3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ – ΙΚΑ

Ένταξη στον Ε Φ Κ Α Μισθωτών του τ. Ε.Τ.Α.Π. – Μ.Μ.Ε

Posted on Μαΐου 4, 2017. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΙΚΑ | Ετικέτες: |

19 Ένταξη στον Ε Φ Κ Α Μισθωτών του τ. Ε.Τ.Α.Π. – Μ.Μ.Ε.

Advertisements
Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Ένταξη στον Ε Φ ΚΑ Μισθωτών του τ. τ. Ε.Τ.Α.Α. pdf

Posted on Μαΐου 4, 2017. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΙΚΑ | Ετικέτες: |

18 Ένταξη στον Ε Φ ΚΑ Μισθωτών του τ. τ. Ε.Τ.Α.Α. pdf

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Ασφάλιση με Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών – Δ.Π.Υ.

Posted on Μαΐου 4, 2017. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΙΚΑ | Ετικέτες: |

17 Ασφάλιση με Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών – Δ.Π.Υ.

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Αναπροσαρμογή ασφαλιστικών εισφορών Κλάδου σύνταξης

Posted on Μαΐου 4, 2017. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΙΚΑ | Ετικέτες: |

15 Αναπροσαρμογή ασφαλιστικών εισφορών Κλάδου σύνταξης

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Ε.Κ.Α.Σ. κατά το έτος 2017

Posted on Μαΐου 4, 2017. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΙΚΑ | Ετικέτες: |

14 Ε.Κ.Α.Σ. κατά το έτος 2017»

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Εισφορές Ελευθέρων Επαγγελματιών – Αυτοαπασχολούμενων πλην ΟΑΕΕ – ΕΤΑΑ

Posted on Μαΐου 4, 2017. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΙΚΑ | Ετικέτες: |

11 Εισφορές Ελευθέρων Επαγγελματιών – Αυτοαπασχολούμενων πλην ΟΑΕΕ – ΕΤΑΑ

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Δικαιώματα αντισυμβαλλομένου συμφώνου συμβίωσης

Posted on Μαΐου 4, 2017. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΙΚΑ | Ετικέτες: |

10 Δικαιώματα αντισυμβαλλομένου συμφώνου συμβίωσης

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Ένταξη των μισθωτών του τ. Ο.Γ.Α. στον Ε.Φ.Κ.Α

Posted on Μαΐου 4, 2017. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΙΚΑ | Ετικέτες: |

5 Ένταξη των μισθωτών του τ. Ο.Γ.Α. στον Ε.Φ.Κ.Α.

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Ασφαλιστικές εισφορές Αυτοαπασχολούμενων Αγροτών (ΟΓΑ) από 01-01-2017

Posted on Μαΐου 4, 2017. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΙΚΑ | Ετικέτες: |

3 Ασφαλιστικές εισφορές Αυτοαπασχολούμενων Αγροτών (ΟΓΑ) από 01-01-2017

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Ασφαλιστικές εισφορές Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων

Posted on Μαΐου 4, 2017. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΙΚΑ | Ετικέτες: |

1 Ασφαλιστικές εισφορές Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Παρακράτηση – ακύρωση εισφοράς 0,20 ευρώ, υπέρ σωματείων συνταξιούχων

Posted on Δεκέμβριος 29, 2016. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΙΚΑ |

Παρακράτηση – ακύρωση εισφοράς 0,20 ευρώ, υπέρ σωματείων συνταξιούχων

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Εργασία συνταξιούχων λόγω αναπηρίας

Posted on Δεκέμβριος 29, 2016. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΙΚΑ | Ετικέτες: |

Εργασία συνταξιούχων λόγω αναπηρίας

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

10.000 ημέρες ασφάλισης με αναγνώριση πλασματικών χρόνων

Posted on Δεκέμβριος 29, 2016. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΙΚΑ | Ετικέτες: |

10.000 ημέρες ασφάλισης με αναγνώριση πλασματικών χρόνων

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Συνυπεύθυνες Επιχειρήσεις

Posted on Δεκέμβριος 10, 2016. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΙΚΑ |

Συνυπεύθυνες Επιχειρήσεις

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Προσδιορισμός τοκοχρεωλυσίου για 800 δόσεις,

Posted on Δεκέμβριος 10, 2016. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΙΚΑ |

Προσδιορισμός τοκοχρεωλυσίου για 800 δόσεις,

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Προσδιορισμός τοκοχρεολυσίου για τις αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές

Posted on Δεκέμβριος 10, 2016. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΙΚΑ |

Προσδιορισμός τοκοχρεολυσίου για τις αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών

Posted on Δεκέμβριος 10, 2016. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΙΚΑ |

Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Αντισταθμιστικών μέτρων – κατάργησης του ΕΚΑΣ

Posted on Δεκέμβριος 10, 2016. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΙΚΑ |

Αντισταθμιστικών μέτρων – κατάργησης του ΕΚΑΣ

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Ανακεφαλαίωση χρόνων ασφάλισης περιόδων απο 1- 1- 1989 – 31-12-2001

Posted on Δεκέμβριος 10, 2016. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΙΚΑ |

Ανακεφαλαίωση χρόνων ασφάλισης περιόδων απο 1- 1- 1989 – 31-12-2001b9

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΠΤΩΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ – ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Posted on Οκτώβριος 22, 2016. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΙΚΑ |

ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΠΤΩΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ – ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

« Προηγούμενες Καταχωρίσεις

  Περί

  ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Μέλος Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της ΓΣΕΕ (ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ)

  RSS

  Subscribe Via RSS

  • Subscribe with Bloglines
  • Add your feed to Newsburst from CNET News.com
  • Subscribe in Google Reader
  • Add to My Yahoo!
  • Subscribe in NewsGator Online
  • The latest comments to all posts in RSS

  Μεταστοιχεία

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...