ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ εργαζόμενος

Posted on Μαρτίου 8, 2011. Filed under: 6) ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ |

Εταιρείες προσωρινής απασχόλησης διοχετεύουν προσωπικό σε έμμεσους εργοδότες

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΟΙΑ:  1/12/2007     Της ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΔΑΜΑ

Στη χώρα μας, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πανελληνίου Συλλόγου Υπαλλήλων, με Παραχώρηση Εργασίας σε Τρίτους λειτουργούν νόμιμα τουλάχιστον 11 εταιρείες προσωρινής απασχόλησης, οι οποίες διοχετεύουν προσωπικό σε έμμεσους εργοδότες. Δηλαδή νοικιάζουν από διευθυντικά στελέχη μέχρι συνεργεία καθαρισμού και τραπεζικούς υπαλλήλους σε επιχειρήσεις, βενζινάδικα, πολυκαταστήματα, τράπεζες και εργοστάσια.

Πρόκειται κυρίως για ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού (νέους, γυναίκες) που πλήττονται από την ανεργία και αναγκάζονται να εργάζονται με χαμηλές αποδοχές, χωρίς επιδόματα και ωράρια.

Ορισμένοι από αυτούς έχουν υψηλό μορφωτικό επίπεδο, είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. Αλλοι, απολύθηκαν από τα εργοστάσια που δούλευαν για πολλά χρόνια και βρέθηκαν στην ίδια θέση ως επινοικιαζόμενοι με χαμηλότερες αποδοχές.

Οι ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι δεν απολαμβάνουν ασφαλιστικά, εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα, τα αυτονόητα δηλαδή για όλους τους συναδέλφους τους. Ούτε αμείβονται με την ίδια αμοιβή για την ίδια εργασία.

Αντίθετα, όσοι διεκδίκησαν, απολύθηκαν. Τα μέλη του συλλόγου υποστηρίζουν ότι «η πολιτική και η συνδικαλιστική ηγεσία κλείνουν τα μάτια, αρνούμενες ακόμα και να μας δεχτούν. Κι εμείς βιώνουμε διαρκώς την απόλυση».

Πρόκειται για τουλάχιστον 5.000 εργαζόμενους, μόνο στον τραπεζικό τομέα. Περίπου 900 επινοικιασμένοι εργαζόμενοι εργάζονται μόνο στον όμιλο της Εθνικής Τράπεζας, άλλοι τόσοι στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Το φαινόμενο έχει απλώσει τα πλοκάμια του σε όλες τις μεγάλες τράπεζες, με αποτέλεσμα οι ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι να υπερβαίνουν το 10% του συνόλου των εργαζομένων.

«Σύγχρονη μορφή δουλεμπορίου» ονομάσθηκε από τα συνδικάτα αυτής της μορφής η απασχόληση που εφαρμόζεται στη χώρα μας σχεδόν επί μία εικοσαετία. Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία της ΓΣΕΕ: Το ποσοστό των ενοικιαζόμενων εργαζόμενων, από 0,2% που ήταν το 2005, σήμερα ανέρχεται σε 2%. Δηλαδή, μέσα σε ενάμιση χρόνο δεκαπλασιάσθηκε.


Σύγχρονες μορφές δουλεμπορίου

Σύμφωνα με τον Ν. 2956/2001, εταιρείες προσωρινής απασχόλησης είναι αυτές που έχουν αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή εργασίας σε άλλον εργοδότη (έμμεσο) με τη μορφή της προσωρινής απασχόλησης. Ως προσωρινή εργασία νοείται η εργασία που παρέχεται σε άλλον εργοδότη (έμμεσος) για περιορισμένο χρονικό διάστημα από μισθωτό, ο οποίος συνδέεται με τον εργοδότη του με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή αορίστου χρόνου.

Η απασχόληση μισθωτού σε έμμεσο εργοδότη δεν επιτρέπεται, πρώτον, όταν με αυτή αντικαθίστανται εργαζόμενοι που ασκούν το δικαίωμα της απεργίας και δεύτερον όταν ο έμμεσος εργοδότης το προηγούμενο έτος είχε πραγματοποιήσει ομαδικές απολύσεις εργαζομένων.

Η διάρκεια απασχόλησης του μισθωτού από τον έμμεσο εργοδότη δεν επιτρέπεται να είναι πάνω από 8 μήνες. Επιτρέπεται η έγγραφη ανανέωση για τον ίδιο έμμεσο εργοδότη, με την προϋπόθεση η συνολική διάρκεια ανανέωσης να μην υπερβαίνει τους 8 μήνες. Σε περίπτωση συνέχισης της απασχόλησης του μισθωτού από τον ίδιο έμμεσο εργοδότη μετά τη λήξη της διάρκειάς της και τυχόν ανανέωσής της για διάστημα μεγαλύτερο από δύο μήνες, η σύμβαση εργασίας του μισθωτού με την εταιρεία προσωρινής απασχόλησης θεωρείται ότι μετατρέπεται αυτοδίκαια σε σύμβαση αορίστου χρόνου μεταξύ μισθωτού και έμμεσου εργοδότη.

Σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Υπαλλήλων με παραχώρηση εργασίας σε Τρίτους, στην Ελλάδα λειτουργούν νόμιμα 11 εταιρείες προσωρινής απασχόλησης, οι οποίες παρέχουν διάφορες υπηρεσίες στους έμμεσους εργοδότες (από συνεργεία καθαρισμού μέχρι τραπεζικούς υπαλλήλους).

Πρόκειται συνήθως για ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες (νέους και γυναίκες) που αναγκάζονται να εργαστούν με αυτό τον τρόπο εξαιτίας της ανεργίας που πλήττει κυρίως αυτές τις ομάδες του πληθυσμού.

Ορισμένοι από αυτούς έχουν υψηλό μορφωτικό επίπεδο και εμπειρία στο εργασιακό αντικείμενο, είναι απόφοιτοι ΑΕΙ, ακόμη και κάτοχοι μεταπτυχιακών διπλωμάτων. Οι ίδιοι οι εργοδότες τους διαφημίζουν το υψηλό επίπεδο του προσωπικού και την ποιότητα της παρεχόμενης εργασίας.

Εξαιτίας της ιδιαίτερης φύσης της εργασιακής σχέσης τους, οι εργαζόμενοι οι οποίοι ενοικιάζονται σε τρίτους δεν απολαύουν τα εργασιακά, ασφαλιστικά, συνδικαλιστικά δικαιώματα τα οποία είναι αυτονόητα για τους συναδέλφους τους που είναι μόνιμο προσωπικό:

* Δεν λαμβάνουν την ίδια αμοιβή για παροχή ίδιας εργασίας.

* Δεν δημιουργούν εργατικά σωματεία (ο Πανελλήνιος Σύλλογος είναι το μοναδικό που εκπροσωπεί υπαλλήλους με τέτοιου είδους εργασιακή σχέση).

* Δεν ασφαλίζονται στο ίδιο ασφαλιστικό ταμείο με το μόνιμο προσωπικό.

* Βρίσκονται διαρκώς υπό την απειλή επικείμενης απόλυσης, που ονομάζεται «διακοπή ενοικίασης».

Επιπλέον, η δυνατότητα των εταιρειών προσωρινής απασχόλησης να προσλαμβάνουν «εργαζόμενους προς ενοικίαση» με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, επιτρέπει στους εργοδότες με την απειλή της μη ανανέωσης αυτών των συμβάσεων να εκβιάζουν τους «εργαζόμενους προς ενοικίαση» να αποδέχονται παραβιάσεις των εργασιακών τους δικαιωμάτων, σε θέματα αμοιβών, ωραρίου, αδειών κ.ά


«Το προσωρινώς δανειζόμενο προσωπικό δεν συμβάλλεται με τη δανειζόμενη επιχείρηση -τον έμμεσο εργοδότη- αν και η τελευταία ασκεί το διευθυντικό δικαίωμα απέναντί του για το διάστημα που απασχολείται»

Ευέλικτη και φτηνή εργατική δύναμη για τις επιχειρήσεις

Ιδιαίτερη μορφή ενοικίασης εργαζομένων αποτελεί ο κατ’ επιχείρηση δανεισμός προσωπικού, μέσω γραφείων προσωρινής απασχόλησης που ασκούν κερδοσκοπική δραστηριότητα.

Στρατούλης

Η μορφή αυτή απασχόλησης άρχισε να εφαρμόζεται στη χώρα μας την τελευταία 20ετία, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε νομοθετική ρύθμιση που να την προβλέπει και παρά την αντίθεση των συνδικάτων που τη θεωρούσαν σύγχρονη μορφή δουλεμπορίου, αναφέρει στο βιβλίο του «Οι εργασιακές σχέσεις στη δίνη του νεοφιλελεύθερου τυφώνα» – εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα 2005, ο αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Εργασίας ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ Δημήτρης Στρατούλης.

Ο ίδιος εξηγεί ότι το ποσοστό των ενοικιαζόμενων εργαζομένων από 0,2% που ήταν το 2005, σήμερα ανέρχεται σε 2%, δηλαδή μέσα σε ενάμιση χρόνο έχει δεκαπλασιαστεί.

Για την ιστορία του θέματος, στο βιβλίο του αναφέρει: Αρχικά οι επιχειρήσεις δικαιολογούσαν την εφαρμογή της στο πλαίσιο γενικότερων διατάξεων του Αστικού Κώδικα (άρθρα 361, 651, 648 ΑΚ) χωρίς σαφείς ρυθμιστικούς κανόνες, με αποτέλεσμα τη λειτουργία ενός θεσμού χωρίς στοιχειώδεις προστατευτικούς κανόνες για το δανειζόμενο προσωπικό.

Μετά από πολυετείς πιέσεις και στο όνομα της «ευελιξίας» και της πολυαπασχολησιμότητας, με το νόμο 2956/2001 νομιμοποιήθηκε στη χώρα μας η ενοικίαση των εργαζομένων, μέσω της θέσπισης των «εταιρειών προσωρινής απασχόλησης».

Τι συμβαίνει σήμερα; Αυτές οι εταιρείες προσλαμβάνουν για λογαριασμό τους προσωπικό και το παραχωρούν έναντι αμοιβής για ορισμένο χρονικό διάστημα σε άλλες επιχειρήσεις. Με τον τρόπο αυτό τις απαλλάσσουν από τη χρονοβόρα διαδικασία και τη χωρίς «εγγυήσεις» αναζήτηση εργατικού δυναμικού. Το προσωρινώς δανειζόμενο προσωπικό δεν συμβάλλεται με τη δανειζόμενη επιχείρηση -τον έμμεσο εργοδότη- αν και η τελευταία ασκεί ουσιαστικά το διευθυντικό δικαίωμα απέναντί του για το διάστημα που απασχολείται. Αμεσος εργοδότης που υπογράφει τη σύμβαση εργασίας με το προς δανεισμό προσωπικό θεωρείται η δανείζουσα «εταιρεία προσωρινής απασχόλησης».

Συνεπώς, στην πράξη είναι αδύνατο να κατοχυρωθούν τα εργασιακά, ασφαλιστικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα των «δανεικών» εργαζομένων λόγω αδυναμίας του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας και κυρίως λόγω της μορφής αυτής της απασχόλησης. Οι «δανεικοί» εργαζόμενοι, λόγω της απόλυτης εξάρτησής τους από την εταιρεία που τους δανείζει, δεν μπορούν να διεκδικήσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους. Στη πράξη, οι «δανεικοί» εργαζόμενοι λόγω της άμεσης και διαρκούς απειλής της διακοπής της ενοικίασής τους δεν έχουν δυνατότητα διαπραγμάτευσης με τους εργοδότες τους, δεν συνδικαλίζονται, δεν λαμβάνουν ούτε ολόκληρο το προβλεπόμενο νόμιμο ημερομίσθιο, δεν απολαμβάνουν την προστασία του Εργατικού Δικαίου, εργάζονται με πολύ χειρότερους όρους από τους μόνιμους εργαζόμενους της εταιρείας στην οποία τους δανείζει ο εργοδότης τους, κατά παράβαση της συνταγματικής αρχής της ίσης μεταχείρισης, και στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν ασφαλίζονται, όπως αποδεικνύεται από ελέγχους των επιθεωρητών εργασίας ή των ελεγκτών του ΙΚΑ.

Στο νόμο 2956/2001 προβλέπεται η δυνατότητα των εταιρειών προσωρινής απασχόλησης να προσλαμβάνουν εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Ο «άμεσος εργοδότης», κάνοντας χρήση της δυνατότητάς του, προσλαμβάνει προς ενοικίαση εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, και με την απειλή της μη ανανέωσης των συμβάσεων μετά τη λήξη τους, μπορεί να εκβιάζει τους ενοικιαζόμενους εργαζόμενους να αποδέχονται κατά τη διάρκεια της εργασίας τους στον «έμμεσο εργοδότη» παραβιάσεις δικαιωμάτων τους και καταστρατήγηση της εργατικής νομοθεσίας. Για το λόγο αυτό αλλά και λόγω ελλιπούς κατάρτισης και εμπειρίας τους έχουμε αύξηση του ποσοστού ατυχημάτων μεταξύ των εργαζομένων με δανεισμό.

Δεν προβλέπεται η δυνατότητα των «δανεικών εργαζομένων» να συγκροτούν σωματεία και ομοσπονδίες. Συνεπώς δεν τους επιτρέπουν να ασκήσουν το συνταγματικό τους δικαίωμα να συνδικαλίζονται. Η συνδικαλιστική τους ένταξη στα συνδικάτα που καλύπτουν μόνιμα εργαζόμενους στην επιχείριση είναι αδύνατη και λόγω απειλής ένταξής τους σε «μαύρη λίστα» με κίνδυνο να μην ανανεωθεί η σύμβασή τους αλλά και επειδή τα καταστατικά των συνδικάτων δίνουν δυνατότητα ένταξης μόνο των εργαζομένων με πλήρη απασχόληση.

Παραβιάσεις

Προκύπτει λοιπόν ότι ουσιαστικά η «επιχειρηματική δραστηριότητα» των «εταιρειών προσωρινής απασχόλησης», που συνίσταται στο δανεισμό εργαζομένων σε άλλες επιχειρήσεις, λειτουργεί σε βάρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων που απορρέουν από το άρθρο 23 και ενδεχομένως από το άρθρο 4 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Η μορφή αυτή απασχόλησης προσβάλλει βάναυσα την προσωπικότητα των δανειζομένων και αντίκειται στα άρθρα 2 παρ. 1 και 22 του ελληνικού Συντάγματος. Αποτελεί απλά μια νέα μορφή εκμετάλλευσης της εργατικής δύναμης, στην ουσία μια μορφή σύγχρονης ομηρίας και γι’ αυτό πρέπει να καταργηθεί. Υπονομεύει το δικαίωμα των εργαζομένων και ανέργων για πλήρη και σταθερή απασχόληση και τους μετατρέπει σε «εργαζόμενους-λάστιχο». Τους μόνους που εξυπηρετεί είναι οι επιχειρήσεις, αφού τους εξασφαλίζει ευέλικτη, φτηνή εργατική δύναμη και τους διευκολύνει τα μειώσουν το κόστος εργασίας προς όφελος των κερδών τους.


«Στην ενοικίαση εργαζομένων σε άλλους εργοδότες»

Οι τράπεζες πρωτοστατούν

Ο «Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων με Παραχώρηση Εργασίας» ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2004 στην Αθήνα, με σκοπό την εξασφάλιση των συμφερόντων και δικαιωμάτων των εργαζομένων, των οποίων ο συμβατικός εργοδότης δανείζει την εργασία τους σε άλλο πραγματικό εργοδότη. Είναι μέλος του Εργατικού Κέντρου Αθηνών.

Το ιστορικό ενοικιαζόμενου προσωπικού στην ΕΤΕ σύμφωνα με τον σύλλογο:

* Πρώτη εταιρεία (1998-2001): Το 1988 η Εθνική Τράπεζα ως έμμεσος εργοδότης προσλαμβάνει προσωπικό μέσω της εταιρείας Intersys για την κάλυψη εποχικών αναγκών. Το 1999 οι εργαζόμενοι (με τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας) φθάνουν τους 700.

* Δεύτερη εταιρεία (2001-2003): Τη θέση της Intersys παίρνει η Dataplan θυγατρική της Eθνοdata που ανήκει στον όμιλο εταιρειών της Εθνικής. Ενα τμήμα του προσωπικού που απασχολούσε η πρώτη εταιρεία απολύεται και το υπόλοιπο επαναπροσλήφθηκε με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου.

Η πρώτη σύμβαση της Dataplan έληξε στις 10/6/2001 και ανανεώθηκε την 1 Ιουλίου 2001 έως τις 30 Ιουνίου 2002. Την 5/11/2001 η εταιρεία με ιδιωτικό συμφωνητικό, φοβούμενη το ν.2956/2001 αρ.22 παρ. 4 που διασφαλίζει δικαιώματα όποιου αναζητεί δουλειά με αυτό τον τρόπο και σύμφωνα με την πάροδο δύο 8μήνων και εφόσον υπάρξει συνέχιση απασχόλησης του εργαζόμενου στην επιχείριση επί δίμηνο, η σύμβαση μετατρέπεται αυτοδίκαια σε σύμβαση αορίστου χρόνου με την επιχείρηση -συγκεκριμένα την ΕΤΕ- που υποχρέωσε σε «συναινετική» λύση σύμβασης εργασίας και υπογραφής νέας με ημερομηνία 6 Νοεμβρίου 2001. Η επόμενη ανανέωση σύμβασης έγινε την 1 Ιουλίου 2002 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2003.

* Τρίτη εταιρεία ΔΕΛΤΑ SINGULAR, μετονομάσθηκε σε FIRST DATA (Μάρτιος 2003 έως σήμερα)

Με τη λήξη των συμβάσεων τον Φεβρουάριο του 2003, η Εθνική διακόπτει τη συνεργασία της με την Dataplan και η εταιρεία κλείνει. Από τους 700 επινοικιαζόμενους που εργάζονταν στην Εθνική Τράπεζα, δεν ανανεώνεται η σύμβαση σε 400. Οι υπόλοιποι υπογράφουν σύμβαση αορίστου χρόνου με τη ΔΕΛΤΑ SINGULAR, θυγατρική της Alpha Bank. Οι 400 υπάλληλοι έκαναν αγωγές εναντίον της Εθνικής Τράπεζας.

Σημερινή κατάσταση

Από το Μάρτιο του 2003 μέχρι σήμερα οι εναπομείναντες υπάλληλοι που υπέγραψαν σύμβαση με τη ΔΕΛΤΑ SINGULAR και άλλοι που είχαν συμβάσεις με την εταιρεία μέλος του ομίλου ΕΤΕ Action Plan, εργάζονται:

-χωρίς διακοπή των συμβάσεων

-στις ίδιες θέσεις

-στα ίδια αντικείμενα

-παράγοντας τραπεζικό έργο χωρίς καμία διαφοροποίηση ως προς τις υποχρεώσεις και μάλιστα κάποια τμήματα της ΕΤΕ, όπως για παράδειγμα το Help Desk της διεύθυνσης Πληροφορικής, είναι επαναδρωμένα αποκλειστικά από ενοικιαζόμενους υπαλλήλους, ακόμα και γραμματείς διευθυντών είναι ενοικιαζόμενοι υπάλληλοι

-καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες

-με προϊσταμένους υπαλλήλους της Εθνικής Τράπεζας

-με τραπεζικό ωράριο

-με κάρτα εισόδου

-με αριθμούς μητρώου

-με κωδικούς για την πρόσβαση στα μηχανογραφικά συστήματα της τράπεζας

-χωρίς να έχουν έρθει ποτέ σε επαφή με τους άμεσους εργοδότες, αφού η επιλογή έγινε από στελέχη της ΕΤΕ κι όχι των εταιρειών.


Ανεξέλεγκτη διαχείριση προσωπικών δεδομένων

Στη διαφωνία των συνδικάτων για τη νομιμοποίηση αυτής της μορφής απασχόλησης που τη χαρακτήρισαν «απάνθρωπη» προστέθηκε μια σημαντική απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που καλεί την ελληνική κυβέρνηση να επανεξετάσει τη στάση της ως προς αυτό το ζήτημα λόγω ασυμβατότητας της ενοικίασης των εργαζομένων με διεθνείς συμβάσεις και με συνταγματικές διατάξεις. Στο κείμενο -που απευθύνεται στους αρμόδιους κρατικούς φορείς- μεταξύ άλλων αναφέρεται:

«Χρειάζεται επανεξέταση η σκοπιμότητα ύπαρξης του θεσμού της ενοικίασης, γιατί από τη φύση της και όπως προκύπτει από την εφαρμογή του στη χώρα μας αλλά και σε πρόσφατες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την εργασία, την υγιεινή και την ασφάλεια της εργασίας, δεν δίνει τη δυνατότητα στους δανεισμένους εργαζόμενους να διεκδικήσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους και είναι πιο ευάλωτοι στην καταστρατήγηση της εργατικής νομοθεσίας. Τίθεται ακόμη σε αμφισβήτηση η συνταγματικότητα των διατάξεων του νόμου 2956/2001 με τις ρυθμίσεις του Συντάγματος, καθώς και η συμβατότητά τους με το σύγχρονο Διεθνές Δίκαιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και συγκεκριμένα με τα άρθρα 4 και 23 της Οικουμενικής Διακήρυξης. Θα πρέπει επίσης να εξετασθούν σοβαρά από την αρμόδια Επιτροπή Προσωπικών Δεδομένων τα σοβαρά ζητήματα που προκύπτουν λόγω της ασύδοτης και ανεξέλεγκτης διαχείρισης προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων (διαχείριση προφίλ από τις εταιρείες προσωρινής απασχόλησης).


Ερευνα-θέσεις ΓΣΕΕ: Αυξάνονται οι δανειζόμενοι

Ερευνα πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ σε συνεργασία με την εταιρεία «Metron Analysis» σε 2.016 επιχειρήσεις της χώρας, ένα χρόνο περίπου μετά τη νομιμοποίηση της ενοικίασης εργαζομένων (2002). Διαπιστώθηκε ότι χρήση δανειζομένου προσωπικού έκανε το 0,3 των επιχειρήσεων και κυρίως οι μεγαλύτερες σε μέγεθος (με πάνω από 200 εργαζόμενους) και δυναμική ανάπτυξης. Το 2007 οι ενοικιαζόμενοι έφθασαν το 2% του εργατικού δυναμικού.

Για την ενοικίαση των εργαζομένων, η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ -εκτός της αριστερής αντιπολίτευσης που ζητά την κατάργησή της- προτείνει ορισμένα μέτρα για την προστασία των δανειζόμενων εργαζόμενων όπως:

* Η παραχώρηση εργαζόμενων σε τρίτο να μην υπερβαίνει το τρίμηνο.

* Εργαζόμενοι που απασχολούνται εκτός του εργοδότη τους να δικαιούνται τις απολαβές και παροχές που προβλέπονται για το προσωπικό της επιχείρησης που απασχολούνται.

* Για τα δικαιώματα που απορρέουν από την παροχή εργασίας σε τρίτο πρόσωπο ευθύνονται ο αρχικός και ο παραπέρα εργοδότης.

* Επιχειρήσεις που ασκούν κατ’ επάγγελμα παραχώρηση εργαζομένων σε τρίτους, δεν επιτρέπεται να ασκούν άλλες οικονομικές δραστηριότητες.

* Η σύμβαση παραχώρησης εργαζομένων καταρτίζεται εγγράφως και πρέπει να αναφέρει τους όρους σύμβασης ανάμεσα στον αρχικό και τον παραπέρα εργοδότη.

* Οι εργαζόμενοι, που απασχολούνται σε ορισμένη επιχείριση ή εκμετάλλευση, έχουν δικαίωμα να γίνονται μέλη των επιχειρησιακών συνδικαλιστικών οργανώσεων κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του νόμου 1264/82 ανεξάρτητα εάν εργοδότης τους είναι ο κύριος της επιχείρισης ή εκμετάλλευσης ή τρίτος.


Υπό την απειλή απόλυσης

Τον περασμένο Νοέμβριο εκδικάσθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών η αγωγή των μελών του συλλόγου εναντίον της Εθνικής Τράπεζας με αιτήματα:

* Να αναγνωρισθεί ως πραγματικός εργοδότης η Εθνική Τράπεζα.

* Να αναγνωρισθεί ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες της Εθνικής.

* Να αναγνωρισθεί η ακυρότητα των εικονικών συμβάσεων εργασίας που υφίσταται σήμερα με εικονικούς εργοδότες-εταιρείες.

Μετά την εκδίκαση της αγωγής, η Εθνική Τράπεζα προχώρησε σταδιακά σε απολύσεις, μαζικές μετακινήσεις στην εταιρεία First Data 50 ενοικιαζομένων υπαλλήλων, μεταξύ των οποίων ήταν ο πρόεδρος, η αντιπρόεδρος, η αναπλ. γραμματέας, η ταμίας του συλλόγου και δύο μέλη της ελεγκτικής επιτροπής. Η ταμίας ήταν έγγυος, μία ακόμη σε άδεια λοχείας και ήταν εργαζόμενοι ήδη 8-10 χρόνια.

Συγκεκριμένα, στις 2 Φεβρουαρίου κι ενώ εργάζονταν κανονικά στις υπηρεσίες τους στην ΕΤΕ, έλαβαν επιστολή στο τόπο εργασίας τους στην οποία τους ζητούσαν να παρουσιασθούν στην εταιρεία First Data στο Κρυονέρι τρεις μέρες αργότερα. Ταυτόχρονα απενεργοποιήθηκαν οι κωδικοί πρόσβασης στα τραπεζικά συστήματα. Με τον τρόπο αυτό η τράπεζα έπαψε να δέχεται πλέον τις υπηρεσίες τους. Η μετακίνηση, όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι, έγινε σκόπιμα, εν αναμονή δικαστικής απόφασης του Πρωτοδικείου Αθηνών για τον καθορισμό του πραγματικού εργοδότη των ενοικιαζομένων υπαλλήλων με σκοπό να τους εκφοβίσει και να τους εξωθήσει σε μαζικές παραιτήσεις

Στις 20 Φεβρουαρίου η ΕΤΕ προχώρησε σε 5 νέες απολύσεις επινοικιαζομένων υπαλλήλων. Η εταιρεία που τους επινοικιάζει έστειλε επιστολές στα σπίτια τους ζητώντας να παρουσιασθούν στα γραφεία της και να αναλάβουν νέα καθήκοντα.

Στο διάστημα που μεσολάβησε, όσοι μετακινήθηκαν απολύθηκαν από την εταιρεία ενώ αναμένονται και νέες απολύσεις. Ηδη κοινοποιήθηκε σε δύο μέλη του συλλόγου να παρουσιασθούν στην εταιρεία με τις γνωστές συνέπειες. Ο λόγος που αναφέρουν οι ίδιοι είναι ότι αποτελούν μέλη του σωματείου και δεν δέχθηκαν να υπογράψουν πολλαπλές συμβάσεις με την εταιρεία που βρίσκονται σε δικαστική διαμάχη.

Το Πρωτοδικείο Αθηνών με απόφασή του απέρριψε την αγωγή κατά της ΕΤΕ και ο σύλλογος ετοιμάζει έφεση στην πρωτόδικη απόφαση.

* Δεν ασφαλίζονται στο ίδιο ασφαλιστικό ταμείο με το νόμιμο προσωπικό του «έμμεσου εργοδότη».

* Βρίσκονται διαρκώς υπό την απειλή μιας επικείμενης απόλυσης, αφού η απόλυση ενός «δανειζόμενου» εργαζόμενου ονομάζεται διακοπή της «ενοικίασης» και ο άμεσος εργοδότης του μπορεί να τον μεταφέρει σε άλλο έμμεσο εργοδότη, χωρίς να μπορεί να τεκμηριωθεί μονονομερής βλαπτική μεταβολή σε βάρος του εργαζομένου. Η δυνατότητα των εταιρειών προσωρινής απασχόλησης να προσλαμβάνουν «εργαζόμενους προς ενοικίαση», όχι μόνο με συμβάσεις αορίστου χρόνου, αλλά και με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, δίνει τη δυνατότητα στους εργοδότες με την απειλή της μη ανανέωσης αυτών των συμβάσεων να μπορούν να εκβιάζουν τους «ενοικιαζόμενους εργαζόμενους» να αποδέχονται παραβιάσεις των εργασιακών τους δικαιωμάτων (σε θέματα αμοιβών, ωραρίου, αδειών κ.λπ.)


Εισπράττουμε απογοήτευση

«Εχουμε απογοητευτεί. Εκτός του Αλέκου Αλαβάνου, που μας δέχθηκε προεκλογικά, δεν βρήκαμε ανταπόκριση από καμία πολιτική ηγεσία τόσα χρόνια», επισημαίνει ο Δημήτρης Κατσούλης, πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Εργαζομένων με Παραχώρηση Εργασίας σε Τρίτους (ΠΑΣΥΠΕΤ). Ο ίδιος υποστηρίζει ότι απολύθηκε λόγω συνδικαλιστικής δράσης.

– Ζητήσατε την υποστήριξη των σωματείων εργαζομένων;

«Ούτε τα σωματεία των τραπεζοϋπαλλήλων μάς στήριξαν. Ο Σύλλογος Εργαζομένων της Εθνικής, απλά, δεν μας θέλει. Ετσι όπως προχωράει η κατάσταση όμως, σε κάποιο διάστημα δεν θα υπάρχει ΟΤΟΕ, αλλά μόνο νοικιασμένοι εργαζόμενοι χωρίς δικαιώματα και εκπροσώπηση…».

-Τι ζητάτε;

«Να απορροφηθούν όλοι οι νοικιασμένοι εργαζόμενοι που εργάζονται 10 και πλέον χρόνια, τα πιο παραγωγικά τους χρόνια, κι απ’ τη μια στιγμή στην άλλη τους πετάνε. Και δεύτερον, να σταματήσει αυτό το καθεστώς των νοικιασμένων ανθρώπων γιατί όσο παραμένει, πολλαπλασιάζεται διαρκώς».

-Πώς θ’ αλλάξει το καθεστώς αν δεν διεκδικήσετε;

«Σε όλες τις απεργίες του κλάδου μετέχουν μόνο τα μέλη του δ.σ. του σωματείου. Οι άλλοι ξέρουν καλά ότι, αν απεργήσουν, την επομένη θα χάσουν τη δουλειά τους».

-Ποιος είναι ο αριθμός του νοικιασμένου προσωπικού στις τράπεζες;

«Ξεπερνά τους 5.000 εργαζόμενους. Μόνο στον όμιλο της Εθνικής εργάζονται περίπου 900».

-Ποιά ήταν η διαδικασία πρόσληψής σας;

«Περάσαμε συνέντευξη από την τράπεζα. Και ακολούθως μας έστειλε στην εταιρεία για να… προσληφθούμε. Αλλά εμείς δεν κάναμε αίτηση στην εταιρεία. Δυστυχώς, η διαδικασία είναι οργανωμένη. Η τελευταία σύμβαση υπογράφτηκε στα γραφεία της τράπεζας. Μας έφεραν τη σύμβαση οι υπάλληλοι της εταιρείας, την ώρα της δουλειάς».

-Είναι πολλές οι εταιρείες που νοικιάζουν εργαζόμενους;

«Είναι περίπου 7 εταιρείες. Οι τράπεζες έχουν ιδρύσει και δικές τους θυγατρικές, που κάνουν αυτή τη δουλειά. Μόνον η Εθνική έχει δύο: Την «Action Plan» και την Εθνοdata-Data Plan.

-Πού αλλού διοχετεύουν νοικιασμένο προσωπικό οι εταιρείες;

«Στα μεγάλα καταστήματα, πολυκαταστήματα, καταστήματα ηλεκτρικών ειδών, ακόμα και στα βενζινάδικα».

-Αν δεν σας απέλυαν με ευκολία, θα ήσασταν ευχαριστημένοι;

«Ρωτήστε αυτούς που δουλεύουν στο υπόγειο της Εθνικής Τράπεζας στη πλατεία Κοτζιά. Οι μόνιμοι υπάλληλοι πληρώνονται το ανθυγιεινό και όποια επιδόματα δικαιούνται. Τα κορίτσια που έχουν υπογράψει σύμβάσεις με την εταιρεία, δεν παίρνουν απολύτως τίποτα πέραν του ελαχίστου βασικού μισθού».


ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ

Ιωάννα Βουλγαράκη, 48 ετών

«Ημουν άνεργη και πήγα. Εχω δύο κόρες 18 και 23 ετών. Παίρνω 1.000 ευρώ μισθό κι έχω προϋπηρεσία 30 ετών στον ιδιωτικό τομέα. Από το 1999 μέχρι σήμερα εργάζομαι στην Εθνική Τράπεζα ως ενοικιαζόμενο προσωπικό μέσω τριών εταιρειών που άλλαξα μέχρι στιγμής».

Η κ. Βουλγαράκη επισημαίνει ότι «δεν αναγνωρίσθηκε η προϋπηρεσία, δεν συμβαδίζουμε με το μόνιμο προσωπικό στο μισθό, τις αξιολογήσεις, αναβαθμίσεις και επιπλέον είμαστε ανά πάσα στιγμή στον αέρα. Ζούμε με την αβεβαιότητα. Μπορεί αύριο το πρωί να μου πουν φύγε».

Απαντά πως «δεν μας πληρώνει η τράπεζα αλλά η εταιρεία. Εργοδότης μου είναι η εταιρεία την οποία δεν γνωρίζω, δεν έχω επισκεφθεί ποτέ, δεν συνάντησα τους εκπροσώπους της. Δύο είναι οι εταιρείες που ενοικιάζουν προσωπικό στην Εθνική Τράπεζα. Περίπου 70 άτομα από το ενοικιαζόμενο προσωπικό, μέλη του σωματείου μας, καταθέσαμε αγωγή κατά της τράπεζας. Πρωτόδικα, χάσαμε το δικαστήριο, χωρίς στην απόφασή του το δικαστήριο να αναφέρει συγκεκριμένη αιτιολογία. Ακολούθως, η μία εκ των δύο εταιρειών ξεκίνησε την αντικατάστασή μας. Απέλυσε πάνω από 10 μέλη του σωματείου, αποκλείοντας το συνδικαλισμό. Από τότε συνεχίζεται το «φύγε εσύ, έλα εσύ». Εργάζομαι εννέα χρόνια στην τράπεζα και δεν μπορώ να προγραμματίσω ούτε την καθημερινότητα. Αλλά σ’ αυτή την ηλικία δεν μπορώ να βρω δουλειά».


ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ

Πόπη Κουτσουμπέλη, 46 ετών

«Από το 1998 εργάζομαι στην Εθνική Τράπεζα. Με προσέλαβαν για χειρισμό κομπιούτερ αλλά έχω δουλέψει στο σύστημα on line, σε προγράμματα θεματοφυλακής και σε ό,τι άλλο χρειαζόταν. Εχω περάσει σχεδόν από όλες τις υπηρεσίες της διεύθυνσης εξυπηρέτησης χρηματοοικονομικών οργανισμών».

«Αυτά μέχρι πρότινος που με έδιωξαν. Μου ανακοίνωσαν απλώς ότι δεν χρειάζονται πλέον τις υπηρεσίες μου. Και μ’ έστειλαν πίσω στην εταιρεία First Data, η οποία με χρησιμοποιεί στο τηλεφωνικό κέντρο, στο Κρυονέρι.

Πώς ξεκίνησε; «Μέσω θυγατρικών της Εθνικής Τράπεζας προσελήφθησαν ως ενοικιαζόμενο προσωπικό το 1998, με συμβάσεις δίμηνες, τρίμηνες ανάλογα. Αυτό διήρκεσε περίπου δύο χρόνια. Λίγο πριν κλείσει η διετία μάς απέλυσαν. Μια εβδομάδα αργότερα επαναπροσληφθήκαμε στην ίδια υπηρεσία. Ενάμιση χρόνο μετά, μας μετέφεραν στη θυγατρική της Εθνικής, την Data Plan, χωρίς ν’ αλλάξουμε αντικείμενο. Αυτό συνέβαινε περίπου δυόμισι χρόνια μέχρι το 2003. Στο ενδιάμεσο, μας υποχρέωσαν να παραιτηθούμε από τις ετήσιες συμβάσεις και να υπογράψουμε εξάμηνες. Από τον Φεβρουάριο του 2003 και μετά ανήκουμε στη «Δέλτα Σίγκιουλαρ», η οποία αποτελεί τμήμα της First Data. Μέσω της «Εθνο-Data» βρεθήκαμε στην Εθνική όπου ξεκινήσαμε με το βασικό μισθό, ανεξάρτητα από την εργασία που αναλαμβάνουμε και τον προηγούμενο μισθό μας».

Πότε εμφανίσθηκε το πρόβλημα; «Οταν αρχίσαμε να διεκδικούμε, να δημιουργούμε σύλλογο. Στείλαμε κάποια υπομνήματα στην τράπεζα υποστηρίζοντας ότι οι συμβάσεις μας μπορούν να μετατραπούν σε αορίστου χρόνου στον εργοδότη που μας απασχολεί κι όχι σ’ αυτόν που μας νοικιάζει. Η τράπεζα δεν μας απάντησε ποτέ».


Οι μισθοί κάτω από την συλλογική σύμβαση

 

Κ.Νικολάου

Υπάρχουν πολλοί νοικιασμένοι από εταιρείες που εργάζονται στον κλάδο τροφίμων-ποτών, επιβεβαιώνει ο Κώστας Νικολάου, συνδικαλιστής στο σωματείο εργαζομένων στον κλάδο τροφίμων-ποτών. Επισημαίνει ότι στις μεγάλες βιομηχανίες αναψυκτικών και μπίρας, η φόρτωση, εκφόρτωση και διαλογή γίνεται σχεδόν αποκλειστικά από αυτή την κατηγορία εργαζομένων». «Οι δανειζόμενοι εμφανίζονται ως εργαζόμενοι μόνο στην έμμεση εταιρεία κι όχι στη βιομηχανία που εργάζονται. Οι μισθοί τους είναι πολύ χαμηλοί, κάτω της συλλογικής σύμβασης. Οι ηλικίες τους διαφέρουν, μεταξύ τους είναι και αρκετοί μεσήλικες, περίπου 50 ετών. Οι εταιρείες τούς πηγαινοφέρνουν στα εργοστάσια αναλόγως των εποχικών αναγκών. Υπάρχει εταιρεία που διαθέτει περισσότερους από 2.000 εργαζόμενους με τέτοιες συμβάσεις. Συνολικά, αυτής της κατηγορίας οι εργαζόμενοι αποτελούν τουλάχιστον το 30% του συνόλου των εργαζομένων που καλύπτουν εποχικές ανάγκες στη βιομηχανία.


Εργάζονται για πολλά χρόνια με συμβάσεις

Ζώης Πεπές (οργανωτικός γραμματέας ΟΤΟΕ)

Αυτή η διαδικασία ξεκίνησε το 1990, λίγο αργότερα ψηφίσθηκε ο νόμος που κατοχυρώνει αυτή τη μορφή εργασίας. Αρχικά, δημιουργήθηκε η πρώτη εταιρεία όταν γινόταν η αποϋλοποίηση των μετοχών στο Χρηματιστήριο κι έφεραν εργαζόμενους που θα έκαναν αυτή τη δουλειά (αποϋλοποίηση μετοχών), που απαιτούσε περιορισμένο, βέβαια, χρόνο. Ολα έγιναν χωρίς αντιδράσεις της συνδικαλιστικής ηγεσίας.

Η λειτουργία αυτής της εταιρείας ήταν απλή: Η εταιρεία έκανε την πρόσληψη αλλά παραχωρούσε τους εργαζόμενους στην Εθνική, για πρόσκαιρη εργασία, χωρίς να υπάρχει σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Αυτή η μορφή εργασίας, μετά τη νομιμοποίησή της, επεκτάθηκε σε άλλες διευθύνσεις της Εθνικής Τράπεζας, που όμως δεν υπήρχε πρόσκαιρη εργασία, με ημερομηνία λήξης και από το 1991 και μετά άρχισε να επεκτείνεται. Γιατί ήταν η εύκολη λύση. Με τον τρόπο αυτό βόλευαν τις κομματικές λίστες. Σ’ αυτή τη διαδικασία μάλιστα είχαν εμπλακεί και συνδικαλιστές και για τον λόγο αυτό δεν υπήρξαν αντιδράσεις από μέρους των συνδικαλιστών. Μετά το 1993-94 υπήρξε συγκάλυψη. Βόλευαν ορισμένους σε συνεργασία με τη διοίκηση της τράπεζας. Στην Εθνική, οι νοικιασμένοι εργαζόμενοι έφθασαν τα 1.000 άτομα με μόνιμο προσωπικό 12.000.

Σήμερα, αντίστοιχα φαινόμενα εμφανίζονται στην Eurobank (μέσω τριών θυγατρικών). Χαρακτηριστική περίπτωση είναι το κατάστημα της συγκεκριμένης τράπεζας στη Νέα Ιωνία, όπου από τους 2.000 εργαζόμενους, περίπου το 20% απασχολούνται για όλες τις εργασίες της τράπεζας με συμβάσεις παραχώρησης.

Τι είδους υπηρεσίες παρέχουν στις τράπεζες; Από απλή διεκπεραίωση με κομπιούτερ (εισαγωγή στοιχείων, έλεγχο δεδομένων) μέχρι πολύ σύνθετες, όπως είναι η ανάλυση προγραμμάτων, χρηματοοικονομικές συμβουλές, γενικότερα καλύπτουν όλο ο φάσμα των εργασιών μιας τράπεζας. Υπάρχουν ακόμα και εξειδικευμένα στελέχη που παρέχουν εργασία με αυτή τη μορφή. Και στο μηχανογραφικό κέντρο του υπουργείου Οικονομικών, εργάζονται στην καταχώριση στοιχείων.

Και ο ίδιος επισημαίνει πως «μόλις ξεκίνησαν από μέρους των εργαζομένων κάποιες αγωγές, ζητώντας να μετατραπούν οι συμβάσεις σε αορίστου χρόνου, απολύθηκαν 400 άτομα. Τότε ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων ζήτησαν συμβάσεις αορίστου χρόνου από τις εταιρείες που τους είχαν προσλάβει. Μόνο που αυτές οι εταιρείες τούς είχαν προσλάβει με τη δυνατότητα να λύεται η σύμβαση όταν λήξει το έργο το οποίο έχουν αναλάβει. Με αποτέλεσμα να τους απολύουν με το πρόσχημα ότι δεν υπάρχει το συγκεκριμένο έργο. Στη συνέχεια προσλαμβάνουν άλλον ή επαναφέρουν κάποιον τρίτο. Σε πολλές περιπτώσεις παρατηρείται κάποιοι να εργάζονται περισσότερα από 8 χρόνια με συμβάσεις, αλλάζοντας θέσεις διαρκώς, ώστε να μην μπορούν να κατοχυρώσουν ότι καλύπτουν πάγιες ανάγκες».

Απαντά ότι στο χώρο των τραπεζών, οι νοικιασμένοι εργαζόμενοι ανέρχονται σε πάνω από το 10% του προσωπικού. Αυτό συμβαίνει στο σύνολο των τραπεζών και ιδιαίτερα σε μεγάλες τράπεζες, όπως είναι η Εθνική, η Πίστεως, η Πειραιώς, η Eurobank, σύμφωνα με πληροφορίες αυτό συμβαίνει και στην Εμπορική μετά την εξαγορά της. Πολλοί εργάζονται με ωράρια διαφορετικά από τα ωράρια των τραπεζών. Διότι δουλεύουν με εργασιακές σχέσεις που δεν εμπίπτουν στις συμβάσεις των υπαλλήλων και μάλιστα στο θεσμικό πλαίσιο είτε αφορά το ωράριο είτε την ασφάλιση στο Ταμείο Τραπεζουπαλλήλων καθώς και στις πρόσθετες αμοιβές. Πληρώνουν μόνον τις ελάχιστες συμβατικές αποδοχές. Δεν τους δίνουν επιδόματα και παροχές που δίνουν για την αντίστοιχη εργασία στο μόνιμο προσωπικό της τράπεζας.

Ως παράδειγμα αναφέρει ότι το μόνιμο προσωπικό στην Εθνοκάρτα εντάσσεται στο ανθυγιεινό (συν 12%) και επιπλέον παίρνει κάποιο επίδομα 50-90 ευρώ. Από αυτό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι μέσω εταιρειών. Ασφαλώς, πολύ περισσότερα επιδόματα γλιτώνουν οι τραπεζικοί οργανισμοί από το εξειδικευμένο προσωπικό. Αυτές οι διαφορές φθάνουν μέχρι και το 50% των αμοιβών.

Επισημαίνει ότι το μεγάλο θέμα είναι η ανασφάλεια που νιώθει αυτός ο κόσμος. Υπάρχουν εργαζόμενοι με εξειδικευμένες γνώσεις που πρόσκαιρα αξιοποιεί η τράπεζα και είναι αναλώσιμοι. Οι περισσότεροι είναι σε ηλικία 23-35 ετών και βιώνουν διαρκώς την απόλυση.

Εκτός των τραπεζών, το σύστημα εφαρμόζεται και σε άλλους κλάδους της οικονομίας, όπως στο εμπόριο, σουπερμάρκετ, λογιστήρια μεγάλων εταιρειών, υπηρεσίες σεκιούριτι. Προσπαθούν μέσω των εταιρειών που νοικιάζει εργαζόμενους να λύσουν το πρόβλημά τους χωρίς υποχρεώσεις. Στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο έφθασαν οι νοικιασμένοι εργαζόμενοι να αποτελούν το 30% των εργαζομένων που μειώθηκαν πρόσφατα με κάποιες προσλήψεις. Ενδιαφέρον είναι ότι ο διευθύνων σύμβουλος του Ταχ. Ταμιευτηρίου κ. Τσουπίδης είχε ενημερώσει την ΟΤΟΕ ότι οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με αυτή την μορφή κοστίζουν πολύ περισσότερο, διότι οι εταιρείες, που είναι οι μεσάζοντες, κερδίζουν πολλά.

Οι εταιρείες

Ο ίδιος διευκρινίζει ότι οι εταιρείες που νοικιάζουν εργαζόμενους δημιουργούνται πάρα πολύ εύκολα. Για τον λόγο αυτό είναι πολλές. Και αλλάζουν πολύ εύκολα μορφή. Η κάθε εταιρεία μέσα στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνει ότι παρέχει υπηρεσίες σε τρίτους. Είναι απλούστατο και μπορεί ο καθένας να φτιάξει μια εταιρεία που νοικιάζει πέντε ανθρώπους για να δημιουργούν ηλεκτρονικά αρχεία.


Σαν πρόβατα επί σφαγήν

Εκτορας Καβαδίας (Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο)

Στους 1.200 μόνιμους υπαλλήλους αντιστοιχούν 950 νοικιασμένοι υπάλληλοι. Δηλαδή είναι περίπου μισοί-μισοί, διευκρινίζει ο αντιπρόεδρος του συλλόγου εργαζομένων στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, ο Εκτορας Καβαδίας, επισημαίνοντας ότι αυτοί οι υπάλληλοι διοχετεύονται μέσω των δύο εταιρειών.

Εξηγεί ότι η πόρτα ουσιαστικά άνοιξε με νομοθέτημα (1998-99) της Βάσως Παπανδρέου.

Προσθέτει ότι στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, αυτοί οι εργαζόμενοι κάνουν τα πάντα. Εργάζονται στον γκισέ, στα δάνεια, σε επιτελικές θέσεις και αμείβονται με 680-750 ευρώ το μήνα. Δηλαδή το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο δεν μπορεί να δουλέψει χωρίς αυτούς και δεν έχουν καμιά απολύτως σχέση με το Ταμιευτήριο.

Επισημαίνει όμως ότι το φαινόμενο έχει πάρει φοβερή έκταση στην Εθνική Τράπεζα, με τεράστιο αριθμό εργαζομένων, που η διοίκηση κρατάει κρυφό. Και όπως και στο Ταμιευτήριο, δεν προσδοκούν να προσληφθούν. Οι οργανισμοί αναθέτουν μια εργολαβία στην εταιρεία, τους αναθέτουν ένα έργο, αυτοί προσλαμβάνουν κάποιους, τους στέλνουν και τους εκμεταλλεύονται στυγνά. Αρκετοί αναλαμβάνουν τραπεζικές εργασίες χωρίς εμπειρία και εκπαίδευση. Κι αν ένα παιδί από αυτά δημιουργήσει ένα ταμειακό έλλειμμα, χάθηκε. Τα χρησιμοποιούν σαν πρόβατα επί σφαγήν. Ποτέ κανένα από τα παιδιά αυτά δεν αποκτούν δικαιώματα μόνιμου προσωπικού. Οι νοικιασμένοι εργαζόμενοι που εργάζονται στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ. Και χωρίς να το θέλουν, λειτουργούν ως απεργοσπαστικοί μηχανισμοί. Οταν οι εργαζόμενοι συμμετέχουν σε απεργιακές κινητοποιήσεις, γίνονται διαπληκτισμοί επειδή δουλεύουν. Γιατί είναι στον αέρα και προσδοκούν μια πρόσληψη, την οποία τους έχουν υποσχεθεί. Κι έτσι ο ρόλος τους είναι διπλός: εξυπηρετούν τη διοίκηση παίρνοντας ψεύτικες υποσχέσεις και λειτουργούν κατά των εργαζομένων.

Πόσο κοστίζουν; Τα στοιχεία των μετρήσεων στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο αποδεικνύουν ότι οι νοικιασμένοι εργαζόμενοι κοστίζουν 40% περισσότερο απ’ ό,τι το μόνιμο προσωπικό. Διότι το 50% ίσως και παραπάνω, το κρατάει η εταιρεία που τους νοικιάζει. Δηλαδή, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο πληρώνει το μισθό, το ΙΚΑ του εργαζόμενου και το κέρδος της εταιρείας. Κι αν η εταιρεία κερδίζει 200 ευρώ από κάθε εργαζόμενο, στους 1.000 κερδίζει 200.000 ευρώ το μήνα μόνο από το Ταμιευτήριο.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ – 01/12/2007

Advertisements

Make a Comment

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

  Περί

  ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Μέλος Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της ΓΣΕΕ (ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ)

  RSS

  Subscribe Via RSS

  • Subscribe with Bloglines
  • Add your feed to Newsburst from CNET News.com
  • Subscribe in Google Reader
  • Add to My Yahoo!
  • Subscribe in NewsGator Online
  • The latest comments to all posts in RSS

  Μεταστοιχεία

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

Αρέσει σε %d bloggers: