3) ΙΚΑ: ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Posted on Φεβρουαρίου 28, 2012. Filed under: 3) ΙΚΑ: ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ |

ΙΚΑ

Έκδοση – Θεώρηση Βιβλιάριου Ασθένειας (2013)

 

Το ατομικό βιβλιάριο υγείας είναι η ασφαλιστική ταυτότητα για παροχές σε είδος και σε χρήμα του άμεσα ασφαλισμένου. Το οικογενειακό βιβλιάριο εκδίδεται για τα μέλη της οικογένειάς του.

Ατομικό:
Για την έκδοση του ατομικού βιβλιαρίου υγείας απαιτείται από 01/03/2013 η πραγματοποίηση 100 τουλάχιστον ημερών ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέσα στον προηγούμενο χρόνο ή στο τελευταίο 15μηνο. Όταν ο υπολογισμός γίνεται με το 15μηνο δεν λογαριάζονται οι τρεις τελευταίοι μήνες.

Οι ίδιες προϋποθέσεις απαιτούνται και για την παράταση της ισχύος, δηλαδή την θεώρηση του ατομικού βιβλιαρίου υγείας

Ατομικό βιβλιάριο δικαιούνται οι άμεσα ασφαλισμένοι, οι συνταξιούχοι γήρατος, αναπηρίας και θανάτου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και οι ασφαλισμένοι άλλων ασφαλιστικών ταμείων που καλύπτονται από το Ι.Κ.Α. – ΕΤΑΜ για παροχές σε είδος.

Σημ. (Με την αρ. 6307/273 απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και λόγο της μεγάλης ανεργίας και από 1-3-2013 έως 28-2-2014, και μόνο για χορήγηση παροχής ασθένειας, δύνεται η δυνατότητα θεώρησης ή έκδοσης βιβλιαρίου ασθένειας μόνο με 50 ημέρες ασφάλισης)

Οικογενειακό:

Για τους άμεσα ασφαλισμένους παρατείνονται κάθε φορά για ένα χρόνο, από 1/3 μέχρι 28/2 του επομένου έτους.

Για τους συνταξιούχους γήρατος, αναπηρίας αόριστης διάρκειας και τις /τους συζύγους αυτών άνω των (65) ετών, τα βιβλιάρια υγείας θεωρούνται για αόριστο χρόνο, ενώ στα λοιπά μέλη, καθώς και στις / στους συζύγους κάτω των (65) χρόνων, η θεώρηση γίνεται κάθε χρόνο.

Για τους συνταξιούχους αναπηρίας ορισμένου χρόνου, η θεώρηση γίνεται για ορισμένο χρόνο, ενώ στα μέλη οικογένειάς τους κάθε χρόνο.

Για τους συνταξιούχους θανάτου μέχρι (65) χρόνων η θεώρηση γίνεται κάθε χρόνο, για τους άνω των 65 ετών για αόριστο χρόνο.

Για στρατευθέντες ασφαλισμένους και μέλη οικογενείας ισχύει καθ’ όλο το χρόνο της στράτευσης και μέχρι έξι μήνες μετά την απόλυσή τους από τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Τον Σεπτέμβρη κάθε έτους για τους ασφαλισμένους που έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για την ανανέωση του Βιβλιαρίου Υγείας τους με βάση τις εγγραφές της ασφαλιστικής τους ιστορίας ως τη δεδομένη χρονική στιγμή, εκδίδεται «ετικέτα ασφαλιστικής ικανότητας» η οποία τους αποστέλλεται τον Οκτώβριο, προκειμένου να επικολληθεί στο Βιβλιάριο Υγείας.

Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται τον Δεκέμβριο προκειμένου να καλυφθούν και οι ασφαλισμένοι που συμπλήρωσαν τις προϋποθέσεις εντός του διαστήματος Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου.

Σε περίπτωση που κάποιος ασφαλισμένος δεν παραλάβει την αυτοκόλλητη ετικέτα θα μπορεί να απευθύνεται σε οποιοδήποτε Υποκατάστημα του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

Δικαιολογητικά για την έκδοση βιβλιαρίου ασθενείας

Άμεσα ασφαλισμένοι

1. Μία φωτογραφία ταυτότητας

2. Αστυνομική ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο (Διαβατήριο κλπ).

3. Έγγραφο που να αποδεικνύει με ασφάλεια την διεύθυνση κατοικίας του ασφαλισμένου (Λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, Εκκαθαριστικό Εφορίας κλπ).

4. Βεβαίωση διαγραφής από άλλο φορέα ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν είναι ασφαλισμένος σε άλλο Ταμείο.

Έμμεσα ασφαλισμένοι (Προστατευόμενα μέλη)

1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από Δημοτική Αρχή ή Ληξιαρχική Πράξη Γάμου για σύζυγο ή ταυτότητα και Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης όσον αφορά τα τέκνα.

2. Φωτογραφία (πρόσφατη).

3. Για τέκνα άνω των 18 ετών που είναι άνεργα, Υ.Δ., με δυνατότητα κάλυψης μέχρι την ηλικία των 24 ετών.
Για τέκνα άνω των 24 ετών που είναι άνεργα και σπουδάζουν, βεβαίωση της οικείας σχολής, με δυνατότητα κάλυψης μέχρι της ηλικίας των 26 ετών.

Για τέκνα που είναι άνεργα και έληξαν οι σπουδές τους, το πτυχίο, με δυνατότητα κάλυψης για δύο χρόνια μετά τη λήξη των σπουδών και όχι πέραν του 26ου έτους της ηλικίας τους.

4. Για την απόδειξη των προϋποθέσεων της συγκατοίκησης και συντήρησης, εκκαθαριστικές φορολογικές δηλώσεις του άμεσα ασφαλισμένου και του μέλους οικογένειας ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αποδεικνύει αυτές τις προϋποθέσεις.

Σημ.: Για την θεώρηση του βιβλιαρίου ασθενείας των προστατευομένων μελών πρέπει να υπάρχει ασφαλιστική ικανότητα για παροχή περίθαλψης στο πρόσωπο του άμεσα ασφαλισμένου.

 

Δικαιολογητικά στις περιπτώσεις αλλαγής Ασφαλιστικού Φορέα (Αρθρο 8 Ν.Δ. 4202/61)

Ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

1. Βεβαίωση διαγραφής από τον προηγούμενο φορέα.

2. Έλεγχος χρονικών προϋποθέσεων για την έκδοση του βιβλιαρίου ασθενείας, ατομικού και τυχόν οικογενειακού.

3. Μία φωτογραφία πρόσφατη.

4. Την ταυτότητά του/της.

5. Έγγραφο που να αποδεικνύει με ασφάλεια την διεύθυνση κατοικίας του ασφαλισμένου (Λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, Εκκαθαριστικό Εφορίας κλπ).

Ασφάλιση σε άλλο Ταμείο

1. Βεβαίωση διαγραφής από την ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

2. Ακύρωση του βιβλιαρίου ασθενείας ατομικού και οικογενειακού.

————————————

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Θεώρηση βιβλιαρίων ασθενείας για το 2013

Advertisements
Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

  Περί

  ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Μέλος Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της ΓΣΕΕ (ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ)

  RSS

  Subscribe Via RSS

  • Subscribe with Bloglines
  • Add your feed to Newsburst from CNET News.com
  • Subscribe in Google Reader
  • Add to My Yahoo!
  • Subscribe in NewsGator Online
  • The latest comments to all posts in RSS

  Μεταστοιχεία

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...