Archive for Φεβρουαρίου 2014

ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ

Posted on Φεβρουαρίου 4, 2014. Filed under: 2) ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, 4) ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ |

ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ

nikolaou

Νέου τύπου συνδικάτα – Χωρίς ΓΣΕΕ ούτε ΑΔΕΔΥ – Χωρίς ομοσπονδίες και αντιπροσώπους

Του Κώστα Νικολάου: Εποχή 2-2-2014  

Το συνδικαλιστικό κίνημα ζει τις ποιο δύσκολες και χειρότερες στιγμές από την μεταπολίτευση. Παρά τις προσπάθειες  είναι ανήμπορο να ανταποκριθεί στο ρόλο του. Οι συλλογικές συμβάσεις, λήγουν η μια πίσω από την άλλη χωρίς να ανανεώνονται,(από τις 287, μόνο οι 30 ισχύουν και αυτές λήγουν εντός του 2014), ενώ τη θέση τους την αντικατέστησαν οι «ατομικές συμφωνίες» και συλλογικά εκτρώματα τύπου «ενώσεων προσώπων». Η εργοδοτική αυθαιρεσία κτυπάει κόκκινο.

Θα αποφύγω τον πειρασμό, για το ποιός και ποιοί έχει την μεγαλύτερη η την μικρότερη ευθύνη. Διαπιστώσουμε πως η πολυώροφη συνδικαλιστική πυραμίδα που υπηρετούμε γέρασε, τα θεμέλιά της ράγισαν – έσπασαν. Την συζήτηση πλέον περί νέας συνδικαλιστικής δομής, την επιβάλουν τα γεγονότα.

Αφή­νου­με πί­σω το πα­λιό

Τα πολλά επίπεδα, (πρώτου – δεύτερου – τρίτου βαθμού) οι εκλογές δια αντιπρόσωπων, τα συνέδρια μακριά από τους εργαζόμενους, είναι μερικά από αυτά που γεννούν γραφειοκρατίες – συναλλαγές – συνδιαλλαγές και την συνδικαλιστική ελίτ. Ο διαχωρισμός σε δύο τριτοβάθμιες (ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ) και σε πολλές Ομοσπονδίες και Εργατικά Κέντρα, περισσότερο χωρίζουν και παρά ενώνουν τους εργαζόμενους. Εξαι­τίας αυ­τού του κα­τα­κερ­μα­τι­σμού, η μα­ζι­κο­ποίη­σή τους γί­νε­ται α­πα­γο­ρευ­τι­κή.    

Οι επικλήσεις, όμως, περί  ενοποίησης των τριτοβάθμιων οργανώσεων ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ δεν αρκούν σήμερα. Ούτε η ενοποίηση των Ομοσπονδιών ή των Εργατικών Κέντρων αρκεί. Αυτό αδικεί το πρόβλημα, περιορίζει το ακροατήριο αφού απευθύνεται  σε λίγους, δηλαδή στο 15%  των        συνδικαλισμένων εργαζομένων. Σαν μια εσωτερική ανακατάταξη  ακούγεται.

Τα συνδικάτα του Δημόσιου, τα οποία είναι μαζικά, όποιες ανακατατάξεις και να γίνουν, όσο και αν ισχυροποιηθούν, δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος των εξελίξεων. Όσο οι εργασιακέςσχέσειςτων εργαζομένων του Ιδιωτικού τομέα τελούν υπό διάλυση, παρασύρουν προς τα κάτω τα δικαιώματα και των υπολοίπων εργαζομένων. 

Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να σταματήσουν οι αγώνες που αναπτύσσονται, αντιθέτως, μαζί με την αναδιοργάνωση, αυτοί θα πρέπει να εντείνονται και να επεκτείνονται.

Ανοίγουμε νέα σελίδα

Με βάση τα παραπάνω και άλλα που δεν αναφέρονται, η πρόταση για δομή θα πρέπει να υπηρετεί τους εξής στόχους:

1) Να σπάσει το φράγμα της σημερινής δομής, για να καλύπτονται όλοι οι εργαζόμενοι, ά­νερ­γοι, προ­σω­ρι­νής ή μό­νι­μης α­πα­σχό­λη­ση, Έλλη­νες ή με­τα­νά­στες.

2) Να μην διαχωρίζει και κατηγοριοποιεί τους εργαζόμενους όπως: δημόσιου και σε ιδιωτικού δικαίου. Όσοι εργάζονται σε κύριο εργοδότη και σε όσοι παρέχουν εργασίες μέσο ενδιάμεσου εργοδότη (εργολαβίες). Όσοι παρέχουν πλήρη εργασία και όσοι προσωρινά ή μερική απασχόληση, σε νόμιμες και σε παράνομες εργασίες (μπλοκάκι) κ.ο.κ..

3) Να μην διασπά τους εργαζόμενους σε πολλούς κλάδους και σε παρακλάδους. Σε 287 κλάδους (μόνο στον ιδιωτικό τομέα) διασπώνται σήμερα οι εργαζόμενοι, με αποτέλεσμα, ελάχιστοι γνωρίζουν, σε ποια σύμβαση ή ποιό συνδικάτο υπάγονται. 

4) Να λαμβάνει υπόψη την αναδιοργάνωση της οικονομίας, την συρρίκνωση της βιομηχανίας και ανάπτυξη του τομέα των υπηρεσιών και εμπορίου.   

5) Να επιτρέπει την μαζικοποίηση και ενεργοποίηση, να προωθεί την ενιαία δράση και να δημιουργεί όρους και προϋποθέσεις, για την οικονομική και ευρύτερα την ταξική πάλη των εργαζομένων.       

6) Να εμπνέει αξιοπιστία, υ­περ­βαί­νει τα ό­ρια της ε­κλο­γι­κής δια­σφά­λι­σης των συν­δι­κα­λι­στών.   

7) Να καταργεί την αντιπροσωπευτική δημοκρατία και τα εκλογικά συνέδρια ερήμην των εργαζομένων και να  εισάγει το θεσμό της άμεσης δημοκρατίας.

Χωρίς ομοσπονδίες

Η πρόταση για ενοποίηση των Ομοσπονδιών δεν είναι τα νέα. Το καινούργιο είναι, εφόσον αποφασιστεί και υπάρχουν 10 -15 Ομοσπονδίες, αμέσως μετά, να μετατραπούν σε κλαδικά συνδικάτα. Έτσι θα δοθεί, καταρχάς, η δυνατότητα εγγραφής και των υπόλοιπων εργαζομένων και ανέργων, οι οποίοι σήμερα βρίσκονται εκτός. Αυτονόητο είναι ότι οι συλλογικές συμβάσεις εναρμονίζονται με τους νέους κλάδους, αλλά και οι αρμοδιότητες των τέως Ομοσπονδιών περνούν στα νέα συνδικάτα.

Τα νέα συνδικάτα, για να διευκολύνουν την συμμετοχή των εργαζομένων και ανέργων, δημιουργούν τοπικά παραρτήματα. Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλοι οι εργαζόμενοι του συγκεκριμένου κλάδου αλλά και οι άνεργοι (είτε απολύονται ή αποχωρούν) εφόσον δεν έχουν αλλάξει κλάδο.

Ο αριθμός των παραρτημάτων, θα πρέπει να είναι ο ίδιος με όλα τα συνδικάτα αλλά και για την ίδια περιοχή, προκειμένουνα διευκολύνονται και τοπικές διαδικασίες.

Εκλογές άμεσης δημοκρατίας

Οι διοικήσεις των συνδικάτων εκλέγονται άμεσα από όλους τους εργαζόμενους και ανέργους, και όχι έμμεσα δια αντιπροσώπων και μέσου εκλογικών συνεδρίων. Απαραίτητα όμως, οι εκλογές να γίνονται ταυτόχρονα για όλα τα συνδικάτα, αν όχι την ίδια ημέρα, τουλάχιστο κατά την ίδια χρονική περίοδο (π.χ. φθινόπωρο). Θα εκλέγεται η κεντρική διοίκηση του κάθε συνδικάτου χωριστά, αλλά και οι διοικήσεις των παραρτημάτων τους.

 Άλλου είδους εργατικά κέντρα

Τα σημερινά εργατικά κέντρα της ΓΣΕΕ και νομαρχιακά τμήματα της ΑΔΕΔΥ παραχωρούν την θέση τους στα ενιαία εργατοϋπαλληλικά κέντρα της περιοχής. Αυτά δημιουργούνται και  συγκροτούνται από τα τοπικά παραρτήματα των συνδικάτων. Οι διοικήσεις όλων των τοπικών παραρτημάτων, συγκροτούνται σε σώμα και εκλέγουν τις διοικήσεις των νέων εργατοϋπαλληλικών κέντρων.

Κεντρική διοίκηση

Μετά την κατάργηση των Ομοσπονδιών, καταργείταικαι και το τρίτο επίπεδο συνδικαλιστικής οργάνωσης η σημερινή ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ. Την θέση τους την καταλαμβάνει η κεντρική διοίκηση των συνδικάτων.

Έτσι μετά το τέλος των εκλογών, τα μέλη διοικήσεων των κλαδικών συνδικάτων, συγκροτούνται σε σώμα και εκλέγουν την κεντρική διοίκηση η οποία στο εξής, θα εκπληρώνει αρμοδιότητες που είχαν οι ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ.

 Επιχειρησιακά σωματεία

Τα επιχειρησιακά σωματεία δεν καταργούνται. Αντιθέτως αυτά ή τα Συμβούλια εργαζομένων, με ευθύνη των κλαδικών συνδικάτων, επεκτείνονται  σε όλες τις επιχειρήσεις άνω των 20 ατόμων ή  με Ενώσεις προσώπων κάτω από το 20. Αυτά είναι ο συνδετικός κρίκος με τα κλαδικά συνδικάτα, έχουν την ευθύνη εφαρμογής των νόμων και δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Ο παραπάνω τρόπος έκφρασης των εργαζομένων είναι απλός και λειτουργικός καθώς με λίγα συνδικάτα, συσπειρώνουν τους εργαζόμενους σε πολλά επίπεδα όπως: Καθέτως και ανά κλάδο από το κάθε συνδικάτο χωριστά. Τοπικά περιφερικά, από τα τοπικά παραρτήματα. Πανελλαδικά από την κεντρική διοίκηση. Σε επίπεδο επιχείρησης, από τα επιχειρησιακά σωματεία ή συμβούλια εργαζομένων ή ενώσεις προσώπων.

Προτάσεις για ενοποίηση Ομοσπονδιών

Εάν λυθεί ο γρίφος της Μεταποιητικής βιομηχανίας, ο όποιος συγκεντρώνει το μεγαλύτερο σε αριθμό Ομοσπονδιών και Συλλογικών Συμβάσεων – υπογράφονται από τον ίδιο εργοδοτικό φορέα τον ΣΕΒ – τον κλάδο με την μεγαλύτερη μείωση (περί το 40%) σε αριθμό εργαζομένων (από τους 365.891 που εργάζονταν το 2008 σήμερα εργάζονται 224.662), οι υπόλοιποι κλάδοι μιλούν από μόνοι τους, και οι οποίοι συγκροτούνται ως εξής:

1) Βιομηχανίας – Βιοτεχνίας, 2) Εμπορικών επιχειρήσεων,3) Παροχής υπηρεσιών, 4) Μεταφορικών εταιριών, 5) Κατασκευαστικών εταιριών, 6) Επισιτισμού Τουρισμού, 7) Χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων, 8)Δημόσιας Διοίκησης, 9) Υγείας Πρόνοιας – Κοινωνικής Ασφάλισης, 10) Στην εκπαίδευση,11) Πολιτισμού – Θεάματος Ακροάματος, 12) Στην Αυτοδιοίκηση, 13) Επικοινωνίας, 14) Ενέργειας, 15) Συνταξιούχων.

            Ορισμένα χρήσιμα μέτρα:  

·         Εισάγεται ο θεσμός των θητειών για όλους τους συνδικαλιστές.

·         Καταργείται η απαλλαγή των συνδικαλιστών από την εργασία τους και μετατρέπεται σε ημερήσιες άδειες όχι όμως για ολόκληρο μήνα.

·         Έργο των συνδικάτων, θα το αναλάβουν επαγγελματικά συνδικαλιστικά στελέχη και από το υπάρχων προσωπικό των ομοσπονδιών – εργατικών κέντρων.

Η συ­ζή­τη­ση,βέ­βαια, δεν κλείνει εδώ, μόλις τώρα ανοίγει.

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

 

* Ο  Κώ­στας Νι­κο­λά­ου εί­ναι μέ­λος της Διοι­κού­σας Επι­τρο­πής ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ

 

   

Advertisements
Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ

Posted on Φεβρουαρίου 4, 2014. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΕΦΚΑ |

Συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας μονίμων υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.,

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Προσδιορισμό ασφαλιστικής κλάσης 2014

Posted on Φεβρουαρίου 4, 2014. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΕΦΚΑ |

Προσδιορισμό ασφαλιστικής κλάσης υπολογισμού της σύνταξης 2014

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Προαιρετική ασφάλιση σε πρώην ειδικά ταμεία

Posted on Φεβρουαρίου 4, 2014. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΕΦΚΑ |

Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης ασφαλισμένων σε πρώην ειδικά ταμεία

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Παράταση της σύνταξης για εκκρεμεί εξεταση στα ΚΕ.Π.Α

Posted on Φεβρουαρίου 4, 2014. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΕΦΚΑ |

Παραταση της σύνταξης για εκκρεμεί εξεταση τους απο υγειονομικες επιτροπές ΚΕ.Π.Α.

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Επέκταση των παθήσεων αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ’ αόριστον

Posted on Φεβρουαρίου 4, 2014. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΕΦΚΑ |

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ’ αόριστον

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Eνοποίηση των ασφαλιστικών αποδοχών του Ε.Τ.Ε.Α

Posted on Φεβρουαρίου 4, 2014. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΕΦΚΑ |

Eνοποίηση των ποσοστών εισφοράς και των ασφαλιστικών αποδοχών του Ε.Τ.Ε.Α.

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Συνταξιοδότηση του τ. ΕΤΕΑΜ μετά απο προαιρετική ασφάλιση

Posted on Φεβρουαρίου 4, 2014. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΕΦΚΑ |

Εναρξη συνταξιοδότησης του τ. ΕΤΕΑΜ μετά απο προαιρετική ασφάλιση

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.)

Posted on Φεβρουαρίου 4, 2014. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΕΦΚΑ |

Διάρθρωση και στελέχωση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.)

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Aσφάλιση σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών

Posted on Φεβρουαρίου 4, 2014. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΕΦΚΑ |

Aσφάλιση απασχολουμένων σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Aνώτατο όριο αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου

Posted on Φεβρουαρίου 4, 2014. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΕΦΚΑ |

Aνώτατο όριο αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Aσφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ, ΤΑΠΙΤ και ΤΑΥΤΕΚΩ

Posted on Φεβρουαρίου 4, 2014. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ |

Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ, ΤΑΠΙΤ και ΤΑΥΤΕΚΩ.

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Παράταση συντάξεων αναπηρίας που εκκρεμούν στα ΚΕΠΑ

Posted on Φεβρουαρίου 4, 2014. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ |

Παράταση χορήγησης συντάξεων αναπηρίας που εκκρεμούν στα ΚΕΠΑ

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

ΕΠ ΑΟΡΙΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Posted on Φεβρουαρίου 4, 2014. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ |

ΕΠ ΑΟΡΙΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Eνοποίηση των ποσοστών εισφοράς στο ΕΤΕΑ

Posted on Φεβρουαρίου 4, 2014. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ |

Eνοποίηση των ποσοστών εισφοράς και των ασφαλιστέων αποδοχών στο ΕΤΕΑ

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

  Περί

  ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Μέλος Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της ΓΣΕΕ (ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ)

  RSS

  Subscribe Via RSS

  • Subscribe with Bloglines
  • Add your feed to Newsburst from CNET News.com
  • Subscribe in Google Reader
  • Add to My Yahoo!
  • Subscribe in NewsGator Online
  • The latest comments to all posts in RSS

  Μεταστοιχεία

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...