Επιστροφές λαθεμένων παρακρατήσεων του Ν. 4093/2012 & του Ν. 3986/2011 εισφοράς αλληλεγγύης

Posted on Φεβρουαρίου 14, 2018. Filed under: 2) ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ, 2) ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ | Ετικέτες: , , , , |

Να επιστροφούν στους συνταξιούχους όλες οι παρανομες  παρακρατήσεις 

12.2.2018:  Κώστας Νικολάου

Σε πλήρη σύγχυση οι συνταξιούχοι από τα καθημερινά καλέσματα διεκδικήσεων που για προφανείς λόγους περιορίζονται στις λαθεμένες παρακρατήσεις του Ν. 4093/2012 & του Ν. 3986/2011, που αφορά μόνο το 10% των επικουρικών συντάξεων και όχι στον γενικά λαθεμένο και εκτός Νόμου επανυπολογισμό, το οποίο αφορά το 100% των επικουρικών συντάξεων και σε εκατονταπλάσια ποσά.

Ως αφορά τις λαθεμένες παρακρατήσεις αυτές (4093/2012 & 3986/2011), τις οποίες από την πρώτη στιγμή εντοπίσαμε και με αποδεικτικά στοιχεία αναδείξαμε, παρενέβη και ο Συνήγορος του Πολίτη, ο οποίος εγκαλεί και καλεί το υπουργείου εργασίας, να επιστρέψει αναδρομικά όλες τις παράνομες παρακρατήσεις αυτές.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ – ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΟΥΝ

 1. ΛΑΘΕΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3986/2011

Αφορά κατ αρχήν επικουρικές συντάξεις που είχαν αρχικό ποσό άνω των 300 ευρώ, καθώς οι παρακρατήσεις του συγκεκριμένου Νόμου επιβάλλονται κλιμακωτά (3% -10%) πάνω από το ποσό αυτό. Δεύτερο, είχαν άθροισμα κύριας και επικουρικής (μεικτά) πάνω από τα 1.300 ευρώ, καθώς, κατά τον επανυπολογισμό μόνο οι συντάξεις αυτές διαδέχτηκαν περικοπές.

Κατά τον επανυπολογισμό λοιπόν (8ο -9ο -10ο /2016) παρά τις μειώσεις και διαφοροποιήσεις των ποσών, οι παρακρατήσεις του εν λόγω Νόμου, συνεχίζουν και υπολογίζονται στα αρχικά ανύπαρκτα ποσά. Π.χ. σύνταξη των 620 ευρώ η παρακράτηση ήταν 56 ευρώ, κατά τον επανυπολογισμό αυτή μειώθηκε στα 374 ευρώ άρα και η παρακράτηση 15 ευρώ, το ποσό όμως που παρακρατείτε είναι τα 56 ευρώ!!

Εύρος λαθών -Ταμεία με τα περισσότερα λάθη:

Ανατρέξαμε στην ΗΔΙΚΑ και καταγράψαμε όλες τις παρακρατήσεις (του Ν.3986/2011 εισφοράς αλληλεγγύης) πριν από το επανυπολογισμό τον Ιούλιο 2016 και μετά, τον Οκτώβριο 2016. Από τις μεταβολές που προκύπτουν εντοπίσαμε τόσο το εύρος των λαθών όσο και τα Ταμεία που επικεντρώνονται αυτά.

Στον πίνακα που παραθέτουμε αναγράφονται με τη σειρά, τα Ταμεία, ο αριθμός συνταξιούχων, οι παρακρατήσεις πριν και μετά τον επανυπολογισμό, καθώς και τα ποσοσά των μεταβολών:                                                                                                                             

Όπως φαίνεται και στον πίνακα, παρά τις μειώσεις των συντάξεων, οι παρακρατήσεις, ιδιαίτερα των Ταμείων του δημόσιου και των ΔΕΚΟ παραμένουν αμετάβλητες, έχουν δηλαδή τα περισσότερα λάθη. Αυτό δεν σημαίνει ότι και στα υπόλοιπα ταμεία δεν υπάρχουν λάθη, όμως λιγότερα έως ελάχιστα. Το εύρος των λαθών (κατ΄ εκτίμηση) κυμαίνεται στα 2,5 εκ. ευρώ μηνιαίως, 30 εκ. ετησίως, και αφορά περί τις 100.000 συντάξεις.

Πως θα εντοπιστούν τα λάθη;

Από τα εκκαθαριστικά σημειώματα τα οποία όλοι οι συνταξιούχοι οφείλουν να γνωρίζουν και να παρακολουθούν, στα οποία οι ως άνω παρακρατήσεις θα πρέπει να συμφωνούν και να αντιστοιχούν στα εξής ποσοστά: Για συντάξεις από 300 έως 350 ευρώ = 3%, από 350 έως 400 = 4%, από 400 έως 450 = 5%, από 450 έως 500 = 6%, από 500 έως 550 = 7%, από 550 έως 600 = 8%, από 600 έως 650 = 9%, από 650 και άνω = 10% .

 1. ΛΑΘΕΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4093/2012

Αφορά τις κύριες συντάξεις άνω των 1.000 ευρώ  άθροισμα κύριας και επικουρικής) καθώς οι παρακρατήσεις του παραπάνω Νόμου επιβλήθηκαν σε συντάξεις πάνω από το ποσό αυτό. Από 1000 έως 1500 ευρώ ποσοστό 5% . Έως 2.000 ευρώ 10%. Έως 3.000 ευρώ 15%. Από 3.000 ευρώ και άνω 20%.

Κατά τον επανυπολογισμό των επικουρικών συντάξεων (8ο -9ο -10ο /2016) και τις μειώσεις αυτών, διαφοροποιήθηκε και το άθροισμα κύριας και επικουρικής, συνεπώς και το ποσοστό παρακράτησης. Παρόλα αυτά και πάρα το γεγονός ότι χιλιάδες συντάξεις άλλαξαν κλίμακα οι παρακρατήσεις του εν λόγω Νόμου συνεχίζουν με το ίδιο αρχικό ποσοστό. 

Παράδειγμα, συνταξιούχος είχε άθροισμα συντάξεων (1.300 + 300) 1.600 ευρώ, άρα ποσοστό μείωσης 10%. Κατά τον επανυπολογισμό η επικουρική μειώθηκε στα 150 ευρώ, συνεπώς και το άθροισμα συντάξεων στα 1.450 άρα και το ποσοστό στα 5%, είτε (1.300 Χ 5%) 65 ευρώ. Στο συνταξιούχο αυτόν αντί για 65 ευρώ συνεχίζουν να του παρακρατούν 130 ευρώ.

Εντοπισμός λαθών: Ανατρέχουμε στα εκκαθαριστικά σημειώματα των κύριων συντάξεων και ελέγχουμε, εάν μετά την μειώσεις των επικουρικών το νέο άθροισμα συντάξεων έπεσε από τα όρια της προηγούμενης κλίμακας. Π.χ. κάτω από τα 1.000 ευρώ 0% αντί 5%, κάτω από τα 1.500 ευρώ 5% αντί για 10%, κάτω από 2.000 ευρώ 10% αντί για 15%, κάτω από 3.000 ευρώ 15% αντί για 20%.

Συνήγορος του Πολίτη: Για τα λάθη των δυο παραπάνω Νόμων έχει τοποθετηθεί ο Συνήγορος του Πολίτη, ο οποίος απαιτεί από το υπουργείο εργασίας να αποκαταστήσει τα λάθη αυτά και να επιστέψει αναδρομικά τα αντίστοιχα χρηματικά ποσά.

ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ

Ωστόσο πλήθος λαθών που αφορούν το σύνολο των συντάξεων εκκρεμούν, καθώς κατά τον επανυπολισμό είτε από λάθος, είτε σκόπιμα, παραβιάστηκε συνολικά το άρθρο 96 του Νόμου 4387/2016, με δυσμενείς επιπτώσεις όπως:

Πρώτον, δεν συμπεριλήφθησαν οι εισφορές του 13ου – 14ου μισθού, παρά την πρόβλεψη του Νόμου. Δεύτερον επανυπολογίστηκαν και οι κάτω των 1.300 ευρώ (άθροισμα κύριας και επικουρικής) παρά την προστασία του ίδιου Νόμου. Τρίτον, για το 60% των συντάξεων (Ιδ. τομέα) παραβιάστηκε και δεν τηρήθηκε το προβλεπόμενο ποσοστό (0,45%) αναπλήρωσης οι οποίες περικόπηκαν κατά 50% περισσότερο. Ως εκ τούτου ο επανυπολογιμός των επικουρικών συντάξεων τυπικά και ουσιαστικά είναι παράνομος.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

            Οι διαμαρτυρίες συνεπώς με το αίτημα της αποκατάστασης και των επιστροφών, απευθύνονται στο υπουργείο εργασίας καθ’ ύλην αρμόδιο και υπεύθυνο για το θέμα αυτό. Ενώ τα συνταξιουχικά σωματεία με τον ιδιαίτερο και σημαντικό ρόλο που κατέχουν με γνωματεύσεις των Νομικών τους υπηρεσιών και με το ερώτημα της παράβασης καθήκοντος, απευθύνονται και στο εισαγγελικό σώμα καθώς για την παράβαση αυτή έγκριτοι Νομικοί έχουν τοποθετηθεί.

 

Φεβρουάριος 2018

 

Νικολάου Κώστας

Συνταξιούχος ΙΚΑ – ΕΤΑΜ

Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ

 

 

Advertisements

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Recently on ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ( Κώστας Νικολάου ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ )…

Παράνομες οι μειώσεις επικουρικών

Posted on Φεβρουαρίου 13, 2018. Filed under: 6) ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Ετικέτες: , , |

Συντάξεις χηρείας – Εκδόθηκε η εγκύκλιος του ΕΦΚΑ

Posted on Φεβρουαρίου 8, 2018. Filed under: 8) ΧΡΗΣΙΜΑ | Ετικέτες: , |

Νίκος Χουντής Ευρωβουλευτής: Ερώτησή του προς την Κομισιόν ΑΠΑΤΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝν

Posted on Φεβρουαρίου 5, 2018. Filed under: 8) ΧΡΗΣΙΜΑ | Ετικέτες: , |

Σ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ : Αναφορά προς τον κ. Πρωθυπουργό,την επιστολή του συνταξιούχου κ. Κωνσταντίνου Νικολάου

Posted on Φεβρουαρίου 5, 2018. Filed under: 8) ΧΡΗΣΙΜΑ | Ετικέτες: , , , |

Αποκάλυψη: Λαθροχειρία στον επανυπολογισμό των Συντάξεων.

Posted on Ιανουαρίου 18, 2018. Filed under: 2) ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ, 2) ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ | Ετικέτες: , , , , |

Υπολογισμός σύνταξης – υποχρεωτική ασφάλιση δύο φορέων ή το Δημόσιο για την ίδια απασχόληση

Posted on Ιανουαρίου 16, 2018. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ |

Μεταβολές στη σύνταξη λόγω θανάτου

Posted on Ιανουαρίου 16, 2018. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ |

Επιστροφές λαθεμένων παρακρατήσεων για ΕΟΠΥΥ

Posted on Ιανουαρίου 16, 2018. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ |

Επικουρικές σύνταξεις ΕΤΕΑΕΠ – Ράντες που λαμβάνονται υπόψη

Posted on Ιανουαρίου 16, 2018. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ |

Υπολογισμός επικουρικών συντάξεων ( Νόμος 4387/2016 )

Posted on Ιανουαρίου 16, 2018. Filed under: 2) ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ, 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Ετικέτες: |

Επίδομα μητρότητας σε αυτοαπασχολούμενες γυναίκες

Posted on Ιανουαρίου 16, 2018. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ |

Απασχόληση λόγω ψυχικών παθήσεων

Posted on Ιανουαρίου 16, 2018. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ |

Χειρισμός – προτεραιότητα – συνταξιοδοτικών υποθέσεων

Posted on Ιανουαρίου 16, 2018. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΕΦΚΑ |

Υπολογισμός συντάξιμων αποδοχών -με ελάχιστο χρόνο ασφάλισης

Posted on Ιανουαρίου 16, 2018. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΕΦΚΑ |

Υπολογισμός ημερών των εργαζομένων σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Posted on Ιανουαρίου 16, 2018. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΕΦΚΑ |

Ασφαλιστικές εισφορές Ναυτικών

Posted on Ιανουαρίου 16, 2018. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΕΦΚΑ |

Με συκοφαντίες απαντά το υπουργείου εργασίας για τις μειωμένες επιστροφές του ΕΟΠΥΥ.

Posted on Δεκέμβριος 17, 2017. Filed under: 2) ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ | Ετικέτες: |

Υψηλοί τόνοι εκατέρωθεν για τις «μισές επιστροφές» εισφορών

Posted on Δεκέμβριος 17, 2017. Filed under: 6) ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Ετικέτες: |

Εμπαίζουν και ταπεινώνουν τους συνταξιούχους. Μόνο το 60% των παράνομων παρακρατήσεων «επιστρέφουν».

Posted on Δεκέμβριος 3, 2017. Filed under: 2) ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ, 2) ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ |

  Περί

  ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Μέλος Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της ΓΣΕΕ (ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ)

  RSS

  Subscribe Via RSS

  • Subscribe with Bloglines
  • Add your feed to Newsburst from CNET News.com
  • Subscribe in Google Reader
  • Add to My Yahoo!
  • Subscribe in NewsGator Online
  • The latest comments to all posts in RSS

  Μεταστοιχεία

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...