ΔΙΑΡΚΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Posted on Οκτώβριος 24, 2016. Filed under: 2) ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ |

ΔΙΑΡΚΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΥΠΟΛΟΓΟΙ ΟΙ κ. Γ.ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΚΑΙ Τ.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  

nikolaou-kepea-gsee-iskra-apmet-meta

ΙΣΚΡΑ  13/10/16:  Του ΚΩΣΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ*

Αυθαίρετες, παράνομες, και καταχρηστικές, οι περικοπές των συντάξεων και θα έπρεπε ήδη να έχουν διορθωθεί. Παρά ταύτα, ούτε τον μήνα Οκτώβριο καταβλήθηκαν  σωστά, και οι υπεύθυνοι για αυτό, ο Υπουργός & αν. Υπουργός εργασίας, καθώς και οι Διοικητές των Ταμείων, συνεχίζουν να κυκλοφορούν ελεύθεροι, σαν να μη συμβαίνει τίποτα.

Παρά τις αποκαλύψεις, ότι πρόκειται για αυθαίρετες και παράνομες παρακρατήσεις των επικουρικών συντάξεων, καθώς αυτές δεν υπακούουν σε κάποιο νόμο, παρά τη θύελλα αντιδράσεων και τον αναβρασμό των συνταξιούχων, οι Διοικητές των Ταμείων, τηρούν σιγή ιχθύος!! Ενώ, ο κ. Γ. Κατρούγκαλος συνεχίζει να εμπαίζει και να προκαλεί, κάνοντας λόγο, για μεμονωμένα περιστατικά!! Αλλά, ακόμα και έτσι να είναι, ακόμη και έναν  συνταξιούχο να αφορά, δεν αναιρεί τα παραπάνω, όμως, δεν είναι έτσι.

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ – ΚΑΙ ΠΟΥ ΤΟ ΨΕΜΑ ΤΟΥ κ. Γ. ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ

Είναι αλήθεια, οι παρακρατήσεις δεν αφορούν τον συνολικό αριθμό των συνταξιούχων. Για τον απλό λόγο, ότι από το σύνολο των συνταξιούχων, μόνο το 50% εξ αυτών δικαιούνται και λαμβάνουν επικουρική σύνταξη. Δηλαδή, από τα 2.600.000 συνταξιούχους μόνο οι 1.300.000 είχαν και επικουρική ασφάλιση. Συνεπώς, μέχρι εδώ, αληθής ο κ. Γ. Κατρούγκαλος.

Χοντροκομμένο όμως ψέμα, ότι δεν περικόπηκαν όλες οι επικουρικές συντάξεις. Η αλήθεια είναι, ότι όλες οι επικουρικές συντάξεις – μηδενός εξαιρουμένης – πέρασαν από καρμανιόλα και καμία, δεν βγήκε αλώβητη. Αποτέλεσμα λοιπόν, με τον δήθεν επανυπολογισμό, αφανίστηκε το 70 – 75% του αρχικού ποσού όλων των συντάξεων, μικρών και «μεγάλων». Δηλαδή, οι συντάξεις των 600 ευρώ έγιναν (μεικτά) 170 ευρώ!! Των 400 έγιναν (μεικτά) 120!! Των 250 έγιναν (μεικτά) 90 ευρώ!! Των 180 έγιναν (μεικτά) 75 ευρώ!! Και, o ακρωτηριασμός συνεχίζεται. Συνεπώς, ασύστολα τα ψεύδη του κ. Γ. Κατρούγκαλου.

Η διαφορά βρίσκεται στο χρόνο, καθώς, όσοι-ες έχουν άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης, άνω των 1.300 ευρώ, η παρακράτηση των αυθαίρετων περικοπών έγινε τώρα. Ενώ, όσοι -ες έχουν, κάτω από το ποσό αυτό, ναι μεν έγιναν αυθαίρετες περικοπές, η παρακράτηση παραμένει προσωρινά, «ως προσωπική διαφορά»!! Σημειωτέον, ο Ν. 4387/2016, ούτε επανυπολογισμό επικουρικών, για αθροιστικά ποσά κάτω των 1.300 ευρώ προβλέπει, ούτε πολύ δε περισσότερο, περί προστασίας των «προσωπικών διαφορών» αναφέρει. Συνεπώς, ξανά ψεύδεται ασύστολα ο κ. Γ. Κατρούγκαλος

Τι λέει ο νόμος για τις επικουρικές;

Σύμφωνα με το Άρθρο 96 του (Παροχές Ε.Τ.Ε.Α ) Ν. 4387/2016 που αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων, καθορίζονται τα εξής:

5.α. Για τους ασφαλισμένους από 1/1/2014 και εφεξής το ποσό της επικουρικής σύνταξης υπολογίζεται συμφώνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1,2 και 3 του άρθρου αυτού.

5.β.  Για τους ασφαλισμένους μέχρι 31/12/2013, οι οποίοι καταθέτουν αίτηση συνταξιοδότησης από 1.1.2015 και εφεξής, το ποσό της επικουρικής σύνταξης αποτελείται από το άθροισμα δυο τμημάτων:

βα. το τμήμα της σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής τους έως 31.12.2014 υπολογίζεται με βάση ποσοστό αναπλήρωσης, το οποίο για κάθε χρόνο ασφάλισης αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,45% υπολογιζομένου επί των συντάξιμων αποδοχών εκάστου ασφαλισμένου, όπως αυτές υπολογίζονται και για την έκδοση της κύριας σύνταξης.  

ββ. το τμήμα της σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής τους από 1.1.2015 και εφεξής υπολογίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού.»

4 . Οι ήδη καταβαλλόμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου επικουρικές συντάξεις αναπροσαρμόζονται με εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, εφόσον το άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης του δικαιούχου υπερβαίνει το ποσό των χιλίων τριακοσίων (1300) ευρώ. Τα ανωτέρω στοιχεία αποτυπώνονται από την 1.1.2018 για κάθε ασφαλισμένο στο οικείο πληροφοριακό σύστημα.

          Ο νόμος είναι σαφής – χωρίς παρερμηνείες

Δυο πράγματα με πλήρη σαφήνεια ορίζει ο νόμος. Ποιες συντάξεις θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν, καθώς, και το νέο ποσοστό αναπλήρωσης αυτών. Συνέπεια του νόμου λοιπόν, οι καταβαλλόμενες συντάξεις που έχουν άθροισμα κύριας και επικουρικής άνω των 1.300 ευρώ, και μόνο αυτές, θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν. Και εφόσον οι συντάξεις αυτές, έχουν εκδοθεί έως την 31.12.2014 (ή για τον ασφαλιστικό χρόνο αυτό) το νέο ποσοστό αναπλήρωσης, καθορίζεται, στο 0,45% για κάθε χρόνο ασφάλισης, επί των συντάξιμων όπως αυτές υπολογίζονται και για την έκδοση της κύριας σύνταξης.

Πάρα ταύτα, ούτε το πρώτο ούτε το δεύτερο τηρήθηκε. Παρά την πλήρη σαφήνεια του νόμου, αναπροσαρμόστηκαν και οι συντάξεις κάτω των 1.300 ευρώ!! Αλά ούτε και ο συντελεστής 0,45% για κάθε χρόνο ασφάλισης τηρήθηκε !!        

  Αδικήματα των κ. Γ. Κατρούγκαλου & Τ. Πετρόπουλου – και Διοικητών των Ασφαλιστικών Ταμείων.

Ο υπερβάλλων ζήλος λοιπόν, των υπουργών εργασίας κ. Γ. Κατρούγκαλου & Τ. Πετρόπουλου, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ατέλειωτες απαιτήσεις των τροικανών, τους οδηγεί σε όργια αυθαιρεσιών και καραμπινάτων παρανομιών όπως:

1. «Αναπροσαρμογές» και κάτω των 1.300 ευρώ. Παρά τη ρητή διάταξη του νόμου, ότι αναπροσαρμόζονται μόνο όσες υπερβαίνουν τα 1.300 ευρώ, προχώρησαν σε όλες τις συντάξεις κάτω και από το ποσό αυτό. Οι «προσωπικές διαφορές» που φαίνονται προς το παρόν, δεν προκύπτουν από το νόμο, συνεπώς δεν προστατεύονται, είναι προσωρινές, είναι για να καμφθούν οι αντιδράσεις.

2. Αντί για αναπροσαρμογή, με συντελεστή 0,45% για κάθε χρόνο ασφάλισης όπως ορίζει ο νόμος, εφεύραν, έναν νέο και άσχετο συντελεστή κόφτη (0,4927) με τον οποίο, μείωσαν οριζόντια κατά 50% όλες τις συντάξεις. Δηλαδή, πάνω στις ήδη κατακρεουργημένες συντάξεις, πρόσθεσαν μια νέα μείωση, και τις κατεβάσουν στο 25% του αρχικού ποσού. Με τον παράνομο τρόπο αυτό, οι συντάξεις μειωθήκαν στο διπλάσιο, από το αν θα γινόταν η αναπροσαρμογή με βάση τον νόμο. Παράδειγμα: Μια σύνταξη των 612 ευρώ ( 34 χρόνια ασφάλιση – 2.373 συντάξιμο μισθό) μειώθηκε στα 172,30 ευρώ (μεικτά)!! Ενώ, με την αναπροσαρμογή βάση νόμου (34 έτη Χ 0,45% = 15,3% Χ2.373,50 =363) θα ήταν (μεικτά) 363 ευρώ!!!

3. Ίδιας κατηγορίας συντάξεις – διαφορετικό αποτέλεσμα. Ως γνωστό, οι τρέχουσες συντάξεις, παρά τον ίδιο συντάξιμο μισθό και έτη ασφάλισης, διαφοροποιούνται ως προς την χρονολογία έκδοσής της. Παράδειγμα: Με τον ίδιο συντάξιμο μισθό 2.373 ευρώ & 34 χρόνια ασφάλισης, (τ. ΕΤΕΑΜ) οι συντάξεις που εκδόθηκαν το 2008 βγήκαν με 612 ευρώ. Το 2011 βγήκαν με 663 ευρώ. Ενώ μετά την 14/2/2012 βγήκαν με 518 ευρώ!!! Ο λόγος, σχετίζονται με το ημερομίσθιο της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε και το πάγωμα τον συντάξεων.

Βάση του νόμου λοιπόν, αυτές, θα εξισορροπούσαν στα ίδια ποσά (34 έτη Χ 0,45% = 15,3% Χ 2.373) των 363 ευρώ. Όμως, με τον δήθεν επανυπολογισμό, η πρώτη μειώθηκε (μεικτά) στα 189 ευρώ!!!  Η δεύτερη μειώθηκε (μεικτά) στα 172 ευρώ!!! Και η τρίτη μειώθηκε (μεικτά) στα 138 ευρώ!!!. Τρανταχτή απόδειξη τα περί “επανυπολογισμού”.

4. Ίδιες συντάξεις τώρα με διαφορετικό αποτέλεσμα. Έχουμε για παράδειγμα, τέσσερεις συνταξιούχους με ίδιες επικουρικές συντάξεις των 400 ευρώ, όμως, ο κάθε ένας εξ αυτών διαφοροποιείται ως προς την κύρια σύνταξη. Συνέπεια του Ν. 4093/12 λοιπόν, που σχετίζει τις παρακρατήσεις και με τις κύριες συντάξεις, ο πρώτος, λόγο χαμηλής κύριας σύνταξης είχε 0% παρακράτηση. Ο δεύτερος με μεγαλύτερο, άθροισμα κύριας & επικουρικής, άνω των 1.000 ευρώ, είχε 5% παρακρατηση. Ο τρίτος, άνω των 1.500 ευρώ, με 10%. Και ο τέταρτος άνω των 2.000 ευρώ, με 15%.

Η αναπροσαρμογή των συντάξεων αυτών, εάν γινόταν με βάση το νόμο, θα έπρεπε να μειωθούν το ίδιο. Όμως, με τον λεγόμενο επανυπολογισμό, η πρώτη μειώθηκε (μεικτά) στα 125 ευρώ. Η δεύτερη, μειώθηκε (μεικτά) στα 119 ευρώ!!! Η τρίτη, μειώθηκε (μεικτά) στα 113 ευρώ!!! Και η τέταρτη, μειώθηκε (μεικτά) στα 107 ευρώ!!! Άλλη απόδειξη λοιπόν, τα περί δήθεν επανυπολογισμού.

5. Κλοπή και στις κύριες συντάξεις. Ως γνωστό, οι παρακρατήσεις του Ν. 4093/12 γίνονται με βάση το άθροισμα κύριας και επικουρικής. Από 1.000 έως 1.500 ευρώ με 5%, έως 2.000 ευρώ με 10%, ως 3.000 ευρώ με 15% και από 3.000 ευρώ και άνω 20%. Συνέπεια της μείωσης των επικουρικών, έχουν αλλάξει και τα ποσοστά παρακράτησης στις κύριες συντάξεις. Οι αναπροσαρμογές αυτές δεν έγιναν και πλήθος συνταξιούχων, βαρύνονται με μεγαλύτερες παρακρατήσεις, έως και 150 ευρώ!!!    

 6. Και τυπικά οι «αναπροσαρμογές» είναι άκυρες. Γιατί, τα αρχικά ποσά των συντάξεων άλλαξαν, και δεν προηγήθηκε απόφαση διευθυντή, για να δοθεί η δυνατότητα ένστασης ενώπιον της ΤΔΕ του ΙΚΑ, μέσα σε τρίμηνη προθεσμία, όπως ορίζει η ασφαλιστική νομοθεσία.

Προσφυγές – Οι συνταξιούχοι να μην αφεθούν στην τύχη τους  

Κανένας συνταξιούχος μόνος και στην τύχη του. Ούτε τα απαραίτητα χρήματα έχουν για να κινηθούν. Έννομο συμφέρον λοιπόν, που μπορούν και πρέπει να προσφύγουν, έχουν όλες οι συνταξιοδοτικές οργανώσεις, αλλά και συνδικαλιστικές οργανώσεις καθώς, οι συνταξιούχοι είναι μέλη της τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης.

 

*Ο Κώστας Νικολάου είναι Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΚΕ.Π.Ε.Α./ ΓΣΕΕ και  πρώην Μέλος Δ.Σ. Επικουρικού Ταμείου

Advertisements

Make a Comment

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

  Περί

  ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Μέλος Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της ΓΣΕΕ (ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ)

  RSS

  Subscribe Via RSS

  • Subscribe with Bloglines
  • Add your feed to Newsburst from CNET News.com
  • Subscribe in Google Reader
  • Add to My Yahoo!
  • Subscribe in NewsGator Online
  • The latest comments to all posts in RSS

  Μεταστοιχεία

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

Αρέσει σε %d bloggers: