Archive for Οκτώβριος 2016

ΔΙΑΡΚΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Posted on Οκτώβριος 24, 2016. Filed under: 2) ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ |

ΔΙΑΡΚΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΥΠΟΛΟΓΟΙ ΟΙ κ. Γ.ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΚΑΙ Τ.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  

nikolaou-kepea-gsee-iskra-apmet-meta

ΙΣΚΡΑ  13/10/16:  Του ΚΩΣΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ*

Αυθαίρετες, παράνομες, και καταχρηστικές, οι περικοπές των συντάξεων και θα έπρεπε ήδη να έχουν διορθωθεί. Παρά ταύτα, ούτε τον μήνα Οκτώβριο καταβλήθηκαν  σωστά, και οι υπεύθυνοι για αυτό, ο Υπουργός & αν. Υπουργός εργασίας, καθώς και οι Διοικητές των Ταμείων, συνεχίζουν να κυκλοφορούν ελεύθεροι, σαν να μη συμβαίνει τίποτα.

Παρά τις αποκαλύψεις, ότι πρόκειται για αυθαίρετες και παράνομες παρακρατήσεις των επικουρικών συντάξεων, καθώς αυτές δεν υπακούουν σε κάποιο νόμο, παρά τη θύελλα αντιδράσεων και τον αναβρασμό των συνταξιούχων, οι Διοικητές των Ταμείων, τηρούν σιγή ιχθύος!! Ενώ, ο κ. Γ. Κατρούγκαλος συνεχίζει να εμπαίζει και να προκαλεί, κάνοντας λόγο, για μεμονωμένα περιστατικά!! Αλλά, ακόμα και έτσι να είναι, ακόμη και έναν  συνταξιούχο να αφορά, δεν αναιρεί τα παραπάνω, όμως, δεν είναι έτσι.

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ – ΚΑΙ ΠΟΥ ΤΟ ΨΕΜΑ ΤΟΥ κ. Γ. ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ

Είναι αλήθεια, οι παρακρατήσεις δεν αφορούν τον συνολικό αριθμό των συνταξιούχων. Για τον απλό λόγο, ότι από το σύνολο των συνταξιούχων, μόνο το 50% εξ αυτών δικαιούνται και λαμβάνουν επικουρική σύνταξη. Δηλαδή, από τα 2.600.000 συνταξιούχους μόνο οι 1.300.000 είχαν και επικουρική ασφάλιση. Συνεπώς, μέχρι εδώ, αληθής ο κ. Γ. Κατρούγκαλος.

Χοντροκομμένο όμως ψέμα, ότι δεν περικόπηκαν όλες οι επικουρικές συντάξεις. Η αλήθεια είναι, ότι όλες οι επικουρικές συντάξεις – μηδενός εξαιρουμένης – πέρασαν από καρμανιόλα και καμία, δεν βγήκε αλώβητη. Αποτέλεσμα λοιπόν, με τον δήθεν επανυπολογισμό, αφανίστηκε το 70 – 75% του αρχικού ποσού όλων των συντάξεων, μικρών και «μεγάλων». Δηλαδή, οι συντάξεις των 600 ευρώ έγιναν (μεικτά) 170 ευρώ!! Των 400 έγιναν (μεικτά) 120!! Των 250 έγιναν (μεικτά) 90 ευρώ!! Των 180 έγιναν (μεικτά) 75 ευρώ!! Και, o ακρωτηριασμός συνεχίζεται. Συνεπώς, ασύστολα τα ψεύδη του κ. Γ. Κατρούγκαλου.

Η διαφορά βρίσκεται στο χρόνο, καθώς, όσοι-ες έχουν άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης, άνω των 1.300 ευρώ, η παρακράτηση των αυθαίρετων περικοπών έγινε τώρα. Ενώ, όσοι -ες έχουν, κάτω από το ποσό αυτό, ναι μεν έγιναν αυθαίρετες περικοπές, η παρακράτηση παραμένει προσωρινά, «ως προσωπική διαφορά»!! Σημειωτέον, ο Ν. 4387/2016, ούτε επανυπολογισμό επικουρικών, για αθροιστικά ποσά κάτω των 1.300 ευρώ προβλέπει, ούτε πολύ δε περισσότερο, περί προστασίας των «προσωπικών διαφορών» αναφέρει. Συνεπώς, ξανά ψεύδεται ασύστολα ο κ. Γ. Κατρούγκαλος

Τι λέει ο νόμος για τις επικουρικές;

Σύμφωνα με το Άρθρο 96 του (Παροχές Ε.Τ.Ε.Α ) Ν. 4387/2016 που αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων, καθορίζονται τα εξής:

5.α. Για τους ασφαλισμένους από 1/1/2014 και εφεξής το ποσό της επικουρικής σύνταξης υπολογίζεται συμφώνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1,2 και 3 του άρθρου αυτού.

5.β.  Για τους ασφαλισμένους μέχρι 31/12/2013, οι οποίοι καταθέτουν αίτηση συνταξιοδότησης από 1.1.2015 και εφεξής, το ποσό της επικουρικής σύνταξης αποτελείται από το άθροισμα δυο τμημάτων:

βα. το τμήμα της σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής τους έως 31.12.2014 υπολογίζεται με βάση ποσοστό αναπλήρωσης, το οποίο για κάθε χρόνο ασφάλισης αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,45% υπολογιζομένου επί των συντάξιμων αποδοχών εκάστου ασφαλισμένου, όπως αυτές υπολογίζονται και για την έκδοση της κύριας σύνταξης.  

ββ. το τμήμα της σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής τους από 1.1.2015 και εφεξής υπολογίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού.»

4 . Οι ήδη καταβαλλόμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου επικουρικές συντάξεις αναπροσαρμόζονται με εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, εφόσον το άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης του δικαιούχου υπερβαίνει το ποσό των χιλίων τριακοσίων (1300) ευρώ. Τα ανωτέρω στοιχεία αποτυπώνονται από την 1.1.2018 για κάθε ασφαλισμένο στο οικείο πληροφοριακό σύστημα.

          Ο νόμος είναι σαφής – χωρίς παρερμηνείες

Δυο πράγματα με πλήρη σαφήνεια ορίζει ο νόμος. Ποιες συντάξεις θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν, καθώς, και το νέο ποσοστό αναπλήρωσης αυτών. Συνέπεια του νόμου λοιπόν, οι καταβαλλόμενες συντάξεις που έχουν άθροισμα κύριας και επικουρικής άνω των 1.300 ευρώ, και μόνο αυτές, θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν. Και εφόσον οι συντάξεις αυτές, έχουν εκδοθεί έως την 31.12.2014 (ή για τον ασφαλιστικό χρόνο αυτό) το νέο ποσοστό αναπλήρωσης, καθορίζεται, στο 0,45% για κάθε χρόνο ασφάλισης, επί των συντάξιμων όπως αυτές υπολογίζονται και για την έκδοση της κύριας σύνταξης.

Πάρα ταύτα, ούτε το πρώτο ούτε το δεύτερο τηρήθηκε. Παρά την πλήρη σαφήνεια του νόμου, αναπροσαρμόστηκαν και οι συντάξεις κάτω των 1.300 ευρώ!! Αλά ούτε και ο συντελεστής 0,45% για κάθε χρόνο ασφάλισης τηρήθηκε !!        

  Αδικήματα των κ. Γ. Κατρούγκαλου & Τ. Πετρόπουλου – και Διοικητών των Ασφαλιστικών Ταμείων.

Ο υπερβάλλων ζήλος λοιπόν, των υπουργών εργασίας κ. Γ. Κατρούγκαλου & Τ. Πετρόπουλου, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ατέλειωτες απαιτήσεις των τροικανών, τους οδηγεί σε όργια αυθαιρεσιών και καραμπινάτων παρανομιών όπως:

1. «Αναπροσαρμογές» και κάτω των 1.300 ευρώ. Παρά τη ρητή διάταξη του νόμου, ότι αναπροσαρμόζονται μόνο όσες υπερβαίνουν τα 1.300 ευρώ, προχώρησαν σε όλες τις συντάξεις κάτω και από το ποσό αυτό. Οι «προσωπικές διαφορές» που φαίνονται προς το παρόν, δεν προκύπτουν από το νόμο, συνεπώς δεν προστατεύονται, είναι προσωρινές, είναι για να καμφθούν οι αντιδράσεις.

2. Αντί για αναπροσαρμογή, με συντελεστή 0,45% για κάθε χρόνο ασφάλισης όπως ορίζει ο νόμος, εφεύραν, έναν νέο και άσχετο συντελεστή κόφτη (0,4927) με τον οποίο, μείωσαν οριζόντια κατά 50% όλες τις συντάξεις. Δηλαδή, πάνω στις ήδη κατακρεουργημένες συντάξεις, πρόσθεσαν μια νέα μείωση, και τις κατεβάσουν στο 25% του αρχικού ποσού. Με τον παράνομο τρόπο αυτό, οι συντάξεις μειωθήκαν στο διπλάσιο, από το αν θα γινόταν η αναπροσαρμογή με βάση τον νόμο. Παράδειγμα: Μια σύνταξη των 612 ευρώ ( 34 χρόνια ασφάλιση – 2.373 συντάξιμο μισθό) μειώθηκε στα 172,30 ευρώ (μεικτά)!! Ενώ, με την αναπροσαρμογή βάση νόμου (34 έτη Χ 0,45% = 15,3% Χ2.373,50 =363) θα ήταν (μεικτά) 363 ευρώ!!!

3. Ίδιας κατηγορίας συντάξεις – διαφορετικό αποτέλεσμα. Ως γνωστό, οι τρέχουσες συντάξεις, παρά τον ίδιο συντάξιμο μισθό και έτη ασφάλισης, διαφοροποιούνται ως προς την χρονολογία έκδοσής της. Παράδειγμα: Με τον ίδιο συντάξιμο μισθό 2.373 ευρώ & 34 χρόνια ασφάλισης, (τ. ΕΤΕΑΜ) οι συντάξεις που εκδόθηκαν το 2008 βγήκαν με 612 ευρώ. Το 2011 βγήκαν με 663 ευρώ. Ενώ μετά την 14/2/2012 βγήκαν με 518 ευρώ!!! Ο λόγος, σχετίζονται με το ημερομίσθιο της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε και το πάγωμα τον συντάξεων.

Βάση του νόμου λοιπόν, αυτές, θα εξισορροπούσαν στα ίδια ποσά (34 έτη Χ 0,45% = 15,3% Χ 2.373) των 363 ευρώ. Όμως, με τον δήθεν επανυπολογισμό, η πρώτη μειώθηκε (μεικτά) στα 189 ευρώ!!!  Η δεύτερη μειώθηκε (μεικτά) στα 172 ευρώ!!! Και η τρίτη μειώθηκε (μεικτά) στα 138 ευρώ!!!. Τρανταχτή απόδειξη τα περί “επανυπολογισμού”.

4. Ίδιες συντάξεις τώρα με διαφορετικό αποτέλεσμα. Έχουμε για παράδειγμα, τέσσερεις συνταξιούχους με ίδιες επικουρικές συντάξεις των 400 ευρώ, όμως, ο κάθε ένας εξ αυτών διαφοροποιείται ως προς την κύρια σύνταξη. Συνέπεια του Ν. 4093/12 λοιπόν, που σχετίζει τις παρακρατήσεις και με τις κύριες συντάξεις, ο πρώτος, λόγο χαμηλής κύριας σύνταξης είχε 0% παρακράτηση. Ο δεύτερος με μεγαλύτερο, άθροισμα κύριας & επικουρικής, άνω των 1.000 ευρώ, είχε 5% παρακρατηση. Ο τρίτος, άνω των 1.500 ευρώ, με 10%. Και ο τέταρτος άνω των 2.000 ευρώ, με 15%.

Η αναπροσαρμογή των συντάξεων αυτών, εάν γινόταν με βάση το νόμο, θα έπρεπε να μειωθούν το ίδιο. Όμως, με τον λεγόμενο επανυπολογισμό, η πρώτη μειώθηκε (μεικτά) στα 125 ευρώ. Η δεύτερη, μειώθηκε (μεικτά) στα 119 ευρώ!!! Η τρίτη, μειώθηκε (μεικτά) στα 113 ευρώ!!! Και η τέταρτη, μειώθηκε (μεικτά) στα 107 ευρώ!!! Άλλη απόδειξη λοιπόν, τα περί δήθεν επανυπολογισμού.

5. Κλοπή και στις κύριες συντάξεις. Ως γνωστό, οι παρακρατήσεις του Ν. 4093/12 γίνονται με βάση το άθροισμα κύριας και επικουρικής. Από 1.000 έως 1.500 ευρώ με 5%, έως 2.000 ευρώ με 10%, ως 3.000 ευρώ με 15% και από 3.000 ευρώ και άνω 20%. Συνέπεια της μείωσης των επικουρικών, έχουν αλλάξει και τα ποσοστά παρακράτησης στις κύριες συντάξεις. Οι αναπροσαρμογές αυτές δεν έγιναν και πλήθος συνταξιούχων, βαρύνονται με μεγαλύτερες παρακρατήσεις, έως και 150 ευρώ!!!    

 6. Και τυπικά οι «αναπροσαρμογές» είναι άκυρες. Γιατί, τα αρχικά ποσά των συντάξεων άλλαξαν, και δεν προηγήθηκε απόφαση διευθυντή, για να δοθεί η δυνατότητα ένστασης ενώπιον της ΤΔΕ του ΙΚΑ, μέσα σε τρίμηνη προθεσμία, όπως ορίζει η ασφαλιστική νομοθεσία.

Προσφυγές – Οι συνταξιούχοι να μην αφεθούν στην τύχη τους  

Κανένας συνταξιούχος μόνος και στην τύχη του. Ούτε τα απαραίτητα χρήματα έχουν για να κινηθούν. Έννομο συμφέρον λοιπόν, που μπορούν και πρέπει να προσφύγουν, έχουν όλες οι συνταξιοδοτικές οργανώσεις, αλλά και συνδικαλιστικές οργανώσεις καθώς, οι συνταξιούχοι είναι μέλη της τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης.

 

*Ο Κώστας Νικολάου είναι Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΚΕ.Π.Ε.Α./ ΓΣΕΕ και  πρώην Μέλος Δ.Σ. Επικουρικού Ταμείου

Advertisements
Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Χρόνος ασφάλισης που υπολογίζεται – για διαδοχική ασφάλιση

Posted on Οκτώβριος 22, 2016. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ |

Χρόνος ασφάλισης που υπολογίζεται – για διαδοχική ασφάλιση

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Συμπληρωματικά – για τη χορήγηση προσωρινής σύνταξης

Posted on Οκτώβριος 22, 2016. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ |

Συμπληρωματικά – για τη χορήγηση προσωρινής σύνταξης

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Παράταση χορήγησης συντάξεων αναπηρίας

Posted on Οκτώβριος 22, 2016. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ |

Παράταση χορήγησης συντάξεων αναπηρίας

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Ένταξη ΕΤΑΤ και συνταξιούχων – προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) στον ΕΦΚΑ

Posted on Οκτώβριος 22, 2016. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ |

Ένταξη ΕΤΑΤ και συνταξιούχων – προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) στον ΕΦΚΑ

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Εισφορά 6% υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Posted on Οκτώβριος 22, 2016. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ |

Εισφορά 6% υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Απαλλαγή από τη συμμετοχή στα φάρμακα- όσοι στερούνται την παροχή ΕΚΑΣ

Posted on Οκτώβριος 22, 2016. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ |

Απαλλαγή από τη συμμετοχή στα φάρμακα- όσοι στερούνται την παροχή ΕΚΑΣ

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών

Posted on Οκτώβριος 22, 2016. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ |

Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΠΤΩΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ – ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Posted on Οκτώβριος 22, 2016. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΕΦΚΑ |

ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΠΤΩΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ – ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Posted on Οκτώβριος 22, 2016. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΕΦΚΑ |

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Συνυπολογισμός του χρόνου επιδότησης λόγω ασθένειας

Posted on Οκτώβριος 22, 2016. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΕΦΚΑ |

Συνυπολογισμός του χρόνου επιδότησης λόγω ασθένειας

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Σύμφωνο συμβίωσης – ασφάλιση -δικαιώματα

Posted on Οκτώβριος 22, 2016. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΕΦΚΑ |

Σύμφωνο συμβίωσης – ασφάλιση -δικαιώματα

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Posted on Οκτώβριος 22, 2016. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΕΦΚΑ |

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Εφαρμογή των διατάξεων περί χορήγησης δεύτερης σύνταξης

Posted on Οκτώβριος 22, 2016. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΕΦΚΑ |

Εφαρμογή των διατάξεων περί χορήγησης δεύτερης σύνταξης

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.)

Posted on Οκτώβριος 22, 2016. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΕΦΚΑ |

Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.)

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

ΕΣΦΟΡΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΠΟ 1-7- 2016

Posted on Οκτώβριος 22, 2016. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΕΦΚΑ |

ΕΣΦΟΡΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΠΟ 1-7- 2016

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Εργοδοτική εισφορά 20 Ευρώ ανά εργαζόμενο για λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων

Posted on Οκτώβριος 22, 2016. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΕΦΚΑ |

Εργοδοτική εισφορά 20 Ευρώ ανά εργαζόμενο για λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Αναγνώριση χρόνου – για το αδίκημα της ανυπακοής

Posted on Οκτώβριος 22, 2016. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΕΦΚΑ |

Αναγνώριση χρόνου – για το αδίκημα της ανυπακοής

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Αναγνώριση Βαρέων από Επαγγέλματα που εξαιρεθήκαν

Posted on Οκτώβριος 22, 2016. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΕΦΚΑ |

Αναγνώριση Βαρέων από Επαγγέλματα που εξαιρεθήκαν

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

ΑΛΑΛΟΥΜ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Posted on Οκτώβριος 15, 2016. Filed under: 2) ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ |

ΑΛΑΛΟΥΜ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΕΩΣ ΚΑΙ 150 ΕΥΡΩ – ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΛΑΘΕΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.4093/2012

nikolaou-kepea-gsee-iskra-apmet-meta

Άγνοια νόμου; Μέθη εξουσίας; ή ταπεινωτική υποταγή; Προφανώς, η μέθη εξουσίας των Υπ. Εργασίας κ. Γ. Κατρουγκαλο & Τ. Πετρόπουλο, και η βαθειά προσήλωση στις παράλογες απαιτήσεις των λεγόμενων δανειστών, οδηγούνται σε νέες ταπεινωτικές και προκλητικές συμπεριφορές.

Στη βιασύνη τους λοιπόν, και προκειμένου να προσεγγίσουν τα επιθυμητά νούμερα, αγνοούν τον Ν. 4093/2012 και τον επανακαθορισμό των ποσοστών στα χαράτσια των κύριων συντάξεων, που προκαλούν οι μειώσεις στις επικουρικές.

Όμως, να τα πάρουμε από την αρχή.

Ως γνωστό, το ποσοστό παρακράτησης, για το χαράτσι που επιβλήθηκε από τον Ν. 4093/2012, εξαρτάται, από το άθροισμα, και της κύριας και της επικουρικής σύνταξής. Έτσι, για το άθροισμα συντάξεων κύριας και επικουρικής, (αφού αφαιρεθούν τα χαράτσια που προηγήθηκαν), από 1.000 έως 1.500 ευρώ, το ποσοστό κράτησης είναι 5%. Για ποσά, από 1.500 έως 2.000 ευρώ το ποσοστό είναι 10%. Για ποσά, από 2.000 έως 3.000 ευρώ, το ποσοστό είναι 15% . Και για ποσά άνω των 3.000 ευρώ, το ποσοστό κράτησης είναι 20%. Το ποσοστό που προκύπτει, εφαρμόζεται στο συνολικό ποσό και των δυο συντάξεων.

Με τον λεγόμενο «επανυπολογισμό» των επικουρικών συντάξεων, και τις δραματικές μεταβολές που προέκυψαν σε αυτές, άλλαξε και το άθροισμα, της κύριας και της επικουρικής σύνταξης, συνεπώς και τα ποσοστά παρακράτησης του συγκεκριμένου Νόμου. Αντί λοιπόν, να επανακαθορίσουν τα ποσοστά κράτησης στις κύριες συντάξεις, βάση των νέων δεδομένων, εξακολουθούν και χρεώνουν το χαράτσι αυτό, με τα ίδια ποσοστά όπως και πριν!! Με ζημιά για τους συνταξιούχους έως και 150 ευρώ!!!

ΜΕ ΚΟΛΠΑ ΚΑΙ ΤΡΙΚ – ΕΞΑΠΑΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

Παράδειγμα: Έστω ένας συνταξιούχος, πριν από Ν. 4093/2012, είχε άθροισμα συντάξεων (1.300 κύριας + 300 επικουρικής) 1.600 ευρώ. Το ποσοστό κράτησης είναι 10%, άρα, 130 ευρώ για την κύρια και 30 ευρώ για την επικουρική. Με τον «επανυπολογισμό», και την μείωση της επικουρικής στα 150 ευρώ, πέφτει και το άθροισμα κύριας και επικουρικής κάτω των 1.500 ευρώ, συνεπώς αλλάζει το ποσοστό κράτησης, και από 10% που ήταν, γίνεται 5%!!

Με το κόλπο αυτό, από τον μη επανακαθορισμό της κύριας σύνταξης που δεν έγινε, η κλοπή ανέρχεται στα 65 ευρώ!! Δηλαδή, 1.300 Χ 5% = 65 ευρώ. Πέραν της ληστείας, περί τα 100 ευρώ από την επικουρική!!

Η κλοπή είναι μεγαλύτερη, για άθροισμα συντάξεων περί των 2.000 ευρώ, η οποία ανέρχεται στα 100 ευρώ!! Δηλαδή, 2.000 Χ 5% = 100 ευρώ. Κι ακόμα μεγαλύτερη, για ποσά μεταξύ των 3.000 ευρώ, η οποία ανέρχεται στα 150 ευρώ!! Δηλαδή, 3.000 Χ 5% = 150 ευρώ.

ΑΠΑΤΗ ΚΑΙ Ο ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ

Ο υποτιθέμενος επανυπολογισμός, δεν είναι παρά μια μεγάλη απάτη. Είναι οριζόντιες περικοπές κατά 50 % σε ΟΛΕΣ τις επικουρικές και τίποτα άλλο. Δηλαδή, στα είδη μειωμένα ποσά όπως έχουν διαμορφωθεί μετά τα χαράτσια, και, με έναν ενιαίο κόφτη, για το ΕΤΕΑΜ (0,4927), τις ξανά μειώνουν κατά 50%!! Έτσι απλά.

Παράδειγμα: Συνταξιούχος με αρχική σύνταξη 612,33 ευρώ. Μείων 262,62 ευρώ τα χαράτσια (πλην την ειδ. εισφορά & ασθένεια) έχει υπόλοιπο 349,71 ευρώ. Το ποσό αυτό μειώνεται με τον συντελεστή κόφτη (349,71 Χ 0,4927) και μας πηγαίνει στα 172,33 ευρώ μικτά. Δηλαδή 50% κάτω. Στο ποσό αυτό έρχονται να προστεθούν, άλλα 28,96 ευρώ, 10,34 για ασθένεια και 18,62 για εφορία, υπόλοιπο καθαρά 143,34 ευρώ. Ποσοστό μείωσης από το αρχικό ποσό 77% !!!

Για του λόγου το αληθές, παραθέτουμε τις αποδείξεις πληρωμής του Αυγούστου και Σεπτεμβρίου, της συγκεκριμένης σύνταξης.

Απόδειξη πληρωμής ΙΚΑ -ΕΤΑΜ & ΕΤΕΑ – Αυγούστου -Σεπτεμβρίου

Ο συντελεστής – κόφτης αυτός, είναι αυθαίρετος και παράνομος και δεν προκύπτει από κανένα νόμο. Ο μόνος Νόμος που μιλάει για επανυπολογισμό, είναι ο 4387/2016 που με το άρθρο 96 ορίζει, ως νέο ποσοστό αναπλήρωσης το 0,45% για κάθε χρόνο ασφάλισης, υπολογιζόμενου επί των συντάξιμων αποδοχών, όπως αυτές υπολογίζονται και για την έκδοση της κύριας σύνταξης.

Βάση του νέου Νόμου λοιπόν, η σύνταξη αυτή θα έπρεπε να είναι: (34 έτη Χ 0,45% = 15,3% Χ2.373,50 συντάξιμο μισθό) = μεικτές αποδοχές 363,14 ευρώ και όχι 172,30 όπως θέλουν.

Η παρέμβαση εισαγγελέα κρίνεται απαραίτητη.

Πολλαπλασιάζονται οι λόγοι, που η παρέμβαση εισαγγελέα κρίνεται απαραίτητα.

*Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

  Περί

  ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Μέλος Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της ΓΣΕΕ (ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ)

  RSS

  Subscribe Via RSS

  • Subscribe with Bloglines
  • Add your feed to Newsburst from CNET News.com
  • Subscribe in Google Reader
  • Add to My Yahoo!
  • Subscribe in NewsGator Online
  • The latest comments to all posts in RSS

  Μεταστοιχεία

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...