Οδηγός – επαν υπολογισμού των συντάξεων:Πίνακες με όλα τα ποσά – Αναλυτικά παραδείγματα –Χρήσιμα απαραίτητα στοιχεία

Posted on Μαρτίου 19, 2019. Filed under: 2) ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κώστας Νικόλαου: 9/3/2016

Πώς (επαν-υπολογίζονται) οι παλαιές συντάξεις και  πού διαμορφώνονται τα νέα ποσά; Ποιός μισθός λαμβάνεται υπόψη και πώς αναπροσαρμόζεται; Ποιές συντάξεις δικαιούνται δώρα Χριστουγέννων – Πάσχα, επίδομα άδειας και πώς αυτά ενσωματώνονται στα μηνιαία ποσά; Πώς προσαυξάνεται η σύνταξη όσων κατέβαλαν πάνω από 20% εισφορές;

Ερωτήματα που απασχολούν το σύνολο των συνταξιούχων. Πολύ δε περισσότερο όταν το υπουργείο εργασίας ισχυρίζεται ότι οι συντάξεις του 2019 είναι με νέα ποσά (!) και επανυπολογισμένες ! Και το οποίο βέβαια, παραμένει άγνωστο ποια είναι τα ποσά αυτά!

Σε όλα τα ερώτημα αυτά, παραθέτοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, με πίνακες και παραδείγματα, απαντάμε όσο πιο αναλυτικά γίνεται:  

Νόμος 4387/2016 

Στα 2.000.000 ανέρχονται οι συνταξιούχοι (πλην ΟΓΑ) που οι συντάξεις τους τίθενται σε επαν- υπολογισμό. Κατά την ΙΔΗΚΑ, οι κύριες συντάξεις αριθμούν τις 2,9 εκ. ενώ οι συνταξιούχοι τα 2,6 εκ. (μισθωτών 1,8 εκ. – μη μισθωτών 450.000 – ΟΓΑ 650.000) καθώς οι 300.000 συντάξεις είναι διπλές.

ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΕΩΣ 12.5.2016

Σημειώνεται, πως κατά τον υπολογισμό των συντάξεων αυτών, οι αποδοχές του 13ου – 14ου μισθού, εξαιρούνται και δεν λαμβάνεται υπόψη. Ωστόσο, πέραν του ποσού της μηνιαίας σύνταξης λαμβάνουν δυο επιπλέον (13η – 14η) συντάξεις.

Επίσης, οικογενειακά επιδόματα, όπως συζύγου ,εφόσον δεν εργάζεται, και τέκνων, εάν είναι ανήλικα, καθώς και προσαύξηση λόγο επιπλέον εισφορών, όπως Βαρέων, ΔΕΚΟ – Τράπεζες, ενώ για παράλληλη ασφάλιση τυγχάνουν δεύτερη σύνταξη.

Μειώσεις και οι οποίες αφορούν συντάξεις όπως:

Ν. 3986/2011, συντάξεις άνω τα 1.400 ευρώ. Ποσοστό 3% έως 14%  επί του συνολικού ποσού.

Ν. 4024/2011, συντάξεις άνω τα 1.200 ευρώ. Ποσοστό 20% στο υπερβάλλον ποσό

Ν. 4051/2012, συντάξεις άνω τα 1.300 ευρώ. Ποσοστό 12% στο υπερβάλλον ποσό

Ν.4093/2012, συντάξεις άνω τα 1.000 ευρώ. Ποσοστό 5 % έως 20% επί του συνολικού ποσού. Επίσης, ο νόμος αυτός κατάργησε και τις δυο επιπλέον συντάξεις.

ΑΣΘΕΝΕΙΑ, στο τελικό ποσό μετά τις μειώσεις, ποσοστό 6%.

Παράδειγμα:

 Έστω συνταξιούχος του ΙΚΑ, στην 28η Α.Κ., με 38 έτη και τα 30 έτη στα βαρέα και συνταξιοδοτήθηκε το 2008 σε ηλικία 60 ετών. Η αρχική σύνταξη είναι 2.019ευρώ + δυο συντάξεις(4038/12) 336, σύνολο 2.355 ευρώ. Μετά τις μειώσεις λαμβάνει (προ φόρο) 1.350 ευρώ.   

 

Σημειωτέον, με απόφαση του ΣτΕ, οι μειώσεις των Ν. 4051/2012 & Ν. 4093/2012, έχουν κριθεί παράνομες που σημαίνει ότι από την 1.7.2015 οι συντάξεις θα έπρεπε να έχουν διορθωθεί και οι μειώσεις αυτές να επιστραφούν. Άρα, τόσο η διόρθωση των συντάξεων όσο και τα αναδρομικά, εκκρεμούν (!)                

ΝΕΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ  ΜΕΤΑ ΤΙΣ 12.5.2016

Πέντε παράμετροι καθορίζουν το ποσό  των νέων συντάξεων :

1) Συντάξιμος μισθός, και είναι ο μέσος μισθός του συνόλου των αποδοχών (προσαυξημένες με τον Δ.τ.Κ) από το έτους 2002 έως και την ημερομηνία συνταξιοδότησης. Εδώ ενσωματώνονται και οι εισφορές του 13ου – 14ου μισθού, που για τους μισθωτούς είναι προσαυξημένος κατά 16,7%.

2) Έτη ασφάλισης, ο συνολικός χρόνος ασφάλισης πραγματικός ή πλασματικός (με εισφορές) μετατρέπεται σε έτη. Δηλαδή, έστω σύνολο 10.700 ημέρες (10.700/300) έχει 35,66 έτη.

3) Ανταποδοτική σύνταξη, εξαρτάται από τον συντάξιμο μισθό επί τα έτη ασφάλισης βάση των ποσοστών, σύμφωνα με τον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ:

 

 

 

 

 

 

4) Εθνική σύνταξη  384 ευρώ και τη δικαιούνται όσοι έχουν 20 έτη ασφάλισης ή 345,60 ευρώ με 15 έτη ασφάλισης και που παράλληλα απαιτείται τουλάχιστο 15ετή διαμονή στην Ελλάδα, ενώ για λιγότερα από τα 40 έτη διαμονής, καταβάλλεται κατά 1/40 μειωμένη. Σημειωτέον για δυο συντάξεις εξ ιδίου δικαιώματος, χορηγείται μόνο μια.

5) Προσαυξήσεις λόγο καταβολής επιπλέον εισφορών και λογίζονται ως εξής:   

Σημειωτέον συμφώνα με τον νέο νόμο όσοι κατέβαλαν επιπλέον (πάνω από 20%) εισφορές, για κάθε (1) επιπλέον μονάδα δικαιούνται προσαύξηση 0,075%.

α) Επιπλέον εισφορές 13ου-14ου μισθού. Για τους μισθωτούς οι οποίοι καταβάλουν εισφορές για 14 μήνες, οι αποδοχές των δυο επιπλέον μηνών, προτίθενται στον συντάξιμο μισθό και ο οποίος προσαυξάνεται κατά 16,7%. Με την προσθήκη αυτή ο συντάξιμος μισθός της 28ης Α.Κ. για παράδειγμα, από 2.373 ευρώ προσαυξάνεται στα (2432Χ16,7%) 2.838 ευρώ. Ανάλογα προσαυξάνεται και η σύνταξη. (το πλαφόν είναι 2432 ευρώ)

β) Λόγω βαρέων (3,6%) επιπλέον. Όσοι δεν κάνουν χρήση τις διατάξεις των βαρέων και συνταξιοδοτούνται με τις κοινές δικαιούνται προσαύξηση (3,6Χ0,075) 0,27% για κάθε 1 έτος στα βαρέα.

γ) ΔΕΚΟ – Τράπεζες έχουν (έως 13%) επιπλέον εισφορές. Συνεπώς, έστω με 6% επιπλέον εισφορές, δικαιούται προσαύξηση (6Χ0.075%) 0,45% για κάθε ένα (1) έτος ασφάλισης.   

δ) Παράλληλη ασφάλιση (σε δυο διαφορετικούς φορείς) έχουν 20% επιπλέον εισφορές. Συνεπώς, για κάθε ένα (1) έτος παράλληλης ασφάλισης δικαιούται προσαύξηση (20Χ0,075%) 1,5%.

Μειώσεις. Παραμένουν ο Ν. 3986/2011, που αφορά συντάξεις άνω τα 1.400 ευρώ με ποσοστό μείωσης  από 3% έως 14%  επί του συνολικού ποσού, καθώς και για ασθένεια, ποσοστό 6% επί του συνόλου.

Παράδειγμα:

Έστω ο ίδιος παραπάνω συνταξιούχος. (Α) Ο συντάξιμος μισθός (με την προσθήκη των εισφορών του 13ου– 14ου μισθού) διαμορφώνεται στα 2.838 ευρώ. (Β) Συντελεστής για 38 έτη ασφάλισης 39%. (Γ) Συντελεστής βαρέων (30Χ3,6Χ0,075%) 8,1%. (Δ) Σύνολο συντελεστών 47,1%. (Ε) Ανταποδοτική (2838Χ47,1%) 1.337 ευρώ. (ΣΤ) Εθνική 384 ευρώ. Σύνολο 1.721 ευρώ. Μείον (6% + 6%) 200 ευρώ (προ φόρου) ποσό 1.521 ευρώ. 

 

Συγκρίσεις. Εάν την συγκρίνουμε με το αρχικό ποσό της παλαιάς σύνταξης, εφόσον στην νέα έχουν ενσωματωθεί και οι εισφορές των δώρων, η διαφορά είναι (2.355 – 1.721) 634 ευρώ, ποσοστό μείον  26,9%.

ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Ο συντάξιμος μισθός και η αναπροσαρμογή του, τα έτη ασφάλισης και η καταβολή επιπλέων (του 20%) εισφορών καθώς και η «προσωπική διαφορά» είναι οι παράγοντες που καθορίζουν τα νέα ποσά των παλαιών συντάξεων όπως:

 1. Συντάξιμος μισθός που λαμβάνεται υπόψη

Ο μισθός που λαμβάνεται υπόψη είναι ο συντάξιμος μισθός επί του οποίου υπολογίστηκε η ήδη χορηγηθείσα σύνταξη και ο οποίος αναπροσαρμόζεται βάση των ποσοστών αναπροσαρμογής των συντάξεων που έχουν μεσολαβήσει από την ημερομηνία συνταξιοδότησης. Για το ΙΚΑ–ΤΕΑΜ οι οποίοι βάση των αποδοχών είχαν καταταγεί σε ασφαλιστικές κλάσεις, σύμφωνα με τις ίδιες ασφαλιστικές κλάσεις όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί το έτος 2008.

 1. Αναπροσαρμογή” του συντάξιμου μισθού

Γα το ΙΚΑ – ΤΕΑΜ. Εφόσον ζητούμενο είναι οι ισχύουσες ασφαλιστικές κλάσεις του 2008, ο συντάξιμος μισθός διαμορφώνεται ως εξής:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανάλογα λοιπόν με την ασφαλιστική κλάση με την οποία υπολογίστηκε η σύνταξη μας και η όποια αναγράφεται στην συνταξιοδοτική απόφαση, βρίσκουμε και τον συντάξιμο μισθό.

Για τους υπόλοιπους, με βάση τις αυξήσεις που μεσολάβησαν (έως το 2008) και οι οποίες αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρατηρήσεις: Ο τρόπος αναπροσαρμογής αυτός, είναι και «κουτσός» (!) και λανθασμένος (!).  «Κουτσός» γιατί ο συντάξιμος μισθός  αναπροσαρμόζεται έως το 2008 και ΟΧΙ έως το 2016 που θα έπρεπε. Λανθασμένος γιατί εφόσον η αναπροσαρμογή αφορά αποδοχές (συντάξιμο μισθό) θα έπρεπε να γίνει με βάση τις αυξήσεις των εργαζομένων και ΟΧΙ των συντάξεων. Αλλοίωση (μείωση) των συντάξιμων μισθών συνεπώς της τάξης από 7,1% έως και 35,4% (!). Ενώ και με βάση τον (Δ. τ. Κ.) 2008 – 2016 είναι επίσης μειωμένοι….  κατά 6,798% (!)      

 1. Έτη ασφάλισης

Ο συνολικός χρόνος ασφάλισης πραγματικός ή πλασματικός (εξαγοράσιμος) μετατρέπονται σε έτη ενώ υπολογίζεται και το κλάσμα, δηλαδή έστω 11.300 ημέρες, έτη ασφάλισης (11300/300) 37,66.

 1. Προσαυξήσεις λόγο καταβολής επιπλέον εισφορών

Όσον αφορά τις επιπλέον εισφορές του 13ου – 14ου μισθού, υπολογίζονται όπως όλες οι επιπλέον εισφορές, δηλαδή για κάθε 1 επιπλέον μονάδα προσαύξηση 0,075%. Συνεπώς εισφορές για δυο επιπλέον μήνες, επιπλέον μονάδες (14Χ20/12) 3,33%. Έτσι για κάθε 1 έτος ασφάλισης, προσαύξηση (3,33Χ0,075) 0, 25%. Οι υπόλοιπες όπως και παραπάνω. 

Παράδειγμα:

Η ίδια παραπάνω σύνταξη επανυπολογιζόμενη. (Α) Ο συντάξιμος μισθός 2.373 ευρώ. (Β) Συντελεστής για 38 έτη ασφάλισης 39%. (Γ) Συντελεστής 13ου-14ου μισθού (38Χ3,33Χ0,075) 9,49% (Δ) Συντελεστής βαρέων (30Χ3,6Χ0,075%) 8,1%. (Ε) Σύνολο συντελεστών 56,59%. (ΣΤ) Ανταποδοτική (2373Χ56,59%) 1.343 ευρώ. (Ζ) Εθνική 384 ευρώ. Συνολικό ποσό 1.727 ευρώ. Μείον (6% + 6%) 201 ευρώ, (προ φόρου) ποσό 1.526 ευρώ.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ:

Μετά τον επανυπολογισμό, η διαφορά των προ φόρου ποσών μεταξύ της καταβαλλόμενης σύνταξης και της νέας, καταγράφεται ως προσωπική διαφορά. Εάν το ποσό της νέας σύνταξης είναι μικρότερο, η διαφορά αυτή εξακολουθεί να καταβάλλεται  και συμψηφίζεται με μελλοντικές αυξήσεις. Εάν το ποσό είναι μεγαλύτερο τότε η διαφορά αυτή χορηγείται σταδιακά σε 5 έτη.

Το ερώτημα όμως είναι, ποιό είναι το ποσό της καταβαλλομένης σύνταξης, εφόσον οι μειώσεις είναι παράνομες και ακόμα δεν έχουν διορθωθεί; Έτσι θα υπολογίσουμε την «προσωπική διαφορά» και με τις δυο εκδοχές και βάση της απόφασης του ΣτΕ και με τον εν λόγω νόμο.

Παράδειγμα:

Πρώτη εκδοχή. Με βάση την απόφαση του ΣτΕ το (προ φόρου) ποσό, από 1350  διορθώνεται στα 1.656 ευρώ. Η προσωπική διαφορά θα είναι (1.656 – 1526) 130 ευρώ, ενώ η μηνιαία αύξηση 306 ευρώ καθώς και 800 ευρώ (δώρα) ετησίως, αναδρομικά από το 2015. 

Δεύτερη εκδοχή. Εφόσον το ποσό της καταβαλλόμενης είναι 1350 ευρώ και της νέας 1.526 ευρώ, δικαιούται αύξηση 176 ευρώ σταδιακά κατά (1/5) σε πέντε έτη.       

 

Αυτά τα ποσά δικαιούται ο συγκεκριμένος συνταξιούχος 1.526 ευρώ (αύξηση 176 ευρώ) βάση τον νέο νόμο, ενώ βάση της απόφασης του ΣτΕ, 1.656 ευρώ (αύξηση 306 ευρώ) καθώς  και 800 ευρώ (δώρα) ετησίως, αναδρομικά από το 2015.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Συνεχίζουμε με παραδείγματα που αφορούν όλες τις συντάξεις, τόσο ανάλογα με τα έτη ασφάλισης από 15 έως 40 έτη, τόσο ανάλογα και με τον συντάξιμο μισθό από  την 5η Α.Κ. (531 ευρώ) έως την 28η Α.Κ. ( 2.373 ευρώ) 

Επισημάνσεις:

α) Οι πίνακες με τα παραδείγματα αφορούν συντάξεις τους τέως ΙΚΑ – ΤΕΑΜ

β) Από τα ποσά των συντάξεων (παλαιών και νέων)  έχουν αφαιρεθεί όλες μειώσεις  και είναι τα προ φόρου.

γ) Στα ποσά των (νέων) συντάξεων έχουν υπολογιστεί και οι επιπλέον εισφορές του 13ου – 14ου μισθού.  

δ) Κατανομή παραδειγμάτων. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, ο μέσος όρος των συντάξεων, όσον αφορά τον συντάξιμο μισθό είναι η 18η Α.Κ 1.527 ευρώ, ενώ όσον αφορά τα έτη ασφάλισης είναι τα 25 έτη. Έτσι κατανέμουμε τα παραδείγματα σε δυο βασικές κατηγορίες, στις μικρές συντάξεις κάτω του Μ.Ο. και στις μεγάλες άνω του Μ.Ο.:           

1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Στην πρώτη στήλη είναι ο μέσος μισθός από 531 έως 1446 ευρώ, ενώ στις υπόλοιπες τα έτη ασφάλισης από 15 έως 25 έτη. Τα αρχικά ποσά (παλαιών και νέων) αφαιρουμένων των μειώσεων με τα προ φόρου ποσά, καθώς και οι διαφορές. Προσωπική διαφορά ή αύξηση:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2η  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Στην πρώτη στήλη είναι ο μέσος μισθός από 1.527 έως 2.373 ευρώ, ενώ στις υπόλοιπες τα έτη ασφάλισης τα έτη ασφάλισης από 25 έως 40 έτη ασφάλισης:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επισημάνσεις: 

Α) Οι  φερόμενες αυξήσεις σχετίζονται με την ενσωμάτωση των εισφορών του 13ου – 14ου μισθού διαφορετικά, εκτός ελαχίστων θα ήταν όλες με προσωπικές διαφορές.

Β) Οι συνταξιούχοι, που έχουν και οικογενειακά επιδόματα, οι αυξήσεις αυτές μειώνονται η αφανίζονται.

Γ) Οι συνταξιούχοι, που έχουν και άλλες επιπλέον εισφορές, οι αυξήσεις διαφοροποιούνται προς τα πάνω.

Δ) Επισημαίνεται, οι μεγαλύτερες αυξήσεις που προκύπτουν γύρω από στην κατηγορία των 25 ετών, είναι λόγο μειωμένου αναλογικά συντελεστή (έως 5%) του τέως ΙΚΑ ΤΕΑΜ και που αφορά τους ασφαλισμένους πριν το 1993.

Ε) Για τους Δημοσίους Υπαλλήλους, που έχουν έως 6 έτη λιγότερα με 14 μισθούς, οι αυξήσεις αυτές μειώνονται αναλογικά. Από 1έως 6/ των ετών ασφάλισης.

ΣΤ) Για τις κατηγορίες (εκτός ΙΚΑ ΤΕΑΜ) που οι παλαιές συντάξεις έχουν υπολογιστεί διαφορετικά, οι παραπάνω αυξήσεις ποικίλουν, ενώ για τους μη μισθωτούς, που δεν έχουν 14 μισθούς οι αυξήσεις αυτές αφανίζονται και προκύπτουν προσωπικές διαφορές.

Τέλος, έτσι επαν – υπολογίζονται οι συντάξεις, αυτά είναι τα ποσά που θα έπρεπε να δουν (1/1/2019) οι συνταξιούχοι, αλλά δεν τα είδαν. Συνεπώς, οι συντάξεις συνεχίζουν να είναι ελλειμματικές και να υπολείπονται (μεγάλα ποσά) τόσο των αποφάσεων του ΣτΕ, αλλά και του εν λόγω νόμου.

 

 

 

Μάρτιος 2019

 

Νικολάου Κώστας

Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ

 

Advertisements

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Recently on ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ( Κώστας Νικολάου ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ )…

Ερωτήσεις – απαντήσεις για τον επανυπολογισμό κύριων και επικουρικών

Posted on Μαρτίου 18, 2019. Filed under: 6) ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Ετικέτες: , , , |

Στον “αέρα” ο ΕΦΚΑ – Διαλύεται η Κοινωνική Ασφάλιση Νέα ελλείμματα από την μείωση εισφοράς στο (13,3%) «Ανοίγει ο ασκός του Αιόλου» (!)

Posted on Φεβρουαρίου 22, 2019. Filed under: 2) ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ |

«Φιάσκο» οι αυξήσεις σε 600.000 συντάξεις – «Βαφτίζουν» αύξηση τη διόρθωση κρατήσεων!

Posted on Φεβρουαρίου 13, 2019. Filed under: 2) ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ | Ετικέτες: , , |

Φτηνό «κόλπο» ο επαν- υπολογισμός των παλαιών συντάξεων. Κλέβουν προσαυξήσεις.

Posted on Ιανουαρίου 29, 2019. Filed under: 2) ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ | Ετικέτες: , , , |

Επιπλέον αναδρομικά για 400.000 επικουρικές λόγω λανθασμένου επανυπολογισμού Αποδείξεις για μηνιαίες διαφορές… 280 ευρώ!

Posted on Δεκέμβριος 18, 2018. Filed under: 2) ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ | Ετικέτες: , , , , |

Παράνομες περικοπές και στις επικουρικές του 2016

Posted on Δεκέμβριος 18, 2018. Filed under: 6) ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Ετικέτες: , , , , , |

Αναδρομικά και για 400.000 επικουρικές

Posted on Δεκέμβριος 18, 2018. Filed under: 6) ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Ετικέτες: , , , , , |

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ασφαλισμένοι. Τα βήματα για υψηλότερη σύνταξη – Κρίσιμη ηλικία (των 57 ετών) το διαβατήριο

Posted on Δεκέμβριος 3, 2018. Filed under: 2) ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ | Ετικέτες: , , |

Οδηγός για μεγαλύτερη σύνταξη – 10+1 συμβουλές που μπορούν να αυξήσουν τα καταβαλλόμενα ποσά

Posted on Νοέμβριος 28, 2018. Filed under: 6) ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Ετικέτες: , , |

Αλήθειες και ψέματα για τα αναδρομικά – Απαιτήσεις των συνταξιούχων σε αναλυτικά ποσά

Posted on Νοέμβριος 8, 2018. Filed under: 2) ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ | Ετικέτες: , , , , , |

ΠΟΣΑ αναδρομικά δικαιούστε

Posted on Νοέμβριος 7, 2018. Filed under: 6) ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Ετικέτες: , , , , |

Τα αναδρομικά 11,5 δισ. αν και εφόσον…

Posted on Νοέμβριος 7, 2018. Filed under: 6) ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Ετικέτες: , , , , |

Τι κρύβει ο επανυπολογισμός των συντάξεων; Πως «σώζονταιοι μεγάλες» και γιατί καταρρέουν οι μικρές; Πως υπολογίζονται οι προσαυξήσεις (Βαρέα, ΔΕΚΟ, 13ου-14ου μισθού);

Posted on Οκτώβριος 17, 2018. Filed under: 2) ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ, 2) ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ |

Συντάξεις: γιατί δεν ανακοινώνεται ο επανυπολογισμός

Posted on Οκτώβριος 17, 2018. Filed under: 6) ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ |

Αμετανόητο το υπουργείο Εργασίας για τα λάθη του ΕΦΚΑ!

Posted on Οκτώβριος 17, 2018. Filed under: 6) ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ |

Υπολογισμός ημερών ασφάλισης των εργαζομένων σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών, απασχολούμενων κάτω των 21 ωρών την εβδομάδα

Posted on Οκτώβριος 14, 2018. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΕΦΚΑ |

Ποσό σύνταξης λόγω θανάτου που χορηγείται στα αμφοτεροπλεύρως ορφανά τέκνα που πάσχουν από συγκεκριμένες παθήσεις με ποσοστό αναπηρίας

Posted on Οκτώβριος 14, 2018. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΕΦΚΑ |

Μετατροπή σύνταξης λόγω αναπηρίας σε σύνταξη λόγω γήρατος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.612-77, όπως ισχύει

Posted on Οκτώβριος 14, 2018. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΕΦΚΑ |

Κατώτατο ποσό σύνταξης εργατικού ατυχήματος

Posted on Οκτώβριος 14, 2018. Filed under: 3) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΕΦΚΑ |

  Περί

  ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Μέλος Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της ΓΣΕΕ (ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ)

  RSS

  Subscribe Via RSS

  • Subscribe with Bloglines
  • Add your feed to Newsburst from CNET News.com
  • Subscribe in Google Reader
  • Add to My Yahoo!
  • Subscribe in NewsGator Online
  • The latest comments to all posts in RSS

  Μεταστοιχεία

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...