Νέα τραγωδία στις συντάξεις του ΟΓΑ

Posted on Ιουνίου 13, 2018. Filed under: 2) ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ, 2) ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ | Ετικέτες: , |

(Αλχημείες – τρικ και 100 ευρώ «ταρίφα» οι κλοπές)

 Τυχεροί οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ! Αφού, εξαιρούνται από τον επανυπολογισμό και… μόνο μετά τα 2030 θα ακολουθούν τον ΕΦΚΑ! Πλεονέκτημα λέει το υπουργείο εργασίας, το ίδιο διαλαλούν και οι «ειδικοί».

Τώρα πόσο πλεονέκτημα και πόσο τυχεροί είναι, αφού οι συντάξεις με τον ΟΓΑ είναι 346 ευρώ ενώ με τον ΕΦΚΑ είναι (450 – 530) ευρώ, θα αποδειχθεί μέσα από πραγματικά παραδείγματα, που θα παραθέσουμε. Όμως να τα πάρουμε από την αρχή.

ΟΓΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο ΟΓΑ ιδρύθηκε το 1961 με σκοπό να παρέχει κοινωνική προστασία στον ευάλωτο αγροτικό πληθυσμό της χώρας, με την χορηγία (δωρεάν) ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και την εθνική σύνταξη των 360 ευρώ η οποία συνεχίζει να καταβάλλεται σε ανασφάλιστους.

Το 1988 επεκτείνεται και ως φορέας προαιρετικής ασφάλισης με (3) κατηγορίες παρέχοντας ένα επιπλέον ποσό (10 ευρώ) για την 1η κατηγορία για κάθε (1) χρόνο ασφάλισης. Δηλαδή με 15 χρόνια (360 +150) 510 ευρώ σύνταξη.

ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΣ – ΠΑΓΙΔΕΣ – ΤΡΑΓΩΔΙΑ

Το 1998 ο ΟΓΑ μετατρέπεται σε Ταμείο υποχρεωτικής ασφάλισης, ο κλάδος προαιρετικής γίνεται υποχρεωτικής και στο εξής, όλοι οι αγρότες (άποροι και μη) υποχρεώνονται σε ασφαλιστικές εισφορές, επιλέγοντας μια εκ των (7) κατηγοριών. Καταργείται η εθνική σύνταξη των 360 ευρώ (σταδιακά) και οι συντάξεις «αναλογούν» σε ασφαλιστικές εισφορές, στις οποίες το κράτος συμμετέχει με (14%) ενώ οι ασφαλισμένοι με (7%) σύνολο 21% επί του ποσού των ασφαλιστικών κατηγοριών.

Το 2012 επέρχεται υποχρεωτική (ανά τα 3 έτη) μετάβαση των κατηγοριών, έτσι η (1η) μεταβιβάζεται στην (2η) ενώ το 2015 από την (2η) στην (3η) και έως το 2016 καθώς καταργούνται.

ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

Την 1.1.2017 ο ΟΓΑ εντάσσεται στον ΕΦΚΑ και εξισώνεται πλήρως με τις διατάξεις του ΟΑΕΕ. Το κράτος αποσύρεται από την συμμετοχή (14%) σε ασφαλιστικές εισφορές και το ποσοστό αυτό εφεξής βαραίνει τους ασφαλισμένους ενώ καταργούνται οι (7) ασφαλιστικές κατηγορίες και με ποσοστό (20%) υπολογίζεται επί του των δηλωθέντων εισοδημάτων και με κατώτατο όριο πλαφόν.

Πέραν του 20% του Κλάδου Σύνταξης, επιπλέον 6,95% για Υγειονομική Περίθαλψη και 0,25% για Αγροτική Εστία (ΛΑΕ) σύνολο 27,2%.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται στα δηλωθέντα εισοδήματα του προηγουμένου έτους, βάση ενός κατώτερου και ανωτάτου μηνιαίου ποσού.

Ως κατώτατη μηνιαία βάση ορίζεται στο 70% του κατώτατου βασικού μισθού, προσωρινά 586,08 * 70% = 410,26 ευρώ {Ετήσιο 410,2612 = 4.923,12}. Ενώ ο πραγματικός είναι 751,39 άρα 751,39 70% = 526 { Ετήσιο 52612 = 6.312}, ενώ ως ανώτατη μηνιαία βάση καθορίζεται το δεκαπλάσιο που σήμερα είναι 5.860,80 ευρώ {Ετήσιο 5860,8012=70.329,60 }.

Τα ποσοστά εισφορών (20%) αυξάνονται σταδιακά, το 2015 και 2016, από 7% στο 10% στις ίδιες ασφαλιστικές κατηγορίες, ενώ από το 2017 και εφεξής επί των εισοδημάτων με το ποσοστό από 14% έως 20% και έως το 2022 σταδιακά.

Στον ΠΙΝΑΚΑ 1, παραθέτουμε τις ετήσιες ασφαλιστικές έως 31.12.2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στον ΠΙΝΑΚΑ 2, οι ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές (μεταβατικό στάδιο) από το 2017 έως το 2022 και εφεξής με βάση τα φορολογητέα εισοδήματα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ – (ΟΓΑ – ΕΦΚΑ)

Όσον αφορά τις συντάξεις, εάν δεν είναι σχέδιο αφανισμού, τότε αποτελούν ύβρις για τους αγρότες, αφού αντιμετωπίζονται ως ιθαγενείς. Μόνο στον ΟΓΑ ισχύει ο κανόνας….  περισσότερα χρόνια ασφάλιση λιγότερη σύνταξη!

Το 2002 (1η κατηγορία) με (4) χρόνια ελάμβαναν 400 ευρώ. Ενώ το 2027 με (29) χρόνια θα λαμβάνουν 281 ευρώ!! Το 2015 οι της 1ης κατηγορίας μεταβιβάστηκαν υποχρεωτικά στην 3η κατηγορία (30% αύξηση εισφορών) ωστόσο, όσα χρόνια και αν έχουν την ίδια σύνταξη 347 ευρώ λαμβάνουν!! 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Ο χρόνος ασφάλισης από το 1988 έως το 1997 συνολικά 10 έτη είναι συμπληρωματικός – επικουρικός και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επικουρική σύνταξη ή να προστεθεί στον χρόνο κύριας σύνταξης. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται αίτηση του συνταξιούχου.

Τα ποσά αυτά για κάθε (1) έτος ασφάλισης αναλογούν. Για την Α΄ ΚΛΑΣΗ (10) ευρώ σύνολο έως 101 ευρώ.  Για την Β΄ ΚΛΑΣΗ (14,2) ευρώ σύνολο 142 ευρώ. Και για την Γ΄ ΚΛΑΣΗ (18,5) σύνολο 185 ευρώ.

ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ  – ΟΓΑ {2003 – 2016}

Το ποσό της κύριας σύνταξης αναλογεί (2%) για κάθε (1) ένα ασφάλισης από το 1998 και εφεξής επί των ποσών των αντίστοιχων κατηγοριών. Και από το μειωμένο ποσό 4% ανά έτος της βασικής (εθνική) των 360 ευρώ.

Στον ΠΙΝΑΚΑ 3 καταγράφουμε τις συντάξεις της 1ης κατηγορίας μεταξύ 2003 -2016, ανάλογα με το έτος συνταξιοδότησης. Σημειωτέον οι της 1ης κατηγορίας το 2012 μεταβιβαστήκαν υποχρεωτικά στην (2η) και το 2015 στην (3η).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ – ΕΦΚΑ {2017-2030}

Παρά την ένταξή τους στον ΕΦΚΑ και τον καταιγισμό εισφορών και που εξισώνονται με επαγγελματίες, όσον αφορά τις συντάξεις διατηρούν το καθεστώς του ΟΓΑ και μόνο μετά το 2030 θα ακολουθούν τον ΕΦΚΑ.

Στο διάστημα (2017 -2030) αρχικά θα υπολογίζονται και με τις διατάξεις του ΟΓΑ και με τον νέο Νόμο και στη συνέχεια, ένα ποσοστό (το μεγαλύτερο) από του ΟΓΑ  και ένα από το νέο νόμο θα αποτελούν το ποσό της σύνταξης και ως εξής:

Για το 2017 {93,8% του ΟΓΑ και 6,2% του νέου Νόμου} Το 2018 {87,1% – 12,9%} Το 2019 {80,4% – 19,6%} Το 2020 {73,7% – 26,3%} Το 2021{67 % – 33%} Το 2022  {60.3% – 39.7%} Το 2023 {53,6% – 46,4%} Το 2024 {46,9% – 53,1%} Το 2025 {40,2% – 59,8%} Το 2026 {33,5% – 66,5%} Το 2027 {26,8% – 73,2%} Το 2028 {20,1% – 79,9%} Το 2029 {13,4% – 86,6%} Το 2030 {6,7% – 93,3%} Το 2031 και μετά {0% – 100%}.

Στον ΠΙΝΑΚΑ 4 Παραθέτουμε τις συντάξεις βάση των διατάξεων του ΟΓΑ αλλά και με βάση το νέο Νόμο, και ο καθένας κρίνει.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εμφανείς οι διαφορές (105 έως 140 ευρώ) τόσο κοστίζουν οι ζημιές -κλοπές που δεν ακολουθούν τις διατάξεις του ΕΦΚΑ. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν και από πλήθος αποφάσεων των νέων συντάξεων, καθώς υπολογίζονται και με τους δυο τρόπους.

Σημείωση. Οι παραπάνω συντάξεις αφορούν το (83%) των συντάξεων, αφού τόσοι είναι στην πρώτη κατηγορία και που μεταβιβάστηκαν υποχρεωτικά στην τρίτη.

ΕΚΦΥΛΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ

Αποτέλεσμα των δυσβάστακτων ασφαλιστικών εισφορών με εξευτελιστικές συντάξεις κάτω και από τα ποσό που χορηγείται (360 ευρώ) στους ανασφάλιστους χωρίς εισφορές, θέτει τον κλάδο ασφάλισης των αγροτών σε πλήρη αποσύνθεση και σε εκφυλισμό, με καταστροφικές συνέπειες και στον πρωτογενή τομέα και τη χώρα.

Οι νέοι δεν μπαίνουν στην ασφάλιση ενώ 250.000 από τους ήδη ασφαλισμένους αποχωρούν, καθώς σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του ΟΓΑ, από προς 670.000 ασφαλισμένους μόνο 408.000 εξ αυτών καταβάλουν εισφορές!

Επίσης, σύμφωνα με την ηλικίες των ασφαλισμένων, η ροή προς συνταξιοδότηση τα επόμενα 20 χρόνια ανέρχεται σε 18.000 ετησίως, αντίθετα με τη ροή στην ασφάλιση (ανά έτος ηλικίας) ανέρχεται περί στα 500 άτομα!

Σημειωτέον το 90% των δηλωθέντων εισοδημάτων των αγροτών είναι κάτω από 5.000 ευρώ, ενώ περί τους 100.000 μηδενικό εισόδημα και μόνο περί τους 6.000 δηλώνουν εισοδήματα πάνω από 30.000 ευρώ!

ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Είναι προφανές πως το υπουργείο εργασίας δεν έχει άλλη επιλογή και οφείλει άμεσα, να προστατέψει και να αποκαταστήσει το κύρος ασφάλισης των αγροτών και που αφορά  και την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα και την ελληνική οικονομία.

Ιούνιος 2018

Νικολάου Κώστας

Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ

Advertisements

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Recently on ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ( Κώστας Νικολάου ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ )…

Παράνοια με τις αγροτικές συντάξεις –

Posted on Ιουνίου 12, 2018. Filed under: 6) ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Ετικέτες: , , , |

Κρυφές νέες μειώσεις στις συντάξεις

Posted on Μαΐου 25, 2018. Filed under: 6) ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Ετικέτες: , , , , |

Αποκάλυψη – σοκ οι δηλώσεις του κ. Τ. Πετρόπουλου: Αντί για επανυπολογισμό, προωθούνται οριζόντιες περικοπές και στις κύριες συντάξεις.

Posted on Μαΐου 23, 2018. Filed under: 2) ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ, 2) ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ | Ετικέτες: , , , , , |

Κ. Νικολάου: «Κυρία Αχτσιόγλου και Κύριε Πετρόπουλε. Ψυχραιμία! Τουλάχιστον… σεβαστείτε το δικό σας Νόμο»

Posted on Μαΐου 13, 2018. Filed under: 2) ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ, 2) ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, 6) ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Ετικέτες: , , , , , |

Επιστροφές ΑΚΑΓΕ. Κλέβουν από τα κλεμμένα «τρώνε» τα 9/10 των συνολικών οφειλών.

Posted on Μαΐου 11, 2018. Filed under: 2) ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ, 2) ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ | Ετικέτες: , , , , , |

Άσχημα κόλπα με τους συνταξιούχους

Posted on Μαΐου 10, 2018. Filed under: 6) ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Ετικέτες: , , , , , |

Ψεύτες και υποκριτές για τις συντάξεις

Posted on Μαΐου 8, 2018. Filed under: 6) ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Ετικέτες: , , , , |

Αντί για 660 εκατ., επιστρέφονται μόλις 60

Posted on Μαΐου 7, 2018. Filed under: 6) ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Ετικέτες: , , , |

Αιτήσεις κατά των παράνομων περικοπών στις επικουρικές συντάξεις. Τι ζητούν οι συνταξιούχοι:

Posted on Μαΐου 6, 2018. Filed under: 2) ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ, 2) ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ | Ετικέτες: , , |

Προσφυγή συνταξιούχων για το ψαλίδι στις συντάξεις

Posted on Απρίλιος 25, 2018. Filed under: 6) ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Ετικέτες: , , , |

Αποκλειστικό: Προσφυγή Στο Συνήγορο του Πολίτη για τον παράνομο επανυπολογισμό των επικουρικών συντάξεων

Posted on Απρίλιος 19, 2018. Filed under: 2) ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ, 2) ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, 6) ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ | Ετικέτες: , , |

Προσφυγή συνταξιούχων στον Συνήγορο του Πολίτη

Posted on Απρίλιος 3, 2018. Filed under: 2) ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ, 6) ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Ετικέτες: , , , , , |

Απασχόληση συνταξιουχων

Posted on Απρίλιος 3, 2018. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ |

Ασφαλιστική κάλυψη ασφαλισμένων του Ε.Φ.Κ.Α. και ανεργων

Posted on Απρίλιος 3, 2018. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ |

Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης ασφαλισμένων – ανέργων

Posted on Απρίλιος 3, 2018. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ |

Πώς και πόσο κόβεται ή σύνταξη των συνταξιούχων που εργάζονται – Αναλυτικά παραδείγματα

Posted on Απρίλιος 3, 2018. Filed under: 8) ΧΡΗΣΙΜΑ | Ετικέτες: , , , |

Πώς υπολογίζεται η σύνταξη όσων έχουν παράλληλη ασφάλιση – Αναλυτικά παραδείγματα

Posted on Απρίλιος 3, 2018. Filed under: 8) ΧΡΗΣΙΜΑ | Ετικέτες: , , , |

Αλλες έξι κραυγαλέα παράνομες μειώσεις σε κύριες

Posted on Μαρτίου 30, 2018. Filed under: 6) ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Ετικέτες: , , , |

Επιβεβαίωση εμμέσως από το υπουργείο Εργασίας ότι υπάρχει θέμα επιστροφών

Posted on Μαρτίου 30, 2018. Filed under: 6) ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Ετικέτες: , , , , , , |

  Περί

  ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Μέλος Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της ΓΣΕΕ (ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ)

  RSS

  Subscribe Via RSS

  • Subscribe with Bloglines
  • Add your feed to Newsburst from CNET News.com
  • Subscribe in Google Reader
  • Add to My Yahoo!
  • Subscribe in NewsGator Online
  • The latest comments to all posts in RSS

  Μεταστοιχεία

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...