Archive for Μαρτίου 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 2.012

Posted on Μαρτίου 28, 2012. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΕΦΚΑ |

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση νέου Πίνακα εργασιών και ειδικοτήτων του Κανονισμού
Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων – Κ.Β.Α.Ε.»

ΙΚΑ ΑΡ. 27 – Πίνακας Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων 2012

Advertisements
Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 2012

Posted on Μαρτίου 28, 2012. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ |

Μείωση Επικουρικών Συντάξεων 2012

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ

Posted on Μαρτίου 28, 2012. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ |

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των άρθρων 1, 2 και 3 του Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32 Α΄) και του
άρθρου 1 παρ. 16 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α΄).

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΜΙΣΘΟ (άρθρου 138 του ν. 4052-2012)

Posted on Μαρτίου 28, 2012. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ |

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διατάξεων άρθρου 138 του νόμου 4052-2012

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΜΙΣΘΟ (άρθρου 138 του ν. 4052-2012)

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΠΟΣΟΥ ( ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ )

Posted on Μαρτίου 28, 2012. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΕΦΚΑ |

ΘΕΜΑ : α) Διευκρινίσεις για τον καθορισμό ποσού «ελάχιστης παροχής» για
τους σκοπούς χορήγησης συμπληρωματικής παροχής, β) οδηγίες σχετικά με
την εφαρμογή του άρθρ. 51 παρ.4 Ν.2084/1992 σε συνδυασμό με τις
διατάξεις των ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΠΟΣΟΥ ( ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ )

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Posted on Μαρτίου 28, 2012. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΕΦΚΑ |

ΘΕΜΑ : «Χρονικές προϋποθέσεις για ασφαλιστική ικανότητα »
ΣΧΕΤ.: Άρθρο 138 παρ.Α.1 Ν.4052/2012

Προϋποθέσεις για ασφαλιστική ικανότητα

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Posted on Μαρτίου 28, 2012. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΕΦΚΑ |

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τη λειτουργία του Κέντρου Πιστοποίησης
Αναπηρίας

Λειτουργία του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

Posted on Μαρτίου 28, 2012. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΕΦΚΑ |

ΘΕΜΑ: «Δεν εμπίπτουν στην εξαίρεση από την παρακράτηση της εισφοράς του
άρθρου 44 παρ. 11 του Ν.3986/2011, λόγω αυτοδίκαιης λύσης της
εργασιακής τους σχέσης, οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Κοινοποίηση της
διάταξης του άρθρου 23 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14/τ.Α΄/2.2.2012)»

ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΜΙΣΘΩΝ ΑΠΟ 14-2-2012

Posted on Μαρτίου 28, 2012. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΕΦΚΑ |

ΘΕΜΑ : «Κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων από 14/2/2012»
ΣΧΕΤ. : Το με αριθμ. πρωτ. Α41/1/25-7-2011 Γενικό Έγγραφο.

ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΜΙΣΘΩΝ ΑΠΟ 14-2-2012

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 του Ν. 3863/2010,

Posted on Μαρτίου 28, 2012. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΕΦΚΑ |

IKA Αρ. Εγκυκλίου 57 Κοινοποίηση των διατάξεων του αρθ. 10 του Ν. 3863-2010,

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Posted on Μαρτίου 19, 2012. Filed under: 2) ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ |

apergia13 Τού Κώστα Νικολάου*

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΛΥ ΜΑΚΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ

Τις Σ.Σ.Ε., δεν μας το χάρισε ο Κουτρουμάνης. Έρχονται από πολύ μακριά, κερδήθηκαν με αγώνες και αίμα, αποτελούν την ποιο σκληρή ταξική σύγκρουση, και δεν εξαρτώνται, ούτε από τις κάθε φορά εργοδοτικές ορέξεις, ούτε από τις υπηρεσίες  ενός γραφειοκράτη συνδικαλιστή, που ως εκπρόσωπος της «αγοράς» πλέον, νομίζουν πως με μια υπογραφή, θα σβήσει ολόκληρη ιστορία.

 Εποχή: 11-3-2012

 Οι επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων είναι πρωτοφανής,  συντονισμένη και γίνεται σε όλα τα επίπεδα. Με συστηματικές παρεμβάσεις επιχειρείται η τελική κατάργηση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας(Σ.Σ.Ε.)  και η αντικατάστασή τους με «ατομικές συβάσεις».

Οι παρεμβάσεις που τις καταργούν είναι: (1) Η ουσιαστική κατάργηση του Ο.Μ.Ε.Δ., ο οποίος   μεσολαβεί και με  Διαιτητικές  Αποφάσεις καθορίζει την αναπροσαρμογή των μισθών, επιδομάτων, κ.τ.λ.. όταν οι εργοδότες αρνούνται να υπογράψουν.  (2) Μη επέκταση των Σ.Σ.Ε., μέσω της κήρυξής τους ως γενικά υποχρεωτικών, που στο εξής θα ισχύουν μόνο για τα μέλη που δεσμεύονται από αυτές. (3) Υπερίσχυση των επιχειρησιακών συμβάσεων έναντι των κλαδικών.  (4) Δίνεται η δυνατότητα σε συλλογικά μορφώματα «ενώσεις προσώπων» να συνάπτουν επιχειρησιακές συμβάσεις κάτω από τις κλαδικές. (5) Κατάργηση της μετενέργειας των συμβάσεων, όταν αυτές δεν ανανεώνονται. (6) Με υπουργική απόφαση καταργείται η (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.).

Σε σκληρή δοκιμασία οι συλλογικές συμβάσεις

Είναι προφανές πως, υπό τις παρούσες συνθήκες, οι συλλογικές συμβάσεις περνούν στην ποιο σκληρή δοκιμασία στην ιστορία και το μέλλον τους (για τις περισσότερες) κρίνεται αβέβαιο. Και αυτό, γιατί ο τρόπος θεσμικής δόμησής τους, το εναπομείναν θεσμικό πλαίσιο μετά τις συνεχείς περιορισμούς,  καθιστά τα συνδικάτα, αδύναμα έως ανίκανα να τις υπηρετήσουν.

Όμως, με την διαπίστωση αυτή, δεν θα πρέπει να οδηγηθούμε στο λαθεμένο συμπέρασμα, ότι ήρθε και το τέλος των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.Τέτοιου είδους απόψεις, εάν δεν υπονομεύουν, τουλάχιστο υποτιμούν την   δυναμική των συνδικάτων, αφού βλέπουν την υπογραφή των Σ.Σ.Ε., σαν μια γραφειοκρατική διεκπεραίωση και μάλιστα χωρίς τους εργαζόμενους.

Τις Σ.Σ.Ε., δεν μας το χάρισε ο Κουτρουμάνης. Έρχονται από πολύ μακριά, κερδήθηκαν με αγώνες και αίμα, αποτελούν την ποιο σκληρή ταξική σύγκρουση, και δεν εξαρτώνται, ούτε από τις κάθε φορά εργοδοτικές ορέξεις, ούτε από τις υπηρεσίες  ενός γραφειοκράτη συνδικαλιστή, που ως εκπρόσωπος της «αγοράς» πλέον, νομίζουν πως με μια υπογραφή, θα σβήσει ολόκληρη ιστορία.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει πως και εμείς, θα συνεχίσουμε την μάχη με τα ίδια παρωχημένα εργαλεία και χωρίς να αλλάξουμε τίποτα.  Συνεπώς, τόσο η αναδιοργάνωση των συλλογικών συμβάσεων όσο και η αναδιάταξη των συνδικάτων, είναι πλέον όρος επιβίωσης.

Εάν χθες, μιλάγαμε «χλυαρά» για την αναδιοργάνωση των συνδικάτων και με βάση αυτών την αναδιάταξη των συλλογικών συμβάσεων, τώρα τα περιθώρια αυτά τελείωσαν.  Η απαίτηση για αναδιάρθρωση των συλλογικών συμβάσεων είναι άμεση.

Τι πρέπει να αλλάξει;

Πριν φτάσουμε στις προτάσεις για αλλαγές που πρέπει να γίνουν, θα δώσουμε μια σύντομη περιγραφή κατανομής εργαζομένων και αντισστοιχίας των  συλλογικών συμβάσεων που υπάρχουν.

1)  Η   κατανομή των εργαζομένων σήμερα, ανάλογα με την εργασία που παρέχουν.  

Από τα τελευταία μηνιαία στοιχεία απασχόλησης του ΙΚΑ (Μάρτιος 2011), προκύπτουν τα εξής:

α)  Καταμερισμός ανά επάγγελμα.  Το 26,91% του συνόλου των ασφαλισμένων έχουν την ειδικότητα υπάλληλου γραφείου, το 18,37% είναι ανειδίκευτοι εργάτες, το 17,10% παροχής υπηρεσιών πωλητές καταστημάτων, το 10,1% επιστημονικά – καλλιτεχνικά επαγγέλματα, το 9,85% τεχνολόγοι – τεχνίτες βοηθοί, το 8,80% χειριστές μηχανημάτων, και το 7,78% ειδικευμένοι τεχνίτες.

β) Καταμερισμός ανά κλάδο. Στις εμπορικές επιχειρήσεις, εργάζεται το 23,51% του συνόλου των εργαζομένων.  Στη μεταποιητική βιομηχανία το 16,72%. Στην παροχή υπηρεσιών το 12,82%. Σε ξενοδοχεία –εστιατόρια το 7,39%. Στις μεταφορές το 7,6%. Σε κατασκευές το 6,87%. Στην εκπαίδευση το 6,60%. Στην υγεία το 5,59%. Σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς το 4,54%.

Ο συνολικός αριθμός των ασφαλισμένων του ΙΚΑ, όπως προκύπτει από τα ετήσια στοιχεία απασχόλησης του 2010, ανέρχεται στα 2.539.498. (είχαν τουλάχιστο μία ημέρα ασφάλισης) και σε 1.792.222, οι οποίοι είχαν θεωρημένο βιβλιάριο υγείας, δηλαδή πάνω από 50 ημέρες ασφάλισης.

Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν προσωπικό (Μάρτιος 2011)  ανέρχονται στις 231.000,  από τις οποίες, οι 22.910 απασχολούν πάνω από 10 άτομα  και το 72,1% του συνόλου των εργαζομένων,  ενώ οι υπόλοιπες 208.190 επιχειρήσεις, απασχολούν κάτω από 10 άτομα, το 27,9% των εργαζομένων.

2)  Κατανομή των συλλογικών συμβάσεων. 

Όσο απλά φαίνονται τα παραπάνω, τόσο ποιο δύσκολα και ποιο σύνθετα γίνονται σε επίπεδο συλλογικών συμβάσεων. Αυτό έχει να κάνει, (κατά βάση) με το την συντριπτική αποβιομηχάνιση της χώρας και την ανάπτυξη στους τομείς των υπηρεσιών και εμπορίου, ενώ οι συμβάσεις (τουλάχιστο οι περισσότερες) δεν αναπροσαρμόστηκαν με βάση τα νέα δεδομένα.

Αποτέλεσμα, σήμερα να υπάρχουν περισσότερες από 300 κλαδικές ή ομοιοεπαγγελματικές συμβάσεις, οι οποίες περισσότερο διαιρούν τους εργαζόμενους και λιγότερο τους ενώνουν στην  συλλογική δράση και την  προάσπιση των συμφερόντων τους.

Παράδειγμα προς αποφυγή

Ένα παράδειγμα είναι αρκετό για να δώσουμε τη διάσταση. Εάν διαιρέσουμε την μεταποιητική βιομηχανία σε  τομείς και πάμε  στην Βιομηχανία Τροφίμων – Ποτών θα δούμε (Μάρτιος 2011)  να εργάζονται (66.456) άτομα. Ωστόσο σε επίπεδο κλαδικών συμβάσεων θα   συναντήσουμε το εξής τραγικό. Οι εργαζόμενοι αυτοί  βρίσκονται ξανά διαιρημένοι, και αυτή τη φορά  ανάλογα με το τι παράγει ο καθένας!!

Έτσι έχουμε, άλλη κλαδική σύμβαση για τα γάλατα άλλη για τυριά, άλλη για τα κρουασάν άλλη για τα πατατάκια, άλλη για το  λάδι άλλη για το ξύδι, άλλη για το κρέας άλλη για τα αλλαντικά…..   και αυτό συνεχίζεται  και φτάνουμε στις 17 κλαδικές συμβάσεις για να καλύψουν μόνο 66.456 εργαζόμενους. Ανάλογα, βέβαια, ακολουθούν και οι ομοσπονδίες, που υπογράφουν αυτές τις συμβάσεις.

Όμως δεν τελειώνουμε εδώ, καθώς οι συμβάσεις  αυτές δεν καλύπτουν όλους τους εργαζόμενους, αφού οι περισσότερες, περιορίζονται μόνο στο εργατοτεχνικό προσωπικό, δηλαδή περίπου στο 30% των εργαζομένων. Οι υπόλοιποι, το υπαλληλικό προσωπικό  καλύπτονται από την κλαδική ΣΣΕ  υπάλληλων βιομηχανίας ή άλλες ομοιοεπαγγελματικές.  Στο πάζλ αυτό, θα πρέπει να προστεθούν και οι (80)  επιχειρησιακές συμβάσεις των μεγάλων επιχειρήσεων, οι οποίες είναι πολύ πάνω από τις κλαδικές και  υπογράφονται από τα αντίστοιχα επιχειρησιακά σωματεία.

Αυτή είναι η κατάσταση. Κάπως έτσι είναι  και σε άλλους κλάδους. Και το πρόβλημα δεν έχει να κάνει με όλες τις συμβάσεις , αλλά περισσότερο με αυτές που σχετίζονται με την μεταποιητική βιομηχανία, η οποία έχει συρρικνωθεί.

Φωτεινά παραδείγματα  

Θα φύγουμε από κακές πρακτικές  και θα πάμε σε καλές,  γιατί αυτό που επικρατεί δεν είναι μόνο το μαύρο. Τουλάχιστον σε επίπεδο κλαδικών συμβάσεων υπάρχουν εξαιρέσεις έως και φωτεινά παραδείγματα και τα οποία αποτελούν και την λύση.

Αναφέρομαι στις διάσπαρτες συμβάσεις των οικοδόμων που πριν πολλά χρόνια ενοποιήθηκαν σε μία κλαδική σύμβαση. Αναφέρομαι σε τρείς (3) κλαδικές συμβάσεις, (εμπορικών επιχειρήσεων, παροχής υπηρεσιών, και υπάλληλων στην βιομηχανία,) οι οποίες  αναπτύχτηκαν τα τελευταία χρόνια και αφορούν κοντά το 50% του συνόλου των εργαζομένων.  Οι δύο πρώτες καλύπτουν όλους τους εργαζόμενους  στο χώρο τους, η τρίτη μόνο το υπαλληλικό προσωπικό, και υπογράφονται από την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων.

Υπάρχουν και άλλες συμβάσεις που καλύπτουν μεγάλο μέρος της οικονομίας, όπως στον τουρισμό, στις μεταφορές, τράπεζες, υγεία, εκπαίδευση, κ.τ.λ. Αυτές με διορθωτικές αλλαγές μπορούν να συνενώσουν όλους τους εργαζόμενους στον τομέα τους.

Η πρότασή μας;

Μπορεί να συζητάμε για χρόνια για το τι είδους και πόσα συνδικάτα χρειάζονται και να μην καταλήξουμε. Όμως, για πόσες και ποιες κλαδικές συμβάσεις απαιτούνται δεν υπάρχουν περιθώρια. Και οι προτάσεις θα πρέπει να περιοριστούν όχι στο τι θέλουμε αλλά με το τι έχουμε:

1. Έχουμε την σύμβαση υπάλληλων στην βιομηχανία. Αυτή μπορεί και πρέπει να μετεξελιχτεί σε σύμβαση όλων των εργαζομένων στην βιομηχανία. Συνεπώς οι ομοσπονδίες που σχετίζονται με την βιομηχανία, θα πρέπει να ενσωματώσουν τις κλαδικές συμβάσεις τους  στην σύμβαση αυτή και όλοι μαζί να την υπηρετήσουν. Τώρα, εάν δεν υπάρχει αντίρρηση και θέλουν να ενοποιηθούν και σε μία συνδικαλιστική ομοσπονδία, είναι άλλο θέμα.

Θέλω να πιστεύω πως τόσο το πρόβλημα όσο η λύση του βρίσκονται εδώ. Άν βγάλουμε το αγκάθι αυτό, τα υπόλοιπα είναι εύκολα και θα εξελιχτούν από μόνα τους.

2. Υπάρχουν είδη οι κλαδικές των εμπορικών επιχειρήσεων  και της παροχής υπηρεσιών  και μαζί με της βιομηχανίας, εκτός που θα καλύπτουν και θα συνενώνουν την πλειοψηφία των εργαζομένων, θα αναπτυχτεί στο χώρο αυτό μια νέα δυναμική.

3. Στους υπολοίπους τομείς τις οικονομίας, (τουρισμός, μεταφορές,  κατασκευές, εκπαίδευση, υγεία, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί Τύπος),  που υπάρχουν περισσότερες από μία κλαδική σύμβαση, είναι αυτονόητο ότι πρέπει να ενοποιηθούν σε μία.

4. Αναφέρομαι μόνο στον ιδιωτικό τομέα, (λόγο των διαθέσιμων στοιχείων του ΙΚΑ) αυτό δεν σημαίνει πως οι εργαζόμενοι του δημοσίου θα πρέπει να είναι χώρια, αντιθέτως, οι ενοποιήσεις μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα κρίνονται απαραίτητες. Αυτό, όμως, περνά μέσα από την ενοποίηση ΓΣΕΕ- ΑΔΕΔΥ που ήρθε ο καιρός πλέον να γίνει.

Θετικές προϋποθέσεις      

Ποίο το αποτέλεσμα; Με το «συμμάζεμα» των συμβάσεων, ο αγώνας για την υπεράσπισή τους αποκτά άλλα χαρακτηριστικά και άλλη δυναμική. Εξυπακούεται ότι ο αγώνας για υπογραφή των συμβάσεων θα είναι ενιαίος και όχι ατομικός.  Αυτός πρέπει να είναι ο δρόμος, με αυτά τα εργαλεία θα δώσουμε την μάχη, και να είμαστε σίγουροι ότι θα κερδίσουμε.    “Ουδέν κακό αμιγές καλού”.

           

  *Ο  Κώστας Νικολάου είναι Μέλος Διοικούσας Επιτροπής  ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

ΠΟΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΛΗΓΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

Posted on Μαρτίου 18, 2012. Filed under: Τ) ΔΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΛΗΓΟΥΝ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ |

Ο χάρτης των (287) Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας – Τα συνδικάτα που τις υπογράφουν και πότε λήγουν.

Κατά αλφαβητική σειρά & κατά κλάδο

 

1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

2 OI ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ)

3 OI ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ( ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ )

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ  ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

 

 

 

 

     Συμβάσεις

 

 

Είδος

σύμβασης

 

Συνδικαλιστική Οργάνωση

 

Εργοδοτικές Οργανώσεις

 

Ημ/μηνία

Έναρξης

 

Ημ/μηνία

Λήξης

1

Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων

Κλαδική

ΟΜ.ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

ΠΑΣΕΓΕΣ

1/1/2010

Έληξε

2

Αισθητικών

Ειδικότητα 

σ.ε.ε.κ.

Π.Σ.Β.Κ.

25/10/2013

30/9/2015

3

Αλλαντοβιομηχανίας

Εργ/τενιτες

ΟΜ. ΚΡΕΑΤΟΣ

ΣΕΒ – ΣΕΒΚ- ΓΣΕΒΕΕ

1/1/2010

Έληξε

4

Αμαξωμάτων

Εργ/τενιτες

ΟΜ.ΜΕΤΑΛΟΥ

ΣΕΒ – Σ.ΚΑΤ.

1/1/2010

Έληξε

5

Αμμοβολιστών

Εργ/τενιτες

Π.Ε.Α.

Ε.ΕΡΓ. ΑΜΜ.

1/1/2010

Έληξε

6

Αδελφών Νοσοκόμων

Ειδικότητα 

 

Υπουργική Απόφαση

13/7/2006

Έληξε

7

Αγγειοπλαστών

Εργ/τενιτες

ΟΜ. Κεραμικής

ΣΕΒ

1/1/2010  

Έληξε

8

Αγγειοπλαστών τροχού φόρμας (κεραμικής)

Εργ/τενιτες

ΟΜ. Κεραμικής

ΓΣΕΒΕΕ

1/1/2008

Έληξε

9

Απορρυπαντικών

Εργ/τενιτες

ΟΜ. Χημ. Βιομ.

ΣΕΒ

1/1/2010

Έληξε

10

Αργυροχρυσοχόων

Τεχνίτες

ΟΜ.ΜΕΤΑΛΛΟΥ

ΓΣΒΕ- Ο. Β. Α.

17/6/2010

Έληξε

11

Αρτεργατών

Εργ/τενιτες

ΟΜ. Αρτεργατών

Ο. ΑΡΤΟΠΙΩΝ

1/1/2008

Έληξε

12

Αρχαιολόγων

Ειδικότητα

Σ. ΕΚ. Α.

 Σ.Α.Τ.Ε.

2/5/2009

Έληξε

13

Ασφάλειας (security) Παροχή Υπηρεσιών

Κλαδική

ΟΜ.Υ.Π.Α.Ε.

Σ. Ελλ. Επ. Ασφαλείας

1/1/2011

31/12/2013

14

Ασφαλιστικών επιχειρήσεων θυγατρικών Τραπεζών

Κλαδική

ΟΜ.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Ε.Α.Ε.Ε.

1/1/2009

Έληξε

15

Ασφαλιστικών επιχειρήσεων ιδιωτικού τομέα:

Κλαδική

ΟΜ.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Ε.Α.Ε.Ε.

1/1/2009

Έληξε

 

16

Αεροπορικών Εταιριών (ξένες)

Κλαδική

ΟΜ. A.Μεταφορών

Ε.Ξ.Α.Ε.

1/7/2012

31/12/2014

17

Ανεφοδιασμού Επιχειρήσεων Αεροσκαφών

ΤΟΠΙΚΗ

ΟΜ.Πετρελαιοειδή

Ε.Σ .Ηγουμενίτσας

1/1/2004

Έληξε

 

18

Βαφείων – Καθαριστηρίων

Εργ/τενιτες

ΟΜ.Κλωστ/γων

Π. Ομ. Στεγνοκαθ.

1/1/2009

Έληξε

19

Βιβλιοδετών

Ειδικότητα

ΟΜ. Τύπου Χάρτου

ΓΣΕΒΕΕ – ΒΕΚΒ

1/1/2011

 

20

Βιβλιοπωλείων, βιβλιοχαρτοπωλείων,

Κλαδική

ΟΜ.ΙΔ.Υπαλλήλων

Π.Ο.Ε.Β. – ΣΕΚΒ

1/1/2010

Έληξε

21

Βιολόγων ΑΕΙ στα Ν.Π.Ι.Δ.

Ειδικότητα

 

Υπουργική Απόφαση

17/7/2008

Έληξε

22

Βιολόγων βιομηχανίας

Ειδικότητα

Π.Ε.Β.

ΣΕΒ  

1/1/2002

Έληξε

23

Βιολόγων διαγνωστικών κέντρων

Ειδικότητα

Π.Ε.Β.

Π.Σ.Ι.Δ.Κ

1/1/2003

Έληξε

24

Βιολόγων κλινικών

Ειδικότητα

Π.Ε.Β.

Π.Ε.Ι.Κ.

1/1/2003

Έληξε

25

Βρεφοκόμων και Νηπιαγωγών Ν.Π.Ι.Δ.

Ειδικότητα

 

Υπουργική Απόφαση

17/7/2008

Έληξε

26

Βυρσοδεψεργατών

Εργ/τενιτες

ΟΜ.Κλωστ/γων

ΠΣΒΔΣ.& ΣΒΕ

1/6/2009

Έληξε

27

Γ.Ε.Ν. Οδηγών Αυτοκίνητων

Ειδικότητα

Σ.ΟΔ. ΓΕΝ

Ελληνικό Δημόσιο

1/1/2008

Έληξε

28

Γάλακτος (παστερίωση)

Κλαδική

Ο. ΤΡ. ΠΟΤΩΝ

ΣΕΒ

1/1/2009

Έληξε

29

Γαντοποιίας (δερματίνων ειδών)

Εργ/τενιτες

ΟΜ. Κλωστ/γων

ΓΣΕΒΕΕ  & ΣΒΔΕΕΤΑ

1/1/2009

Έληξε

30

Γεωπόνων βιομηχανίας

Ειδικότητα

Π.Σ.Γ.α.τ.ι.ι.υ.

ΣΕΒ – ΓΣΕΒΕΕ – ΕΣΕΕ

1/1/2010

Έληξε

31

Γεωτεχνικών ΑΣΟ

Ειδικότητα

ΟΜ.ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ΠΑΣΕΓΕΣ

1/1/2010

Έληξε

32

Γεωλόγων βιομηχανίας

Ειδικότητα

Σ.Ε.Γ.

ΣΕΒ

1/1/2009

Έληξε

33

Γεωπόνων βιοτεχνίας, εμπορικών επιχειρήσεων

Ειδικότητα

ΟΜ. Γεωπόνων

ΓΣΕΒΕΕ

1/1/2008

Έληξε

 

34

Γεωπόνων Δημοσίου

Ειδικότητα

ΟΜ. Γεωπόνων

Ελληνικό Δημόσιο

1/1/2004

Έληξε

35

Γουνεργατών-τριών

Εργ/τενιτες

ΟΜ.Kλωστ/γων

Ε.Ο. ΓΟΥΝΑΣ

 1/1/2009

Έληξε

36

Γραφείων Ταξιδιών και Τουρισμού

Κλαδική

ΠΑ.Σ.Ν.Τ.

HATTA – ΓΕΠΟΕΤ

4/2/2010

Έληξε

37

Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων Ηράκλειο  Κρήτης

ΤΟΠΙΚΗ

Σ.Ε.Ε.Π.

Ε.Α.Σ.Η.Κ.

1/1/2004

Έληξε

38

Δημοσιογράφων – συντακτών δημοσίου (Υπουργείων )

Ειδικότητα

 

Υπουργική Απόφαση

13/10/2006

Έληξε

39

Δασολόγων βιομηχανίας

Ειδικότητα

Π. Κ. Δ.

ΣΕΒ

1/1/2000

Έληξε

40

Δενδροανθοκηπουρών Δημοσίου

Ειδικότητα

Δ.E. E.

Ελληνικό Δημόσιο

31/1/2006

Έληξε

41

Δενδροανθοκηπουρών ΝΠΙΔ

Ειδικότητα

Δ.E. E.

Υπουργική Απόφαση

1/1/2008

Έληξε

42

Δενδροανθοκηπουρών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

Ειδικότητα

Δ.E. E.

Π.Ο. Ξενοδόχων

1/1/2010

Έληξε

43

Δικηγορικών γραφείων

Ειδικότητα

ΟΜ.ΙΔ. Υπαλλήλων

Δ.Σ.Α–Δ.Σ.Π.-Δ.Σ.Θ.

1/1/2008

Έληξε

44

Δερμάτων (ακατέργαστων)

Εργ/τενιτες

ΟΜ.K λωστ/γων

ΓΣΕΒΕΕ

1/1/2009

Έληξε

45

Δημοσίου και ΝΠΔΔ (προσωπικού Ιδ. Δικαίου)

Κλαδική

OM.Ι.Δ. Δημοσίου

17 Υπουργία

1/1/2008

Έληξε

46

Δημοσιογράφων – Συντακτών Μακεδ – Θράκης

ΤΟΠΙΚΗ

Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ

Ε.Ι.Η.Ε.Ε. – Σ.Η.Π.Ε.

1/1/2009

Έληξε

47

Δημοσιογράφων περιοδικών εντύπων συντακτών ΣΕΠΤ

Ειδικότητα

ΕΣΠΗΤ

ΣΕΠΤ

24/3/2011

24/3/2014

48

Δημοτικών επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης

Κλαδική

ΟM.Ε.-Δ.ΕΥ.Α

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

1/1/2011

31/12/2013

49

Διαγνωστικών κέντρων

Κλαδική

ΟΜ.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ

13  (εργοδ. φορείς)

12/2/2011

12/2/2014

50

Εκδοροσφαγέων

Ειδικότητα

ΟΜ. Κρέατος 

ΠΟΚΚ

1/12/2010  

1/12/2013  

51

Εργοδηγών Χημικών Β. Ελλάδος

ΤΟΠΙΚΗ

Σ.Π.Ε.Χ.Β.Ε.

Σ.Β.Β.Ε.

1/1/2008

Έληξε

52

Εκπαιδευτικών ιδιωτικών σχολείων

Ειδικότητα

ΟΜ.ΙΔ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Σ.Ι.Ε.ΙΕ.- ΠΑΣΙΠΣ

20/2/2010

Έληξε

53

Ελαστικών αυτοκινήτων

Εργ/τενιτες

ΟΜ. Χημ. Βιομ.

ΣΕΒ

1/1/2010

Έληξε

 

 

 

 

 

 

 

54

Εμπορικών επιχειρήσεων

Κλαδική

ΟΜ.ΙΔ. Υπαλλήλων

ΓΣΕΒΕΕ – ΕΣΕΕ

1/8/2012

Έληξε

55

Εργοδηγών Χημικών

Ειδικότητα

Σ. Ε. Χ.

ΣΕΒ

1/1/2010

Έληξε

56

Εργοδηγών σχεδιαστών δημοσίου

Ειδικότητα

ΣΤΕΥ

Ελληνικό Δημόσιο

1/1/2005

Έληξε

57

Εργοδηγών σχεδιαστών – τοπογράφων

Ειδικότητα

ΣΤΕΥ

ΣΕΒ-ΓΣΕΒΕΕ – ΕΣΕΕ

1/1/2010

Έληξε

58

Εστιατορίων, καφενείων κλπ

Κλαδική

ΟΜ.Ε.Τουρισμού

ΓΣΕΒΕΕ- Ο.Ε.-Ο.Ζ.Ο.

15/1/2010

Έληξε

59

Εφημερίδων Αθηνών, Τεχνικοί Τύπου

ΤΟΠΙΚΗ

Ε.Τ.Η.Π.Τ.Α.

ΕΙΗΕΑ

1/1/2008

Έληξε

60

Εφημερίδων υπάλληλοι

Κλαδική

Ε.Π.Η.Ε.Α

ΕΙΗΕΑ

1/1/2008

Έληξε

61

Ζαχαρωδών προϊόντων

Εργ/τενιτες

ΟΜ.Ε. Τουρισμού

 ΓΣΕΒΕΕ-  ΟΕΖΕ

20/8/2012

Έληξε

62

Ζυμαρικών – Μακαρονοτεχνιτων

Εργ/τενιτες

ΟΜ.ΜΑΚΑΡΟΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

Π.Σ.Β.Ζ

1/1/2011

1/1/2014

63

Ζυμών Αρτοποιίας

Εργ/τενιτες

ΟΜ. Χημ. Βιομ.

ΣΕΒ

1/1/2010

Έληξε

64

Ζωοτροφών – πτηνοτροφών

Εργ/τενιτες

ΟΜ.Χ. ΒΙΟΗΧΑΝΙΑΣ

ΣΕΒ

1/1/2010

Έληξε

65

Ηθοποιών ελευθέρου θεάτρου

Ειδικότητα

Σ.Ε.Η

ΠΕΕΘ

1/2/2011

Έληξε

66

Ηθοποιών κρατικών θεάτρων

Ειδικότητα

Σ.Ε.Η

Εθνικό Θέατρο

17/5/2013

17/5/2014

67

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών προσωπικό

Ειδικότητα

ΟΜ.ΙΔ. Υπαλλήλων

ΣΕΒ- ΓΣΕΒΕΕ

1/1/2010

Έληξε

68

Ηλεκτρονικών ανωτέρων σχολών

Ειδικότητα

Π.Σ.Η.

ΣΕΒ & Σ.Α.Ε-Ε.Π.Ε & ΕΣΕΕ

1/1/2008

Έληξε

69

Ηλεκτρονικοί Πολεμικού Ναυτικού

Ειδικότητα

Σ.Η.Π.Ν.

Ελληνικό Δημόσιο

 

1/1/2009

Έληξε

70

Ηλεκτροτεχνιτών Δημοσίου

Ειδικότητα

ΟΜ.Ηλεκτροτεχνιτών

16 υπουργία

1/1/2009

Έληξε

71

Ηλεκτροτεχνιτών Ναύσταθμου  Κρήτης

ΤΟΠΙΚΗ

Σ.Η.Χ.

Ελληνικό Δημόσιο

1/1/2010

Έληξε

72

Ηλεκτροτεχνιτών βιομηχανίας

Ειδικότητα

ΟΜ.Ηλεκτροτεχνιτών

ΣΕΒ

1/1/2010

Έληξε

73

Ηλεκτροτεχνιτών καταστημάτων

Ειδικότητα

ΟΜ.Ηλεκτροτεχνιτών

ΠΟΣΕΗ

15/4/2013

31/5/2015

74

Ηλεκτροτεχνιτών ανελκυστήρων

Ειδικότητα

ΟΜ.Ηλεκτροτεχνιτών

ΠΟΒΕΣΑ

15/5/2013

15/5/2014

75

Ηλεκτροτεχνιτών ξενοδοχείων

Ειδικότητα

ΟΜ.Ηλεκτροτεχνιτών

ΓΣΕΒΕΕ – ΠΟΞ

1/1/2010

Έληξε

76

Θεάτρου τεχνικοί

Ειδικότητα

Σ.Ε.Τ.Θ.

ΠΕΕΘ

1/1/2013

13/4/2014

77

Θυρωρών πολυκατοικιών– καθαριστριών – καθαριστριών

Ειδικότητα

ΟΜ. Θυρωρών

Π.ΟΜ.ΙΔ.Ε.

1/1/2010

Έληξε

78

Ιατρικών Επισκεπτών

Ειδικότητα

ΟΜ. Ι. ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

ΠΕΦ – ΠΣΒΑΚ- ΠΣΦ–ΣΑΦΕΕ- ΣΑΕΠΚΦ

1/1/2010

Έληξε

79

Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης  (ΙΕΚ)

Ειδικότητα

ΟΜ.ΙΔ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Π.Ε.Ι.Ι.Ε.Κ. – Π.Ο.Φ.Ι.Ε.Ε.Κ.

1/11/2010

1/11/2013

80

Ιδρυμάτων  –  Παιδικών Σταθμών Αττικής

ΤΟΠΙΚΗ

Σ. Ε.Π.Σ.

Π.Σ.Ι.Π.Σ. & ΝΕΟ Σ.Ι.Π.Σ.Ν.Ε.

10/2/2010

Έληξε

81

Ιδρυμάτων Ειδικής  Αγωγής (Ν.Π.Ι.Δ)

Ειδικότητα

 

Υπουργική Απόφαση

17/7/2008

Έληξε

82

Ιδρυμάτων  Βρεφών  Σταθμών Θεσσαλονίκης

ΤΟΠΙΚΗ

Ε. Π.Ι.Β.Σ.Θ

Ι.Β.Σ.Θ.

1/3/2003

Έληξε

 

83

Ιματισμού

Εργ/τενιτες

ΟΜ.Kλωστ/γων

Σ.Κ.Ε.Ε.&Σ.Ε.Π.-Ε.Ε.Ε. & Σ.Ε.Β.Ε

1/1/2009

Έληξε

 

84

Ιπποκόμων

Ειδικότητα

Σ.Ι.Δ.Ι.Σ.Ε.

Ε.Π.Δ.Ι.

1/1/2006

Έληξε

85

Ιπποφορβεία – σταβλιτών

Ειδικότητα

 

Υπουργική Απόφαση

1/1/2008

Έληξε

86

Ιχθυολόγων

Ειδικότητα

Π. Σ.Τ.Ι.

Σ.Ε.Θ.

1/1/2010

Έληξε

87

Κ.Τ.Ε.Λ. Αστικών και Υπεραστικών Λεωφορείων

Κλαδική

ΟΜ.ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΣΕΑΕ – Π.Ο.Α.Σ. – Π.Ο.Α.Υ.Σ.- ΡΟΔΑ

1/1/2010

Έληξε

88

Καθαριστριών –στις Βιομηχανίας

Ειδικότητα

ΟΜ.ΙΔ. Υπαλλήλων

ΣΕΒ – ΓΣΕΒΕΕ

1/1/2010

Έληξε

89

Καθηγητών Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης

Ειδικότητα

Π.Ε.Ε.Δ.Ν.Ε.

Ελληνικό Δημόσιο

 

1/1/2010

Έληξε

90

Καθηγητών φροντ. ξένων γλωσσών Αττικής

ΤΟΠΙΚΗ

Σ.Ε.Κ.Ξ.Γ.Ν.Α.

Π.Σ.Κ.Ι.Κ.Ξ.Γ.

1/9/2013

31/8/2015

91

Καθηγητών τεχνικής – επαγγελματικής εκπαίδευσης

Ειδικότητα

ΟΜ.ΙΔ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Π.Ε.Ι.Ε.Ε.Κ.

1/9/2010

Έληξε

92

Καθηγητών φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης

Ειδικότητα

ΟΜ.ΙΔ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Ο.Ε.Φ.Ε.

27/3/2010

Έληξε

93

Καθηγητών φροντιστηρίων ξένων γλωσσών 

Ειδικότητα

ΟΜ.ΙΔ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΠΟΙΚΞΓ – ΟΑΦΞΕΕ -ΠΣΙΚΞΓ

27/9/2010

Έληξε

94

Καπνοβιομηχανίας

Εργ/τενιτες

Ομ.ΚΑΠΝ/ΧΑΝΙΩΝ

ΣΕΒ

1/1/2013

31/12/2014

95

Καπνού Ελλάδος τεχνικοί (πραγματογνωμόνων)

Ειδικότητα

Σ.Τ.Υ.Κ.Ε.

Σ.Ε.Β.Κ.

1/1/2007

Έληξε

96

Καπνού επεξεργασία  – καπνεργατών

Κλαδική

ΟΜ. Καπνεργατική 

Π.Σ.Β.Μ.Κ.

1/1/2008

Έληξε

97

Κέντρα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας

Κλαδική

ΟΜ.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ

Ε.Κ.Α.Α.Ε.

1/4/2011

1/4/2014

 

98

Κεραμοποιίας

Εργ/τενιτες

ΟΜ. Κεραμικής

ΣΕΒ

1/1/2010

Έληξε

99

Κινηματογράφου και τηλεόρασης τεχνικοί

Ειδικότητα

Ε.Τ.Ε.Κ.Τ.

Σ.Α.Π.Ο.Ε.

1/1/2010

Έληξε

 

100

Κινηματογράφων προσωπικό

Κλαδική

Π.Ε.Υ.Κ.Τ.

Π.Ο.Ε.Κ.Τ.- Π.Ο.ΑΙ.Κ.- Π.Ε.ΑΙ.Κ.

8/4/2011

8/4/2014

101

Κλινικών

Κλαδική

ΟΜ.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ

Σ.Ε.Κ.

1/7/2012

31/12/2013

102

Κλωστοϋφαντουργίας 

Εργ/τενιτες

 ΟΜ.Κλωστ/γων

Σ.Ε.Β.Κ .&Σ.Ε.Ε.

1/1/2009

Έληξε

103

Κλωστοϋφαντουργών Ανωτέρων Σχολών

Ειδικότητα

Π.Σ.Π.Μ.Κ.

ΣΕΒ – ΓΣΕΒΕΕ

1/1/2010

Έληξε

104

Κοινωνικών Λειτουργών Ν.Π.Ι.Δ.

Ειδικότητα

ΟΜ.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ

Υπουργική Απόφαση

17/7/2008

Έληξε

105

Κοινωνικών Λειτουργών Νευροψ. κλινικών  Αθηνών

Ειδικότητα

Σ.Κ.Λ.Ε.

Ε.Ν.Κ.Α.Π.

1/1/2003

Έληξε

106

Κοινωνικών Λειτουργών βιομηχανίας

Ειδικότητα

Σ.Κ.Λ.Ε.

ΣΕΒ

1/1/2008

Έληξε

107

Κοινωνικών Λειτουργών παιδικών σταθμών

Ειδικότητα

Σ.Κ.Λ.Ε.

Π.Σ.Ι.Π.Σ.

1/1/2009

Έληξε

 

108

Κονσερβοποιίας & αλιπάστων

Εργ/τενιτες

ΟΜ. Ψυγεία – Διαλογιτήρια

ΣΕΒ – Π.Ε.Κ – Ε.Κ.Ε.

1/1/2010

Έληξε

 

109

Κρέατος ( χονδρική-λιανική  πώληση )

Κλαδική

ΟΜ. Κρέατος

Π.Ο.Κ.Κ.

1/1/2010

Έληξε

 

110

Κονσερβοποιίας τυποποιημένου κρέατος

Εργ/τενιτες

ΟΜ. Κρέατος

ΣΕΒ – ΓΣΕΒΕ 

1/1/2010

Έληξε

 

111

Κτηνιάτρων ΑΕΙ στα Ν.Π.Ι.Δ.

Ειδικότητα

 

Υπουργική Απόφαση

10/8/2008

Έληξε

112

Κτηνιάτρων βιομηχανίας

Ειδικότητα

Π.Κ.Σ.

ΣΕΒ

1/1/2008

Έληξε

113

Κυτιοποιίας

Εργ/τενιτες

ΟΜ. Τύπου Χάρτου

ΣΕΒ

9/2/2009

Έληξε

114

Κλινικών Αθηνών Πειραιώς

ΤΟΠΙΚΗ

Σ.Υ.Υ.Α.Π.Α.Ν.

ΕΝΚΑΠ-ΕΣΓΚΑ-ΠΕΜΦΗ

1/1/2006

Έληξε

115

Κτηνιάτρων (Επιχειρήσεων μελών ΣΑΕΠΚΦ)

Ειδικότητα

Π.Κ.Σ.

ΣΑΕΠΚΦ

1/1/2009

Έληξε

116

Λατομείων πέτρας– μαρμάρου

Εργ/τενιτες

ΟΜ. Οικοδόμων

ΣΕΒ – Ο.Σ.Μ.Ε.

1/1/2009

Έληξε

117

Λιθογράφων (μελών της ΕΙΗΕΑ)

Ειδικότητα

Π.Ε.Λ.Μ.Γ.Τ.Τ.

ΕΙΗΕΑ

1/1/2001

Έληξε

118

Λιθογράφων

Κλαδική

ΟΜ. Τύπου Χάρτου

ΣΕΒ – ΓΣΕΒΕΕ

1/1/2009

Έληξε

119

Λιπασμάτων

Κλαδική

ΟΜ. Χημ. Βιομ.

ΣΕΒ

1/1/2010

Έληξε

120

Λογιστών και βοηθών λογιστών

Ειδικότητα

ΟΜ. Λογιστών

ΣΕΒ-ΓΣΕΒΕΕ-ΣΑΕΕΠΕ-ΕΣΕΕ-ΣΑΤΕ- ΠΟΞ

1/1/2009

Έληξε

121

Μουσικών ΟΤΑ

Ειδικότητα

ΠΕΜ-ΟΤΑ

Ελληνικό Δημόσιο

1/1/2008

Έληξε

122

Μαρμάρου κοπή  (επεξεργασία)

Εργ/τενιτες

ΟΜ. Οικοδόμων

ΣΕΒ–ΟΣΜΕ- ΓΣΕΒΕΕ

1/1/2009

Έληξε

123

Μαρμάρου ψηφίδων – στόκου – γύψου

Εργ/τενιτες

ΟΜ. Οικοδόμων

ΣΕΒ – ΓΣΕΒΕΕ

1/1/2009

Έληξε

124

Μεσιτών Ασφαλίσεων

Κλαδική

ΟΜ. Ασφαλιστικών

Σ.Ε.Μ.Α.

1/1/2011

Έληξε

125

Μετάλλου Βιοτεχνίας 

Κλαδική

ΟΜ. Μετάλλου

ΓΣΕΒΕΕ- ΕΟΒΕΑΜΜ

15/5/2013

15/5/2014

126

Μεταλλείων, λιγνιτορυχείων και ορυχείων 

Εργ/τενιτες

ΟΜ. Μεταλλείων Λιγνιτωρυχείων 

Σ.Μ.Ε.

1/1/2011

1/1/2014

127

Μουσικών Φιλαρμονικής Δήμου Ηρακλείου Κρήτης

ΤΟΠΙΚΗ

Μ.Σ.Φ.Δ.Η.

Ελληνικό Δημόσιο

 

1/1/2010

Έληξε

128

Μηχανικών  βιομηχανίας  ΑΕΙ – ΤΕΙ

Ειδικότητα

ΟΜ. Τεχνικών Επιχειρήσεων

ΣΕΒ – ΓΣΕΒΕΕ – ΕΣΕΕ

1/1/2010

Έληξε

129

Μηχανικών Ιατρικών Οργάνων

Ιδιωτικών κλινικών

Ειδικότητα

Π.Σ.Μ.Τ.Ι.Ο.

ΕΣΓΚ –ΠΕΙΚ- ΠΣΙΔΚ – ΕΣΕΕ – ΕΝΚΑΠ

18/3/2005

Έληξε

130

Μηχανικών Ιατρικών Οργάνων

Βιοτεχνίας βιομηχανίας

Ειδικότητα

Π.Σ.Μ.Τ.Ι.Ο.

ΣΕΒ- ΓΣΕΒΕΕ

1/1/2006

Έληξε

131

Μουσικών Ν.Π.Ι.Δ  που ανήκουν σε ΟΤΑ

Ειδικότητα

 

Υπουργική Απόφαση

17/7/2008

Έληξε

 

132

Μουσικών και Τραγουδιστών

Ειδικότητα

ΟΜ. Μουσικών

Π.Σ.Ι.Κ.Δ.

20/4/2012

20/4/2015

133

Μυλεργατών

Εργ/τενιτες

ΟΜ.ΜΑΚΑΡΟΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

Σ.Ε.Α. – Σ.Α.Ε.

7/9/2011

Έληξε

 

134

Μωσαϊκών πλακών – τσιμεντοπλακών

Εργ/τενιτες

ΟΜ. Οικοδόμων

ΣΕΒ – ΓΣΕΒΕ

1/1/2009

Έληξε

 

135

Ναυπηγοεπισκευαστική  (ηλεκτρολόγων)

ΤΟΠΙΚΗ

Σ.Η.Ε.Ε.Π.Α.Ν.

ΕΗΕΠΠ

1/1/2009

Έληξε

 

136

Ναυπηγοεπισκευαστική  (μετάλλου)

ΤΟΠΙΚΗ

Σ.Ε.Μ.Ν.Π.Α.Ν.

ΕΝΠ

1/1/2009

Έληξε

 

137

Ναυστάθμου Κρήτης (Ειδικές εγκαταστάσεις)

ΤΟΠΙΚΗ

Σ.Ι.Ε.Ν.Κ.

Ελληνικό Δημόσιο

 

1/1/2002

Έληξε

 

138

Ναυστάθμου Κρήτης (εργατοτ. προσωπικό)

ΤΟΠΙΚΗ

Σ.Ε.Π.Ν.Κ.

Ελληνικό Δημόσιο

 

1/1/2009

Έληξε

 

139

Ναυστάθμου Κρήτης  (Ηλεκτρονικοί)

ΤΟΠΙΚΗ

Σ.Η.Ν.Κ.

Ελληνικό Δημόσιο

 

1/1/2002

Έληξε

 

140

Ν.Π.Ι.Δ. Ιδρυμάτων κ.λ. προσωπικό

Κλαδική

 

Υπουργική Απόφαση

17/7/2008

Έληξε

 

141

Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης  (ξύλου)

ΤΟΠΙΚΗ

Σ.Κ.Ξ.Ν.Ν.Π.Α.Ν.

Σ.Ε.Ν.Ε.Ε.Ε

1/5/2010

Έληξε

 

142

Ναυτικών Πρακτορείων  (πλόων εξωτερικού)

Κλαδική

ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ.

Δ.Ν.Ε.

1/7/2012

30/6/2014

143

Ναυτιλιακών – Πρακτορειακών επιχειρήσεων

Κλαδική

ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ.

Σ.Ε.Ε.Ν. – Π.Ε.Π.Α.Φ.Π.

1/1/2010

Έληξε

 

 

 

 

 

 

 

 

144

Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Βορ. Ελλάδος Προσωπικού Κουζίνας

ΤΟΠΙΚΗ

Ε. Μ. Β.Ε.

Ελληνικό Δημόσιο

 

1/1/2007

Έληξε

 

145

Ξένων Πρεσβειών

Κλαδική

 

Υπουργική Απόφαση

17/7/2008

Έληξε

146

Ξεναγών όλης της χώρας

Ειδικότητα

ΟΜ. Ξεναγών

Π. Ο. Ε.Τ.

1/4/2009

Έληξε

147

Ξεναγών   Βορείου Ελλάδας

ΤΟΠΙΚΗ

Σ. Ξ.Θ.

Ε.Τ.Γ.Μ.Θ

1/7/2013

30/6/2014

148

Ξεναγών Αθηνών Πειραιώς

ΤΟΠΙΚΗ

Σ.Δ.Ξ.

Σ.Ε.Τ.Τ.Γ.

1/11/2009

Έληξε

149

Ξεναγών Κέρκυρας

ΤΟΠΙΚΗ

Ε.Ξ.Ι.Ν.Δ.Ε

Σ.Τ.Π.Κ

1/5/2011

Έληξε

150

Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης 

ΤΟΠΙΚΗ

Σ.Ε.Η.Κ.Σ

Σ.Τ.Τ.Γ.Κ.

1/1/2013

31/12/2013

151

Ξεναγών Κω και Πάτμου

ΤΟΠΙΚΗ

Σ.Δ.Ξ.Δ

Σ.Τ.Γ.Κ.

1/1/2011

Έληξε

152

Ξεναγών Λέσβου

ΤΟΠΙΚΗ

Σ.Δ.Ξ.Β.Α.Α.Ν.

Ε.Τ.Τ.Ν.Π.Λ.

5/4/2006

Έληξε

153

Ξεναγών Ρόδου

ΤΟΠΙΚΗ

Σ.Δ.Ξ.Δ.

Ε.Τ.Γ.Ρ.

1/1/2013

31/12/2013

154

Ξενοδοχοϋπαλλήλων

Κλαδική

ΟΜ.Ε. Τουρισμού

Π.Ο.Ξ.

1/7/2012

31/12/2013

155

Ξενοδοχοϋπαλλήλων ΕΟΤ

Κλαδική

ΟΜ.Ε. Τουρισμού

Ελληνικό Δημόσιο

1/1/2000

Έληξε

156

Ξενοδοχοϋπαλλήλων Κέρκυρας

ΤΟΠΙΚΗ

Σ.Ξ.Κ.

Ε.Ξ.Κ

22/9/2011

22/9/2014

157

Ξενοδοχοϋπαλλήλων  Λασιθίου

ΤΟΠΙΚΗ

Σ.Υ.Ξ.Ν.Λ. – Σ.Ξ.Δ.Ι.Π.

ΣΞΝΛ- ΕΞΕΣ-Ε.Ξ.Ι.Ν.Α.Κ.

1/5/2012

31/12/2013

158

Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου

ΤΟΠΙΚΗ

Σ.Ξ.Ρ.

Ε.Ξ.Ρ.

1/7/2012

31/12/2013

159

Ξενοδοχοϋπαλλήλων Θεσσαλονίκης

ΤΟΠΙΚΗ

Σ.Ξ.Ν.Θ.Χ.

Ε.Ξ.Θ.

24/9/2007

Έληξε

160

Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Ηρακλείου.

ΤΟΠΙΚΗ

Σ.Ξ.Ν.Η.

Ε.Ξ.Ν.Η.

1/1/2012

31/12/2013

161

Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Χανίων

ΤΟΠΙΚΗ

Σ. Ξ. Ν.Χ.

Ε.Ξ.Ν.Χ

1/7/2012

31/12/2013

162

Ξύλου (κατεργασία)

 Εργ/τενιτες

ΟΜ. Οικοδόμων

Π.Ο.Β.Σ.Κ.Ξ.

1/1/2012

Έληξε

163

 Οδηγών Τουρ. λεωφορείων

Ειδικότητα

ΟΜ.ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΠΟΕΤ – ΓΠΟΠ

1/4/2011

Έληξε

164

Οδηγών Τουρ. λεωφορείων Κω

ΤΟΠΙΚΗ

Σ.Ο.Τ.Λ.Κ.

10 (εργοδ. φορείς)

1/6/2013

31/5/2014

165

 

Οδηγών Τουρ. λεωφορείων Ρόδου

ΤΟΠΙΚΗ

Σ.Ο.Τ.Λ.Ρ.

Ε.Τ.Γ.Ρ.

1/1/2009

Έληξε

166

Οδηγών Δημοσίου

Ειδικότητα

ΟΜ.ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ελληνικό Δημόσιο

1/1/2010

Έληξε

167

Οδηγών ΤΑΧΙ και ΑΓΟΡΑΙΩΝ

Ειδικότητα

ΟΜ.ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΣΕΑΕ – ΠΟΕΙΑΤΑ

1/1/2010

Έληξε

168

Οδηγών Φορτηγών κλπ αυτοκινήτων

Ειδικότητα

ΟΜ.ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΣΕΒ – ΓΣΕΒΕΕ – ΕΣΕΕ

1/1/2010

Έληξε

169

Οδηγών μεταφοράς πετρελαιοειδών (ΔΦΧ)

Ειδικότητα

ΟΜ.Πετρελαιοειδή

Π.Ο.Β.Υ.Κ.

1/7/2010

Έληξε

170

Οδηγών τουρ. Λεωφορ. Κρήτης

ΤΟΠΙΚΗ

Σ.Ο.Τ.Λ.Κ.

ΣΤΤΓΚ – ΣΙΤΛΚ

1/4/2013

31/3/2015

171

Οδηγών φορτηγών (σκυροδέματος Ν. Αττικής)

ΤΟΠΙΚΗ

Σ.Ο.Β.Φ. Α.Α.

ΣΕΒΕΣ -ΣΧΑΕΣ

1/1/2010

Έληξε

172

Οδηγών φορτηγών ( σκυροδ. Μακεδονίας Θράκης )

ΤΟΠΙΚΗ

Σ.Ο.Χ.Σ.Α.Σ.Μ.Θ.

ΣΒΒΕ-ΣΕΒ-ΣΕΒΕΣ

1/1/2005

Έληξε

173

Οδηγών φορτηγών (κεραμοπ. Μακεδονίας Θράκης )

ΤΟΠΙΚΗ

Σ.Ο.Φ.Α.Μ.Θ.

Σ.Ε.Β.Κ.

1/3/2004

Έληξε

174

Οδηγών φορτηγών (σκυροδέρματος Ν.Βοιωτίας)

ΤΟΠΙΚΗ

Σ.Ο.Φ.Α.Β.Μ.Σ.

ΣΕΒ -ΣΕΒΕΣ

27/7/2004

Έληξε

175

Οδηγών φορτηγών κλπ αυτοκινήτων  Μακεδ. Θράκης

ΤΟΠΙΚΗ

Σ.Ο.Φ.Α.Μ.Θ.

10 ( Τοπικοί εργοδ. φορείς)

27/3/2003

Έληξε

176

Οδηγών φορτηγών κλπ αυτοκινήτων  Ν. Χανίων

ΤΟΠΙΚΗ

Σ.Ο.Φ.Ν.Χ.

5 ( Τοπικοί εργοδ. φορείς)

1/1/2003

Έληξε

177

Οδηγών φορτηγών (σκυροδέμ όλης της χώρας)

Ειδικότητα

ΟΜ.ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΣΕΒ

23/3/2010

Έληξε

178

Οδηγών φορτηγών Β. Ελλάδας

ΤΟΠΙΚΗ

Σ.Π.Ο.Β.Ε.Π.Τ.Τ.Β.Ε.

Σ.Β.Β.Ε.

1/1/2013

31/12/2013

179

Οδηγών μεταφοράς πετρελαιοειδών (ΙΧΦ)

[Ειδικότητα

Σ.Ο.Α.Ε.Π.Π.

ΣΑΕΕΠΕ

1/1/2003

Έληξε

180

Οδηγών ΔΕΑΣ Κω

ΤΟΠΙΚΗ

Σ.Ε.ΔΕΑΣ-ΚΩ

ΔΕΑΣ-ΚΩ

1/1/2006

Έληξε

181

Οδοντοτεχνιτών  Αθηνών Πειραιώς

ΤΟΠΙΚΗ

Σ. Υ.Ο.Α.Π.Π.

Σ.Ε.ΟΑ.Π.

1/1/2011

1/1/2014

182

Οικοδόμων ελευθέρων επαγγελμάτων

Εργ/τενιτες

ΟΜ. Οικοδόμων

ΠΕΔΜΕΔΕ- ΣΑΤΕ – ΣΤΕΑΤ – ΣΤΕΗΤ

1/1/2009

Έληξε

183

Οικοδόμων μονίμων συνεργείων

Εργ/τενιτες

ΟΜ. Οικοδόμων

ΣΕΒ – ΓΣΕΒΕΕ

1/1/2009

Έληξε

184

Οινοπνευματοποιίας

Εργ/τενιτες

ΟΜ. Χημ. Βιομ.

ΣΕΒ

1/1/2010

Έληξε

185

Οινολόγων

Ειδικότητα

ΠΑΝ.Ε.Π.Ο.

Σ.Ε.Ο.

1/1/2008

Έληξε

186

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)

Κλαδική

ΟΜ. Ο.Τ.Α.

Ελληνικό Δημόσιο

 

1/1/2010

Έληξε

187

Παροχής υπηρεσιών

Κλαδική

ΟΜ.ΙΔ. Υπαλλήλων

ΓΣΕΒΕ & (εργοδ. φορείς)

1/1/2010

Έληξε

188

Περιοδευόντων Πωλητών

Ειδικότητα

ΟΜ.ΙΔ. Υπαλλήλων

ΣΕΒ – ΓΣΕΒΕΕ – ΕΣΕΕ

1/1/2010

Έληξε

189

Πετρελαίου αργού

Κλαδική

ΟΜ.Πετρελαιοειδή

ΣΕΒ

9/12/009

Έληξε

190

Πετρελαίου και υγραερίων

Κλαδική

ΟΜ.Πετρελαιοειδή

ΣΕΒ  & ΣΑΕ-ΕΠΕ

1/1/2010

Έληξε

191

Πλαστικών

Εργ/τενιτες

ΟΜ. Χημ. Βιομ.

ΣΕΒ

1/1/2010

Έληξε

192

Πλεκτού ενδύματος

Εργ/τενιτες

ΟΜ.Kλωστ/γων

ΠΣΒΒΠΕ – ΣΕΠΕΕ

1/1/2009

Έληξε

193

Πολεμικής Αεροπορίας πολιτικό προσωπικό

Κλαδική

Σ.Π.Π.Π.Α.

Ελληνικό Δημόσιο

 

1/1/2009

Έληξε

194

Πολεμικού Ναυτικού

ΤΟΠΙΚΗ

Σ.Ι.Π.Ν.Σ.

Ελληνικό Δημόσιο

1/1/2010

Έληξε

195

Ποντοπόρων φορτηγών πλοίων (Εταιρείες )

Κλαδική

Π.Α.Σ.Ε.Ν.Τ.

Ε.Ε.Ε.

14/5/2013

31/12/2015

196

Ποτοποιίας – Οξοποιίας  Ν. Ηρακλείου

ΤΟΠΙΚΗ

Σ.Ε.Π.Χ.Β. Ν. Η.

ΣΕΒΚ – ΠΑΣΕΓΕΣ

1/1/2011

Έληξε

197

Πρακτικών μηχανικών  (Κλινικών)

Ειδικότητα

ΟΜ.Μ. Θερμαστών

11  (εργοδ. φορείς)

4/2/2010

Έληξε

198

Πτηνοτροφικών επιχειρήσεων

Κλαδική

Ο. Κρέατος

ΣΕΒ – ΓΣΕΒΕΕ – ΣΠΕ

1/1/2010

Έληξε

199

Πρακτικών μηχανικών ξενοδοχείων

Ειδικότητα

ΟΜ.Μ. Θερμαστών

ΠΟΞ

1/1/2010

Έληξε

200

Πρακτικών μηχανικών ξενοδοχ.

Ν. Ηρακλείου – Ν. Λασιθίου

ΤΟΠΙΚΗ

Ε. Π. Π. Μ.Θ.

Ε.Ξ.Η. – Ε.Ξ.Ν.Λ.

1/1/2010

Έληξε

201

Πρακτικών μηχανικών  Ν. Ηρακλείου – Ν. Λασιθίου

ΤΟΠΙΚΗ

Ε. Π. Π. Μ.Θ.

Ο.Ε.Β.Ε.Ν.Η.

1/1/2010

Έληξε

202

Παιδικών σταθμών  Δ. Κρήτης

ΤΟΠΙΚΗ

Σ.Ε.Ι.Β.Π.Σ.Δ.Κ.

Π.Σ.Ι.Π.Σ.

1/1/2009

Έληξε

203

Πεδίο Βολής Κρήτης (προσωπικό)

ΤΟΠΙΚΗ

Σ.Ι.Π.Π.Β.Κ.

Ελληνικό Δημόσιο

1/1/2000

Έληξε

204

Περιοδευόντων Πωλητών Ν. Ηρακλείου

ΤΟΠΙΚΗ

Σ.Π.Π.Π.Π.Ο.Π.Π.Π.Ν.Η.

Σ.Β.ΒΙ.ΠΕ. – ΟΕΒΕΝΗ-ΕΣΗ

1/1/2010

Έληξε

205

Πολεμικό Ναυτικό (ΣΔΑΜ)

κλαδική

Σ.Π.Π.Σ.Δ.Α.Μ.

Ελληνικό Δημόσιο

1/1/2008

Έληξε

206

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προσωπικό

κλαδική

ΟΜ. Συμβασιούχων Π.ΔΙΑΣΩΣΗΣ

Ελληνικό Δημόσιο

 

1/4/2009

Έληξε

207

Ποτοποιία – Οινοποιία – αναψυκτικά

κλαδική

ΟΜ. Τρ. ΠΟΤΩΝ

ΣΕΒ

1/1/2009

Έληξε

208

Ποτοποιία – Οινοποιία – αναψυκτικά  Ν. Ηρακλείου

ΤΟΠΙΚΗ

Σ.Ε.Π.Χ.Β. Ν. Η.

Ο.Ε.Β.Ε.Ν.Η.

1/1/2011

Έληξε

209

Πρακτικών μηχανικών

Ειδικότητα

ΟΜ.Μ. Θερμαστών

ΣΕΒ – ΓΣΕΒΕΕ -ΣΑΕΕΠΕ

1/1/2010

Έληξε

210

Πρακτικών μηχανικών δημοσίου

Ειδικότητα

ΟΜ.Μ. Θερμαστών

Ελληνικό Δημόσιο

1/1/2011

1/1/2014

211

Ραδιοταξί-  ραδιοτηλεφωνιτές 

Ειδικότητα

ΟΜ.ΙΔ. Υπαλλήλων

Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α.

1/1/2012

1/1/2015

212

Ραδιοφώνου τεχνικοί

Ειδικότητα

Ε.Τ.Ε.Ρ.

Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.

26/10/11

26/10/14

213

Ραδιοφώνου Συντακτών Αθηνών 

ΤΟΠΙΚΗ

Ε.Σ.Η.Ε.Α.

Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.

1/1/2008

Έληξε

214

Ραδιοφώνου Υπαλλήλων (Θεσσαλονίκη)

ΤΟΠΙΚΗ

Ε.Π.Η.Ε.Θ. Η.Μ.Ε.

Ε.Ι.Ι.Ρ.Θ.

1/6/2010

Έληξε

215

Ραδιοφώνου Υπαλλήλων (Αθηνών)

ΤΟΠΙΚΗ

Ε.Π.Η.Ε.Α.

 

Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.

1/1/2008

Έληξε

216

Ραδιοφώνου Υπαλλήλων (Διαρκ. Επιτροπής Ρ/Σ Θεσσαλ)

ΤΟΠΙΚΗ

Ε.Π.Η.Ε.Θ. Η.Μ.Ε.

Δ.Ε.Ρ.Δ.Θ.

17/5/2005

Έληξε

217

Ρυμουλκών  Βιομηχανίας

Ειδικότητα

Π.Σ.Ρ.Β.

ΣΕΒ

1/1/2010

Έληξε

218

Σιδηροβιομηχανίας

Κλαδική

ΟΜ. Μετάλλου

ΣΕΒ – ΕΕΠΕΜ

1/7/2010

Έληξε

219

Σαπωνοποιίας    

Εργ/τενιτες

ΟΜ. Χημ. Βιομ.

ΣΕΒ

1/1/2010

Έληξε

220

Σπορελαιουργίας  

Εργ/τενιτες

ΟΜ. Χημ. Βιομ.

ΣΕΒ

1/1/2010

Έληξε

221

Σταφιδεργατών Ν. Ηρακλείου

ΤΟΠΙΚΗ

Σ.Τ.Ε.Ε.Ε Σ.Ν.Η. 

Π.Σ.Ε.Σ.

1/9/2012

31/8/2014

222

Σταφυλεργατών Ν. Ηρακλείου

ΤΟΠΙΚΗ

Ε.Κ. Ν.Η.

 9 ( εργοδ. φορείς)

1/1/2011

1/1/2014

223

Συμβολαιογραφείων

Ειδικότητα

ΟΜ.ΙΔ. Υπαλλήλων

6 ( εργοδ. φορείς)

1/1/2008

Έληξε

 

 

 

 

 

 

 

224

Συντακτών ΕΣΗΕΑ

ΤΟΠΙΚΗ

Ε.Σ.Η.Ε.Α.

ΕΙΗΕΑ

1/1/2008

Έληξε

225

Συντακτών ΕΣΗΕΘΣΕΕ

ΤΟΠΙΚΗ

Ε.Σ.Η.Ε.Θ.Σ.Ε.Ε.

Ε.Θ.Ι.Ρ.Σ.

1/5/2009

Έληξε

226

Συντακτών ΕΣΗΕΠΗΝ

ΤΟΠΙΚΗ

Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν.

ΕΙΗΕΕ – ΣΗΠΕ

1/1/2008

Έληξε

227

Συντακτών Περιοδικού Τύπου (πλην μελών ΣΕΠΤ)

Ειδικότητα

 

Υπουργική Απόφαση

17/7/2008

Έληξε

228

Τεχνικών, Μελετητικών και Εργολ. επιχειρ  Αθηνών Πειρ

ΤΟΠΙΚΗ

Σ.Τ.Μ.

ΣΤΕΑΤ- ΣΑΤΕ – ΠΑΔΜΗΕΔΕ

1/1/2008

Έληξε

229

Τηλεοπτικών Σταθμών (Ιδιωτικών) Συντακτών

ΤΟΠΙΚΗ

Ε.Σ.Η.Ε.Α.

Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε.

1/1/2008

Έληξε

230

Τηλεοπτικών Σταθμών (Ιδιωτικών) Υπαλλήλων

ΤΟΠΙΚΗ

Ε.Π.Η.Ε.Α.

Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε.

24/9/2008

Έληξε

231

Τηλεοπτικών Σταθμών (Ιδιωτικών) Τεχνικών Νοτιοδυτικής Ελλάδας

ΤΟΠΙΚΗ

Σ.Τ.ΤΗΛ.Ν.Ε

Τ.Ε.Π.- Ε.ΠΕ.Κ.- Ε.Τ.Ε.Π.

2/9/2011

2/9/2014

232

Τηλεοπτικών Σταθμών (Ιδιωτικών) Τεχνικών Βορείου Ελλάδας

ΤΟΠΙΚΗ

Σ.Τ.ΤΗΛ.Β.Ε

Τ.Ε.Π.- Ε.ΠΕ.Κ.- Ε.Τ.Ε.Π.

2/9/2011

2/9/2014

233

Τηλεοπτικών Σταθμών (Ιδιωτικών) Τεχνικών Κρήτης

ΤΟΠΙΚΗ

Ε.Τ.Ι.Τ. Κ.

Τ.Ε.Π.- Ε.ΠΕ.Κ.- Ε.Τ.Ε.Π.

2/9/2011

2/9/2014

234

Τηλεοπτικών Σταθμών (Ιδιωτικών) Τεχν. Αττικής (Εθνικής εμβέλειας )

ΤΟΠΙΚΗ

Ε.Τ.Ι.Τ.Α.

Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε.

28/4/2011

28/4/2014

235

Τηλεοπτικών Σταθμών (Ιδιωτικών) Τεχν   Αττικής (τοπικής εμβέλειας )

ΤΟΠΙΚΗ

Ε.Τ.Ι.Τ.Α.

Τ.Ε.Π.- Ε.ΠΕ.Κ.

1/1/2010

Έληξε

236

Τυπογράφων στα τυπογραφεία όλης της χώρας

Ειδικότητα

ΟΜ. Τύπου Χάρτου

ΓΣΕΒΕΕ – Ε.Ι.Τ.Π.Ε.Γ.Τ.Α.

1/1/2006

Έληξε

237

Τυπογράφων (και σε ημερ. εφημ. (πλην ημ. εφ. Αθηνών -Θεσ/νίκη)

Ειδικότητα

ΟΜ. Τύπου Χάρτου

Ε.Ι.Τ.Π.- ΓΣΕΒΕΕ

9/2/2002

Έληξε

238

Τεχνικών ιατρικών μηχανημάτων (Ν.Π.Ι.Δ)

Ειδικότητα

 

Υπουργική Απόφαση

17/7/2008

Έληξε

239

Τεχνικών, Μελετητικών και Εργοληπτικών επιχειρήσεων

Κλαδική

ΟΜ. Τεχνικών Επιχειρήσεων

Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε.

8/7/2012

31/12/2013

240

Τεχνολόγων τροφίμων

Ειδικότητα

Π.Ε.Τ.Τ.

ΣΕΒ – ΣΕΒΤ

1/1/2010

Έληξε

241

Τουριστικών Επαγγελμάτων Σχολές, προσωπικό κουζίνας

Ειδικότητα

 

Υπουργική Απόφαση

31/7/2007

Έληξε

242

Τουριστικών Συνοδών

Ειδικότητα

Π.Σ.Τ.Σ.

Π.Ο.Ε. Τουρισμού

18/11/009

Έληξε

243

Τραπεζών – O.T.O.E.

Κλαδική

ΟΜ.ΤΡΑΠ.Ο.Ε.

11  (τράπεζες)

14/5/2013

31/12/2015

244

Τσιμεντοβιομηχανίας

Κλαδική

ΟΜ. Τσιμέντων

ΣΕΒ

1/1/2012

Έληξε

245

Τσιμεντόλιθων – πλακοποιιας

Εργ/τενιτες

ΟΜ. Οικοδόμων

ΣΕΒ

1/1/2009

Έληξε

246

 

Τυπογράφων επαρχιακών εφημερίδων

Εργ/τενιτες

ΟΜ. Τύπου Χάρτου

Ε.Ι.Η.Ε.Ε

17/9/2011

17/9/2014

247

Τυποποιημένων τροφίμων

Εργ/τενιτες

ΟΜ. Τρ. ΠΟΤΩΝ

ΣΕΒ – ΣΕΒΤ

1/1/2008

Έληξε

248

Τυροκομίας

Κλαδική

ΟΜ. Τρ. ΠΟΤΩΝ

ΣΕΒ

1/1/2009

Έληξε

249

Τεντοποιίας

Εργ/τενιτες

ΟΜ.Kλωστ/γων

ΓΣΕΒΕΕ

1/1/2009

Έληξε

250

 Τεχνικοί αεροσκαφών (Αεροπορία Στρατού)

Ειδικότητα

Π.Σ.Τ.Α.ΥΕΘΑ

Ελληνικό Δημόσιο

 

1/1/2008

Έληξε

251

 Υπάλληλων  γραφείων  (βιομηχανίας)

Κλαδική

ΟΜ.ΙΔ. Υπαλλήλων

ΣΕΒ- ΓΣΕΒΕΕ

1/1/2010

Έληξε

252

Υαλουργίας, βοηθητικό προσωπικό

Ειδικότητα

Π.Ε.Ε.Υ.

ΣΕΒ – ΓΣΕΒΕΕ

1/1/2001

Έληξε

253

Υαλουργίας, τεχνίτες

Ειδικότητα

Π.Ε.Ε. Υ.

ΣΕΒ – ΓΣΕΒΕΕ

1/1/2001

Έληξε

254

Υποδηματοποιίας

Εργ/τενιτες

ΟΜ.Kλωστ/γων

ΕΛΣΕΒΒΥΕ – ΟΒΥΕ- ΣΒΒΥΘ

1/1/2009

Έληξε

255

Υποθηκοφυλάκων (αμίσθων)

Ειδικότητα

Π.Σ.Υ.Α.Υ.Κ.Γ.

ΕΑΥΕ

1/8/2012

Έληξε

256

Υπουργείο πολιτισμού (έκτακτου προσωπικού)

Ειδικότητα

Π.Σ.Ε.Π.-ΥΠ.ΠΟ.

Ελληνικό Δημόσιο

 

1/1/1999

Έληξε

257

Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (ιδιωτικού δικαίου)

Κλαδική

Π.Ε.Π.Ι.Δ.Υ.Δ.Τ.

Ελληνικό Δημόσιο

 

29/5/2007

Έληξε

258

 Υπουργείο Εθνικής Αμύνης (Ν. Χανίων)

TΟΠΙΚΗ

Σ.Ε.ΥΕΑ Ν.Χ.

Ελληνικό Δημόσιο

 

1/1/2010

Έληξε

259

Υπουργείου Πολιτισμού εργατοτεχνίτες

Ειδικότητα

Π.Σ.Ε.Υ.Π.

Ελληνικό Δημόσιο

 

1/1/2009

Έληξε

 

260

Υπουργείου Πολιτισμού Αρχαιολ. Υπηρεσιών  Κρήτης

ΤΟΠΙΚΗ

Π. Σ. ΥΠ.ΠΟ.

Ελληνικό Δημόσιο

 

29/2/2000

Έληξε

261

Υπουργείο Πολιτισμού (εργατ. – μαρμαροτεχνίτες)

Ειδικότητα

Π.Σ.Ε.Π.ΥΠ.ΠΟ.

Ελληνικό Δημόσιο

17/7/2010

Έληξε

262

Υπουργείο Πολιτισμού (εργατοτεχνίτες Β. Δ. Ελλάδος)

ΤΟΠΙΚΗ

Σ.Σ.Υ.Π.Β.Δ.Ε.

Ελληνικό Δημόσιο

 

1/1/2006

Έληξε

263

 

Υπουργείο Πολιτισμού (Αρχ. Υπηρεσίες Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας)

ΤΟΠΙΚΗ

Π.Ο.Ε.Ι.Δ.

Ε.Ε.Π.ΥΠ.ΠΟ Α.Υ.ΜΘΘ

Ελληνικό Δημόσιο

 

1/1/2007

Έληξε

264

Υπουργείο Πολιτισμού (εργατ. – μαρμαροτεχνίτες Κρήτης)

ΤΟΠΙΚΗ

Π.Σ.ΥΠΠΟ

Ελληνικό Δημόσιο

 

1/1/2008

Έληξε

265

Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων

8Κλαδική

ΟΜ. Φάρμακο

7  (εργοδ. φορείς)

1/1/2009

Έληξε

266

Φαρμακοποιών Επιστημόνων

[Ειδικότητα

Π.Ε.Φ.

ΣΦΕΕ- ΣΑΦΕΕ- ΠΕΦ- ΠΣΒΑΚ

1/1/2010

Έληξε

267

Φορτοεκφορτωτών  λαχαναγοράς

ΤΟΠΙΚΗ

Σ.Φ.Κ.Λ.Α.

Σ.Ε.Κ. Λ. Α.

1/1/2013

31/12/2013

268

 Φορτοεκφορτωτών πρακτορείων μεταφορών

[Ειδικότητα

ΟΜ.ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ

Π.Ε.Ε.Δ.

1/7/2008

Έληξε

269

Φυλάκων Βιομηχανίας

[Ειδικότητα

ΟΜ.ΙΔ. Υπαλλήλων

ΣΕΒ – ΓΣΕΒΕΕ

1/1/2010

Έληξε

270

Φυλάκων Δημοσίου

[Ειδικότητα

Π.Σ.Α.Φ.Ν.Θ

Ελληνικό Δημόσιο

20/4/2009

Έληξε

271

Φυσικοθεραπευτών ιδιωτικών εργαστηρίων

[Ειδικότητα

 

Υπουργική Απόφαση

 

1/1/2008

Έληξε

272

Φωτοστοιχειοθεσίας (πληκτρολόγοι, γραφίστες)

[Ειδικότητα

ΟΜ. Τύπου Χάρτου

Ε.Ε.Δ.Ε.

1/1/2011

1/1/2014

273

Φωτοστοιχειοθετών  (Εκδοτικών – Επιχειρήσεων)

[Ειδικότητα

ΟΜ. Τύπου Χάρτου

Π.Ο.Ε.Β. – ΣΦΕΕ – ΣΕΒ

1/1/2011

1/1/2014

274

Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών (προσωπικό)

ΤΟΠΙΚΗ

Σ.Ε.Κ.Ξ.Γ.Ν.Α.

Π.Σ.Ι.Κ.Ξ.Γ.

1/9/2006

Έληξε

275

Χαρτοποιίας – Χαρτοβιομηχανίας

Εργ/τενιτες

ΟΜ. Τύπου Χάρτου

ΣΕΒ – ΓΣΕΒΕΕ – ΣΕΒΧ

1/1/2009

Έληξε

276

 

Χειριστών Αεροεφαρμογών Δημοσίου

Ειδικότητα

 ΕΧΑΔΥ

Ελληνικό Δημόσιο

 

1/1/2008

Έληξε

277

Χειριστών Βιομηχανικών επιχειρήσεων

Ειδικότητα

ΟΜ. Χειριστών

ΣΕΒ – ΓΣΕΒΕΕ- ΕΣΕΕ

1/1/2010

Έληξε

278

Χειριστών Δημοσίου

Ειδικότητα

ΟΜ. Χειριστών

Ελληνικό Δημόσιο

1/1/2010

Έληξε

279

Χειριστών Λατομείων μαρμάρου

Ειδικότητα

ΟΜ. Χειριστών

ΣΕΒ – ΟΣΜΕ

1/1/2011

Έληξε

280

Χειριστών Λατομείων Πέτρας – Χώματος

Ειδικότητα

ΟΜ. Χειριστών

ΣΕΒ – ΟΣΜΕ

1/1/2011

Έληξε

281

Χειριστών Μεταλλείων – Λιγνιτωρυχείων

Ειδικότητα

ΟΜ. Χειριστών

ΣΕΒ – ΣΜΕ-ΣΒΒΕ

 

1/1/2011

Έληξε

282

Χειριστών Τεχνικών έργων

Ειδικότητα

ΟΜ. Χειριστών

9  ( εργοδ. φορείς)

14/2/2011

14/2/2014

283

Χημικής Βιομηχανίας

Εργ/τενιτες

ΟΜ. Χημ. Βιομ.

ΣΕΒ

1/1/2010

Έληξε

284

Χημικών μηχανικών Βιομηχανίας

Ειδικότητα

ΟΜ. Τεχνικών Επιχειρήσεων

ΣΕΒ – ΓΣΕΒΕΕ – ΕΣΕΕ

1/1/2010

Έληξε

285

Χημικών επιστημόνων Βιομηχανίας

Ειδικότητα

Π.Σ.Χ.Β.

ΣΕΒ

1/1/2010

Έληξε

286

Χοιροτροφικών επιχειρήσεων εργαζόμενοι

Εργ/τενιτες

ΟΜ. Κρέατος

Ο.Χ.Σ.Ε.

1/1/2010

Έληξε

287

 

Χορευτριών – Χορευτών πολυπολιτισμικών χορών

Ειδικότητα

ΟΜ. Θεάματος Ακροάματος

Π.Σ.Ι.Κ.Δ.

1/1/2012

31/12/13

 

 

 

 

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2013

 

Νικολάου Κώστας

 

Μέλος

Διοικούσας Επιτροπής ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ

nikolaou@kepea.gr

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Γραφείο Εργασιακών Σχέσεων

Posted on Μαρτίου 18, 2012. Filed under: 1) Γραφείο Εργασιακών Σχέσεων |

Πατήστε εδώ…
http://kepea.gr/article.php?cat=12

 

 

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Γ. ΚΟΥΖΗ: Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1990-2012)

Posted on Μαρτίου 18, 2012. Filed under: 8) ΚΕΙΜΕΝΑ - ΑΡΘΡΑ, 8) ΧΡΗΣΙΜΑ |

Του ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΖΗ* 

Α) Νομοθεσία πριν από την κρίση και το μνημόνιο

 α) Ν.1892/1990

-Εισαγωγή  ειδικού θεσμικού πλαισίου για την μερική απασχόληση(αρ. 38,39)

-Καθιέρωση της ελαστικής διευθέτησης του συνολικού εργάσιμου χρόνου 6μηνης διάρκειας με συλλογική συμφωνία(αρ.40)

-Καθιέρωση της τέταρτης βάρδιας το σαββατοκύριακο με 12ωρη ημερήσια απασχόληση(αρ.41)

-Καθιέρωση της σύνδεσης αμοιβής με την παραγωγικότητα(αρ.44)

β) Ν.2639/1998

-Συμπλήρωση του θεσμικού πλαισίου της μερικής απασχόλησης και επέκταση του τρόπου υπολογισμού της από την εβδομαδιαία σε 15ήμερη και μηνιαία βάση(αρ.2)

Εισαγωγή της μερικής απασχόλησης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα(αρ.2 παρ.15)

-Επαναρρύθμιση του καθεστώτος της εκ περιτροπής εργασίας με όρους μονομερούς επιβολής από τον εργοδότη (αρ.2 παρ.2)

-Επέκταση της ελαστικής διευθέτησης του εργάσιμου χρόνου σε ετήσια βάση(αρ.3)

Διάβρωση του περιεχομένου των κλαδικών συμβάσεων με Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης, επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις και με ατομικές συμβάσεις σε περιοχές υψηλής ανεργίας(αρ.4)

-Ρύθμιση των όρων παροχής ανεξάρτητης εργασίας και αναγνώριση εξαρτημένης εργασίας σε περίπτωση σύμβασης έργου κατά αποκλειστική ή κύρια εργασία στον ίδιο εργοδότη(αρ.1)

-Καθιέρωση των ιδιωτικών γραφείων εύρεσης εργασίας(αρ.5)

γ) Ν.2874/2000

-Επαναρρύθμιση της ελαστικής διευθέτησης του εργάσιμου χρόνου με κίνητρα μειωμένου ωραρίου προς τους εργαζόμενους για ετήσια διευθέτηση(αρ.5)

-Αύξηση του κόστους της υπέρβασης του ωραρίου όταν δεν γίνεται χρήση της ελαστικής διευθέτησης(αρ.1)

-Εισαγωγή κινήτρων για μερική απασχόληση κάτω των 20 ωρών εβδομαδιαίως με προσαύξηση 7,5%στο ωρομίσθιο(αρ.7)

-Ουσιαστική αύξηση του ορίου για τις ομαδικές απολύσεις για τις επιχειρήσεις των 50-199 εργαζομένων(αρ.9)

δ) Ν.2956/2001

-Καθιέρωση ειδικού θεσμικού πλασίου για τα γραφεία ενοικίασης εργαζομένων(αρ .20-22)

ε) Ν.3174/2003

-Εισαγωγή της μερικής απασχόλησης μέχρι 20 ώρες εβδομαδιαίως για υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα στο Δημόσιο (αρ.1-7)

στ) Π.Δ 81/2003

– Ρύθμιση του περιεχομένου των συμβάσεων ορισμένου χρόνου ως προς την ανώτατη διάρκεια και τις διαδοχικές ανανεώσεις

ζ) Π.Δ. 164/2004

-Ρύθμιση του περιεχομένου των συμβάσεων ορισμένου χρόνου στον δημόσιο τομέα

η) Π.Δ. 180/2004

-Ρύθμιση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου στον ιδιωτικό τομέα

θ) Ν.3250/2004

-Εισαγωγή της μερικής απασχόλησης μέχρι 20 ώρες εβδομαδιαίως στο Δημόσιο, τους ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ για παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα

ι) Ν.3385/2005

-Μείωση του κόστους της προσαύξησης για υπέρβαση του εβδομαδιαίου ωραρίου από τις 40-48 ώρες από 505 σε 25%(αρ.1,παρ.1)

-Μείωση του κόστους της προσαύξησης για τις υπηρεσίες χωρίς άδεια από 150% σε 100%.(αρ.1,παρ.5)

-Εισαγωγή της 4μηνης ελαστικής διευθέτησης του χρόνου εργασίας με παράλληλη καθιέρωση επιτροπής διευθέτησης για την επίλυση των διαφορών(αρ.2, παρ.1)

-Κατάργηση του κινήτρου μείωσης του εργάσιμου χρόνου σε περίπτωση ετήσιας ελαστικής διευθέτησης(αρ.2,παρ.2)

ια) Ν.3429/2005

-Καθιέρωση δυνατότητας με δυσμενέστερους όρους αμοιβής και απόλυσης για τους νεοπροσλαμβανόμενους σε σχέση με το υφιστάμενο προσωπικό στις δημόσιες επιχειρήσεις(αρ.13)

-Καθιέρωση δυνατότητας κατάργησης του γενικού κανονισμού προσωπικού ακόμη και με νόμο σε περίπτωση αρνητικών οικονομικών αποτελεσμάτων στις δημόσιες επιχειρήσεις(αρ.14)

ιβ) Σειρά νομοθετημάτων για την χρήση εργολαβιών στον δημόσιο τομέα

ιγ) Σειρά νομοθετημάτων για την χρήση stages στον δημόσιο τομέα με όρους καταστρατήγησης του θεσμού της μαθητείας και υποκατάστασης της κανονικής εργασίας

Β) Νομοθεσία κατά την περίοδο της κρίσης πριν από το πρώτο μνημόνιο

α) Ν.3846/2010

-Θέσπιση τεκμηρίου μισθωτής εργασίας για συμβάσεις έργου που παρατείνονται πέραν των 9 μηνών και υπό τον όρο της αποκλειστικής ή κύριας απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη(αρ. 1)

-Επαναρρύθμιση του καθεστώτος της ενοικίασης των εργαζομένων μέσω εταιριών προσωρινής απασχόλησης ορίζοντας ως ανώτατο χρόνο δανεισμού(συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσεων) και εξαιρετικά σε 18 μήνες(αρ.3)

-Επαναρρύθμιση του καθεστώτος της διαθεσιμότητας με δυνατότητα επιβολής της για οικονομικούς λόγους μέχρι 3 μήνες ανά ημερολογιακό έτος χωρίς τη δυνατότητα για άμεσα συνεχόμενη εφαρμογή του μέτρου (αρ.4)

-Καθιέρωση ανώτατης διάρκειας της μονομερούς επιβολής της εκ περιτροπής εργασίας στους 6 μήνες ανά ημερολογιακό έτος(αρ.2,παρ.3 )

-Επέκταση της εφαρμογής της μερικής απασχόλησης στο σύνολο του δημόσιου τομέα(αρ.2,παρ.18)

– Καθιέρωση προσαύξησης 10% στο ωρομίσθιο για την υπερωριακή απασχόληση των εργαζόμενων με μειωμένο ωράριο(αρ.2,παρ.11)

-Καθιέρωση προσαύξησης στο ημερομίσθιο κατά 30% σε περίπτωση υπέρβασης του πενθήμερου με εξαίρεση εφαρμογής της στον επισιτισμό και στον τουρισμό(αρ .8)

-Εισαγωγή ειδικού θεσμικού πλαισίου για την τηλεργασία(αρ. 5)

-Επαναρρύθμιση του καθεστώτος ελαστικής διευθέτησης του εργάσιμου χρόνου με την κατάργηση της επιτροπής διευθέτησης των σχετικών συλλογικών διαφορών και την δυνατότητα προσφυγής στον ΟΜΕΔ(αρ. 7)

β) Ν.3833/2010

Πάγωμα μισθών στο σύνολο του δημόσιου τομέα για το 2010(αρ.3)

Απαγόρευση και κατάργηση των ΣΣΕ και ατομικών συμβάσεων στον δημόσιο τομέα που ανατρέπουν την εισοδηματική πολιτική(αρ.3,παρ.1)

-Κατίσχυση των διατάξεων για τη μείωση των αποδοχών στο δημόσιο τομέα έναντι των ισχυουσών ΣΣΕ((αρ.1,παρ.5)

Μείωση κατά 30% του 13ου και 14ου μισθού στο σύνολο του δημόσιου τομέα(αρ.1,παρ.2)

Μείωση κατά 12% του συνόλου των επιδομάτων στο σύνολο του δημόσιου τομέα(αρ.1,παρ.2)

Μείωση των αποδοχών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα κατά 7%(αρ.1,παρ.7)

Μείωση κατά 30% του ανώτατου ορίου των υπερωριών στον δημόσιο τομέα(αρ. 6)

Αναστολή των προσλήψεων και των διορισμών στο δημόσιο για το 2010 με εξαίρεση την παιδεία, την υγεία και την ασφάλεια(αρ.10)

Καθιέρωση της αρχής 1:5 για τις προσλήψεις και αποχωρήσεις στο Δημόσιο με εξαίρεση την παιδεία, την υγεία και την ασφάλεια(αρ.11,παρ.1,2)

Μείωση κατά 30% των προσλήψεων προσωπικού με συμβάσεις αορίστου και ορισμένου χρόνου και έργου στο Δημόσιο για το 2010(αρ.11,παρ.6)

γ) Ν.3844/2010

– Θέσπιση γενικού πλαισίου για την απελευθέρωση των υπηρεσιών και των κλειστών επαγγελμάτων

Γ) Νομοθεσία στο πλαίσιο του πρώτου μνημονίου

α) Ν.3845/2010

-Επέκταση των μηδενικών αυξήσεων στο σύνολο του δημόσιου τομέα και για το 2011(αρ. 3)

-Περαιτέρω μείωση των αποδοχών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα κατά 3%(αρ 3, παρ.4)

Καθορισμός του 13ου και του 14ου μισθού σε 500 ευρώ αντίστοιχα για το σύνολο των εργαζόμενων του δημόσιου τομέα που αμείβονται με μηνιαίες αποδοχές κάτω από τα 3.000 ευρώ(αρ. 3, παρ.6)

-Περαιτέρω μείωση των επιδομάτων κατά 8% στο σύνολο του δημόσιου τομέα (αρ. 3, παρ.1)

-Απασχόληση στο Δημόσιο ηλικιωμένων ανέργων (55-64 ετών)μέσω γραφείων ενοικίασης προσωπικού που επιχορηγούνται από το κράτος(αρ. 2, παρ.5)

-Καθιέρωση της επιταγής επανένταξης των ανέργων με το ποσό της επιδότησης για την απασχόλησή τους από επιδοτούμενες επιχειρήσεις(αρ. 3, παρ. 3)

-Άρση της αρχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης υπέρ των μισθωτών σε περίπτωση συρροής στις ΣΣΕ με δυνατότητα αρνητικής απόκλισης των ειδικότερων ΣΣΕ έναντι των γενικών ακόμη και έναντι της ΕΓΣΣΕ (αρ. 2, παρ.7)

-Καθιέρωση της σύμβασης απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα, διάρκειας 1 έτους σε νέους ανέργους μέχρι 24 ετών με αμοιβή του 80% του γενικού κατώτατου μισθού και με απαλλαγή των εργοδοτών από τις ασφαλιστικές εισφορές (αρ .2, παρ.6).

β) Ν.3847/2010

-Επανακαθορισμός του 13ου και του 14ου μισθού σε 400 ευρώ αντίστοιχα για το σύνολο των εργαζόμενων του δημόσιου τομέα με μηνιαίες αποδοχές κάτω από τα 2500 ευρώ(αρ. 1, παρ.1)

γ) Ν.3863/2010

-Καθιέρωση της ειδικής σύμβασης μαθητείας για νέους ηλικίας 15-18 ετών με αμοιβή το 70% του γενικού κατώτατου μισθού(αρ.74, παρ. 9)

-Καθιέρωση της δυνατότητας πρόσληψης νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας ηλικίας 18-24 ετών με αμοιβή το 84% του γενικού κατώτατου μισθού και κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών από τον ΟΑΕΔ(αρ. 74, παρ. 8)

-Μείωση κατά 20% του κόστους της υπερεργασίας και κάθε μορφής υπερωριακής απασχόλησης(αρ. 74, παρ. 10)

Διευκόλυνση των ατομικών απολύσεων με τη μείωση μέχρι και κατά 3/4του χρόνου προειδοποίησης(από 24 σε 6 μήνες) που συνεπάγεται χαμηλότερο κόστος απόλυσης(αρ. 74, παρ. 2).

-Διευκόλυνση των ατομικών απολύσεων με τον περιορισμό του ποσού προκαταβολής της αποζημίωσης από 6 σε 2 μισθούς, με την επέκταση των δόσεων από 3 τριμηνιαίες κατά ανώτατο όριο σε διμηνιαίες και με την μείωση των ποσών των δόσεων από αντιστοιχία 3 μισθών σε 2(αρ.74, παρ. 2).

Αύξηση του ορίου για την ένταξη στο καθεστώς των ομαδικών απολύσεων από 4 σε 6 μηνιαίως για τις επιχειρήσεις από 20-150 εργαζόμενους, και από 2% στο 5% για τις επιχειρήσεις άνω των 150 εργαζόμενων (το όριο του 2% ίσχυε για τις επιχειρήσεις άνω των 200 εργαζόμενων (αρ.74, παρ.1)

-Εισαγωγή ειδικού ρυθμιστικού πλαισίου για το καθεστώς της εργολαβίας και της υπεργολαβίας (αρ. 68)

– Eισαγωγή πλαισίου μεταρρύθμισης του ΟΜΕΔ(αρ.73)

δ) Ν.3871/2010

Κατάργηση του περιεχομένου των διαιτητικών αποφάσεων που για την περίοδο 2010-12 προβλέπουν μισθολογικές αυξήσεις πέραν των οριζόμενων από την ΕΓΣΣΕ της αντίστοιχης περιόδου(αρ. 51)

ε) Ν.3899/2010

-Επέκταση της διάρκειας της σύμβασης δοκιμής που η λήξη της δεν συνεπάγεται καταβολή αποζημίωσης από τους 2 στους 12 μήνες και διευκόλυνση των απολύσεων σε συμβάσεις αορίστου χρόνου που καταγγέλλονται στους 12 μήνες(αρ.17, παρ.5α)

Επέκταση της συνολικής ανώτατης διάρκειας δανεισμού εργαζομένων από τους 18 στους 36 μήνες (αρ. 17, παρ.4)

Επέκταση της ανώτατης διάρκειας της επιβαλλόμενης εκ περιτροπής εργασίας από 6 σε 9 μήνες ανά ημερολογιακό έτος(αρ. 17, παρ.3)

Κατάργηση της προσαύξησης στο ωρομίσθιο της μερικής απασχόλησης σε περίπτωση υπερωρίας και απασχόλησης με εβδομαδιαία εργασία κάτω των 20 ωρών(αρ. 17, παρ.1, 2)

-Εισαγωγή των ειδικών επιχειρησιακών ΣΣΕ με περιεχόμενο διάβρωσης του κατώτατου κλαδικού μισθού (αρ.13)

Καθιέρωση της( μη δεσμευτικής) γνωμοδότησης του Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου της Επιθεώρησης Εργασίας για την αναγκαιότητα υπογραφής ειδικών επιχειρησιακών ΣΣΕ(αρ.13)

-Αναγνώριση της δυνατότητας μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία σε κάθε επίπεδο συλλογικής διαφοράς(αρ.14)

-Επέκταση της αναστολής για 10 ημέρες του απεργιακού δικαιώματος και στην περίπτωση μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία από την εργοδοτική πλευρά(αρ.14)

-Η διαιτησία είναι πλέον αρμόδια μόνο για τους βασικούς μισθούς, αντί για το σύνολο, της συλλογικής διαφοράς (αρ.14)

– Επισήμανση της ιδιαίτερης έμφασης των αποφάσεων στο πλαίσιο του ΟΜΕΔ στην οικονομική κατάσταση, την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα του κρινόμενου πεδίου της συλλογικής διαφοράς(αρ.14)

-Καθιέρωση της ομοφωνίας ανάμεσα σε εργοδότες και συνδικάτα που συνθέτουν το ΔΣ του ΟΜΕΔ για την επιλογή των μεσολαβητών και των διαιτητών(αρ. 14)

-Προσαρμογή του δικαστικού ελέγχου των διαιτητικών αποφάσεων στο νέο πλαίσιο της τυπικής τους νομιμότητας(αρ.14)

Επιβολή μηδενικών αυξήσεων στο σύνολο του δημόσιου τομέα(αρ. 3, παρ. 1)

Μείωση κατά 10% των αποδοχών στις ΔΕΚΟ για όσους αμείβονται με αποδοχές άνω των 1.800 ευρώ μηνιαίως(αρ. 2, παρ, 18)

Επιβολή μετατάξεων στις ΔΕΚΟ χωρίς την υποχρέωση διατήρηση των δικαιωμάτων της προηγούμενης θέσης απασχόλησης(αρ. 2, παρ.22)

-Κατίσχυση των μέτρων απορρύθμισης στον δημόσιο τομέα έναντι αντίθετου περιεχομένου ΣΣΕ και ΔΑ (αρ. 2, παρ.21)

-Κατάργηση όλων των εξαιρέσεων του κανόνα 1:5 για τη σχέση προσλήψεων και αποχωρήσεων στον δημόσιο τομέα(αρ. 3, παρ.1)

Περιορισμός κατά 15%στις προσλήψεις στο Δημόσιο με σύμβαση ορισμένου χρόνου και έργου σε σχέση με το 2010(αρ. 3, παρ.4)

Μείωση κατά 10% των αποδοχών των εργαζομένων στον όμιλο της ΑΤΕ όσων υπερβαίνουν τα 1800 ευρώ μηνιαίως(αρ. 11)

στ) Ν.3920/2011

Κατάργηση των ισχυουσών ΣΣΕ και των κανονισμών προσωπικού στους φορείς των αστικών συγκοινωνιών(αρ.12, παρ.1)

-Έναρξη διαδικασίας συλλογικών διαπραγματεύσεων στις αστικές συγκοινωνίες για νέο περιεχόμενο ΣΣΕ και κανονισμών προσωπικού(αρ. 12, παρ. 2,3)

Απαγόρευση προσφυγής της εργατικής πλευράς στον ΟΜΕΔ σε περίπτωση αδιεξόδου των συλλογικών διαπραγματεύσεων για νέα ΣΣΕ και κανονισμούς προσωπικού στις αστικές συγκοινωνίες (αρ. 12, παρ. 6)

-Επιβολή με νόμο του περιεχομένου των εργασιακών σχέσεων σε περίπτωση αδιεξόδου των συλλογικών διαπραγματεύσεων στις αστικές συγκοινωνίες(αρ. 12, παρ.4)

-Επανεφαρμογή του νόμου για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις με βάση το νέο εργασιακό καθεστώς που έχει συμφωνηθεί ή με νόμο επιβληθεί στις αστικές συγκοινωνίες(αρ. 12, παρ.7)

-Κατίσχυση των ρυθμίσεων για τις μετατάξεις του πλεονάζοντος προσωπικού στις αστικές συγκοινωνίες έναντι κάθε αντίθετου νόμου ή ΣΣΕ(αρ.12)

ζ) Ν.3979/2011

Αύξηση του εβδομαδιαίου ωραρίου στον δημόσιο τομέα από 37,5 σε 40 ώρες(αρ.41)

η) Ν.3986/2011

-Αρση του σπουδαίου λόγου σε περίπτωση πρόωρης καταγγελίας στις μακροχρόνιες συμβάσεις ορισμένου χρόνου(πχ. τράπεζες)(αρ. 40)

-Επέκταση της ανώτατης διάρκειας των συμβάσεων ορισμένου χρόνου μετά από 3 διαδοχικές ανανεώσεις από τους 24 στους 36 μήνες(αρ.41, παρ.3)

Καθιέρωση της χωρίς όρια δυνατότητας ανανέωσης των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε περίπτωση αντικειμενικού λόγου όπως αυτός προκύπτει από μια ευρύτατη ενδεικτική απαρίθμηση(αρ. 41, παρ.1,2)

-Εισαγωγή της δυνατότητας πρόσληψης νέων ηλικίας 18-25 ετών για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας με αμοιβή το 80% του γενικού κατώτατου μισθού για διάστημα μέχρι 2 ετών (αρ. 43)

Επέκταση του χρόνου υπέρβασης του ημερήσιου ωραρίου από 4 σε 6 μήνες σε περίπτωση ετήσιας ελαστικής διευθέτησης του χρόνου εργασίας(αρ. 42)

Παροχή της δυνατότητας συμφωνιών για ελαστική διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου στις επιχειρήσεις , όταν απουσιάζουν τα συνδικάτα και τα συμβούλια εργαζομένων, και με ενώσεις προσώπων στις οποίες συμμετέχει το 20% των εργαζομένων για τις επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων και το 15% αντίστοιχα για τις επιχειρήσεις κάτω των 20 εργαζόμενων(αρ. 42, παρ. 6)

-Εισαγωγή της εθελοντικής μετατροπής της πλήρους απασχόλησης σε μερική στον δημόσιο τομέα με μείωση έως και 50% του ωραρίου για διάστημα 5 ετών((αρ. 37, παρ. 5)

Εισαγωγή του καθεστώτος της εργασιακής εφεδρείας στον δημόσιο τομέα με καταβολή του 60% του βασικού μισθού για το πλεονάζον προσωπικό(αρ. 37, παρ. 7)

-Καθιέρωση της δυνατότητας αποχώρησης με εθελούσια έξοδο των υπαγόμενων στο καθεστώς της εργασιακής εφεδρείας στο Δημόσιο(αρ. 37, παρ. 7)

-Επέκταση της σχέσης 1:5 προσλήψεων και αποχωρήσεων στο Δημόσιο μέχρι το 2015(αρ. 37. παρ.3)

Καθιέρωση της σχέσης 1:10 μεταξύ προσλήψεων και αποχωρήσεων στο Δημόσιο για το 2011(αρ. 37, παρ. 3)

Περιορισμός των προσλήψεων με σύμβαση ορισμένου και έργου στο Δημόσιο κατά 50% για το 2011 και κατά 10% για την περίοδο 2012-15(αρ. 37, παρ. 3)

-Μείωση της επιδότησης των ανέργων σε 450 ημερήσια επιδόματα ανά 4ετία από το 2011 και σε 400 από το 2012-15

θ) Ν.4024/2011

-Εισαγωγή της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας με το 60% του βασικού μισθού σε περίπτωση κατάργηση των οργανικών θέσεων στο Δημόσιο για και αυτοδίκαιη απόλυση για όσους συμπληρώνουν τα 55 έτη και 35 χρόνια προϋπηρεσίας στο τέλος του 2013(αρ. 33)

-Ειδική ρύθμιση της εργασιακής εφεδρείας στο Δημόσιο με σχέση ιδιωτικού δικαίου για διάστημα 1-2 χρόνων πριν από την οριστική αποχώρηση και με την καταβολή του 60% του βασικού μισθού που συμπεριλαμβάνει και την αποζημίωση απόλυσης(αρ. 34)

Εισαγωγή του ενιαίου μισθολογίου στο Δημόσιο με όρους συνολικής υποβάθμισης(αρ. 12-32)

Κατίσχυση των επιχειρησιακών έναντι των κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών ΣΣΕ σε περίπτωση συρροής και ανεξάρτητα από το περιεχόμενό τους με την τυπική κατάργηση αλλά την ουσιαστική διατήρηση του περιεχομένου αρνητικής απόκλισης των ειδικών επιχειρησιακών ΣΣΕ(αρ. 37, παρ. 5)

-Αναγνώριση της δυνατότητας υπογραφής επιχειρησιακών ΣΣΕ σε περίπτωση απουσίας σωματείου και από ένωση προσώπων που εκπροσωπεί τα 3/5 του προσωπικού της επιχείρησης(αρ. 37, παρ.1)

-Αναστολή της επέκτασης εφαρμογής των κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών ΣΣΕ μέχρι το τέλος του 2013(αρ. 37, παρ.6)

Δ) Νομοθεσία στο πλαίσιο του δευτέρου μνημονίου

α) Ν.4046/2012(Εφαρμογή του αρθρ. 1, παρ.6)

Μείωση του γενικού κατώτατου μισθού κατά 22% με νόμο και κατάργηση της ΕΓΣΣΕ 2010-12(αρ .1, παρ.1)

Μείωση του γενικού κατώτατου μισθού κατά 32% με νόμο για τους νέους μέχρι 25 ετών και για τους μαθητευόμενους(αρ.1,παρ.2)

Άμεση προσαρμογή στα νέα γενικά κατώτατα όρια των μισθών χωρίς τη συναίνεση του εργαζόμενου(αρ. 1,παρ.3)

-Μείωση του χρόνου μετενέργειας της ΣΣΕ, μετά από τη λήξη της, από 6 σε 3 μήνες, με διατήρηση πλέον μόνο του βασικού μισθού και των επιδομάτων ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών και επικίνδυνης εργασίας και με δυνατότητα διαπραγμάτευσής τους με ατομικές συμβάσεις και κατάργηση όλων των υπολοίπων ρυθμίσεων της προηγούμενης ΣΣΕ χωρίς τη συναίνεση του εργαζόμενου(αρ. 2, παρ. 4)

Κατάργηση του δικαιώματος για μονομερή προσφυγή στη διαιτησία μετά από την άρνηση της πρότασης του μεσολαβητή και καθιέρωση της από κοινού προσφυγής σε αυτήν (αρ. 3, παρ.1)

Περιορισμός της διαιτητικής απόφασης στον καθορισμό του βασικού μισθού και ημερομισθίου με βάση τις οικονομικές συνθήκες, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την ανάγκη μείωσης του μοναδιαίου κόστους εργασίας κατά την περίοδο του δεύτερου μνημονίου(αρ. 3, παρ. 2,3)

-Κατάργηση των ρητρών που διατηρούν τους κανονιστικούς όρους προηγούμενων ΣΣΕ και ΔΑ(επιδόματα, παροχές) σε περίπτωση προσφυγής στη διαιτησία(αρ. 3, παρ.2)

Πάγωμα των αυξήσεων σε μισθούς και ωριμάνσεις μέχρι τη μείωση του ποσοστού ανεργίας στη χώρα κάτω από το 10%, από το 21% που βρίσκεται κατά την περίοδο της σχετικής ρύθμισης και με τάσεις συνεχούς ανόδου(αρ. 4)

– Καθιέρωση της 3ετίας ως ανώτατης διάρκειας των ΣΣΕ(αρ. 2, παρ.1)

-Λύση των συμβάσεων με βάση το όριο ηλικίας ή συνταξιοδότησης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα με βάση τα ισχύοντα ως προς τη λύση των συμβάσεων αορίστου χρόνου στον ιδιωτικό τομέα(αρ. 5, παρ.1)

Κατάργηση των νόμων, των κανονιστικών αποφάσεων, των ΣΣΕ, των κανονισμών εργασίας, των οργανισμών προσωπικού και των αποφάσεων διοίκησης που καθιερώνουν όρους ή ρήτρες μονιμότητας στον ευρύτερο δημόσιο τομέα(αρ. 5, παρ.2)

* Καθηγητής εργασιακών σχέσεων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και επιστημονικός συνεργάτης του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

ΓΣΕΕ: Εγκύκλιος 2 – Κατάταση εφαρμογής των ΣΣΕ (13-03-12)

Posted on Μαρτίου 18, 2012. Filed under: 8) ΧΡΗΣΙΜΑ |

Επείγουσα Εγκύκλιος για την ενημέρωση των οραγανώσεών μας σχετικά με τις νέες αντεργατικές διατάξεις για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

ΓΣΕΕ Εγκύκλιος 2 Κατάταση εφαρμογής των ΣΣΕ (13-03-12)

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

ΓΣΕΕ: Ενημερωτική Εγκυκλιος Ενόψει Δικαστικών Διεκδικήσεων (21-2-2012)

Posted on Μαρτίου 18, 2012. Filed under: 8) ΧΡΗΣΙΜΑ |

Ενημερωτική Εγκύκλιος. Αντίθεση των δεσμέυσεων του με ημερομηνία 14-2-2012 «Μνημονίου Οικονομικών και Χρηματοπιστωτικών πολιτικών» και του «Μνημονίου Συνενόησης στις Συγκεκριμένες Προυποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής» στο Σύνταγμα και σε Διεθνείς και Ευρωπαικές Συμβάσεις και Συνθήκες. Νομική θεμελίωση ενόψει δικαστικών διεκδικήσεων των εργαζομένων και των σωματείων τους.

ΓΣΕΕ Ενημερωτική Εγκυκλιος Ενόψει Δικαστικών Διεκδικήσεων (21-2-2012)

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Posted on Μαρτίου 18, 2012. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ |

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός βασικού επιδόματος ανεργίας»

Καθορισμός βασικού επιδόματος ανεργίας

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

ΕΚΑΣ (2012)

Posted on Μαρτίου 18, 2012. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ |

ΘΕΜΑ : Καταβολή Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.),
για το έτος 2012.

ΕΚΑΣ (2012)

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΛΟΓΟ ΓΗΡΑΤΟΣ ΓΟΝΕΩΝ, ΑΔΕΛΦΩΝ, ΣΥΖΥΓΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ

Posted on Μαρτίου 18, 2012. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΕΦΚΑ |

ΘΕΜΑ: «Δεν εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρ. 37 παρ. 1 του ν.
3996/2011(συντ/ση λόγω γήρατος γονέων, αδελφών, συζύγων
αναπήρων) σε αιτήσεις που υποβλήθηκαν έως τις 4.8.2011»

Συνταξιοδότηση λόγω γήρατος γονέων, αδελφών, συζύγων αναπήρων

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε

Posted on Μαρτίου 18, 2012. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΕΦΚΑ |

ΘΕΜΑ : Συνέχιση της ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ των ανέργων
που προέρχονται από την Επιχείρηση «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε» οι οποίοι εντάσσονται στο Πρόγραμμα Ειδικής
Επιδότησης Ανεργίας του ΟΑΕΔ»

Συνέχιση της ασφάλισης ανέργων – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

« Προηγούμενες Καταχωρίσεις

  Περί

  ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Μέλος Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της ΓΣΕΕ (ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ)

  RSS

  Subscribe Via RSS

  • Subscribe with Bloglines
  • Add your feed to Newsburst from CNET News.com
  • Subscribe in Google Reader
  • Add to My Yahoo!
  • Subscribe in NewsGator Online
  • The latest comments to all posts in RSS

  Μεταστοιχεία

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...