωση δικαίωμα σύνταξης καθώς οι περισσότερες έχουν συνταξιοδοτηθεί με μειωμένη σύνταξη και η μείωση έχει υπολογιστεί με βάση το 60ο έτος.

Είναι οι γυναίκες οι οποίες δικαιούνται μειωμένη σύνταξη, όμως παραμένουν στην εργασία τους για να τύχουν καλύτερη σύνταξη.

Η βίαια αλλαγή του 60έτος για πλήρη σύνταξη, εκτός της ανατροπής θεμελιωμένου δικαιώματος για τις ηλικίες 55 έως 59 ετών που παραμένουν στην εργασία τους, δημιουργεί και σοβαρό πρόβλημα υπολογισμού μειωμένης σύνταξης για τις γυναίκες αυτές.

Πώς θα υπολογίζεται η μείωση; Με βάση το 60ο έτος που έχουν ήδη θεμελιώσει ή με βάση τα νέα αυξανόμενα όρια;

Εάν εφαρμοστούν τα νέα όρια όπως λέει ο νόμος θα έχουμε παγκόσμια πρωτοτυπία.

Θα υπάρχουν γυναίκες ίδιας ηλικίας που η μείωση γίνεται με βάση το 60ο έτος και σε άλλες με πάνω από αυτό!!

Όσες γυναίκες ηλικίας 55 έως 59 ετών, παραμένουν στην εργασία για να ελαχιστοποιήσουν τη μείωση και να πάρουν καλύτερη σύνταξη, δεν θα δουν καμία διαφορά καθώς κάθε χρόνο τα όρια ηλικίας θα αυξάνονται!!

Δηλαδή μία γυναίκα ηλικίας 57 ετών σήμερα, δικαιούται μειωμένη σύνταξη, της υπολείπονται 3 χρόνια και η σύνταξη θα είναι μειωμένη κατά 18%. Εάν η γυναίκα αυτή, παραμείνει στην εργασία   επιπλέον 3 χρόνια και συνταξιοδοτηθεί το 2013, η σύνταξη θα είναι μειωμένη ξανά 18% καθώς τις αυξήθηκε το όριο ηλικίας γιατί ξανά θα τις υπολείπονται 3 χρόνια!!!

Πρόβλημα δεύτερον:

Δικαίωμα μειωμένης σύνταξης:

Σύμφωνα με τον νόμο, οι γυναίκες που το 2011 συμπληρώνουν την ηλικία 55 ετών, θα δικαιούνται μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 56 ετών.

Οι γυναίκες που το 2012 συμπληρώνουν την ηλικία 55 ετών, δικαιούνται θα μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 57 ετών.

Οι γυναίκες που το 2013 συμπληρώνουν την ηλικία 55 ετών, θα δικαιούνται μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 58 ετών.

Οι γυναίκες που το 2014 συμπληρώνουν την ηλικία 55 ετών, θα δικαιούνται μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 59 ετών.

Οι γυναίκες που το 2015 και στο εξής συμπληρώνουν την ηλικία 55 ετών, θα δικαιούνται μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 60 ετών.

Σε μεταβατική περίοδο αύξησης ορίου ηλικίας για μειωμένη σύνταξη, είναι οι γυναίκες οι οποίες σήμερα έχουν την ηλικία 51 έως 54 ετών.

Οι γυναίκες αυτές θα δικαιούνται μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 56 έως 59 ετών, όμως θα έχουν σοβαρό πρόβλημα με το ποσό της μείωσης καθώς σύμφωνα με τον νόμο, έχουν χάσει τα αντίστοιχα όρια της πλήρους σύνταξης τα οποία έγιναν 65 ετών.

Δηλαδή μια γυναίκα 54 ετών σήμερα, θα δικαιούται μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 56 ετών, όμως δεν θα δικαιούται και την πλήρη σε ηλικία 61 ετών καθώς αυτό έγινε 65 ετών.

Συνεπώς πώς θα υπολογίζεται η μείωση; Με βάση τα 5χρόνια που ισχύει για τις υπόλοιπες γυναίκες; Ή με βάση το 65ο έτος όπως διαμορφώθηκαν τα νέα όρια της πλήρης σύνταξης;

Εάν εφαρμοστούν τα νέα όρια δηλαδή το 65ο έτος όπως λέει ο νόμος, τότε θα έχουμε και άλλη πρωτοτυπία.

Για άλλες γυναίκες η διαφορά μείωσης θα είναι τα 5 χρόνια για άλλες τα 10 χρόνια !! Άλλες θα έχουν μείωση της σύνταξης 30% και άλλες 60%!!!

Που αυτό σημαίνει, ότι η μειωμένη σύνταξη για τις γυναίκες που σήμερα έχουν την ηλικία 51 έως 54 ετών, ουσιαστικά καταργείται.

Συμπέρασμα:

Δεν μπορείς να καταργείς όρια ηλικίας πλήρους σύνταξης για ηλικίες που δικαιούνται ήδη μειωμένη σύνταξη, όπως δεν μπορείς λες ότι θεσπίζεις μειωμένη σύνταξη χωρίς τα αντίστοιχα 5 χρόνια πλήρους σύνταξης.

Ο υπουργός και υφυπουργός Εργασίας θα πρέπει άμεσα να διορθώσουν. Να αποσύρουν τον νόμο αυτό και να αφανίσουν τις διατάξεις που καταργούν τα κοινωνικά όρια ηλικίας των γυναικών.

*Νικολάου Κώστας, μέλος
Διοικούσας Επιτροπής ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ,

«ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

Μετά το αλαλούμ αυτό, και τα αλλεπάλληλα ερωτήματα προς το υπουργείο εργασίας, με άλλο νόμο τον 3996/2011, και με την ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΙΚΑ ΑΡ. 73 – 3/10/2011, διευκρινίζεται και ισχύουν τα εξής:

ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ 4.500 ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΑΡ. 73 ( 3-10-2011)

Advertisements

Make a Comment

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

  Περί

  ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Μέλος Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της ΓΣΕΕ (ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ)

  RSS

  Subscribe Via RSS

  • Subscribe with Bloglines
  • Add your feed to Newsburst from CNET News.com
  • Subscribe in Google Reader
  • Add to My Yahoo!
  • Subscribe in NewsGator Online
  • The latest comments to all posts in RSS

  Μεταστοιχεία

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

Αρέσει σε %d bloggers: