3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ – ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διατηρήσει, το δικαίωμα παροχών ασθένειας διαζευγμένων

Posted on Νοέμβριος 17, 2017. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ |

8 Διατηρήσει, το δικαίωμα παροχών ασθένειας διαζευγμένων

Advertisements
Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Συντάξιμες αποδοχές – μέσος μηνιαίος μισθός

Posted on Νοέμβριος 17, 2017. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ |

7 Συντάξιμες αποδοχές – μέσος μηνιαίος μισθός –

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Ασφαλιστικές εισφορές των εκπαιδευτών που απασχολούνται στους φορείς του ν. 4186-2013

Posted on Νοέμβριος 17, 2017. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ |

6 Ασφαλιστικές εισφορές των εκπαιδευτών που απασχολούνται στους φορείς του ν. 4186-2013.

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Προσδιορισμός της μόνιμης διαμονής (κατοικίας) στην Ελλάδα για την εφαρμογή των του Ν. 4387-2016 για την Εθνική Σύνταξη

Posted on Νοέμβριος 17, 2017. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ |

Προσδιορισμός της μόνιμης διαμονής (κατοικίας) στην Ελλάδα για την εφαρμογή των του Ν. 4387-2016 για την Εθνική Σύνταξη.pdf

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Για πρόσωπα με διαδοχικό χρόνο ασφάλισης

Posted on Νοέμβριος 17, 2017. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ |

4 Για πρόσωπα με διαδοχικό χρόνο ασφάλισης.

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Εκ περιτροπής εργασία

Posted on Νοέμβριος 17, 2017. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ |

3 Εκ περιτροπής εργασία

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Εισφορές – Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

Posted on Νοέμβριος 17, 2017. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ |

2 Εισφορές – Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Διευκρινίσεις – ασφαλισμένων χωρίς προσόντα – στον ΟΓΑ

Posted on Νοέμβριος 17, 2017. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ |

1 Διευκρινίσεις – ασφαλισμένων χωρίς προσόντα – στον ΟΓΑ

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Συνδικαλιστικές άδειες

Posted on Ιουνίου 29, 2017. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ |

Συνδικαλιστικές άδειες

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Προσδιορισμός ασφαλιστέων αποδοχών (από 1.1.2017)

Posted on Ιουνίου 29, 2017. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ |

Προσδιορισμός ασφαλιστέων αποδοχών (από 1.1.2017)

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Παροχή οδηγιών – αναγνώριση χρόνων ασφάλισης

Posted on Ιουνίου 29, 2017. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ |

Παροχή οδηγιών – αναγνώριση χρόνων ασφάλισης.

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Παράλληλη ασφάλιση

Posted on Ιουνίου 29, 2017. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ |

Παράλληλη ασφάλιση

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Οδηγίες υπολογισμού συντάξιμων αποδοχών βάσει της ΕΛ.ΣΤΑΤ

Posted on Ιουνίου 29, 2017. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ |

Οδηγίες υπολογισμού συντάξιμων αποδοχών βάσει της ΕΛ.ΣΤΑΤ

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Καθορισμός του ποσού της επικουρικής σύνταξης του ΕΤΕΑΕΠ-20Ι6

Posted on Ιουνίου 29, 2017. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Ετικέτες: |

Καθορισμός του ποσού της επικουρικής σύνταξης του ΕΤΕΑΕΠ-2Ι6

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Καθορισμός ασφαλιστικών εισφορών

Posted on Ιουνίου 29, 2017. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Ετικέτες: |

Καθορισμός ασφαλιστικών εισφορών

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Εργασία συνταξιούχων ΟΓΑ

Posted on Ιουνίου 29, 2017. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Ετικέτες: |

Εργασία συνταξιούχων ΟΓΑ

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Εισφορές αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών

Posted on Ιουνίου 29, 2017. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ |

Εισφορές αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Πρόσωπα που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών

Posted on Μαρτίου 6, 2017. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Ετικέτες: |

Πρόσωπα που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Ασφαλιστική κάλυψη ( 50 ημέρες) στους ασφαλισμένους

Posted on Μαρτίου 6, 2017. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Ετικέτες: |

Ασφαλιστική κάλυψη ( 50 ημέρες) στους ασφαλισμένους

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Ασφαλιστικές εισφορές – ασφαλισμένων ΕΤΑΠ – ΜΜΕ

Posted on Μαρτίου 6, 2017. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Ετικέτες: |

Ασφαλιστικές εισφορές – ασφαλισμένων ΕΤΑΠ – ΜΜΕ

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

« Προηγούμενες Καταχωρίσεις

  Περί

  ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Μέλος Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της ΓΣΕΕ (ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ)

  RSS

  Subscribe Via RSS

  • Subscribe with Bloglines
  • Add your feed to Newsburst from CNET News.com
  • Subscribe in Google Reader
  • Add to My Yahoo!
  • Subscribe in NewsGator Online
  • The latest comments to all posts in RSS

  Μεταστοιχεία

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...