Archive for Ιανουαρίου 2012

Στο απυρόβλητο εργοδότες που διαπράττουν ποινικά αδικήματα

Posted on Ιανουαρίου 3, 2012. Filed under: 6) ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ |

Ένας ιδιότυπος νόμος σιωπής καλύπτει χιλιάδες ποινικά αδικήματα εργοδοτών που αφορούν τη μη καταβολή δεδουλευμένων σε εργαζόμενους, καταγγέλλει ο εκπρόσωπος της Αυτόνομης Παρέμβασης στο ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ Κώστας Νικολάου.

Αθήνα 29.12.2011


«Ποινικά αδικήματα που μάλιστα εμπίπτουν στην διαδικασία του αυτοφώρου, όπως η μη καταβολή δεδουλευμένων για πάσης φύσεως αποδοχές που καθορίζονται είτε από συμβάσεις εργασίας (ατομικές) είτε από συλλογικές συμβάσεις εργασίας είτε από το νόμο είτε από έθιμο (σύμφωνα τον ΑΚ 690/45 και το νόμο 2336/95), δεν τιμωρούνται με ευθύνη των αρμόδιων κρατικών αρχών», διαπιστώνει ο κ. Νικολάου και επισημαίνει:

«Οι εργοδότες που δεν καταβάλουν εμπρόθεσμα και στο ακέραιο τις αποδοχές των εργαζομένων τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης 6 μηνών και με χρηματικά ποσά ανάλογα με τις καθυστερούμενες οφειλές.

Σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, οι μηνύσεις για την μη καταβολή δεδουλευμένων (εφαρμογή συμβάσεων εργασίας), εκτός από τους ενδιαφερομένους, υποβάλλονται και από τις επιθεωρήσεις εργασίας ή τα οικεία αστυνομικά τμήματα. Παρόλα αυτά, η εργοδοτική αυθαιρεσία οργιάζει.

Οι εργοδότες «κόβουν» τους μισθούς όποτε θέλουν, καταβάλουν όσο μισθό αυτοί θέλουν, όποτε θέλουν ή και καθόλου, και παρά τις καταγγελίες εργαζομένων και σωματείων, τα αδικήματα αυτά δεν φτάνουν ποτέ στη δικαιοσύνη.

Ούτε τα αστυνομικά τμήματα παραλαμβάνουν τις μηνυτήριες αναφορές εργαζομένων, ούτε οι επιθεωρήσεις εργασίας ασκούν μηνύσεις σε όλες τις εργατικές διαφορές για την μη καταβολή δεδουλευμένων. Αλλά και όσες από αυτές καταλήγουν στην δικαιοσύνη, δεν  εκδικάζονται με την διαδικασία αυτοφώρου!».

Κατά τον κ. Νικολάου, η ατιμωρησία των παρανομούντων εργοδοτών οφείλεται και στις ελλιπείς εγκυκλίους του υπουργείου εργασίας (ΣΕΠΕ), που ενώ κάνουν λόγο για αυτόφωρο αδίκημα, όταν πρόκειται για μη καταβολή δεδουλευμένων, το περιορίζουν στο δώρο των Χριστουγέννων και στο δώρο του Πάσχα.

Τι λέει ο νόμος
Σύμφωνα πάντα με τον κ. Νικολάου, το άρθρο 8, παρ. 1 του ν. 2336/1995 προβλέπει τις ακόλουθες κυρώσεις σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής αποδοχών:
«Κάθε εργοδότης ή διευθυντής ή επιτετραμμένος ή με οποιονδήποτε τίτλο εκπρόσωπος οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή εργασίας, ο οποίος δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα στους απασχολουμένους σε αυτόν τις οφειλόμενες συνεπεία της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας πάσης φύσεως αποδοχές, που καθορίζονται είτε από τη σύμβαση εργασίας είτε από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας είτε από αποφάσεις διαιτησίας είτε από το νόμο ή έθιμο είτε σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3198/1955, συνεπεία της θέσεως των εργαζόμενων σε κατάσταση διαθεσιμότητας, τιμωρείται κατόπιν μηνύσεως των ενδιαφερόμενων ή των οργάνων του υπουργείου Εργασίας ή των οργάνων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που είναι εντεταλμένα για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας ή της οικείας Αστυνομικής Αρχής ή της οικείας επαγγελματικής οργάνωσης των εργαζόμενων, με φυλάκιση μέχρι 6 μήνες και χρηματική ποινή, της οποίας το ποσό δεν μπορεί να ορίζεται κάτω του 25% ούτε πάνω του 50% του καθυστερούμενου χρηματικού ποσού, για την εξεύρεση του οποίου οι τυχόν σε είδος οφειλόμενες αποδοχές πρέπει να αποτιμώνται, με τη σχετική απόφαση, σε χρήμα. Η εκδίκαση των παραπάνω υποθέσεων γίνεται με τη διαδικασία του αυτοφώρου, όπως προβλέπεται από τα άρθρα 417 επ. του Κώδικα Ποινικής Δικαιοσύνης.

Και ο κ. Νικολάου καταλήγει: «Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχίζεται σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Το υπουργείο εργασίας (ΣΕΠΕ), ως αρμόδιος φορέας για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας, οφείλει να εκδώσει νέα εγκύκλιο με την οποία να καλούνται οι εργοδότες να συμμορφωθούν με τον νόμο και σε περίπτωση άρνησης να κινούν άμεσα διαδικασίες μηνύσεων,  οι οποίες θα εκδικάζονται με τη διαδικασία αυτοφώρου. Η ΓΣΕΕ έχει την στοιχειώδη υποχρέωση να αναλάβει αντίστοιχες πρωτοβουλίες για την ενεργοποίηση και πλήρη εφαρμογή του παραπάνω νόμου».

Απο  proslipsis.grΠΑΡΑ ΤΟ ΟΤΙ Η ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ

 

Νόμο σιωπής, εμποδίζει χιλιάδες ποινικά αδικήματα να εκδικαστούν

 

ΕΠΟΧΗ: 31/12/2011

Του Κώστα Νικολάου*

Ποινικό αδίκημα, και μάλιστα με την διαδικασία αυτοφώρου, είναι  η μη καταβολή δεδουλευμένων, δηλαδή, για πάσης φύσεως αποδοχές που καθορίζονται είτε από συμβάσεις εργασίας (ατομικές), είτε από συλλογικές συμβάσεις εργασίας, είτε από το νόμο είτε από έθιμο, σύμφωνα τον ΑΚ 690/45 και το νόμο 2336/95.

Οι εργοδότες που δεν καταβάλουν εμπρόθεσμα και στο ακέριο τις αποδοχές των εργαζομένων, τιμωρούνται  με ποινή φυλάκισης (6) έξη μηνών και με χρηματικά ποσά ανάλογα με τις καθυστερούμενες οφειλές.

Οι μηνύσεις για την μη καταβολή δεδουλευμένων (εφαρμογή συμβάσεων εργασίας), σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, εκτός από τους ενδιαφερομένους, υποβάλλονται από τις επιθεωρήσεις εργασίας ή τα οικία αστυνομικά τμήματα.

Παρόλα αυτά, η εργοδοτική αυθαιρεσία οργιάζει. Οι εργοδότες, κόβουν τους μισθούς όποτε θέλουν, καταβάλουν όσο μισθό αυτοί θέλουν, όποτε θέλουν ή και καθόλου. Και παρά τις καταγγελίες εργαζομένων και σωματείων, αυτές δεν ακολουθούν το δρόμο της Δικαιοσύνης.

Ούτε τα αστυνομικά τμήματα παραλαμβάνουν τις μηνυτήριες αναφορές εργαζομένων, ούτε οι επιθεωρήσεις εργασίας ασκούν μηνύσεις σε όλες τις εργατικές διαφορές για την μη καταβολή δεδουλευμένων. Αλλά και όσες από αυτές καταλήγουν στην Δικαιοσύνη, δεν  εκδικάζονται με την διαδικασία αυτοφώρου!!

Η ατιμωρησία των παρανομούντων εργοδοτών οφείλεται και στις ελλιπείς εγκυκλίους του Υπουργείου εργασίας (ΣΕΠΕ), που ενώ κάνουν λόγο για αυτόφωρο αδίκημα, όταν πρόκειται για μη καταβολή δεδουλευμένων, το περιορίζουν στο δώρο των Χριστουγέννων και στο δώρο του Πάσχα!!

Τι λέει ο νόμος;    

1. Η παρ. 1 του άρθρου μόνου του α.ν. 690/1945 (ΦΕΚ 292Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως :

<1. Κάθε εργοδότης ή διευθυντής ή επιτετραμμένος ή με οποιονδήποτε τίτλο εκπρόσωπος οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή εργασίας, ο οποίος δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα στους απασχολουμένους σε αυτόν τις οφειλόμενες συνεπεία της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας πάσης φύσεως αποδοχές, που καθορίζονται είτε από τη σύμβαση εργασίας είτε από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας είτε από αποφάσεις διαιτησίας είτε από το νόμο ή έθιμο είτε σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3198/1955, συνεπεία της θέσεως των εργαζόμενων σε κατάσταση διαθεσιμότητας, τιμωρείται κατόπιν μηνύσεως των ενδιαφερόμενων ή των οργάνων του Υπουργείου Εργασίας ή των οργάνων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που είναι εντεταλμένα για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας ή της οικείας Αστυνομικής Αρχής ή της οικείας επαγγελματικής οργάνωσης των εργαζόμενων, με φυλάκιση μέχρι έξι (6) μήνες και χρηματική ποινή, της οποίας το ποσό δεν μπορεί να ορίζεται κάτω του 25% ούτε πάνω του 50% του καθυστερούμενου χρηματικού ποσού, για την εξεύρεση του οποίου οι τυχόν σε είδος οφειλόμενες αποδοχές πρέπει να αποτιμώνται, με τη σχετική απόφαση, σε χρήμα. Η εκδίκαση των παραπάνω υποθέσεων γίνεται με τη διαδικασία του αυτοφώρου, όπως προβλέπεται από τα άρθρα 417 επ. του Κ.Π.Δ.>.

Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχίζεται σαν να μην συμβαίνει τίποτα.

Το υπουργείο εργασίας (ΣΕΠΕ), ως αρμόδιος φορέας για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας, οφείλει να εκδώσει νέα εγκύκλιο που να καλεί τους εργοδότες να συμμορφωθούν με τον νόμο και σε περίπτωση άρνησης οι  επιθεωρήσεις εργασίας να κινούν διαδικασίες μηνύσεων,  οι οποίες θα εκδικάζονται με τη διαδικασία αυτοφώρου.

Η ΓΣΕΕ έχει την στοιχειώδη υποχρέωση,   να αναλάβει αντίστοιχες πρωτοβουλίες για την ενεργοποίηση και πλήρη εφαρμογή του παραπάνω νόμου.

            *Ο Κώστας Νικολάου είναι μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ, εκπρόσωπος της Αυτόνομης Παρέμβασης

Advertisements
Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

ΣΕ ΝΟΜΟ ΣΙΩΠΗΣ, ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΟΙΝΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ

Posted on Ιανουαρίου 3, 2012. Filed under: 2) ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, 6) ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ |

Οι εργοδότες, κόβουν τους μισθούς όποτε θέλουν, καταβάλουν όσο μισθό αυτοί θέλουν, όποτε θέλουν ή και καθόλου, και παρά τις καταγγελίες εργαζομένων και σωματείων, αυτές δεν ακολουθούν το δρόμο της δικαιοσύνης.

Αυγή  3/1/2012

Του Κώστα Νικολάου*

Ποινικό αδίκημα και μάλιστα με την διαδικασία αυτοφώρου, είναι  η μη καταβολή δεδουλευμένων, δηλαδή,γιαπάσης φύσεως αποδοχές που καθορίζονται είτε από συμβάσεις εργασίας (ατομικές) είτε από συλλογικές συμβάσεις εργασίας, είτε από το νόμο είτε από έθιμο, σύμφωνα τον ΑΚ 690/45 και το νόμο 2336/95.

 Οι εργοδότες που δεν καταβάλουν εμπρόθεσμα και στο ακέριο τις αποδοχές των εργαζομένων, τιμωρούνται  με ποινή φυλάκισης (6) έξη μηνών και με χρηματικά ποσά ανάλογα με τις καθυστερούμενες οφειλές.

Οι μηνύσεις για την μη καταβολή δεδουλευμένων (εφαρμογή συμβάσεων εργασίας) σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, εκτός από τους ενδιαφερομένους, υποβάλλονται από τις επιθεωρήσεις εργασίας ή τα οικία αστυνομικά τμήματα.

Παρόλα αυτά, η εργοδοτική αυθαιρεσία οργιάζει. Οι εργοδότες, κόβουν τους μισθούς όποτε θέλουν, καταβάλουν όσο μισθό αυτοί θέλουν, όποτε θέλουν ή και καθόλου, και παρά τις καταγγελίες εργαζομένων και σωματείων, αυτές δεν ακολουθούν το δρόμο της δικαιοσύνης.

Ούτε τα αστυνομικά τμήματα παραλαμβάνουν τις μηνυτήριες αναφορές εργαζομένων, ούτε οι επιθεωρήσεις εργασίας ασκούν μηνύσεις σε όλες τις εργατικές διαφορές για την μη καταβολή δεδουλευμένων. Αλλά και όσες από αυτές καταλήγουν στην δικαιοσύνη, δεν  εκδικάζονται με την διαδικασία αυτοφώρου!!

Η ατιμωρησία των παρανομούντων εργοδοτών οφείλεται και στις ελλιπείς εγκυκλίους του Υπουργείου εργασίας (ΣΕΠΕ), που ενώ κάνουν λόγο για αυτόφωρο αδίκημα, όταν πρόκειται για μη καταβολή δεδουλευμένων, το περιορίζουν στο δώρο των Χριστουγέννων και στο δώρο του Πάσχα!!

Τι λέει ο νόμος;  

‘Άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 2336/1995: Κυρώσεις για καθυστέρηση καταβολής αποδοχών

1. Η παρ. 1 του άρθρου μόνου του α.ν. 690/1945 (ΦΕΚ 292Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως :

<1. Κάθε εργοδότης ή διευθυντής ή επιτετραμμένος ή με οποιονδήποτε τίτλο εκπρόσωπος οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή εργασίας, ο οποίος δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα στους απασχολουμένους σε αυτόν τις οφειλόμενες συνεπεία της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας πάσης φύσεως αποδοχές, που καθορίζονται είτε από τη σύμβαση εργασίας είτε από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας είτε από αποφάσεις διαιτησίας είτε από το νόμο ή έθιμο είτε σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3198/1955, συνεπεία της θέσεως των εργαζόμενων σε κατάσταση διαθεσιμότητας, τιμωρείται κατόπιν μηνύσεως των ενδιαφερόμενων ή των οργάνων του Υπουργείου Εργασίας ή των οργάνων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που είναι εντεταλμένα για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας ή της οικείας Αστυνομικής Αρχής ή της οικείας επαγγελματικής οργάνωσης των εργαζόμενων, με φυλάκιση μέχρι έξι (6) μήνες και χρηματική ποινή, της οποίας το ποσό δεν μπορεί να ορίζεται κάτω του 25% ούτε πάνω του 50% του καθυστερούμενου χρηματικού ποσού, για την εξεύρεση του οποίου οι τυχόν σε είδος οφειλόμενες αποδοχές πρέπει να αποτιμώνται, με τη σχετική απόφαση, σε χρήμα. Η εκδίκαση των παραπάνω υποθέσεων γίνεται με τη διαδικασία του αυτοφώρου, όπως προβλέπεται από τα άρθρα 417 επ. του Κ.Π.Δ.>.

Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχίζεται σαν να μην συμβαίνει τίποτα.

Το υπουργείο εργασίας (ΣΕΠΕ), ως αρμόδιος φορέας για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας, οφείλει, να εκδώσει νέα εγκύκλιο που να καλεί τους εργοδότες να συμμορφωθούν με τον νόμο και σε περίπτωση άρνησης οι  επιθεωρήσεις εργασίας να κινούν διαδικασίες μηνύσεων,  οι οποίες θα εκδικάζονται με τη διαδικασία αυτοφώρου.

Η ΓΣΕΕ έχει την στοιχειώδη υποχρέωση,   να αναλάβει αντίστοιχες πρωτοβουλίες για την ενεργοποίηση και πλήρη εφαρμογή του παραπάνω νόμου.

           

*Ο Κώστας Νικολάου είναι Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ

nikolaou@kepea.gr

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΥΡΩΠΟ (ΜΕΓΔΟΒΑ)

Posted on Ιανουαρίου 2, 2012. Filed under: Φ4 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΥΡΩΠΟ |

ΕΠΙΣΚΟΠΗ

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ

ΦΙΔΑΚΙΑ

ΦΙΔΑΚΙΑ

ΦΙΔΑΚΙΑ

ΜΗΛΙΑ

ΣΤΕΝΩΜΑ

ΣΤΕΝΩΜΑ

ΚΑΤΩ ΜΑΡΑΘΙΑ

ΚΑΤΩ ΜΑΡΑΘΙΑ

ΜΑΡΑΘΙΑ

ΒΙΝΙΑΝΗ

ΠΑΛΙΑ ΒΙΝΙΑΝΗ

ΠΑΛΙΑ ΒΙΝΙΑΝΗ

ΠΑΛΙΑ ΒΙΝΙΑΝΗ

ΝΕΑ ΒΙΝΙΑΝΗ

ΓΕΦΥΡΙ ΒΙΝΙΑΝΗΣ

ΔΟΜΙΑΝΟΙ

ΔΟΜΙΑΝΟΙ

ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ

ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ

ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ

ΔΑΦΝΗ

ΔΑΦΝΗ

ΜΝΗΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

ΧΡΥΣΩ

ΜΑΡΑΘΟΣ

ΚΛΕΙΣΤΟ

ΧΟΧΛΙΑ

ΧΟΧΛΙΑ

ΚΛΕΙΤΣΟΣ

ΝΕΡΑΙΔΑ (ΣΠΙΝΑΣΑ)

ΝΕΡΑΙΔΑ (ΣΠΙΝΑΣΑ)

ΝΕΡΑΙΔΑ (ΣΠΙΝΑΣΑ)

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ «ΚΡΙΚΕΛΙΩΤΗ»

Posted on Ιανουαρίου 2, 2012. Filed under: Φ5 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΙΚΕΛΙΩΤΗ |

ΓΡΦΥΡΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ

ΒΕΛΩΤΑ

ΒΕΛΩΤΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΧΕΛΙΔΟΝΑ

ΔΕΡΜΑΤΙ

ΔΕΡΜΑΤΙ ΜΕ ΘΕΑ ΤΑ ΔΙΠΟΤΑΜΑ

ΝΟΣΤΙΜΟ

ΝΟΣΤΙΜΟ

ΜΟΝΗ ΠΡΟΥΣΟΥ

ΠΡΟΥΣΟΣ

ΠΡΟΥΣΟΣ

ΦΑΡΑΓΓΙ ΠΑΝΤΑ ΒΡΕΧΕΙ

ΠΑΝΤΑ ΒΡΕΧΕΙ

ΠΑΝΤΑ ΒΡΕΧΕΙ

ΤΣΕΚΛΙΣΤΑ

ΤΣΕΚΛΙΣΤΑ

ΚΡΙΚΕΛΟ

ΚΡΊΚΕΛΟ

ΚΡΙΚΕΛΟ

ΚΡΙΚΕΛΟ

ΣΥΓΚΡΕΛΟ

ΔΟΜΝΙΣΤΑ

ΔΟΜΝΙΣΤΑ

ΔΟΜΝΙΣΤΑ

ΔΟΜΝΙΣΤΑ

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

Posted on Ιανουαρίου 2, 2012. Filed under: Φ6 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ |

ΒΕΛΟΥΧΙ

ΒΕΛΟΥΧΙ

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ

ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΙΚΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ

ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΙΚΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ

ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΙΚΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ

ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΙΚΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ

ΦΟΥΡΝΑ

ΦΟΥΡΝΑ

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ

ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ΜΥΡΙΚΙ

ΜΟΥΖΙΛΟ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ

ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ

ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ

ΚΟΡΥΣΧΑΔΕΣ

ΚΑΡΥΣΧΑΔΕΣ

ΚΟΡΥΣΧΑΔΕΣ

Παλιο Μικρο Χωριο

Μικρό και Μεγάλο Χωριό

ΝΟΣΤΙΜΟ

ΝΟΣΤΙΜΟ

ΝΟΣΤΙΜΟ

Κάτω Καρίτσα

Πάνω Καρίτσα

ΑΝΙΑΔΑ

ΑΝΙΑΔΑ

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

  Περί

  ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Μέλος Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της ΓΣΕΕ (ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ)

  RSS

  Subscribe Via RSS

  • Subscribe with Bloglines
  • Add your feed to Newsburst from CNET News.com
  • Subscribe in Google Reader
  • Add to My Yahoo!
  • Subscribe in NewsGator Online
  • The latest comments to all posts in RSS

  Μεταστοιχεία

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...