Απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου εισφοράς για ΑΚΑΓΕ

Posted on Μαρτίου 30, 2018. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΕΦΚΑ | Ετικέτες: , , , |

Απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου εισφοράς για ΑΚΑΓΕ

Advertisements
Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Επιστροφές λαθεμένων παρακρατήσεων του Ν. 4093/2012 & του Ν. 3986/2011 εισφοράς αλληλεγγύης

Posted on Φεβρουαρίου 14, 2018. Filed under: 2) ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ, 2) ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ | Ετικέτες: , , , , |

Να επιστροφούν στους συνταξιούχους όλες οι παρανομες  παρακρατήσεις 

12.2.2018:  Κώστας Νικολάου

Σε πλήρη σύγχυση οι συνταξιούχοι από τα καθημερινά καλέσματα διεκδικήσεων που για προφανείς λόγους περιορίζονται στις λαθεμένες παρακρατήσεις του Ν. 4093/2012 & του Ν. 3986/2011, που αφορά μόνο το 10% των επικουρικών συντάξεων και όχι στον γενικά λαθεμένο και εκτός Νόμου επανυπολογισμό, το οποίο αφορά το 100% των επικουρικών συντάξεων και σε εκατονταπλάσια ποσά.

Ως αφορά τις λαθεμένες παρακρατήσεις αυτές (4093/2012 & 3986/2011), τις οποίες από την πρώτη στιγμή εντοπίσαμε και με αποδεικτικά στοιχεία αναδείξαμε, παρενέβη και ο Συνήγορος του Πολίτη, ο οποίος εγκαλεί και καλεί το υπουργείου εργασίας, να επιστρέψει αναδρομικά όλες τις παράνομες παρακρατήσεις αυτές.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ – ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΟΥΝ

 1. ΛΑΘΕΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3986/2011

Αφορά κατ αρχήν επικουρικές συντάξεις που είχαν αρχικό ποσό άνω των 300 ευρώ, καθώς οι παρακρατήσεις του συγκεκριμένου Νόμου επιβάλλονται κλιμακωτά (3% -10%) πάνω από το ποσό αυτό. Δεύτερο, είχαν άθροισμα κύριας και επικουρικής (μεικτά) πάνω από τα 1.300 ευρώ, καθώς, κατά τον επανυπολογισμό μόνο οι συντάξεις αυτές διαδέχτηκαν περικοπές.

Κατά τον επανυπολογισμό λοιπόν (8ο -9ο -10ο /2016) παρά τις μειώσεις και διαφοροποιήσεις των ποσών, οι παρακρατήσεις του εν λόγω Νόμου, συνεχίζουν και υπολογίζονται στα αρχικά ανύπαρκτα ποσά. Π.χ. σύνταξη των 620 ευρώ η παρακράτηση ήταν 56 ευρώ, κατά τον επανυπολογισμό αυτή μειώθηκε στα 374 ευρώ άρα και η παρακράτηση 15 ευρώ, το ποσό όμως που παρακρατείτε είναι τα 56 ευρώ!!

Εύρος λαθών -Ταμεία με τα περισσότερα λάθη:

Ανατρέξαμε στην ΗΔΙΚΑ και καταγράψαμε όλες τις παρακρατήσεις (του Ν.3986/2011 εισφοράς αλληλεγγύης) πριν από το επανυπολογισμό τον Ιούλιο 2016 και μετά, τον Οκτώβριο 2016. Από τις μεταβολές που προκύπτουν εντοπίσαμε τόσο το εύρος των λαθών όσο και τα Ταμεία που επικεντρώνονται αυτά.

Στον πίνακα που παραθέτουμε αναγράφονται με τη σειρά, τα Ταμεία, ο αριθμός συνταξιούχων, οι παρακρατήσεις πριν και μετά τον επανυπολογισμό, καθώς και τα ποσοσά των μεταβολών:                                                                                                                             

Όπως φαίνεται και στον πίνακα, παρά τις μειώσεις των συντάξεων, οι παρακρατήσεις, ιδιαίτερα των Ταμείων του δημόσιου και των ΔΕΚΟ παραμένουν αμετάβλητες, έχουν δηλαδή τα περισσότερα λάθη. Αυτό δεν σημαίνει ότι και στα υπόλοιπα ταμεία δεν υπάρχουν λάθη, όμως λιγότερα έως ελάχιστα. Το εύρος των λαθών (κατ΄ εκτίμηση) κυμαίνεται στα 2,5 εκ. ευρώ μηνιαίως, 30 εκ. ετησίως, και αφορά περί τις 100.000 συντάξεις.

Πως θα εντοπιστούν τα λάθη;

Από τα εκκαθαριστικά σημειώματα τα οποία όλοι οι συνταξιούχοι οφείλουν να γνωρίζουν και να παρακολουθούν, στα οποία οι ως άνω παρακρατήσεις θα πρέπει να συμφωνούν και να αντιστοιχούν στα εξής ποσοστά: Για συντάξεις από 300 έως 350 ευρώ = 3%, από 350 έως 400 = 4%, από 400 έως 450 = 5%, από 450 έως 500 = 6%, από 500 έως 550 = 7%, από 550 έως 600 = 8%, από 600 έως 650 = 9%, από 650 και άνω = 10% .

 1. ΛΑΘΕΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4093/2012

Αφορά τις κύριες συντάξεις άνω των 1.000 ευρώ  άθροισμα κύριας και επικουρικής) καθώς οι παρακρατήσεις του παραπάνω Νόμου επιβλήθηκαν σε συντάξεις πάνω από το ποσό αυτό. Από 1000 έως 1500 ευρώ ποσοστό 5% . Έως 2.000 ευρώ 10%. Έως 3.000 ευρώ 15%. Από 3.000 ευρώ και άνω 20%.

Κατά τον επανυπολογισμό των επικουρικών συντάξεων (8ο -9ο -10ο /2016) και τις μειώσεις αυτών, διαφοροποιήθηκε και το άθροισμα κύριας και επικουρικής, συνεπώς και το ποσοστό παρακράτησης. Παρόλα αυτά και πάρα το γεγονός ότι χιλιάδες συντάξεις άλλαξαν κλίμακα οι παρακρατήσεις του εν λόγω Νόμου συνεχίζουν με το ίδιο αρχικό ποσοστό. 

Παράδειγμα, συνταξιούχος είχε άθροισμα συντάξεων (1.300 + 300) 1.600 ευρώ, άρα ποσοστό μείωσης 10%. Κατά τον επανυπολογισμό η επικουρική μειώθηκε στα 150 ευρώ, συνεπώς και το άθροισμα συντάξεων στα 1.450 άρα και το ποσοστό στα 5%, είτε (1.300 Χ 5%) 65 ευρώ. Στο συνταξιούχο αυτόν αντί για 65 ευρώ συνεχίζουν να του παρακρατούν 130 ευρώ.

Εντοπισμός λαθών: Ανατρέχουμε στα εκκαθαριστικά σημειώματα των κύριων συντάξεων και ελέγχουμε, εάν μετά την μειώσεις των επικουρικών το νέο άθροισμα συντάξεων έπεσε από τα όρια της προηγούμενης κλίμακας. Π.χ. κάτω από τα 1.000 ευρώ 0% αντί 5%, κάτω από τα 1.500 ευρώ 5% αντί για 10%, κάτω από 2.000 ευρώ 10% αντί για 15%, κάτω από 3.000 ευρώ 15% αντί για 20%.

Συνήγορος του Πολίτη: Για τα λάθη των δυο παραπάνω Νόμων έχει τοποθετηθεί ο Συνήγορος του Πολίτη, ο οποίος απαιτεί από το υπουργείο εργασίας να αποκαταστήσει τα λάθη αυτά και να επιστέψει αναδρομικά τα αντίστοιχα χρηματικά ποσά.

ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ

Ωστόσο πλήθος λαθών που αφορούν το σύνολο των συντάξεων εκκρεμούν, καθώς κατά τον επανυπολισμό είτε από λάθος, είτε σκόπιμα, παραβιάστηκε συνολικά το άρθρο 96 του Νόμου 4387/2016, με δυσμενείς επιπτώσεις όπως:

Πρώτον, δεν συμπεριλήφθησαν οι εισφορές του 13ου – 14ου μισθού, παρά την πρόβλεψη του Νόμου. Δεύτερον επανυπολογίστηκαν και οι κάτω των 1.300 ευρώ (άθροισμα κύριας και επικουρικής) παρά την προστασία του ίδιου Νόμου. Τρίτον, για το 60% των συντάξεων (Ιδ. τομέα) παραβιάστηκε και δεν τηρήθηκε το προβλεπόμενο ποσοστό (0,45%) αναπλήρωσης οι οποίες περικόπηκαν κατά 50% περισσότερο. Ως εκ τούτου ο επανυπολογιμός των επικουρικών συντάξεων τυπικά και ουσιαστικά είναι παράνομος.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

            Οι διαμαρτυρίες συνεπώς με το αίτημα της αποκατάστασης και των επιστροφών, απευθύνονται στο υπουργείο εργασίας καθ’ ύλην αρμόδιο και υπεύθυνο για το θέμα αυτό. Ενώ τα συνταξιουχικά σωματεία με τον ιδιαίτερο και σημαντικό ρόλο που κατέχουν με γνωματεύσεις των Νομικών τους υπηρεσιών και με το ερώτημα της παράβασης καθήκοντος, απευθύνονται και στο εισαγγελικό σώμα καθώς για την παράβαση αυτή έγκριτοι Νομικοί έχουν τοποθετηθεί.

 

Φεβρουάριος 2018

 

Νικολάου Κώστας

Συνταξιούχος ΙΚΑ – ΕΤΑΜ

Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ

 

 

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Συντάξεις χηρείας – Εκδόθηκε η εγκύκλιος του ΕΦΚΑ

Posted on Φεβρουαρίου 8, 2018. Filed under: 8) ΧΡΗΣΙΜΑ | Ετικέτες: , |

Συντάξεις χηρείας – Εκδόθηκε η εγκύκλιος του ΕΦΚΑ

 

5  Φεβρουαρίου  2018

Δείτε – κατεβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο, η οποία περιέχει πίνακες με ποσοστά και αναλυτικά παραδείγμ

Με την εν λόγο εγκύκλιο αποσαφηνίζεται, το πλαίσιο που ορίζεται από το νόμο Κατρούγκαλου (Ν. 4387/2016) περί χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4499/2017.

Γίνεται αναφορά στα κατώτατα όρια συντάξεων, στον τρόπο και στον καταμερισμό της σύνταξης στην χήρα/ο και στα προστατευόμενα τέκνα, καθώς και σε πιθανούς συνδικαιούχους (δεύτερη/ος σύζυγος ή παιδιά από άλλο γάμο κ.λπ.), αλλά και στο δικαίωμα που προκύπτει από το σύμφωνο συμβίωσης ή την ανασύσταση γάμου.

Οι κατώτατες εθνικές συντάξεις χηρείας διαμορφώνονται στα 360 ευρώ για ασφάλιση έως 15 έτη και στα 384 ευρώ από 20 έτη ασφάλισης και άνω.

Επίσης, το ποσοστό της σύνταξης λόγω θανάτου ορίζεται στο 50%, από 70% που ίσχυε μέχρι σήμερα, ενώ αποσαφηνίζονται και τα τρία χρόνια παροχής της σύνταξης σε σχέση με τα 55 έτη ηλικίας της/του χήρας/ου, αλλά και σε σχέση με το μέχρι πότε παρέχεται η σύνταξη και υπό ποιες προϋποθέσεις στα προστατευόμενα τέκνα.

Ελάχιστη διάρκεια γάμου

Καθορίζεται ως ελάχιστη διάρκεια γάμου/συμφώνου συμβίωσης μεταξύ του θανόντος ασφαλισμένου ή συνταξιούχου και του επιζώντος συζύγου/ετέρου μέρους συμφώνου συμβίωσης από τη σύναψή του μέχρι την ημερομηνία θανάτου τα πέντε έτη. Η εν λόγω προϋπόθεση δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Ο θάνατος οφείλεται σε ατύχημα που προήλθε πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας (κατά τις διατάξεις που ισχύουν για τους ασφαλισμένους στους τ. φορείς κοινωνικής ασφάλισης που εντάχθηκαν στον Ε.Φ.Κ.Α., πρόκειται για τις περιπτώσεις ατυχήματος που χαρακτηρίζεται εργατικό) ή σε ανθρωποκτονία.

β) Κατά τη διάρκεια του γάμου γεννήθηκε ή με το γάμο νομιμοποιήθηκε, αναγνωρίστηκε ή υιοθετήθηκε τέκνο.

γ) Η χήρα κατά το χρόνο του θανάτου τελούσε σε κατάσταση εγκυμοσύνης, η οποία δεν διεκόπη και γεννήθηκε ζων τέκνο.

δ) Συντρέχει η περίπτωση ανασύστασης προϋπάρξαντος γάμου. Ο αρχικός και ο εξ ανασυστάσεως γάμος, κατά τη διάρκεια του οποίου απεβίωσε ο σύζυγος, πρέπει να έχουν διαρκέσει συνολικά τουλάχιστον πέντε έτη, ο δε εξ ανασυστάσεως πρέπει να είχε διάρκεια τουλάχιστον έξι μηνών.

Οι δικαιούχοι και η τριετία σε σχέση με το ηλικιακό όριο των 55 ετών

 1. Για τους συζύγους και τα έτερα μέρη του συμφώνου συμβίωσης με τα εξής κριτήρια:
 • ανάλογα με τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας σε σχέση με την ημερομηνία θανάτου ή κατά τη διάρκεια της χορήγησης της σύνταξης.

Συγκεκριμένα:

Σε περίπτωση που ο θάνατος επήλθε μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας του επιζώντος συζύγου, η σύνταξη χορηγείται χωρίς χρονικό περιορισμό εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις λήξης του δικαιώματος αυτού, δηλαδή: ¾ λόγω θανάτου του επιζώντος συζύγου, ¾ λόγω σύναψης γάμου ή συμφώνου συμβίωσης εκ μέρους του επιζώντος συζύγου.

Σε περίπτωση που ο θάνατος επήλθε πριν από τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας του επιζώντος συζύγου, η διάρκεια της συνταξιοδότησης ορίζεται σε τρία έτη από την πρώτη του επόμενου του θανάτου μήνα.

Εάν ο/η δικαιούχος συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του κατά τη διάρκεια της τριετίας αυτής, η καταβολή της σύνταξης διακόπτεται με τη συμπλήρωση της τριετίας από την πρώτη του επομένου του θανάτου μήνα και επαναχορηγείται με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας του/της.

Εάν ο/η δικαιούχος δεν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του κατά τη διάρκεια αυτής της τριετίας, αλλά κατά τη διάρκειά της:

 • είτε έχει τέκνο ή τέκνα που υπάγονται στην περίπτωση Β΄ της παρ. 1 του άρθρου 12, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 4499/2017
 • είτε ο ίδιος είναι ανίκανος για την άσκηση κάθε βιοποριστικής εργασίας κατά ποσοστό 67% και άνω, η σύνταξη συνεχίζει να καταβάλλεται για όσο χρόνο πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις και, εάν συντρέχει λόγος διακοπής επειδή δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις συνέχισης καταβολής της, επαναχορηγείται με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας του επιζώντος συζύγου

Εάν δεν έχει συμπληρωθεί το 55ο έτος της ηλικίας του επιζώντος συζύγου ούτε κατά το θάνατο ούτε κατά τη διάρκεια λήψης της σύνταξης, η σύνταξη χορηγείται μόνο για τρία έτη.

 1. Για τα τέκνα, για όσο χρόνο παραμένουν άγαμα και δεν έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης
 • Μέχρι να συμπληρώσουν το 18ο έτος της ηλικίας τους.
 • Ή μέχρι να συμπληρώσουν το 24ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον και για όσο χρόνο φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Κέντρα/Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης.
 • Ή μέχρι να συμπληρώσουν το 24ο έτος της ηλικίας τους εφόσον ο θάνατος επήλθε κατά τη διάρκεια του έτους προετοιμασίας τους για την εισαγωγή σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή.
 • Ή και μετά τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον κατά το χρόνο θανάτου του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου: δεν έχουν συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης και είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία, και η ανικανότητά τους επήλθε πριν από την συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.

iii. Για τους διαζευγμένους, όπως και στους συζύγους.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την περ. δ΄, το δικαίωμα των διαζευγμένων στη σύνταξη λόγω θανάτου συναρτάται και ως προς το εισοδηματικό κριτήριο που καθορίζεται στη διάταξη αυτή, δηλαδή ότι το μέσο μηνιαίο ατομικό φορολογητέο εισόδημά τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το διπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στο Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων που καταβάλλεται από τον ΟΓΑ, σύμφωνα με το άρθρο 93 του ίδιου νόμου όπως ισχύει (κατά την πρώτη εφαρμογή 360,00€ Χ 2=720,00€). Στο εισόδημα αυτό δεν θα συνυπολογίζεται η διατροφή που κατέβαλε ο πρώην σύζυγος.

Τονίζεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 12 εφαρμόζονται από 13.5.2016, με κριτήριο την ημερομηνία επέλευσης του θανάτου του ασφαλισμένου ή του συνταξιούχου (παρ.

8). Επομένως, εάν ο θάνατος επήλθε πριν από τις 13.5.2016, εφαρμόζονται οι προϊσχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις που ρυθμίζουν εν γένει το θέμα αυτό. Όμως, στην ειδική περίπτωση κατά την οποία οι προϊσχύουσες διατάξεις όριζαν συγκεκριμένη προθεσμία προκειμένου να καθορίσουν την ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησης λόγω θανάτου και παρήλθε αυτή ώστε να εμπίπτει πλέον σε χρόνο από 13.5.2016 και μετά, ο υπολογισμός της σύνταξης λόγω θανάτου θα γίνεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν. 4387/2016.

Υπολογισμός της σύνταξης

Το ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου υπολογίζεται επί του ποσού της σύνταξης που δικαιούται ή που έχει δικαιωθεί ο θανών σύζυγος και επιμερίζεται στους δικαιούχους

 1. Εθνική σύνταξη

α) Η εθνική σύνταξη λόγω θανάτου (απονομή ή μεταβίβαση), υπολογίζεται στη βάση των 40 ετών και δεν εφαρμόζεται το εδ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 4387/2016. Στην περίπτωση απονομής σύνταξης λόγω θανάτου για τον υπολογισμό του ποσού της εθνικής σύνταξης εφαρμόζεται το εδάφιο β΄ παρ. 6 του άρθρου 7, δηλαδή, το ποσό της εθνικής σύνταξης βαίνει μειούμενο κατά 2% για κάθε έτος ασφάλισης που υπολείπεται των 20 ετών με όριο τα 15 έτη ασφάλισης. Εάν ο χρόνος ασφάλισης υπολείπεται των 15 ετών πλήρους ασφάλισης, χορηγείται ποσό εθνικής σύνταξης 345,60€

β) Εξάλλου, σχετικά με την εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν. 4387/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου αυτού, οι οποίες ορίζουν ότι σε περίπτωση σώρευσης συντάξεων χορηγείται μία εθνική σύνταξη, επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με διευκρίνιση του ΥΠΕΚΑΑ, η διάταξη αναφέρεται στη σώρευση συντάξεων μόνο στην περίπτωση συνταξιοδότησης από ίδιο δικαίωμα λόγω γήρατος ή αναπηρίας, όπως και στην περίπτωση που υπάρχει δικαίωμα στη χορήγηση δύο συντάξεων λόγω θανάτου από 13.5.2016, κατά τις οποίες είναι επιτρεπτό να χορηγηθεί μία εθνική σύνταξη.

Αντίθετα, όταν υπάρχει ταυτόχρονα δικαίωμα σε σύνταξη λόγω θανάτου και σε σύνταξη που καταβάλλεται για διαφορετική αιτία (λόγω γήρατος ή αναπηρίας), τα δύο δικαιώματα στην εθνική σύνταξη και ο υπολογισμός του ποσού της αντιμετωπίζονται αυτοτελώς, δηλαδή είναι επιτρεπτό να χορηγηθεί εθνική σύνταξη για κάθε δικαίωμα.

γ) Στην υποπερίπτωση β΄ της παρ. 5 της περίπτωσης Γ΄ του άρθρου 12, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 234 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ-94 Α/27-5-2016) ορίζεται ότι «μετά την πάροδο της τριετίας και υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1Α του άρθρου αυτού, αν ο επιζών εργάζεται ή αυτοαπασχολείται ή λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή, καταβάλλεται το 50% της σύνταξης».

Εάν, λοιπόν, χορηγούνται περισσότερες της μίας συντάξεις σε σύζυγο/διαζευγμένο/-η (είτε λόγω γήρατος ή αναπηρίας και λόγω θανάτου από 13.5.2016, είτε δύο συντάξεις λόγω θανάτου από 13.5.2016), μετά τη συμπλήρωση τριετίας από την πρώτη του επόμενου του θανάτου μήνα η σύνταξη λόγω θανάτου πρέπει να μειωθεί κατά 50%.

Ειδικά στην περίπτωση που χορηγούνται δύο συντάξεις λόγω θανάτου, επειδή, όπως προαναφέρθηκε, καταβάλλεται ποσό εθνικής σύνταξης μόνο στη μία από αυτές, προκειμένου η μείωση να αποβαίνει προς το συμφέρον του συνταξιούχου –ελλείψει δυνατότητας επιλογής από τον ίδιο- είναι θεμιτό η μείωση να υπολογίζεται στη σύνταξη λόγω θανάτου που δεν εμπεριέχει ποσό εθνικής σύνταξης. Ωστόσο, το ποσό της σύνταξης που περικόπτεται επιμερίζεται στα τέκνα που είναι δικαιούχοι σύνταξης λόγω θανάτου σύμφωνα με την παρ. 4 περ. Γ΄ (βλ. παρ. 4α της ενότητας ΙΙ της εγκυκλίου).

Επισημαίνεται επίσης ότι εάν ο επιζών σύζυγος, κατά την ημερομηνία θανάτου, είναι ανάπηρος σωματικά ή πνευματικά σε ποσοστό 67% και άνω, λαμβάνει ολόκληρη τη σύνταξη λόγω θανάτου, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναπηρία του, ανεξαρτήτως άλλων προϋποθέσεων και δεν μειώνεται μετά τη συμπλήρωση της τριετίας κατά τα ανωτέρω (υποπερ. γ΄ της παρ. 5 της περίπτωσης Γ΄ του άρθρου 12).

δ) Όσον αφορά την ερμηνεία των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 4387/2016, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. η της παρ. 5 του άρθρου 28 του ΑΝ 1846/1951, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν. 1902/90 και ισχύει με την παρ. 4 του άρθρου 12 του Ν. 1976/1991, προκειμένου για μεταβίβαση σύνταξης λόγω θανάτου στις περιπτώσεις παλαιών ασφαλισμένων, το ΥΠΕΚΑΑ με την κοινοποιούμενη εγκύκλιο με αρ. πρωτ. Φ80000/οικ.58727/74/Δ29.17/29.12.2017 (ΑΔΑ: Ω62Ο465Θ1Ω-ΞΙΕ), διευκρινίζει ότι δεν μειώνεται η εθνική σύνταξη που μεταβιβάζεται λόγω θανάτου συνταξιούχου ο οποίος λάμβανε πλήρες ποσό σύνταξης λόγω αναπηρίας. Και τούτο διότι, με βάση το δίκαιο που ίσχυε κατά το χρόνο έναρξης εφαρμογής του ν.4387/2016, ο συνταξιούχος στην περίπτωση αυτή εξομοιώνονταν ως προς το χορηγούμενο ποσό σύνταξης με τους συνταξιούχους βαριάς αναπηρίας (με ποσοστό τουλάχιστον 80%).

Για παράδειγμα, παλαιός ασφαλισμένος, συνταξιούχος του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πριν από τις 13.5.2016, ο οποίος λάμβανε πλήρες ποσό σύνταξης επειδή είχε πραγματοποιήσει 6.000 ημέρες ασφάλισης και είχε κριθεί ανάπηρος με ποσοστό τουλάχιστον 67%, εφόσον απεβίωσε από 13.5.2016 και μετά, η εθνική σύνταξη που μεταβιβάζεται στους δικαιούχους δεν επηρεάζεται από το ποσοστό αναπηρίας του, επειδή αυτός ο συνταξιούχος είχε εξομοιωθεί με συνταξιούχο βαριάς αναπηρίας.

Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση παλαιού ασφαλισμένου, συνταξιούχου του τ. ΟΑΕΕ, ο οποίος λάμβανε πλήρη σύνταξη με τη μόνη βαθμίδα αναπηρίας που προέβλεπαν οι καταστατικές διατάξεις του φορέα, δηλαδή με ποσοστό τουλάχιστον 67% (βλ. εγκύκλιο  του  ΥΠΕΚΑΑ/ΑΔΑ: 7Τ67465Θ1Ω‐ΑΝ9, σελίδα 7).

Αντίθετα, στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος καθίσταται συνταξιούχος μετά την 13.5.2016 και κρίνεται από τις Υγειονομικές Επιτροπές με ποσοστό αναπηρίας μικρότερο του 80%, το ποσό της εθνικής σύνταξης μειώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 7 και στην περ. α της παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν. 4387/2016.

Για παράδειγμα, παλαιός ασφαλισμένος του τ. ΟΑΕΕ, ο οποίος δικαιούται σύνταξη λόγω αναπηρίας με μία βαθμίδα αναπηρίας (67%) καθίσταται συνταξιούχος από 13.5.2016, με ποσοστό αναπηρίας 70%.

Συνεπώς, η εθνική σύνταξη που δικαιούται με βάση τα έτη ασφάλισής του πρέπει να μειωθεί κατά 25% και, σε περίπτωση θανάτου του, να μεταβιβαστεί με τη δεδομένη μείωση.

Τα ανωτέρω ισχύουν για όλους τους ασφαλισμένους, δηλαδή ανεξαρτήτως ημερομηνίας πρώτης ασφάλισης (πριν από ή από 1.1.1993 και μετά). Για τις περιπτώσεις εφαρμογής των Ευρωπαϊκών Κανονισμών και των Διμερών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλειας, θα ακολουθήσουν ξεχωριστές οδηγίες από τη Διεύθυνση Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων του ΕΦΚΑ.

 1. Ανώτατο ποσό σύνταξης

Το συνολικό ποσό της κατά μεταβίβαση σύνταξης του επιζώντος συζύγου και των τέκνων σε καμία περίπτωση καταρχήν δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της σύνταξης του θανόντος. Σε περίπτωση που το άθροισμα των ποσοστών των δικαιούχων υπερβαίνει το ποσό της σύνταξης του θανόντος περιορίζεται ισόποσα μόνο το ποσοστό των τέκνων (παρ. 4, περ. Β΄).

Ωστόσο, όταν χορηγείται το κατώτατο όριο σύνταξης λόγω θανάτου σε τουλάχιστον ένα από τα δικαιοδόχα πρόσωπα δεν εφαρμόζονται τα δύο πρώτα εδάφια της περίπτωσης Β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του ν. 4387/2016, δηλαδή το συνολικό ποσό της σύνταξης του επιζώντος συζύγου και των τέκνων είναι επιτρεπτό να υπερβαίνει το ποσό της σύνταξης του θανόντος (εδ. β΄ υποπερ. γ΄ της παρ 2 του άρθρου 1 του Ν. 4499/2017).

 1. Κατώτατο ποσό σύνταξης

α) Υποπερίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4499/2017: Το συνολικό ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου του επιζώντος ή/και του διαζευγμένου συζύγου, δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού της εθνικής σύνταξης του άρθρου 7 που αντιστοιχεί σε 20 έτη ασφάλισης, δηλαδή των 384,00€. Εάν ο χρόνος ασφάλισης του θανόντος είναι μικρότερος των 20 ετών, το ως άνω ποσό βαίνει μειούμενο κατά 1,25% για κάθε έτος ασφάλισης που υπολείπεται των 20 ετών και μέχρι τη συμπλήρωση 15 ετών ασφάλισης. Για χρόνο ασφάλισης μικρότερο των 15 ετών, το ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου του επιζώντος ή/και του διαζευγμένου συζύγου δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των τριακοσίων 360,00€.

Ο χρόνος ασφάλισης που καθορίζει το κατώτατο ποσό σύνταξης λόγω θανάτου υπολογίζεται με βάση κάθε πλήρες έτος ασφάλισης που είχε πραγματοποιήσει ο θανών. Συνεπώς, το κατώτατο ποσό σύνταξης λόγω θανάτου, ανάλογα με το χρόνο ασφάλισης, διαμορφώνεται ως εξής:

 • Μέχρι και 15 πλήρη έτη ασφάλισης: 360,00€
 • Μέχρι και 16 πλήρη έτη ασφάλισης: 364,80€
 • Μέχρι και 17 πλήρη έτη ασφάλισης: 369,60€
 • Μέχρι και 18 πλήρη έτη ασφάλισης: 374,40€
 • Μέχρι και 19 πλήρη έτη ασφάλισης: 379,20€
 • Από 20 πλήρη έτη ασφάλισης και άνω: 384,00€

Όταν χορηγείται σύνταξη λόγω θανάτου μόνο σε σύζυγο ή μόνο σε διαζευγμένο, τα κατώτατα ποσά σύνταξης χορηγούνται αυτοτελώς στο δικαιούχο, ενώ όταν συμμετέχουν στη σύνταξη και τα δύο αυτά πρόσωπα, τα ανωτέρω ποσά επιμερίζονται μεταξύ επιζώντος και διαζευγμένου.

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Αποκάλυψη: Λαθροχειρία στον επανυπολογισμό των Συντάξεων.

Posted on Ιανουαρίου 18, 2018. Filed under: 2) ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ, 2) ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ | Ετικέτες: , , , , |

Μειώνονται κάτω και από τον ίδιο το Νόμο.

Σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες ο λεγόμενος επανυπολογισμός (2.000.000 συντάξεων) ο οποίος δεν είναι παρά το άλλοθι, για να αφανιστεί ότι έχει απομείνει από τις ήδη πετσοκομμένες συντάξεις. Μειώσεις όχι μόνο από την εξίσωση με βάση τις νέες συντάξεις, λίγο έως πολύ γνωστές, αλλά και από τον διαφορετικό τρόπο «επανυπολογισμού» ο οποίος παρανόμως λεηλατεί και καρατομεί ακόμα περισσότερο.

Το «πάρτι» στήθηκε στις καταβαλλόμενες (έως 12/5/2016) συντάξεις με προφανείς σκοπούς. Διαφορετικά υπολογίζονται οι νέες συντάξεις και με άλλο τρόπο οι καταβαλλόμενες, οι οποίες μειώνονται ακόμα περισσότερο, δηλαδή κάτω και από τα προβλεπόμενα του ίδιου του Νόμου. Και με την λαθροχειρία αυτή διογκώνουν τις «προσωπικές διαφορές» πολύ πάνω από τις πραγματικές, οι οποίες το 2019 κόβονται!!!

ΔΥΟ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΑ

Δεν σέβονται ούτε τον εαυτό τους. Πρόκειται για άθλια ψεύδη ότι ο επανυπολογισμός γίνεται στο όνομα της ισονομίας και σε εφαρμογή των ενιαίων κανόνων του ΕΦΚΑ. Τίποτα από όλα αυτά δεν τηρείται και δεν εφαρμόζεται.

Ακόμα και το δικό τους Νόμο δεν τηρούν και παραβιάζουν. Διαφορετικά αναπροσαρμόζεται ο συντάξιμος μισθός στην μια περίπτωση και διαφορετικά στην άλλη. Συνεπώς, η λαθροχειρία αλλοιώνει το συντάξιμο μισθό, ο οποίος με την σειρά του μειώνεται ακόμα περισσότερο. Π.χ:

 Α) Συντάξιμος μισθός για τις νέες συντάξεις

Σύμφωνα με την εγκύκλιο (Φ.80000/οικ. 60271/2195 – 23/12/16) συντάξιμος μισθός θεωρείται ο μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών για το χρονικό διάστημα από 1/1/2002 έως την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, συμπεριλαμβανομένων και των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και τα επιδόματα αδείας. Παράλληλα, οι αποδοχές για κάθε ημερολογιακό έτος προσαυξάνονται με βάση τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

Β) Συντάξιμος μισθός για τις καταβαλλόμενες συντάξεις

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση (οικ.26083/887/7-6-2016) και την εγκύκλιο (Φ 80000/οικ.60258/1471-23/12/2016) για την εύρεση του μέσου μισθού δεν αναζητούνται οι συντάξιμες αποδοχές, όπως προβλέπεται για τις νέες, αλλά… ως βάση θα λαμβάνεται ο συντάξιμος μισθός επί του οποίου υπολογίστηκε η ήδη χορηγηθείσα σύνταξη αναπροσαρμοσμένος…. όσο οι συντάξεις… και για ΙΚΑ, όσο το 25πλασιο του τεκμαρτού ημερομίσθιου έκαστης ασφαλιστικής κλάσης, όπως έχει διαμορφωθεί την 1/10/2008!! Και καμία αναφορά, ούτε για δώρα (14 μισθοί) ούτε για Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, δηλαδή όπως και στις νέες. Το τι σημαίνει αυτό φαίνεται καθαρά στους παρακάτω πίνακες:

ΛΑΘΡΟΧΕΙΡΙΑ – ΑΛΧΗΜΕΙΕΣ – ΤΡΙΚ

Από το γεγονός ότι οι διαφορές σχετίζονται και με το έτος συνταξιοδότησης θα χρησιμοποιήσουμε τέσσερα παραδείγματα για να αποκαλυφθεί τόσο η απάτη, όσο και το εύρος αυτής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Υπολογισμός Νέων (μετά της 13-5-2016) Συντάξεων:  

Παίρνουμε ως βάση έναν μισθό των 1300 ευρώ, ξεκινώντας από το 2002. Στην πρώτη στήλη αναπροσαρμόζουμε τον μισθό με βάση την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Στη δεύτερη στήλη αναγράφονται οι ετήσιες (επί 14) αποδοχές. Στην τρίτη στήλη τα ποσοστά του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Στην τέταρτη οι ετήσιες αποδοχές και στην πέμπτη οι ετήσιες μεταβολές των μισθών κατ΄ έτος.

 

Ολοκληρώνοντας τις παραπάνω πράξεις, ο μέσος μισθός διαμορφώνεται στα 2.216 ευρώ, προσαυξημένος κατά 70,4% από το αρχικό ποσό και η σύνταξη (με 37 έτη) στα 1.208 ευρώ μεικτά.

Συνεπώς, αυτά που συνθέτουν και αναπροσαρμόζουν τον συντάξιμο μισθό είναι οι προσαυξήσεις του ίδιου του μισθού, ο πολλαπλασιασμός επί 14 μήνες και ο Δείκτης τιμών Καταναλωτή. Το οποίο βέβαια δεν ισχύει και δεν εφαρμόζουν για τις καταβαλλόμενες συντάξεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Υπολογισμός Καταβαλλομένων (έως 12-5-2016) Συντάξεων:

Για να παραθέσουμε με ακρίβεια το παράδειγμα, παίρνουμε ως βάση τον ίδιο μισθό των 1.300 ευρώ. Στην πρώτη στήλη ανάλογα με την εξέλιξή του τον κατατάσσουμε (κατ΄ έτος) στην αντίστοιχη κατηγορία (ασφαλιστική κλάση – ΙΚΑ) επί του οποίου υπολογίστηκε η χορηγηθείσα σύνταξη. Στη δεύτερη στήλη είναι ο «νέος  συντάξιμος μισθός» με βάση (της εγκύκλιου) δηλαδή των ασφαλιστικών κλάσεων, όπως έχουν διαμορφωθεί την 1/10/2008. Στην τρίτη στήλη οι μεταβολές που προκύπτουν κατά την αναπροσαρμογή και στη συνέχεια τα αντίστοιχα νέα ποσά σύνταξης.

Οι διαφορές μεταξύ των δυο τρόπων είναι οφθαλμοφανείς, οι οποίες με απόλυτη ακρίβεια αποτυπώνονται και καταγράφονται στις ετήσιες μεταβολές. Στην πρώτη περίπτωση κυμαίνονται μεταξύ 16,66% και 51,97%, ενώ στη δεύτερη μεταξύ 0% έως 29%!!! Ενώ σε ποσά σύνταξης οι διαφορές αυτές όπως θα δούμε στον παρακάτω πίνακα ξεπερνούν τα 100 ευρώ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Υπολογισμός Καταβαλλόμενων Συντάξεων – Όπως και οι Νέες:

Για την ακρίβεια χρησιμοποιούμε τα ίδια στοιχεία και κάνουμε ακριβώς την ίδια πράξη, όπως και στις νέες του πρώτου πίνακα, δηλαδή αναπροσαρμόζουμε τους συντάξιμους μισθούς με τον οποίο υπολογίστηκε η χορηγηθείσα σύνταξη με το αντίστοιχο ποσοστό μεταβολών.

Στην πρώτη στήλη είναι ο μισθός που υπολογίστηκε η χορηγηθείσα σύνταξη, στη δεύτερη οι αντίστοιχες ποσοστιαίες μεταβολές. Στην τρίτη ο συντάξιμος μισθός που αναλογεί, στην τέταρτη το ποσό σύνταξης που αντιστοιχεί. Στην πέμπτη το ποσό σύνταξης (βάση απόφασης του υπουργού), όπως θα χορηγηθεί, και στην έκτη οι διαφορές που προκύπτουν ανά έτος συνταξιοδότησης.

Το εύρος της ανομίας είναι ολοφάνερο. Φαίνεται καθαρά πόσο θα ήταν οι συντάξεις, εάν υπολογίζονταν όπως και οι νέες (βάση του νέου Νόμου δηλαδή), πόσο με τον παράνομο τρόπο, καθώς και το ύψος των διαφορών αυτών (κλοπών) ανάλογα με το έτος συνταξιοδότησης.

Η μείωση των συντάξεων κάτω από τα πραγματικά έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αυξημένων πλασματικών «προσωπικών διαφορών», η τύχη των οποίων έχει ήδη προδιαγραφεί, καθώς εν αναμονή βρίσκεται νέος Νόμος ο (4472/2017), που καθορίζει ότι προκύπτουσες διαφορές έως 18% μεταξύ καταβαλλομένων και επανυπολογιζόμενων συντάξεων από την 1.1.2019 περικόπτονται!!

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Η απάτη πίσω από τις «Προσωπικές Διαφορές»

Χρησιμοποιώντας πάντα τα ίδια στοιχεία, στην πρώτη στήλη είναι ο μισθός που υπολογίστηκε η χορηγηθείσα σύνταξη. Στη δεύτερη είναι οι συντάξεις πριν τον επανυπολογισμό, (το αρχικό ποσό μαζί με τις προσαυξήσεις, οι μνημονιακές παρακρατήσεις, και τα μεικτά ποσά προ φόρου & εισφοράς ΕΟΠΥΥ). Στην Τρίτη οι συντάξεις μετά τον επανυπολογισμό (βάση απόφασης του υπουργού). Στην τέταρτη οι «προσωπικές διαφορές», δηλαδή τα ποσά που θα κοπούν το 2019. Ενώ στην Πέμπτη οι προσωπικές διαφορές με βάση τις νέες, δηλαδή τις νόμιμες.

Ο πίνακας είναι αποκαλυπτικός, καταδεικνύει και αναδεικνύει, τόσο την λαθροχειρία αλλά και παραβατικότητα της κυβέρνησης, πώς και πόσο δηλαδή, από την μία με παράνομο τρόπο μειώνουν τις συντάξεις κάτω των πραγματικών, από την άλλη φουσκώνουν τις «προσωπικές διαφορές» και στη συνέχεια τις κόβουν!!

Πώς αντί για αύξηση (που θα πρόεκυπτε) των περισσοτέρων εξ αυτών, εμφανίζουν και κόβουν μεγάλα ποσά ως «προσωπικές διαφορές».

ΚΛΕΒΟΥΝ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ 13ο – 14ο ΜΙΣΘΟΥ

Συμπερασματικά, αυτό που διαφοροποιεί και μειώνει τις καταβαλλόμενες συντάξεις είναι ότι κλέβουν, δηλαδή εξαιρούν και δεν συνυπολογίζουν τις εισφορές από τα δώρα ( Χριστουγέννων – Πάσχα – Επίδομα άδειας) οι οποίες αντιστοιχούν στο 16,7% και ένα μέρος από τον ΔτΚ, περί το 4% σύνολο 21%.

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως στις νέες συντάξεις, συνυπολογίζουν με τον τρόπο αυτό και επιστρέφουν τη 13η-14η σύνταξη, καθώς με τα παραπάνω ποσοστά επηρεάζεται μόνο το «ανταποδοτικό» μέρος της σύνταξης και όχι το σύνολό της. Για να γίνει αυτό θα έπρεπε να πολλαπλασιάζεται με το 16,7% ολόκληρη η σύνταξη και όχι μόνο ένα μέρος της.

ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Ας μην μας παραμυθιάζουν με την μπαρούφα, πως ο ΣΥΡΙΖΑ… ναι μεν πείρε την κυβέρνηση όχι όμως και την εξουσία!! (Προφανώς και εννοούν αυτή των ολιγαρχών). Κάτι το οποίο βέβαια ουδείς εξ αυτών θέλει, καθώς την εξουσία αυτών υπηρετούν, και μάλιστα με τον καλύτερο τρόπο και εις στο ακέραιο. Αυτόν το δρόμο διάλεξαν.

Έχουν όμως και παραέχουν την εξουσία και την ασκούν με τον πιο βίαιο τρόπο. Κατά των συνταξιούχων εν προκειμένω. Με την εξουσία που κατέχουν, βιαίως παρανόμως και με καταχρηστικό τρόπο ληστεύουν και αρπάζουν εν ψυχρώ τις εισφορές από τα δώρα (Χριστουγέννων – Πάσχα – Επ. άδειας), χωρίς ωστόσο να τους χορηγούν ούτε την 13η-14η σύνταξη, ούτε και ακόμα και των νέων με βάση το νέο Νόμο.

 

Ιανουάριος  2018

 

Νικολάου Κώστας

Συνταξιούχος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

ΕΦΚΑ: Το Ριφιφί του αιώνα. Επιδρομή στα Ταμεία αντί για ενοποίηση

Posted on Ιουλίου 12, 2017. Filed under: 2) ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ | Ετικέτες: |

Πολύ μελάνι για τον ΕΦΚΑ. Για επανάσταση, κάνουν λόγο οι του ΣΥΡΙΖΑ και λοιποί συγγενείς, δήθεν ότι τέθηκαν ενιαίοι κανόνες στις συντάξεις!! Ενώ οι «ειδικοί» βλέπουν δυσλειτουργίες, δήθεν που θα φέρει το νέο Ταμείο –μαμούθ και κανένα λόγο για τη στοχευμένη απάτη της δήθεν ενοποίησης!!

Ούτε για ισονομία πρόκειται, πολύ δε περισσότερο για ενοποίηση. Ο λόγος περί ενοποίησης των ταμείων προϋποθέτει καταρχήν την ύπαρξη αυτών, καθώς ούτε οι δημόσιοι υπάλληλο έχουν ταμείο, ούτε ο ΟΓΑ ολοκληρώθηκε ακόμα, και οι συντάξεις αυτές (δημοσίων υπάλληλων – ΟΓΑ και του ΝΑΤ) βαραίνουν κατά 88% το κράτος!! Τη βίαιη ένταξη, λοιπόν, των συντάξεων αυτών στον «ΕΦΚA» την ονομάζουν ενοποίηση!! Την απάτη, αφού κατά την «ενοποίηση» δεν μεταβιβάζονται και τα αντίστοιχα κοστολογημένα βάρη του κράτους, την θεωρούν νοικοκύρεμα!!!

Όμως να τα πάρουμε από την αρχή:

ΟΓΑ ( 680.000 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ – 750.000 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ )

Ο ΟΓΑ, ιδρύθηκε το 1961 με σκοπό τη (δωρεάν) παροχή συντάξεων και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στον αγροτικό πληθυσμό της χώρας. Το 1988 επεκτείνεται και ως φορέας προαιρετικής ασφάλισης, ενώ το 1988 (Ν.2458/97) μετατρέπεται σε Ταμείο υποχρεωτικής ασφάλισης. Στο εξής, από το 2003 και μετά, οι συντάξεις (εκτός των ανασφάλιστων υπερήλικων) υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές, και επιμερίζονται (κλάδο σύνταξης) σε 7% των ασφαλισμένων και 14% του κράτους και 10% λόγω τριμερούς χρηματοδότησης, σε ποσά αντίστοιχων επτά κατηγοριών, βάση του πίνακα 1.

Οι εισφορές αντικαθιστούν (μετά το 2027) τη δωρεάν κρατική σύνταξη (360 ευρώ), αφού οι συντάξεις αναλογούν 2% ανά έτος ασφάλισης (επί των αντίστοιχων κατηγοριών) συν τη βασική (κρατική) 360 ευρώ, μειούμενη κατά 4% ανά έτος, έως και το 2026 που εξαντλείται.

Αν και ταμείο ο ΟΓΑ, τα βάρη του κράτους συνεχίζουν καθώς: (α) Οι τρέχουσες συντάξεις (πριν του 2003) είναι δωρεάν παροχές, (β) για τις νέες μετά το 2003, εκτός τις εισφορές 24%, το κράτος έως το 2026 βαρύνεται και με την μειωμένη βασική των 360 ευρώ, και (γ) το κράτος συνεχίζει (δια του ΟΓΑ) τη δωρεάν σύνταξη των 360 ευρώ σε ανασφαλίστους υπερήλικες.

Στον πίνακα 2, παραθέτουμε τον αριθμό συντάξεων, (ο μειωμένος αριθμός οφείλεται στην αύξηση των ορίων ηλικίας κατά 2 έτη) τα ετήσια ποσά συντάξεων και τις αντίστοιχες εισφορές (κλάδο συντάξεων) ασφαλισμένων και κράτους.

Παρά τις εισφορές των αγροτών και το μειωμένο αριθμό συντάξεων, τα συνολικά βάρη του κράτους αντιστοιχούν στο 88% των συντάξεων και το εικονικό έλλειμμα στα 1.865 ευρώ!!! Με το νέο νόμο λοιπόν, και τη δήθεν ενοποίηση, μεταφέρουν, τις εισφορές του Νόμου 2458/97 (700 ευρώ) στους αγρότες!!! Οι εισφορές του Ν. 2084/92 (505 ευρώ) μένουν στο κράτος λόγο τριμερούς χρηματοδότησης. Και το εικονικό έλλειμμα των 1.865ευρώ ετησίως, μεταφέρετε στο «ΕΦΚA»!!!

ΝΑΤ (17.500 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ – 70.000 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ)

Πρώτη και το 2016, η Ελλάδα διατηρεί τα «σκήπτρα» της παγκόσμιας ναυτιλίας! Οι Έλληνες πλοιοκτήτες, – κατά την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών – ελέγχουν 4.585 πλοία αύξηση 22% σε σχέση με το 2015!! Αντιπροσωπεύοντας το 19,63% του παγκόσμιου στόλου και το 49,96% της Ε.Ε.!! Και απασχόληση σε 200.000 άτομα!!

Την πρωτιά κατέχουν και σε ασυλία οι Έλληνες εφοπλιστές και σε ανασφάλιστη εργασία!! Καθώς το σκανδαλώδες καθεστώς, με δεκάδες ευνοϊκές ρυθμίσεις και απαλλαγές που διατηρούν, τους επιτρέπει ….και να ασφαλίζουν το προσωπικό κατά το δοκούν και …να εμφανίζονται στο ΝΑΤ, μόνο 17.500 ασφαλισμένοι!!!

Η ασυλία όμως αυτή κοστίζει στο ελληνικό δημόσιο και το τίμημα ανέρχεται σε δεκάδες δις ευρώ, αφού περί το 1,1 δις ευρώ ετησίως, είναι τα ποσά επιχορήγησης, για την κάλυψη «ελλειμμάτων» του ΝΑΤ!!! Αυτά τα «ελλείμματα» λοιπόν (1 δις ευρώ ετησίως) μεταφέρεται στον «ΕΦΚA!!!

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ (565.000 ΜΟΝΙΜΟΙ – 478.000 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ)

Ως γνωστό οι δημόσιοι υπάλληλοι, παρά την παρακράτηση ασφαλιστικών εισφορών, ουδέποτε είχαν ταμείο ασφάλισης, κατά συνέπεια ούτε αποθεματικά. Οι κύριες συντάξεις καταβάλλονται από το Γενικό λογιστήριο του κράτους, ωστόσο στον κρατικό προϋπολογισμό αναλύονται και τα συνολικά κόστη. Τα ποσά της εργατικής εισφοράς, της εργοδοτικής και του Ν.2084/92 λόγο τριμερούς χρηματοδότησης, καθώς και το εικονικό έλλειμμα που προκύπτει.

Στον πίνακα 3, παραθέτουμε την εξέλιξη του προσωπικού, στο στενό δημόσιο τομέα, καθώς και τις συντάξεις (κύριες) με τα αντίστοιχα κόστη.

Η μείωση του συνολικού αριθμού εργαζομένων κατά 26%, ιδιαίτερα του τακτικού (12 μήνες) προσωπικού κατά 19%, καθώς και η αντικατάστασή αυτού από έκτακτο, το οποίο από το 2011 αυξήθηκε κατά 27%, συνιστά βασικό χαρακτηριστικό των τελευταίων ετών. Οι παρεμβάσεις όμως αυτές φέρουν τριγμούς και στα κόστη των συντάξεων. Ιδιαίτερα στο εικονικό έλλειμμα, το οποίο αυξάνεται αλματωδώς!!! Αυτό το «έλλειμμα» λοιπόν, (3 δις ευρώ ετησίως) μέσω της «ενοποίησης των ταμείων» μεταβιβάζεται στον «ΕΦΚA»!!!

Εργοδοτικές εισφορές:

Απόδειξη κραυγαλέας απάτης της δήθεν ενοποίησης είναι και οι εργοδοτικές εισφορές του δημοσίου στον ΕΦΚΑ. Καθώς, αντί για 13,33% καταβάλουν μόνο ένα μέρος αυτών. ( Πίνακας 4 ).

Σαν το σπίτι τους και σαν τον καλό νοικοκύρη αρπάζουν και από τις εργοδοτικές εισφορές!! Για το 2017 κλέβουν τα ¾ των εισφορών, για το 2018 τα 2/4, το 2019 το ¼, και από το 2020 θα καταβάλουν τα 4/4!!

ΕΦΚΑ (6 δις ευρώ «ελλείμματα»)

Στο δια ταύτα, ο ΕΦΚΑ με το καλημέρα από την 1/1/2017 βρίσκεται με ένα βάρος (1,8 του ΟΓΑ + 1,0 του ΝΑΤ + 3,0 του δημοσίου), σύνολο 6 δις ευρώ ετησίως!!! Τα οποία βάρη αυτά, έως το 2016,ήταν βάρη (ελλείμματα) του κράτους, δηλαδή στο ελληνικό δημόσιο!!! Και στο εξής, μεταβιβάζονται στον ΕΦΚΑ!!! Δηλαδή στους συνταξιούχους!!

Προς το παρόν το «έλλειμμα» αυτό είναι λογιστικό, αφού το κράτος (υπό μορφή επιχορήγησης) καλύπτει ένα μέρος από αυτό. Ωστόσο, ήδη ο νέος νόμος προβλέπει χαμηλότερη συμμετοχή του κράτους!!

ΕΦΚΑ (Νέος τρόπος κρατικής συμμετοχής)

Έως το 2016 η επιβάρυνση του κράτους προς τα ασφαλιστικά ταμεία για τον κλάδο συντάξεων (λόγω τριμερούς χρηματοδότησης, προνομιακά επιδόματα ΕΚΑΣ, κρατικές επιβαρύνσεις ΟΓΑ – ΝΑΤ – ΔΕΚΟ) ήταν 10.083 δις ευρώ, προσθέτοντας και άλλα 5.370 δις ευρώ για συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων, σύνολο 15.453 δις ευρώ. (Πίνακας 5).

Από το 2017 και εφεξής και με βάση τον νέο νόμο περί ΕΦΚΑ, η συμμετοχή του κράτους καθορίζεται από το ύψος της λεγόμενης «εθνικής σύνταξης», που δεν είναι παρά η συγκάλυψη της απάτης. Αφού, με τον τρόπο που χορηγείται (το 40% των συντάξεων Χ 384 ευρώ, ενώ για το 60%, οι αναπηρίας, χηρείας, μειωμένες, και του ΟΓΑ, μ. ο. Χ 300 ευρώ) τα συνολικά ποσά αντιστοιχούν, περί τα 10 δις ευρώ!!! Με αυτά τα ποσά θέλει το κράτος να συμμετέχει στο εξής!!! Προκύπτουσα λοιπόν διαφορά 5.453 δις ευρώ !!!

Επιμερισμός της διαφοράς: Τα 700 εκ. ευρώ από αυτά, μεταφέρονται στους αγρότες ως πρόσθετες ασφαλιστικές εισφορές!!! Περί το 1.200 εκ. ευρώ (μετά 2020!) θα το αναλάβει κράτος ως εργοδοτικές εισφορές των δημοσίων υπάλληλων!! Και το υπόλοιπο 3.553 δις ευρώ, για νέες περικοπές στις συντάξεις! Ωστόσο, οι περικοπές θα είναι πολύ μεγαλύτερες, αφού οι χρηματοδοτικές ανάγκες του ΕΦΚΑ όλο και θα αυξάνονται!!

ΕΦΚΑ (5 δις νέοι γύροι περικοπών)

Σε νέο Γολγοθά οι συνταξιούχοι. Ξανά στη μέγγενη για να καλυφτούν τα νέα «ελλείμματα» που φορτώθηκε ο ΕΦΚΑ. Που όμως επικεντρώνονται οι περικοπές;

α) Hδη για το 2017, στον προϋπολογισμό καταγράφονται, 646 εκ. ευρώ από το ΕΚΑΣ και κοινωνικά επιδόματα, και άλλα 600 εκ. ευρώ από συνταξιοδοτικές παρεμβάσεις σύνολο 1.246 εκ ευρώ!!! Ωστόσο, από την ολική κατάργηση του ΕΚΑΣ θα ξεπεράσουν τα 1.5 δις ευρώ!!!

β) Επίσης, ήδη προβλέπεται και έχει ψηφιστεί η κατάργηση της «προσωπικής διαφοράς» από τον επανυπολογισμό των συντάξεων, που μαζί με την κατάργηση των οικογενειακών επιδομάτων (συζύγου -τέκνων), υπολογίζονται στα 2.5 δις ευρώ!!!

γ) Στην κατάργηση «προσωπικών διαφορών» και των επικουρικών συντάξεων τα οποία, λόγω του αυθαίρετου – λαθεμένου επανυπολογισμού (σε 700.000 επικουρικές του ΕΤΕΑΜ), οι «προσωπικές διαφορές» είναι τετραπλάσιες, συνεπώς οι περικοπές αγγίζουν το 1δις ευρώ!!!

δ) Βάσιμες ενδείξεις, ότι ο επανυπολογισμός δε θα γίνει με τον ορθό τρόπο, όπως ορίζει ο νόμος. Θα προκύψουν μεγαλύτερες αυθαίρετες περικοπές, όπως στις επικουρικές του ΕΤΕΑΜ, με ενδεχόμενες διπλάσιες «προσωπικές διαφορές»!!! Με επιφύλαξη, μεγαλύτερες κατά το 1-1.5 δις ευρώ!!!

Υπενθυμίζουμε και τονίζουμε, ο επανυπολογισμός των καταβαλλόμενων συντάξεων (βάση του νόμου) δε θα γίνει όπως οι νέες συντάξεις. Για τις νέες ο συντάξιμος μισθός υπολογίζεται με 14 μισθούς (δώρα Χριστουγέννων-Πάσχα), ενώ για τις καταβαλλόμενες με 12 μισθούς!!! Ο μη υπολογισμός του 13ου και 14ου μισθού στις καταβαλλόμενες συντάξεις διατηρεί σε υψηλά επίπεδα και τις «προσωπικές διαφορές»!!! Ενώ σε αντίθετη περίπτωση, όχι μόνο οι «προσωπικές διαφορές» θα μηδενίζονταν, αλλά θα προέκυπταν και αυξήσεις!!!

Αυτός είναι ο ΕΦΚΑ. Αυτή η ενοποίηση έγινε

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

Νικολάου Κώστας

Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ

τ. Δ.Σ. Επικουρικού ταμείου & ΤΔΕ ΙΚΑ ΤΕΑΜ

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

ΕΦΚΑ σημαίνει… νέο φορτίο στις πλάτες των συνταξιούχων

Posted on Ιουλίου 2, 2017. Filed under: 6) ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Ετικέτες: |

Ολόκληρο το άρθρο..   πατήστε εδώ 1 & 2

 

 

 

 

 

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

  Περί

  ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Μέλος Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της ΓΣΕΕ (ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ)

  RSS

  Subscribe Via RSS

  • Subscribe with Bloglines
  • Add your feed to Newsburst from CNET News.com
  • Subscribe in Google Reader
  • Add to My Yahoo!
  • Subscribe in NewsGator Online
  • The latest comments to all posts in RSS

  Μεταστοιχεία

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...