3) ΙΚΑ: ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΟΛΑ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

Posted on Μαρτίου 18, 2013. Filed under: 3) ΙΚΑ: ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ |

Του Κώστα Νικολάου*

“ Την ώρα που άρχισε η σφαγή των συντάξεων, αρχές του 2009, τα οικονομικά αποτελέσματα του ΙΚΑ ήταν θετικά: έσοδα 12.600.000.000, έξοδα 9.880.000.000, δηλαδή πλεόνασμα  2.720.000.000 ευρώ.” 

sta-thumb-large 14 02Σε απέραντο σφαγείο έχουν μπει οι συνταξιούχοι και ομαδικά πλέον οδηγούνται στην εξαθλίωση από τις επαναλαμβανόμενες και άγριες περικοπές του μοναδικού τους εισοδήματος.

Το επιχείρημα που χρησιμοποιούν είναι τα δήθεν άδεια Ασφαλιστικά Ταμεία, τι στιγμή που η λεηλασία στα  αποθεματικά ξεπερνάει  τα 100 δις ευρώ. Χωρίς να προσθέσουμε τα 12 δις των θεσμοθετημένων οφειλών του κράτους, τα χρέη των εργοδοτών  8 δις ευρώ, τα αμέτρητα ποσά από την κοινωνική πολιτική που ασκεί το κράτος μέσο των Ασφαλιστικών Ταμείων χωρίς να καταβάλει ούτε ένα ευρώ.  Χωρίς να υπολογίσουμε το φαγοπότι της εισφοροδιαφυγής από την αδήλωτη  ανασφάλιστη εργασία που κάθε χρόνο ξεπερνάει τα 6 δις ευρώ.

Να σημειωθεί, επίσης, πως την ώρα που άρχισε η σφαγή των συνταξιούχων, δηλαδή αρχές του 2009, τα οικονομικά αποτελέσματα του ΙΚΑ (κλάδος συντάξεων) για το έτος 2008, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, ήταν:

Έσοδα κλάδου συντάξεων έτους 2008:             12.597.880.029
Έξοδα κλάδου συντάξεων έτους 2008:                9.877.141.596
Πλεόνασμα  κλάδου συντάξεων έτους 2008 :    2.720.738.432!!!

Οι σφαγή  των συνταξιούχων στο ΙΚΑ έγινε σε 10 γύρους:

ΠΡΩΤΟΣ ΓΥΡΟΣ: Μείωση συντάξεων  5,5%  – ( κυβέρνηση Ν.Δ)

Το 2009, η τότε κυβέρνηση αποφάσισε, για το εκείνο το έτος, να μην χορηγηθεί καμία  αύξηση  στα ποσά των συντάξεων (εγκύκλιος ΙΚΑ  αρ. 49/ 30-6-2009).

Η ζημιά στους συνταξιούχους (μόνο από το πάγωμα αυτό) ήταν της τάξης των 5,5%, δηλαδή όσο ήταν οι αυξήσεις της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, που οι συνταξιούχοι δεν πήραν.     

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΓΥΡΟΣ: Κατάργηση δύο συντάξεων – (κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ)

Με το άρθρο 3 του Ν. 3845/2010 και την  εγκύκλιο του ΙΚΑ (αρ. 53/15-7-2010) καταργούνται τα επιδόματα αδείας, Χριστουγέννων και Πάσχα (αντιστοιχούν σε δύο συντάξεις) για τους συνταξιούχους ηλικίας κάτω των 60 ετών, καθώς  και για όσους λαμβάνουν κύρια σύνταξη πάνω από 2.500 ευρώ.

Για τους υπόλοιπους συνταξιούχους, ηλικίας άνω των 60 ετών και με ποσά κύριας σύνταξης κάτω των 2.500 ευρώ, τα επιδόματα αυτά θα δίνονται ως εξής:

επίδομα Χριστουγέννων, αντί για μία σύνταξη περιορίζεται στα 400 ευρώ.
επίδομα Πάσχα, αντί για το ½ της σύνταξης περιορίζεται στα 200 ευρώ.
επίδομα άδειας, αντί για το ½ της σύνταξης περιορίζεται στα 200 ευρώ.

Εξαίρεση: Από τον ανωτέρω ηλικιακό περιορισμό εξαιρούνται, οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας , οι συνταξιοδοτούμενοι με το καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών ή οικοδομικών επαγγελμάτων καθώς και με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 2874/2000 (10500 εκ των οποίων 7500 βαρέα), οι συνταξιοδοτούμενοι λόγω θανάτου σύζυγοι και γονείς, τα συνταξιοδοτούμενα λόγω θανάτου τέκνα.

Σημείωση: Τα ποσά τω δύο συντάξεων που καταργούνται ή περικόπτονται, δεν είναι κάποιο δωρεάν επίδομα προς τους συνταξιούχους όπως θέλουν να τα παρουσιάσουν. Αποτελούν, αντίθετα, μέρος της σύνταξης, γιατί οι εργαζόμενοι καταβάλουν τις ίδιες μηνιαίες εισφορές για 14 μήνες κάθε χρόνο και όχι για 12!!

ΤΡΙΤΟΣ ΓΥΡΟΣ: Μείωση κύριας σύνταξης 3% έως 10% – (κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ)

Με το άρθρο 11 του Ν.3863/2010 και με την εγκύκλιο του ΙΚΑ (αρ. 51/9-7-2010), από 1-8-2.010 οι κύριες συντάξεις μειώνονται ως εξής:

Μείωση κύριας σύνταξης 3% έως 10%

α. Για συντάξεις από   1.400  έως   1.700 ευρώ,  ποσοστό μείωσης   3%
β. Για συντάξεις από   1.700   έως   2.000 ευρώ,  ποσοστό μείωσης   4%
γ. Για συντάξεις από   2.000   έως   2.300 ευρώ,  ποσοστό μείωσης  5%
δ. Για συντάξεις από   2.300   έως   2.600 ευρώ,  ποσοστό μείωσης  6%
ε. Για συντάξεις από   2.600   έως   2.900 ευρώ,  ποσοστό μείωσης  7%
στ. Για συντάξεις από  2.900   έως   3.200 ευρώ,  ποσοστό μείωσης  8%
ζ. Για συντάξεις από   3.200   έως   3.500ευρώ,  ποσοστό  μείωσης  9%
η. Για συντάξεις από   3.500  ευρώ και άνω,  ποσοστό  μείωσης  10%

Τα ποσοστά της μείωσης υπολογίζονται στο συνολικό ποσό της σύνταξης.

Εξαίρεση: Εξαιρούνται από την μείωση οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος οι οποίοι λαμβάνουν το Εξωϊδρυματικό Επίδομα ή το Επίδομα Απόλυτης Αναπηρίας του ν. 1140/1981όπως ισχύει.

Νέες εξαιρέσεις: Με το  άρθρο 37 του Ν. 3996/2011, από της 5-8-2011 η εξαίρεση επεκτείνεται σε όλους τους συνταξιούχους με αναπηρία (εγκύκλιος ΙΚΑ αρ.62/1-9-2011)

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΓΥΡΟΣ: Μείωση  έως 14% και  επιπλέον μείωση για τους κάτω των 60 ετών  (κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ)

Με τα άρθρα 44 και 12 του Νόμου «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής  Στρατηγικής 2012-2015 »  και με την εγκύκλιο του ΙΚΑ (ΑΡ. 47 /18-7-2011) οι μειώσεις της κύριας σύνταξης που έγιναν το 2010, από την 1-8-2011, αναπροσαρμόζονται και διαμορφώνονται ως εξής:

Μείωση κύριας σύνταξης έως 14%

α.  Για συντάξεις από     1.400  έως   1.700 ευρώ, ποσοστό μείωσης   3%
β.  Για συντάξεις από     1.700  έως   2.000 ευρώ, ποσοστό μείωσης   6%
γ.  Για συντάξεις από     2.000  έως   2.300 ευρώ, ποσοστό μείωσης  7%
δ.  Για συντάξεις από     2.300  έως   2.600 ευρώ, ποσοστό μείωσης  9%
ε.  Για συντάξεις από     2.600  έως   2.900 ευρώ, ποσοστό μείωσης  10%
στ. Για συντάξεις από   2.900  έως   3.200 ευρώ, ποσοστό μείωσης  12%
ζ.  Για συντάξεις από     3.200  έως   3.500 ευρώ, ποσοστό  μείωσης  13%
η.  Για συντάξεις από    3.500  ευρώ και άνω, ποσοστό  μείωσης  14%

Τα ποσοστά της μείωσης υπολογίζονται στο συνολικό ποσό της σύνταξης.

2. Για συνταξιούχους ηλικίας κάτω των 60 ετών οι οποίοι λαμβάνουν σύνταξη μεγαλύτερη των 1.700 ευρώ, επιβάλλεται επί πλέον ειδική εισφορά και έχει ως εξής:

Επιπλέον εισφορά για ηλικίες κάτω των 60 ετών

α) Για συντάξεις 1.700  έως  2.300 ευρώ, επιπλέον μείωση 6%
β) Για συντάξεις 2.300  έως  2.900 ευρώ, επιπλέον μείωση 8%
γ) Για συντάξεις άνω των 2.900 ευρώ, επιπλέον μείωση 10%

Τα ποσοστά της μείωσης υπολογίζονται στο συνολικό ποσό της σύνταξης.

Εξαίρεση: Εξαιρούνται της επιπλέον μηνιαίας εισφοράς όσοι συνταξιοδοτήθηκαν λόγω αυτοδίκαιης λύσης της εργασιακής τους σχέσης ή αποστρατεύτηκαν με πρωτοβουλία της υπηρεσίας, καθώς και οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος που λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα ή επίδομα απολύτου αναπηρίας του ν. 1140/1981, ή επίδομα ανικανότητας του άρθρ. 54 του Π.Δ. 169/2007 ή πρόκειται για θύματα τρομοκρατικών ενεργειών ή βίαιων συμβάντων, καθώς και ορφανικές οικογένειες αυτών.

ΠΕΜΠΤΟΣ ΓΥΡΟΣ: Μείωση επικουρικών συντάξεων 3% έως 10% (κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ)

Με το άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 και με την εγκυκλίου του ΙΚΑ ΑΡ. 61/26–8–2011, από 1/9/2011 θεσπίζεται Ειδική Εισφορά  Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης η οποία υπολογίζεται στο συνολικό ποσό της επικουρικής σύνταξης ως εξής:

Μείωση επικουρικών συντάξεων 3% έως 10%

α)  Για συντάξεις   300   έως   350  ευρώ, ποσοστό μείωσης   3%
β)  Για συντάξεις   350   έως   400  ευρώ ποσοστό μείωσης    4%
γ)  Για συντάξεις   400   έως   450  ευρώ ποσοστό μείωσης    5%
δ)  Για συντάξεις   450   έως   500  ευρώ ποσοστό μείωσης    6%
ε)  Για συντάξεις   500   έως   550 ευρώ   ποσοστό μείωσης   7%
στ) Για συντάξεις   550   έως   600 ευρώ ποσοστό μείωσης    8%
ζ)  Για συντάξεις    600    έως   650 ευρώ ποσοστό μείωσης     9%
η)  Για συντάξεις   650 ευρώ και άνω, ποσοστό μείωσης      10%.

Τα ποσοστά της μείωσης υπολογίζονται στο συνολικό ποσό της σύνταξης.

Εξαίρεση:  Εξαιρούνται από την μείωση οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν το Εξωϊδρυματικό Επίδομα του Ν. 1140/1981, καθώς και όσοι λαμβάνουν προσαύξηση της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας από φορέα κύριας ασφάλισης ή το ΕΤΕΑΜ.     

ΕΚΤΟΣ ΓΥΡΟΣ: Μείωση κύριας σύνταξης 20% έως 40%  (κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ)

Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4024/2011, και με την εγκύκλιο του ΙΚΑ αρ. 86/22-11-2011, από την 1-1-2011 οι κύριες συντάξεις μειώνονται ως εξής.

1) Μειώνεται κατά 40% το ποσό της μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ  στους συνταξιούχους οι οποίοι δεν έχουν συμπλήρωση  το 55ο έτος της ηλικίας τους.

Εξαίρεση: Εξαιρούνται από την μείωση, οι συνταξιούχοι οι οποίοι λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα ή το επίδομα απολύτου αναπηρίας, οι αιμορροφιλικοί, μεταμοσχευμένοι, οι πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, από μεσογειακή αναιμία κλ. Όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί με το καθεστώς υπερ-βαρέων επαγγελμάτων. Όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί με 35 τουλάχιστον έτη πραγματικής ασφάλισης, δηλαδή χωρίς εξαγορά πλασματικών χρόνων.

2) Στους υπόλοιπους συνταξιούχους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στη στην παραπάνω μείωση, το ποσό της μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.200 ευρώ, μειώνεται κατά 20% .

Εξαίρεση: Εξαιρούνται από την μείωση, οι συνταξιούχοι οι οποίοι λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα ή το επίδομα απολύτου αναπηρίας αιμορροφιλικοί, μεταμοσχευμένοι, οι πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, μεσογειακή αναιμία κλ.

Νέες εξαιρέσεις: Με το άρθρο 25 του Ν. 4038/2012 προστίθενται νέες κατηγορίες και εξαιρούνται οι συνταξιούχοι αναπηρίας ή γήρατος που είχαν δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν  βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν.3232/2004, αλλά συνταξιοδοτήθηκαν σύμφωνα με άλλες διατάξεις και οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, των οποίων αποδεδειγμένα η αναπηρία, όπως  αυτή προσδιορίζεται στο ν.612/1977, επήλθε μετά τη συνταξιοδότησή τους (εγκύκλιος ΙΚΑ 36/30-4-2.012)  

ΕΒΔΟΜΟΣ ΓΥΡΟΣ: Μείωση επικουρικών συντάξεων 30% (κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ)

Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4024 και με την  Εγκύκλιο του ΙΚΑ (αρ. 85/21-11-2011  από την 1-1- 2011 μειώνονται όλες οι επικουρικές συντάξεις.

Ειδικότερα ως προς την εφαρμογή του νόμου που αφορά τους συνταξιούχους του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών [ΕΤΕΑΜ], η προβλεπόμενη μείωση είναι 30% και πραγματοποιείται για το τμήμα της μηνιαίας σύνταξης, που υπερβαίνει το ποσό των 150 ευρώ.

Σε περίπτωση καταβολής στο ίδιο πρόσωπο δύο συντάξεων από το ΕΤΕΑΜ (π.χ. μιας εξ ιδίου δικαιώματος και μία από μεταβίβαση λόγω θανάτου) οι εν λόγω μειώσεις υπολογίζονται σε κάθε σύνταξη χωριστά.

Σημείωση: Από τις μειώσεις του νόμου αυτού  και για τις συντάξεις του ΕΤΕΑΜ, δεν εξαιρείται καμία κατηγορία συνταξιούχων.

ΟΓΔΟΟΣ ΓΥΡΟΣ: Μείωση κύριας σύνταξης 12%   (κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ – Ν.Δ.)

Σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 6 του Ν.4051/2012, και με την εγκύκλιο του ΙΚΑ (αρ.34/24-04-2012) τα ποσά της μηνιαίας κύριας σύνταξης των συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που υπερβαίνουν τα χίλια τριακόσια ευρώ (1.300 €), μειώνονται κατά 12% από 01/01/2012.

Εξαίρεση: Εξαιρούνται από την μείωση, οι συνταξιούχοι οι οποίοι λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα ή το επίδομα απολύτου αναπηρίας αιμορροφιλικοί, μεταμοσχευμένοι, οι πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, μεσογειακή αναιμία κλ.

Οι μειώσεις θα αρχίσουν από τη σύνταξη μηνός Ιουνίου 2012, ενώ οι αναδρομικές μειώσεις θα παρακρατηθούν σε 8 ισόποσες δόσεις!

ΕΝΑΤΟΣ ΓΥΡΟΣ: Μείωση επικουρικών συντάξεων έως 20% (κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ – Ν.Δ.)

Με βάση το άρθρου 6 του ν.4051/2012 και με την εγκύκλιο του ΙΚΑ αρ. 41/16-5-2012 τα ποσά των μηνιαίων επικουρικών συντάξεων που καταβάλλονται από το ΕΤΕΑΜ, μειώνονται από την 1/1/2012 ως εξής:

Μείωση επικουρικών συντάξεων έως 20%

α) Για συντάξεις    έως  250 ευρώ, ποσοστό μείωσης   10%
β) Για συντάξεις  από 250   έως   300  ευρώ, ποσοστό μείωσης 15%
γ) Για συντάξεις   από 300 ευρώ και άνω , ποσοστό μείωσης 20%

Τα ποσοστά της μείωσης υπολογίζονται στο συνολικό ποσό της σύνταξης.

Σε περίπτωση καταβολής από το ΕΤΕΑΜ περισσότερων της μίας σύνταξης, οι μειώσεις υπολογίζονται σε κάθε σύνταξη χωριστά.

Εξαίρεση: Εξαιρούνται από την μείωση, οι συνταξιούχοι οι οποίοι λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα ή το επίδομα απολύτου αναπηρίας αιμορροφιλικοί, μεταμοσχευμένοι, οι πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, μεσογειακή αναιμία κλ.

ΔΕΚΑΤΟΣ ΓΥΡΟΣ:  Μείωση κύριας και επικουρικής σύνταξης έως 20%. Κατάργηση 2 συντάξεων για όλους. (κυβέρνηση Ν.Δ. – ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ)

Με τις διατάξεις του Ν.4093/2012 και με την  Εγκύκλιο του ΙΚΑ (αρ. 81/ 14/12/2012) από την 1-1-2013, καταργούνται όλα τα εναπομείναντα επιδόματα, (δώρα Χριστουγέννων – Πάσχα – επιδόματος άδειας).  Οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις μειώνονται ως εξής:

α. Για ποσά κύριας και επικουρικής σύνταξης άνω των 1.000,01 € και έως 1.500,00 ευρώ μείωση κατά 5% στο σύνολο του ποσού. Το ποσό της σύνταξης που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 1.000,01 ευρώ.

β. Για ποσά κύριας και επικουρικής σύνταξης από 1.500,01 ευρώ και έως 2.000,00 ευρώ, μείωση κατά 10% στο σύνολο του ποσού. Το ποσό της σύνταξης που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 1.425,01 ευρώ.

γ. Για ποσά κύριας και επικουρικής σύνταξης από2.000,01 ευρώ και έως 3.000,00 ευρώ, μείωση κατά 15% στο σύνολο του ποσού. Το ποσό της σύνταξης που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 1.800,01 ευρώ.

δ. Για ποσά κύριας και επικουρικής σύνταξης από3.000,01 ευρώ και άνω, μείωση κατά 20% στο σύνολο του ποσού. Το ποσό της σύνταξης που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 2.550,01 ευρώ.

Εξαίρεση: Εξαιρούνται από την μείωση, μόνο οι συνταξιούχοι οι οποίοι λαμβάνουν οι ίδιοι το εξωϊδρυματικό επίδομα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Ασφαλισμένος, ηλικίας άνω των 60 ετών,  έχει 12.000 ημέρες στη κύρια ασφάλιση (ΙΚΑ) και 10.500 στην επικουρική ασφάλιση (ΕΤΕΑΜ) καθώς, ανήκει και στην κατηγορία των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων .

Η σύνταξη πού δικαιούται είναι:

Από την κύρια του ΙΚΑ {1.958 }+ {235}  λόγο βαρέων = 2.193 ευρώ

Από την επικουρική το ΕΤΕΑΜ = 672 ευρώ

Μετά τις μειώσεις:

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ  ΣΥΝΤΑΞΗ  (ΙΚΑ)

1) Μείωση κατά 6% {2.193 Χ 6% } = 132 ευρώ

2) Μείωση κατά 20% για ποσά πάνω από 1.200 ευρώ {2.193 -132 = 2.061}{ 2.061 – 1.200 = 861} {861 Χ 20%} = 172 ευρώ

3) Μείωση κατά 12% για ποσά πάνω από 1.300 ευρώ {2.061 –172 = 1.889} {1889- 1.300 = 589} {589 Χ12%}  = 71 ευρώ

4) Μείωση κατά 15% {1889 –71 = 1818} {1818 Χ 15% } = 272 ευρώ

5) Συνολική μείωση: { 132 +172 + 71 + 272 } = 647 ευρώ

Συνεπώς: Η κύρια σύναξη θα γίνει  {2.193 – 647 } = 1.546 ευρώ     (εάν προσθέσουμε και τις κρατήσεις για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κατά 4%, δηλαδή { 2.193 Χ 4%} = 88 ευρώ)

Η τελική σύνταξη (χωρίς εφορία) θα είναι {1.546 – 88 } = 1458 ευρώ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ  (ΕΤΕΑΜ)

1) Μείωση κατά 10% { 672 Χ 10% } = 67 ευρώ

2) Μείωση κατά 30% για ποσά πάνω από 150 ευρώ {672-67=605} {605- 150  =455} {455 Χ 30% } = 136 ευρώ

3) Μείωση κατά 20% { 605–136 = 469} {469 Χ 20%} = 94 ευρώ

4) Μείωση κατά 15% { 469 – 94 = 375} {375 Χ 15%} = 56 ευρώ

5) Συνολική μείωση : { 67+ 136+ 94+ 56} = 353 ευρώ

Συνεπώς:  Η επικουρική σύνταξη θα γίνει {672 – 353} = 319 ευρώ,

 

ΜΕΙΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

1) Μείωση από την Κύρια σύνταξη = 647 ευρώ

2) Μείωση από την Επικουρική =  353 ευρώ

3) Συνολική μείωση { 647 + 353} = 1.000 ευρώ

Συνεπώς: Οι συνολικές συντάξεις θα γίνουν {2.865 – 1.000}  = 1.865 ευρώ

 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ –  ΕΤΗΣΙΕΣ

1) Μείωση 2 συντάξεων λόγο δώρων Χριστουγέννων – Πάσχα & επιδόματος αδείας   {2.193 + 672}  = 2.865 {2.865 Χ 2 }   = 5.730 ευρώ

2)  Από συντάξεις  {1.000 Χ12} = 12.000 ευρώ

3) Συνολική μείωση { 5.730 + 12.000 } = 17.730 ευρώ

Συνεπώς:  Ενώ τα ετήσια ποσά θα ήταν {2.865 Χ 14} = 40.110 ευρώ.

Τώρα θα είναι { 1.865 Χ 12 } = 22.380 ευρώ

 

Ιανουάριος    2013

Κώστας Νικολάου

Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ

nikolaou@kepea.gr

Advertisements
Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

  Περί

  ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Μέλος Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της ΓΣΕΕ (ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ)

  RSS

  Subscribe Via RSS

  • Subscribe with Bloglines
  • Add your feed to Newsburst from CNET News.com
  • Subscribe in Google Reader
  • Add to My Yahoo!
  • Subscribe in NewsGator Online
  • The latest comments to all posts in RSS

  Μεταστοιχεία

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...